Teza de licenta - Evoluția și perspective de dezvoltare a turismului în raionul Florești - ID:06910 - Volum 74 pagini


Categoria : Turism 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

INTRODUCERE

I. ABORDĂRI TEORETICE CU REFERIRE LA TURISM

1.1 Aspecte teoretice privind turismul
1.2 Evoluția turismului în Republica Moldova și rolul în dezvoltarea economică

II. ANALIZA IMPACTULUI TURISMULUI ASUPRA DEZVOLTĂRII SOCIALE ECONOMICE A RAIONULUI FLOREȘTI
2.1 Rolul Turismului în dezvoltarea socio-economică a regiunii de Nord a Repulicii Moldova și raionului Florești
2.2 Descrierea generală a Raionului Florești. Repere istorice
2.3 Analiza potențialului turistic natural și antropic al Raionului Florești
2.4 Formele de turism practicate în raionul Florești, căi de acces

III. ANALIZA ȘI DIRECȚII DE DEZVOLTARE A TURISMULUI DIN RAIONUL FLOREȘTI
3.1 Perspective și direcții noi de dezvoltare a turismului din raionul Florești
3.2 Obiectivele și Problemele legate de dezvoltare turismului în raionul Florești
3.3 Analiza SWOT strategii de dezvoltare
3.4 Asistența financiară, participarea statului în dezvoltarea turismului local, proiecte naționale, participarea ONG-urilor la dezvoltarea turismului local

Concluzii
Bibliografie
Anexe