Lucrare de licență - Managementul Serviciilor Turistice la Hotel Trotus Onesti - ID:03801 - Volum 85 pagini


Categoria : Turism 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

Introducere
Capitolul 1. Managementul calităţii serviciilor turistice. Aspecte teoretice 5

1.1. Conceptul de calitate: definiţie, caracteristici 5
1.3. Sistemul de management al calităţii SMC 9
1.3.1. Conţinutul şi scopul funcţionării sistemului 9
1.3.2. Etapele realizării sistemului de management al calităţii 10
1.4. Managementul calităţii serviciilor turistice 18
1.5. Elemente strategice ale calităţii totale în serviciile turistice 23

Capitolul II. Serviciul şi produsul hotelier. Clasificarea structurilor de primire 27
2.1. Produsul hotelier şi turistic 27
2.1.1 Concept 27
2.1.3. Importanta şi amplasarea hotelurilor 29
2.3. Criterii minime privind clasificarea structurilor de primire cu funcţiuni de cazare turistică 31

Capitolul III. Prezentarea generală a Complexului Hotelier "Trotuş" Oneşti 34
3.1. Prezentarea firmei 34
3.3. Structura organizatorică 37

Capitolul IV. Diagnoza calităţii în cadrul Hotelului "Trotuş" Oneşti 45
4.1. Politica Hotelului "Trotuş" Oneşti în domeniul calităţii 45
4.2 Aplicarea managementului calităţii la Hotelul „Trotuş" Oneşti 45
4.3. Situaţia calităţii în cadrul Hotelului "Trotuş" Oneşti 48
3.1.1. Manualul calităţii 59
3.1.2. Controlul documentelor 59
3.1.3. Controlul înregistrărilor 61

Capitolul 5. Managementul resurselor 65
5.2.Realizarea serviciilor 66

Concluzii şi propuneri 75
Bibliografie 83