Teza de licenta - Industria agrementului ca instrument al dezvoltării turismului receptor - ID:06917 - Volum 70 pagini


Categoria : Turism 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

ADNOTARE.........................................................................3
ANNOTATION.....................................................................4
INTRODUCERE..................................................................5

I. REPERE TEORETICE ALE INDUSTRIEI AGREMENTULUI CA INSTRUMENT AL DEZVOLTĂRII TURISMULUI RECEPTOR........7

I.1. Abordări teoretice ale industriei agrementului....................................................................7
I.2. Clasificarea serviciilor de agrement..................................................................................19
I.3. Rolul agrementului în dezvoltarea turismului receptor.....................................................28

II. INDUSTRIA AGREMENTULUI CA FACTOR DE DEZVOLTARE A TURISMULUI RECEPTOR DIN REPUBLICA MOLDOVA........32
II.1 Analiza turismului receptor din Republica Moldova........................................................32
II.2 Analiza activităților de agrement în Republica Moldova..................................................38
II.3 Determinarea strategiilor de îmbunătățire a serviciilor de agrement la nivel național.......50

III. ANALIZA ENTITĂȚII ȘI PREZENTAREA ACTIVITĂȚII ,,EDEN ELITE TOUR” S.R.L......54
III.1. Prezentarea activității agenției de turism........................................................................54
III.2. Analiza ofertei turistice a agenției de turism după destinații...........................................57
III.3. Recomandări de îmbunătățire a activității companiei.....................................................60

CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI.................................................................63
BIBLIOGRAFIE...........................................................................................66
ANEXE.......................................................................................................69