Lucrare de licenta - Analiza Preferintelor Turistilor Privind Formele de Turism Practicate in Zona Maramures - ID:03861 - Volum 58 pagini


Categoria : Turism 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

Cuprins………………pag. 1

Introducere…………pag. 2

Capitolul 1. Forme de turism - abordare teoretică................................................pag. 3

1.1. Conceptul de turism.....................................................................................pag. 3
1.2. Clasificarea formelor de turism...................................................................pag. 5

Capitolul 2. Turismul în România......................................................................pag. 10
2.1. Evoluţia turismului în România...................................................................pag. 10
2.2. Formele şi tipurile de turism întâlnite în România......................................pag. 11
2.3. Zone cu potenţial turistic ridicat din România............................................pag. 15

Capitolul 3. Prezentarea zonei Maramureş.........................................................pag. 25
3.1. Caracterizarea geografică a zonei Maramureş.............................................pag. 25
3.2. Dezvoltarea economică a zonei Maramureş................................................pag. 27
3.3. Obiceiuri şi tradiţii specifice zonei Maramureş...........................................pag. 30
3.4. Obiective turistice din Maramureş...............................................................pag. 34
3.5. Forme de turism practicate în zona Maramureş...........................................pag. 39

Capitolul 4. Studiu de caz- Analiza preferinţelor turiştilor privind formele de turism practicate în zona Maramureş......pag. 46

Concluzii......................pag. 52
Propuneri.....................pag. 54
Bibliografie...................pag. 55