Teza de licență - Strategii de dezvoltare durabilă a turismului (experiența internațională) - ID:03803 - Volum 64 pagini


Categoria : Turism 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

INTRODUCERE

CAPITOLUL I. Dezvoltarea durabilă – proritate în dezvoltarea turismului internațional

1.1. Evoluția conceptului de dezvoltare durabilă a turismului
1.2. Factori implicați în dezvoltarea turismului durabil
1.3. Experiența internațională privind dezvoltarea durabilă a turismului

CAPITOLUL II. Analiza dezvoltării durabile și promovării turismului în Republica Moldova
2.1. Cadrul normativ al dezvoltării durabile a turismului în Republica Moldova
2.2. Analiza potențialului turistic și promovării turismului în Republica Moldova
2.3. Aspect comparativ cu experiența Turciei în politica dezvoltării durabile a turismului

CAPITOLUL III. Căi și strategii de dezvoltare a turismului durabil în Republica Moldova
3.1. Plan de dezvoltare a ecoturismului în ariile protejate din Republica Moldova
3.2. Strategii și proiecte de dezvoltare a turismului durabil

Concluzii
Bibliografie
Anexe