Teza de master - Aprecierea potețialului turistic al raionului Dubăsari - ID:03867 - Volum 83 pagini


Categoria : Turism 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

INTRODUCERE...........3

CAPITOLUL I. POTENȚIALUL TURISTIC AL RAIONULUI DUBĂSARI.........6

1.1. Valorificarea și promovarea potențialului turistic..........................................................................6
1.2. Monumente geologice și paleontologice......................................................................................22
1.3. Potențialul turistic al reliefului.....................................................................................................25
1.4. Potențialul turistic climatic...........................................................................................................27
1.5. Potențialul turistic al apelor..........................................................................................................31
1.6. Potențialul turistic al florei și faunei.............................................................................................37

CAPITOLUL II. POTENȚIALUL TURISTIC ANTROPIC AL RAIONULUI DUBĂSARI...41
2.1. Monumente istorice......................................................................................................................41
2.2. Muzeele de istorie și etnografie naturală......................................................................................43
2.3. Evenimentele culturale, promovarea și cultivarea frumosului......................................................49
2.4. Ocupațiile și meșteșugurile tradiționale.......................................................................................56

CAPITOLUL III. INFRASTRUCTURA ȘI CIRCULAȚIA TURISTICĂ ÎN RAIONUL DUBĂSARI............60
3.1. Rețeaua de cazare și facilități de alimentație publică...................................................................60
3.2. Căile de transport.........................................................................................................................64
3.3. Avantajele și deficiențele dezvoltării turismului în raionul Dubăsari.................................64
3.4. Circulația turistică.....................................................................................................................69

CONCLUZII...............................................................................................................73
BIBLIOGRAFIE.........................................................................................................76
ANEXE......................................................................................................................80