Teza de licenta - Studierea potențialului etnocultural a unui raion sau regiune a Republicii Moldova - ID:03847 - Volum 53 pagini


Categoria : Turism 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

INTRODUCERE

CAPITOLUL 1. Aspecte teoretice privind turismul etnocultural

1.1. Conceptul de turism etnocultural. Definiții, caracteristici
1.2. Clasificarea produselor turistice
1.3. Potențialul dezvoltării turismului etnocultural în Republica Moldova

CAPITOLUL 2. Dezvoltarea potențialului turistic etnocultural în Regiunea de Sud a Republicii Moldova
2.1. Resursele și zonele turistice ale Regiunii de Sud a Republicii Moldova
2.2. Potențialul turistic etnocultural al Regiunii de Dezvoltare Sud
2.3. Strаtеgii dе prоmоvаrе а structurii cu funcţii dе cаzаrе аlimеntаrе şi аgrеmеnt

Concluzii
Bibliografie
Anexe