Teza de licenta - Rolul serviciilor de alimentație in dezvoltarea turismului rural - ID:06919 - Volum 65 pagini


Categoria : Turism 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

INTRODUCERE

CAPITOLUL I. REPERE TEORETICE PRIVIND ORGANIZAREA SERVICIILOR DE ALIMENTAȚIE

1.1. Scurt istoric al evoluției alimentației în unitățile publice
1.2. Tipologia unităților de alimentație publică
1.3. Aprecierea rolului alimentației publice în dezvoltarea turismului rural

CAPITOLUL II. PARTICULARITĂȚILE SERVICIILOR DE ALIMENTAȚIE ÎN CADRUL HOTELULUI BERD'S DESIGN HOTEL
2.1. Caracteristica generală a activității hotelului BERD'S Design Hotel
2.2. Evaluarea serviciilor de alimentație în cadrul hotelului BERD'S Design Hotel
2.3. Particularitățile ospitalității oferite de Hotelul BERD’S design Hotel

CAPITOLUL III. ROLUL ALIMENTAȚIEI ÎN CADRUL UNITĂȚILOR TURISTICE RURALE DIN REPUBLICA MOLDOVA
3.1. Influența serviciilor de alimentație asupra promovării turismului rural
3.2. Serviciile de alimentație – atracție turistică pentru vizitatorii din afara Republicii Moldova
3.3. Analiza serviciilor de alimentație și a impactului acestora în cadrul unităților turistice rurale (pensiuni, cabane, hoteluri)

CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI
BIBLIOGRAFIE
ANEXE