Teza de licenta - Turismul intern în Republica Moldova. Actualitate și direcții de dezvoltare - ID:06915 - Volum 81 pagini


Categoria : Turism 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

INTRODUCERE..........3

I. ASPECTE TEORETICE PRIVIND DEZVOLTAREA TURISMULUI INTERN...............5

1.1. Noțiuni generale privind turismul intern........................................................................5
1.2. Caracteristicile turismului intern.................................................................................13
1.3. Criterii și aspecte teoretice privind perspectivele de dezvoltare a turismului intern.....19

II. ANALIZA TURISMULUI INTERN ÎN BAZA AGENȚIEI DE TURISM PANDA TUR S.R.L.....25
2.1. Caracteristica generală a activității agenției de turism PandaTur S.R.L.......................25
2.2. Analiza activităților de marketing și a serviciilor prestate de PandaTur S.R.L............34
2.3. Analiza situației actuale a turismului intern din Republica Moldova...........................39

III. RECOMANDĂRI PRIVIND DEZVOLTAREA TURISMULUI INTERN ÎN REPUBLICA MOLDOVA..........47
3.1. Impactul crizelor asupra turismului intern...................................................................47
3.2. Direcții de dezvoltare a turismului intern din Republica Moldova...............................52
3.3. Evaluarea propunerilor pentru dezvoltarea agenției de turism PandaTur S.R.L. pe piața serviciilor turistice.....58

CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI......................................................................63
BIBLIOGRAFIE................................................................................................66
ANEXE.............................................................................................................70