Raportul privind efectuarea practicii de specialitate la (Berd’s Chisinau Mgallery Hotel) - ID:06920 - Volum 19 pagini


Categoria : Turism 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

Introducere...........3

Capitolul 1. Caracteristica generală a entității.

1.1. Prezentarea activității S.C. DALOMITES S.R.L......4
1.2. Analiza patrimoniului și dotărilor tehnico-materiale a S.C. DALOMITES S.R.L. ........ 5

Capitolul 2. Analiza modului de prestare a serviciului de către S.C. DALOMITES S.R.L.
2.1. Analiza ofertei Berd’s Chisinau MGallery Hotel Collection .......................................... 6
2.2. Caracteristica activității de fidelizare a clienților: strategii și tactici............................... 10
2.3. Analiza mediului concurențial a pieței turistice la nivel de entitate economică (Matricea de consultanță Boston Consulting Group) ......11
2.4. Analiza mediului concurențial a pieței turistice la nivel de ramură (Modelul forțelor competitive de pe o piață, conceput de M. Porter)……13

Concluzii și propuneri................................................................................................................ 16
Bibliografie.................................................................................................................................. 17
Anexe............................................................................................................................................ 18