Proiect - Amenajarea si conducerea unor staţiuni pentru turismul de agrement - ID:03852 - Volum 40 pagini


Categoria : Turism 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

Introducere 3

Capitolul I. Agrementul turistic – parte componentă a ofertei turistice 5

1.1. Agrementul turistic. Conţinut şi funcţii 5
1.2. Serviciile de agrement - funcţii şi tipologie 8
1.3. Formele turismului de agrement 12

Capitolul II. Managementul structurilor turistice de agrement 18
2.1. Motivaţiile turistilor şi cererea turistică 18
2.2.Managementul structurilor turistice de agrement-gradul de implicare al turistului 21

Capitolul III. Specificul animaţiei în staţiunile turistice 26
3.1 Probleme de organizare a animaţiei în staţiunile turistice 26
3.2. Organizarea structurii de primire turistică cu funcţiuni de agreement (Studiu de caz) 32
3.3. Tendinţe în animaţia turistică 34

Concluzii şi propuneri 37
Bibliografie 40