Raportul efectuarea practicii de specialitate II la agenția de turism Global Tur - ID:06904. - Volum 27 pagini


Categoria : Turism 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

Introducere.......................................................................................................................3

Capitolul 1. Caracteristica generală a agenției de turism „Global Tur Prim”.............................5

1.1. Prezentarea agenției de turism „Global Tur Prim”...............................................................5
1.2. Analiza sistemului organizatorico-managerial al agenției de turism „Global Tur Prim”.....7
1.3. Analiza SWOT a agenției de turism „Global Tur Prim”...........................................................10

Capitolul 2. Analiza modului de prestare a serviciului de către agenția de turism „Global Tur Prim”......12
2.1. Analiza serviciilor agenției de turism „Global Tur Prim”.......................................................... 12
2.2. Caracteristica activității de fidelizare a clienților....................................................................... 16
2.3. Analiza mediului concurențial al agenției de turism „Global Tur Prim”................................... 19
2.4. Propuneri privind eficientizarea activității agenției de turism „Global Tur Prim”.....................21

Concluzii și recomandări ................................................................................................................24
Bibliografie........................................................................................................................................25
Anexe.................................................................................................................................................26