Teza de licenta - Organizarea și promovarea formelor de turism în Republica Moldova - ID:03862 - Volum 71 pagini


Categoria : Turism 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

Introducere

1. Analiza literaturii ştiinţifico-metodice privind promovarea și organizarea formelor de turism

1.1. Noțiuni generale privind formele de turism
1.2. Clasificarea formelor de turism
1.3 Particularitățile de promovare și organizare a formelor de turism
1.4. Concluzii la capitolul 1

2. Analiza organizării formelor de turism în Republica Moldova
2.1. Analiza formelor de turism care contribuie la dezvoltarea turismului
2.2. Caracteristica formelor de turism active din Republica Moldova
2.3. Analiza formelor de turism ce necesită impulsionare în Republica Moldova
2.4. Analiza formelor de turism de perspectivă
2.5 Concluzii la capitolul 2

3. Organizarea și promovarea turismului de aventură în Republica Moldova
3.1. Evoluția organizării și coordonării turismului în Republica Moldova
3.2. Analiza statistică privind circulația turistică în Republica Moldova
3.3. Prezentarea infrastructurii turismului de aventură la nivel autohton
3.4. Elaborarea unui proiect de promovare a turismului de aventură în Republica Moldova
3.5 Concluzii la capitolul 3

Concluzii generale şi recomandări
Bibliografie
Adeverinţe
Declaraţia privind asumarea răspunderii