Lucrare de licenta - Studiu Previzional Privind Modernizarea si Diversificarea Produsului Turistic cu Referire la Agentia de Turism Travis Tourism - ID:03873 - Volum 70 pagini


Categoria : Turism 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

INTRODUCERE…4

CAPITOLUL I. PRODUSE SI SERVICII TURISTICE

I.1. Produsul turistic………………………………………………… 5
I.2. Caracteristicile produsului turistic…………………………….. 7
1.3. Elemente componente de produs turistic………………………. 9
I.4. Serviciile turistice………………………………………………12
I.5. Clasificarea serviciilor………………………………………….16
I.6. Servicii de transport…………………………………………… 18
1.6.1. Transporturi turistice rutiere…………………………. 18
1.6.2. Transporturi aeriene………………………………….. 19
1.6.3. Transporturi feroviare…………………………………21
1.6.4. transporturi navale…………………………………… 23
I.7. Servicii hoteliere…………………………………………23
I.8. Servicii de alimentaţie publică…………………………25

Capitolul II. Diagnosticul produselor şi serviciilor la agenţia de turism “TRAVIS TOURISM” Iaşi
II.1. Prezentarea agenţiei de turism Travis Tourism Iaşi…………… 28
II.2. Prezentarea produselor şi serviciilor agenţiei de turism “Travis Tourism” Iaşi……29
II.3. Analiză comparativă a ofertelor agenţiei de turism Travis Tourism Iaşi cu cele ale agenţiei de turism Stef Turism…….. 31
II.4. Analiza SWOT a agenţiei de turism “Travis Tourism” Iaşi…... 48
II.5. Diagnostic economico-financiar………… 49

Capitolul III. Strategii de produs la agenţia de turism “Travis Tourism” Iaşi
III.1. Tipuri de strategii de marketing în turism………………..54
III.2 Strategii de produs turistic……………………………….56

Capitolul IV. MODERNIZAREA ŞI DIVERSIFICAREA PRODUSELOR la agenţia de turism“TRAVIS TOURISM” Iaşi
IV.1. Rolul planurilor strategice în modernizarea serviciilor turistice………60
IV.2. Diversificarea serviciilor – componentă a planurilor strategice ale firmelor de turism……63

Capitolul V. Concluzii
Bibliografie