Teza de master - Dezvoltarea industriei turismului în Republica Moldova prin optica practicilor internaționale - ID:03806 - Volum 79 pagini


Categoria : Turism 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

Introducere

Capitolul I. Delimitări conceptuale privind turismul și impactul turismului asupra dezvoltării economiei

1.1. Rolul și importanța industriei turismului în economia modernă
1.2. Concepte și forme ale activității turistice
1.3. Caracteristica impactului economic și social al turismului

Capitolul II. Analiza pieței turistice din Republica Moldova
2.1. Evaluarea potențialului turistic al Moldovei
2.2. Analiza SWOT a domeniului turistic
2.3. Caracteristica resurselor turistice ale Moldovei și a valorificării acestora

Capitolul III. Tendințe de dezvoltare a serviciilor turistice în context internațional și oportunități de implementare a bunelor practici în Republica Moldova
3.1. Analiza fenomenelor și tendințelor pe piața turistică internațională
3.2. Impactul TIC asupra internaționalizării activității turistice și perspective de aplicare a acestora în domeniul turistic și cele conexe
3.3. Orientări strategice de dezvoltare a industriei turistice în Republica Moldova

Concluzii și recomandări
Bibliografie
Anexe