Teza de an - Analiza evenimentelor turistice din Republica Moldova - ID:03857 - Volum 28 pagini


Categoria : Turism 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

INTRODUCERE .......3
1. Conținutul și caracteristica evenimentelor turistice ca parte componentă a industriei turismului.........5
2. Avantajele evenimentelor turistice......8
3. Analiza organizării evenimentelor turistice din Republica Moldova ...................11
4. Analiza SWOT a pieței turismului de evenimente din Republica Moldova.........21

CONCLUZII ȘI PROPUNERI...........24
BIBLIOGRAFIE ...............................26
ANEXE.............................................27