Teza de licenta - Procesul de elaborare a produsului turistic în cadrul entității turistice Select Travel SRL - ID:03845 - Volum 66 pagini


Categoria : Turism 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

INTRODUCERE

CAPITOLUL 1. Aspecte teoretice privind elaborarea produselor turistice

1.1. Conceptul de produs turistic. Componentele de bază
1.2. Clasificarea produselor turistice
1.3. Elaborarea și conținutul unui produs turistic

CAPITOLUL 2. Analiza generală a activității entității turistice Select Travel
2.1. Descrierea generală a agenției de turism Select Travel
2.2. Analiza mixului de marketing în cadrul agenției de turism Select Travel.
2.3. Analiza SWOT în cadrul entității turistice Select Travel

CAPITOLUL 3. Dezvoltarea ofertei turistice Select Travel prin elaborarea produselor turistice
3.1. Elaborarea unei oferte turistice cultural-religioase în “Sâmbăta de Sus”
3.2. Descrierea unui program turistic “Turul Evreiesc”
3.3. Promovarea și dezvoltarea ofertelor turistice în agroturism

Concluzii
Bibliografie
Anexe