Proiect de an - Elaborarea de itinerarii turistice tematice pentru municipiul Bălți - ID:03830 - Volum 39 pagini


Categoria : Turism 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

INTRODUCERE

CAPITOLUL I. ASPECTE TEORETICE PRIVIND ELABORAREA ITINERARIILOR TURISTICE

1.1. Evoluția conceptului de itinerar turistic
1.2. Metode de elaborare a itinerariilor turistice

CAPITOLUL II. ELABORAREA TRASEULUI TURISTIC ÎN MUNICIPIUL BĂLȚI
2.1. Date generale despre municipiul Bălți
2.2. Prezentarea unui itinerar turistic cultural în municipiul Bălți
2.3. Proiecte de dezvoltare a turismului în municipiul Bălți

CONCLUZII
BIBLIOGRAFIE
ANEXE