Teza de master - Particularitățile forței de muncă și a managementului resurselor umane în industria turismului - ID:03849 - Volum 91 pagini


Categoria : Turism 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

ADNOTARE 3
ABREVIERI 4
INTRODUCERE 5

CAPITOLUL I. ASPECTE GENERALE PRIVIND MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE ÎN SFERA TURISMULUI 8

1.1 Aspecte teoretice şi legislative cu privire la managementul turismului şi forţa de muncă 8
1.2 Definirea conceptului de management al resurselor umane şi piaţa forţei de muncă 19

CAPITOLUL II. PARTICULARITĂŢILE MUNCII ŞI A MANAGEMENTULUI RESURSELOR UMANE ÎN INDUSTRIA TURISMULUI 28
2.1 Particularităţile performanţelor economiei Republicii Moldova şi încadrarea activităţilor turistice 28
2.2 Analiza eficienţei şi aspectele problematice ale utilizării resurselor umane 42

CAPITOLUL III. STUDIU DE CAZ CU PRIVIRE LA MRU PE BAZA ENTITAŢII TURISTIECE BEST WESTERN PLUS ’’FLOWERS’’ ŞI STRATEGII DE PERFECŢIONARE A MANAGEMENTULUI RESURSELOR UMANE ÎN CONDIŢII ACTUALE 54
3.1 Analiza activităţii şi diagnosticarea managementului resurselor umane la BEST WESTERN PLUS ’’FLOWERS’’ 54
3.2 Analiza sistemelor de motivare şi metodelor de evaluare a personalului şi influenta ecestora supra productivităţii muncii 68
3.3 Strategii de perfecţionare a managementului resurselor umane în cadrul BEST WESTERN PLUS ’’FLOWERS’’ în condiţii actuale 78

CONCLUZII 84
BIBLIOGRAFIE 87
ANEXE 91