Teza de licență - Managementul calității serviciilor turistice la Best Western Flowers Hotel - ID:03802 - Volum 78 pagini


Categoria : Turism 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

Introducere

Capitolul 1 ,, Aspecte conceptuale cu privire la Managementul calității”

1.1 Conceptele de bază ale Managementului calității
1.2 Aspecte generale cu referire la managementul calității serviciilor Turistice, generalități.
1.3 Rolul și funcțiile managementului calității

Capitolul 2 ,,Managementul calității serviciilor turistice în baza standartelor Organizației Internaționale de Standartizare (ISO)
2.1 Sistemul calității. Seria de standarte ISO 9000
2.2 Implimentarea standartelor calității pentru serviciile turistice.
2.3 Avantajele implimentării sistemului de calitate și respectiv standartelor Internaționale pentru serviciile turistice

Capitolul 3 ,,Implimentarea managementului calității în structurile hoteliere (studii de caz: ,,Best western plus Flowers Hotel”)”
3.1 Descrierea generală a activității hotelului
3.2 Analiza politicii calității, implementarea în activitatea hotelului (ISO, procedurile implimentării prin politici, regulamentul intern)
3.3 Analiza SWOT, privind calitatea serviciilor în hotel și îmbunatățirea politicii calității.

Concluzii
Bibliografia
Anexe