Teza de licență - Ecoturismul în Republica Moldova - ID:03832 - Volum 32 pagini


Categoria : Turism 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

Cap. 2. ECOTURISMUL PE PLAN INTERNAŢIONAL. STAKEHOLDERI ȘI DESTINAȚII ECOTURISTICE
2.1. Principalii stakeholderi din ecoturism
2.2. Organizaţii internaționale care acţionează în sfera ecoturismului
2.3. Valorificarea resurselor ecoturistice la nivel mondial
2.4. Principalele destinații ecoturistice mondiale

Cap. 3. ECOTURISMUL DIN REPUBLICA MOLDOVA
3.1. Istoricul și evoluția ecoturismului din Republica Moldova
3.2. Resurse și destinații turistice locale
3.3. Hărți tematice și trasee ecoturistice de pe teritoriul Republicii Moldova
3.4. Fluxuri turistice și politici de dezvoltare a ecoturismului local