Teze de licență în domeniile turism/ industrie hotelieră; teze de master în turism și servicii hoteliere; proiecte de an, rapoarte de practică în Moldova.

Teza de licenta - Trasaturi ale managementului strategic in cadrul unui hotel - ID:01576 - Volum 90 pagini

INTRODUCERE .......4


CAPITOLUL I – PREZENTAREA GENERALĂ A HOTELULUI MAJESTIC ............... 6

SCURT ISTORIC ............................................................................................7

CARACTERISTICI DE ANSAMBLU ALE HOTELULUI MAJESTIC ............................ 9

ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA ................................................................. 11

ANALIZA PIEŢEI ............................................................................................. 15

INDICATORII CIRCULAŢIEI TURISTICE .......................................................... 20

ANALIZA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI .................. 28


 

CAPITOLUL II – ELEMENTE TEORETICE PRIVIND STRATEGIILE ŞI MANAGEMENTUL STRATEGIC ....35

ELEMENTE TEORETICO – METODOLOGICE ALE SRATEGIILOR

ŞI MANAGEMENTULUI STRATEGIC ............................................................. 36

2.2. TIPURI DE STRATEGII MANAGERIALE ......................................................... 43

2.3. METODOLOGIA DE ELABORARE A STRATEGIILOR ..................................... 45

ROLUL STATEGIILOR DE MANAGEMENT în EFICIENŢA FIRMELOR ............... 50


 

CAPITOLUL III – DIAGNOSTICUL ACTIVITĂŢILOR HOTELULUI MAJESTIC ŞI STRATEGIA ADOPTATĂ ...52

3.1. ANALIZA-DIAGNOSTIC ÎN DEPARTAMENTELE HOTELULUI MAJESTIC .......... 53

3.1.1. DIAGNOSTICUL ECONOMICO-FINANCIAR .............................. 53

3.1.2. DIAGNOSTICUL JURIDIC ......................................................... 56

3.1.3. DIAGNOSTICUL COMERCIAL .................................................. 58

3.1.4. DIAGNOSTICUL TEHNIC .......................................................... 70

3.1.5. DIAGNOSTICUL SOCIAL (AL RESURSELOR UMANE) ................. 72

3.2. ABORDĂRI ACTUALE ALE STRATEGIEI ŞI MANAGEMENTULUI STRATEGIC ÎN CADRUL HOTELULUI MAJESTIC .....76

 

 

 

CAPITOLUL IV – PROPUNERI DE PERFECŢIONARE A STRATEGIILOR MANAGERIALE ÎN CADRUL HOTELULUI MAJESTIC .....86

FUNDAMENTAREA STRATEGIEI DE DEZVOLTARE A HOTELULUI MAJESTIC .......87

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A HOTELULUI MAJESTIC ..................................... 89


 

CONCLUZII GENERALE ................................................................94

ANEXE

BIBLIOGRAFIE


Teza de an - Analiza comparativa a industriei hoteliere in Republica Moldova si Romania - ID:01575 - Volum 48 pagini

Introducere.........3


 

Capitolul I. Generalităti privind industria hotelieră.................5 

1.1. Indusria hotelieră element al economiei mondiale..................5 

1.2. Definirea, corelatia si caracteristica termenilor: industria ospitalitătii, industria hotelieră, unitate de cazare, hotel.....9 

1.3 Structura organizatorică a unui hotel......................................12

1.4. Clasificarea unitătilor cu activitate hotelieră, categoriile si tipurile hotelurilor………15 

1.5. Standardele privind serviciile hoteliere……………………………………...17

 

Capitolul II. Prezentarea industriei hoteliere în lume, Republica Moldova si România......21 

2.1 Situatia actuală în domeniul industriei hoteliere la nivel mondial......21 

2.1.1 Începuturile industriei hoteliere...................................................21

2.1.2 Actualitatea activitatii hoteliere................................................ 22 

2.2 Prezentarea comparativă a industriei hoteliere a Republicii Moldova si României......29

 

Concluzii si propuneri..................................................................44

Bibliografie ................................................................................47

Anexe .......................................................................................49

Teza de licenta - Managementul eficient al serviciilor la hotelul Zarea - ID:01574 - Volum 42 pagini

INTRODUCERE


CAPITOLUL I. CONSIDERAȚII TEORETICE CU PRIVIRE LA MANAGEMENTUL SERVICIILOR HOTELIERE

1.1. Definirea cadrului conceptual privind serviciile hoteliere

1.2. Principii de organizare și funcționare a unităților hoteliere

1.3. Analiza standardelor privind managementul serviciilor hoteliere 

 

CAPITOLUL II. PROIECT PRIVIND ANALIZA MANAGEMENTULUI SERVICIILOR LA HOTELUL "ZAREA”

2.1. Analiza industriei hoteliere din Republica Moldova

2.2. Caracteristica generală a activității hotelului "Zarea”

2.3. Managementul departamentului funcțional (front-office)

2.4. Managmentul departamentului operational (back-office) 

 

CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI

BIBLIOGRAFIE

ANEXE

Teza de licenta - Managementul serviciilor hoteliere - ID:01573 - Volum 70 pagini

CUPRINS. 1
LISTA FIGURILOR.. 2
INTRODUCERE.. 3

CAP 1. TEORII GENERALE CU PRIVIRE LA MANAGEMENTUL SERVICIILOR HOTELIERE   5
1.1 Firma şi serviciile. 5
1.1.1 Definiţie, caracteristici şi trăsături 5
1.1.2 Funcţiile şi funcţiunile firmei de afaceri 8
1.1.3 Abordarea sistemică a firmei 11
1.1.4 Serviciile. 13
1.1.5 Tipologia serviciilor 15
1.2 Definirea conceptului cheie : turism şi industria ospitalităţii 20
1.3 Forme ale activităţii hoteliere. 22
1.4 Definirea industriei ospitalităţii 23
1.5 Definirea afacerii hoteliere. 25
 
CAP 2. ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII PENSIUNII  „CALSIC”. 28
2.1 Prezentarea generală a pensiunii 28
2.2 Structura organizatorică a pensiunii "Clasic”. 30
2.3 Operaţiile de front-office. 33
2.4 Operaţiile de back-office. 40
2.5 Planificarea activităţii pensiunii „Clasic”. 43
2.6 Comunicarea interdepartamentală şi motivarea angajaţilor din pensiunea „Clasic”. 45
2.6.1 Procesul şi tipurile de comunicare. 45
2.6.2 Comunicarea dintre departamentul de front-office îi celelalte departamente ale pensiunii 47
2.6.3 Motivarea angajaţilor 49
2.7 Procesul de recrutare şi instruire pentru furnizarea de ospitalitate din cadrul pensiunii „Clasic”  51
 
CAP 3. ANALIZA EFICIENŢEI ECONOMICE A ACTIVITĂŢII. 54
 
CONCLUZII ŞI PROPUNERI. 58
Anexe. 61
Bibliografie  70

Teza de licenta - Managementul Serviciilor Hoteliere in Baza Hotelului Codru - ID:01572 - Volum 66 pagini

1. Introducere ...........pag. 2

 

2. Capitolul I: Hotelul – element principal al industriei ospitalităţii

1.1. Dimensiunile activităţii hoteliere ............................................................. pag. 5

1.2. Modalităţi de organizare şi funcţionare a unităţilor hoteliere .................... pag.10

 

3. Capitolul II: Managementul activităţii hotelului „Codru”

2.1. Structura organizatorică a hotelului "Codru” ...........................................pag.15

2.2. Managementul departamentelor funcţionale (front-office)......................pag.19

2.3. Managementul departamentelor operaţionale (back-office) ...................pag. 29

 

4. Capitolul III: Strategii manageriale în perfecţionarea activităţii hotelului „Codru”

3.1. Mediul de marketing al unităţii hoteliere ................................................ pag. 36

3.2. Perspective de dezvoltare a hotelului "Codru” ....................................... pag. 44

 

5. Încheiere ............................................................................................pag. 52

6. Bibliografie ........................................................................................pag. 55

7. Anexe ................................................................................................pag. 57

Teza de licenta - Structura si rolul serviciilor la hotelul Flowers - ID:01571 - Volum 41 pagini

INTRODUCERE

CAPITOLUL I. FUNDAMENTE TEORETICE CU PRIVIRE LA STRUCTURA ȘI ROLUL SERVICIILOR HOTELIERE

1.1. Structurile hoteliere în viziunea documentelor internaționale și naționale
1.2. Structurile serviciilor hoteliere
1.3. Avantajele și limitele activității hoteliere

CAPITOLUL II. PROIECT PRIVIND ANALIZA STRUCTURII ȘI ROLUL SERVICIILOR LA HOTELUL FLOWERS
2.1. Caracteristica generală a hotelului Flowers
2.2. Analiza mediului extern al hotelului Flowers
2.3. Analiza mediului intern a hotelului Flowers

CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI
BIBLIOGRAFIE
ANEXE

Teza de an - Comercializarea Produsului Hotelier - ID:01569 - Volum 35 pagini

Introducere........3

 

1. Produsul hotelier. Caracteristici şi particularităţi................... 4

1.2. Comportamentul personalului................................................ 9

2.1 Regulile generale de comportament..................................... 10

2.2 Vânzarea internă................................................................ 12

 

3. Stabilirea preţurilor şi tarifelor. Tarifele de cazare............... 16

 

4. Serviciul marketing vânzări.................................................. 21

4.1 Mijloacele de comunicaţie.................................................. 22

4.2 Activitatea de vânzare........................................................ 25

4.3 Fişierul clienţilor............................................................... 27

 

5. Comercializarea produsului hotelier în Republica Moldova 29

5.1 Cadrul legal prind circulaţia persoanelor străine pe teritoriul ... R.M.......29

5.2 Comercializarea produsului hotelier oferit de hotelul „Naţional”. .......30


Concluzii............................................................................... 33

Bibliografie........................................................................... 35

Teza de licenta - Rolul Barcelonei (Spania) in turismul cultural - ID:01567 - Volum 74 pagini

INTRODUCЕRЕ


CAPITOLUL I. DЕFINIRЕA CONCЕPTULUI DЕ TURISM CULTURAL

1.1. Concеptе și dеfiniții privind turismul cultural

1.2. Dеzvoltarеa turismului cultural pе plan mondial

1.3. Valorificarеa patrimoniului cultural al Spaniеi

 

CAPITOLUL II. VALORIFICARЕA POTЕNȚIALULUI TURISTIC CULTURAL ÎN BARCЕLONA

2.1. Еvaluarеa potеnțialului turistic cultural în Barcеlona

2.2. Patrimoniul cultural construit în Barcеlona

2.3. Analiza indicatorilor privind dеtеrminarеa turismului cultural în Spania în raport cu turismul cultural mondial 

 

CAPITOLUL III. TЕNDINȚЕ ȘI MOTIVAȚII PЕNTRU PRACTICARЕA TURISMULUI CULTURAL ÎN BARCЕLONA

3.1. Analiza infrastructurii turisticеîn Barcеlona

3.2. Circulația turistica în Barcеlona. Itinеrarii turisticе

3.3. Tеndințеactualе dе dеzvoltarе a turismului cultural în Barcеlona

  

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIЕ

ANЕXЕ

Teza de licenta - Promovarea Turismului Cultural in Europa de Sud-Vest - ID:01566 - Volum 103 pagini

INTRODUCERE.......4

 

CAPITOLUL I RAPORTUL TURISM - CULTURĂ

1.1 Aspecte culturale cu caracter turistic………………………………….…….8

1.2 Turismul factor de promovare al culturii...............................13

1.3 Rolul şi importanţa turismului cultural..................................19 

 

CAPITOLUL II OFERTA TURISMULUI CULTURAL ÎN EUROPA DE SUD-VEST

2.1 Zonarea turismului cultural în Europa de Sud-Vest.....................................27

2.2. Consideraţii privind oferta turistică culturală din ţările din S-V Europei........36

2.2.1. Portugalia..................................................................................................36

2.2.2. Spania.......................................................................................................42

2.2.3. Franţa........................................................................................................49

2.2.4. Italia..........................................................................................................56 

 

CAPITOLUL III MODALITĂŢI DE VALORIFICARE A TURISMULUI CULTURAL DIN EUROPA DE SUD-VEST

3.1 Modalităţi de distribuire a ofertei de turism cultural...................................63

3.2 Posibilităţi de promovare a turismului cultural...........................................71 

 

CAPITOLUL IV. STUDIU DE CAZ: CIRCUIT TURISTIC EUROPEAN PROMOVAT DE S.C VISIT S.A

4.1. Prezentarea generală a turoperatorului S.C Visit S.A..................................81

4.1.1. Profilul companiei S.C VISIT S.A............................................................81

4.1.2. Structura organizatorică a S.C Visit S.A..................................................81

4.2 Promovarea circuitului turistic cultural în Europa de către S.C Visit S.A.....83

4.2.1 Prezentarea caracteristicilor programului turistic .....................................83

4.2.2 Programul turistic.....................................................................................84

4.3 Desfăşurarea programului.............................................................................87

4.4 Analiza de preţ a programului......................................................................96

 

Concluzii……………………………………………………………………....98

Bibliografie…………………………………………………………………..102

Teza de licenta - Proiect Marketing Turisitic - Barcelona - ID:01565 - Volum 100 pagini

Capitolul I. Descirrea destinatiei
1.1. Prezentare generala
1.2. Motivatie/factori care influenteaza si determina alegerea destinatiei

Capitolul II. Descrierea pietei
2.1. Identificarea pietei (tipuri de piata, starea cererii,mediu, concurenta, dimensiunile pietei,piata tinta)
2.2. Caracterizare profil si comportmament consumator
2.3. Segmentarea pietei (criterii,modalitati)

Capitolul III. Produsul turistic
3.1.Prestatari individuali/organizatori de voiaje/destinatia turistica
3.2.Mediul de marketing (micromediul)
3.3.Analiza SWOT pentru produs si agentie

Capitolul IV. Promovare
4.1.Reclama/Marketing direct
4.2.Promovarea vanzarilor
4.3.Relatii publice

Capitolul V. Pretul
5.1.Factori care influenteaza pretul
5.2.Strategia de pret
5.3.Nivelul pretului

Bibliografie

Teza de an - Prezentarea unei Destinatii Turistice - Barcelona - ID:01564 - Volum 26 pagini

Cap 1. Potenţialul turistic al Barcelonei…………………3


Cap 2. Infrastructura turistică………………………………11

2.1. Informaţii generale ………………………………………………………11

2.2 Capacitatea hotelieră……………………………………………………..11

2.3 Unităţi de alimentaţie…………………………………………………….12

2.4 Agenţii de turism……………………………………………………........12

2.5 Centre de informare turistică………………………………………13

 

 

Cap 3. Ocupaţia turistică………………………………………14

Cap 4. Profilul turistului …………………………………………15

Cap 5. Congrese, conferinţe şi vacanţe de stimulare…………18

Cap 6. Produse şi servicii turistice...………………………………18

Cap 7. Circulaţia turistică………………………………………………20

Cap 8. Pachete turistice şi agenţii de turism …………………22

 

Concluzii……………………………………………………………25

Bibliografie…………………………………………………………26

Teza de licenta - Performanta si Calitate in Turismul International Studiu de Caz Italia si Spania - ID:01563 - Volum 70 pagini

Introducere……………………………………………………………………… 4


CAPITOLUL I: TURISMUL ÎN ITALIA…………………………………... 5

1.1 Istoria……………………………………………………………………………….. 5

1.2 Geografia…………………………………………………………………………….5

1.3 Regiunile Italiei……………………………………………………………………...6

1.4 Cultura……………………………………………………………………………… 7

1.5 Economia Italiei……………………………………………………………………. 8

1.6 Analiza indicatorilor industriei turismului şi călătoriilor-Italia…………10

1.7 Destinaţii turistice în Italia…………………………………………………………18 

 

CAPITOLUL II: TURISMUL ÎN SPANIA.........................23

2.1 Istoria…………………………………………………………………………….. 23

2.2 Geografia…………………………………………………………………………. 24

2.3 Comunităţile autonome ale Spaniei……………………………………………… 24

2.4 Cultura…………………………………………………………………………… 25

2.5 Economia Spaniei………………………………………………………………... 25

2.6 Analiza indicatorilor industriei turismului şi călătoriilor-Spania………27

2.7 Destinaţiile turistice în Spania…………………………………………………… 35 

 

CAPITOLUL III: ANALIZA COMPARATIVĂ A TURISMULUI ÎN ITALIA ŞI SPANIA………40

3.1 Analiza comparativă a indicatorilor industriei turismului pentru Italia şi Spania în anul 2004………41

3.2. Analiza principalilor indicatori ai industriei turismului şi călătoriilor în anul 2005……44

3.3 Analiza indicatorilor industriei turismului în anul 2006…………………............... 47

3.4 Analiza comparativă a principalilor indicatori ai industriei turismului în anul 2007……50

 

CAPITOLUL IV: PERSPECTIVE PE TERMEN SCURT ALE TURISMULUI ÎN ITALIA ŞI SPANIA

4.1 Perspective pe termen scurt ale turismului în Italia…………………………… ….54

4.2 Perspective pe termen scurt ale turismului în Spania……………………………....56


CONCLUZII...........................................................................61

BIBLIOGRAFIE.......................................................................65

ANEXE..................................................................................67

Teza de doctorat - Dezvoltarea durabilă a turismului în județul Sibiu - ID:01562 - Volum 199 pagini

INTRODUCERE ...................................................... 4

CAPITOLUL I Istoricul cercetărilor .............................6
1.1. Definire, concepte, clasificări ..............................6
1.2. Judeul Sibiu în literatura de specialitate ...............8

CAPITOLUL II Cadrul natural. Corelaii geografice .........12
2.1. Limitele judeului Sibiu .................................................12
2.2. Selectarea principalelor elemente geologice ..................13
2.3. Selectarea principalelor elemente de relief .....................13
2.4. Potenialul turistic al climei ............................................19
2.5. Potenialul turistic al reelei hidrografice ............................ 23
2.6. Biocenoze si biotopuri caracteristice zonei .....................24
2.7. Impactul antropic .........................................................25

CAPITOLUL III Potenialul uman ...........................................28
3.1. Consideraii istorice ........................................................... 28
3.2. Populaia ...........................................................................31
3.2.1. Particularităi geodemografice contemporane ......................31
3.2.1.1. Contextul geografic al evoluiei demografice. Favorabilităi – restrictivităi .....31
3.2.1.2. Fenomene demo-sociale actuale ..................................... 34
3.2.1.3. Densitatea populaiei ...................................................... 36
3.2.2. Dinamica populaiei ............................................... 37
3.2.2.1. Miscarea naturală ........................................................ 37
3.2.2.2. Mobilitatea teritorială a populaiei .....................................38
3.2.3. Structura populaiei pe grupe de vârstă si sexe .....................40
3.2.4. Structura socio-economică a populaiei. Resursele de foră de muncă .......49
3.2.5. Structura etnică .................................................. 52
3.3. Municipiul Sibiu – Capitală Culturală Europeană .........53

CAPITOLUL IV Dezvoltarea durabilă a turismului în judeul Sibiu ..........57
4.1. Definire, sfera de cuprindere ................................................................ 57
4.2. Politici si strategii de dezvoltare turistică durabilă ..................................60
4.2.1. Eco-turismul sau turismul durabil ............................................... 62
4.3. Amenajarea durabilă a spaiului turistic sibian ..................................69

CAPITOLUL V Potenialul turistic si valorificarea acestuia în județul Sibiu .......82
5.1. Potenialul turistic natural .............................................................. 82
5.1.1. Potenialul turistic al componentelor geologice ...............................82
5.1.2. Potenialul turistic al reliefului .......................................................84
5.1.3. Potenialul turistic al componentelor biogeografice .........................85
5.2. Potenialul turistic antropic .............................................................92
5.2.1. Potenialul turistic cultural – istoric ..............................................95
5.2.1.1. Monumente de arhitectură – case ............................................99
5.2.1.2. Monumente de arhitectură – turnuri ..........................................101
5.2.1.3. Monumente de factură religioasă ..............................................105
5.2.1.4. Muzee ......................................................109
5.2.1.5. Parcuri si grădini ......................................................................121
5.2.2. Potenialul etno – cultural ............................................................122
5.3. Infrastructura turistică ....................................................................127
5.3.1. Structuri de cazare .....................................................................127
5.3.2. Structuri de alimentaie publică .....................................................133
5.3.3. Structuri de tratament si agrement ...............................................134
5.3.4. Infrastructura de transport .......... .................................................137
5.4. Circulația turistică ...........................................................................138
5.5. Tipuri si forme de turism caracteristice .............................................145

CAPITOLUL VI Probleme privind organizarea spaiului – protecia conservarea mediului .........151
6.1. Principalele surse de poluare ................................................................151
6.1.1. Emisiile principalilor poluani la nivelul judeului Sibiu ..............................151
6.1.2. Resursele de apă - zone critice sub aspectul poluării apelor ..................154
6.2. Degradarea prin turism neecologic .................................................... 155
6.3. Stațiunile turistice din judeul Sibiu - actualitate si perspective ...................160

CAPITOLUL VII Propuneri pentru dezvoltarea turismului în regiune ..................170
7.1. Protecia si conservarea potenialului turistic ............................................170
7.2. Dezvoltarea durabilă si promovarea turismului (POR19, Axa Prioritara 5) .........173
7.2.1. Aciuni în cadrul domeniilor de intervenie .................................................. 174
7.3. Direciile, obiectivele si măsurile autorităilor judeene pentru dezvoltarea turismului ........... 177
7.4. Proiecte de dezvoltare a activităii turistice ................................................... 181

CONCLUZII ...................................................................................................186
BIBLIOGRAFIE .............................................................................................190
ANEXE

Teza de licenta - Analiza Ofertei Turistice pe Piata Spaniei - ID:01560 - Volum 65 pagini

INTRODUCERE ……3


CAPITOLUL I. TURISMUL-ACTIVITATE ECONOMICO-SOCIALĂ . …….. 4
1.1. Locul şi rolul turismului în economie ……………………………... …….. 4
1.2. Sistemul economic al Spaniei ……………………………………... …….. 4
1.3. Contribuţia turismului la creşterea economică ……………………. …….. 11
1.4. Turismul în comerţul mondial cu servicii …………………………. …….. 12
1.5. Turismul şi mediul înconjurător …………………………………... …….. 12


CAPITOLUL II. PIAŢA TURISTICĂ A SPANIEI ……………………….. 14
2.1. Cererea şi oferta turistică ………………………………………….. …….. 14
2.2. Baza tehnico-materială a turismului ………………………………. …….. 42
2.2.1. Cazarea turistică ……………………………………………. …….. 42
2.2.2. Alimentaţia publică, baza de tratament şi baza tehnico - materială ……45
2.2.3. Forţa de muncă în turismul spaniol ………………………… …….. 45


CAPITOLUL III. SERVICIILE TURISTICE ……………………………..47
3.1. Turismul-activitate specifică de servicii ………………………….. …….. 47
3.2. Transporturile turistice şi rolul transporturilor în dezvoltarea activităţii turistice spaniole ……48
3.3. Formele de transport utilizate în turismul spaniol ………………… …….. 48


CAPITOLUL IV. INDICATORI TURISTICI ŞI ECONOMICI ………… ....51
4.1. INDICATORII DENSITĂŢII TURISTICE ………………………. …….. 53
4.1.1. Densitatea populaţiei ……………………………………….. …….. 53
4.1.2. Densitatea teritoriului ………………………………………. …….. 53
4.2. ÎNCASAREA UNITARĂ ………………………………………… …….. 54
4.3. CHELTUIALA UNITARĂ ……………………………………….. …….. 54
4.4. INDICELE RAPORTULUI DE SCHIMB ………………………... …….. 55
4.5. INDICATORII EFECTELOR ECONOMICE ……………………. …….. 55
4.5.1. Indicele participării turismului la încasările valutare ale ţării …….. 55
4.5.2. Indicele de acoperire a importurilor totale prin încasări din turism ………55
4.6. BALANŢA TRIAJELOR TURISTICE …………………………... …….. 55
4.6.1. Soldul balanţei turistice …………………………………….. …….. 56
4.6.2. Soldul balanţei comerciale ………………………………….. …….. 56
4.6.3. Indicii raportului dintre soldul balanţei turistice şi soldul balanţei comerciale ……56
4.7. INDICATORII POTENŢIALULUI TURISTIC AL PIEŢEI …….. …….. 56
4.7.1. Intensitatea turistică ………………………………………… …….. 56
4.7.2. Cheltuiala turistică pe locuitor ……………………………… …….. 57
4.7.3. Ponderea cheltuielilor turistice în P.I.B. ……………………. …….. 57
4.7.4. Proporţia încasărilor turistice în P.N.B. …………………….. …….. 57
4.7.5. Veniturile obţinute de populaţie din activitatea turistică …… …….. 57
4.7.6. Cheltuieli turistice faţă de importurile totale ……………….. …….. 58
4.7.7. Gradul de acoperire al importurilor prin exporturi …………. …….. 58


CAPITOLUL V. SEZONALITATEA SERVICIILOR TURISTICE………………….60
5.1. Variaţiile sezoniere ale fenomenului turistic ……………………… …….. 60
5.2. Ciclurile de sezonalitate în activitatea turistică …………………… …….. 60
5.3. Implicaţiile sezonalităţii şi posibilităţile de diminuare a efectelor lor economice în industria turistică ……62


CONCLUZII ……………………………………………………………….… …….. 64
BIBLIOGRAFIE ……………………………………………………………... …….. 65

Teza de an - Turismul cultural in Spania - ID:01559 - Volum 16 pagini

Capitolul 1. Turismul cultural

1.1. Turism cultural – concept

1.2. Locul turismului cultural in cadrul fenomenului turistic 

 

Capitolul 2. Spania – istoric, asezare, cai de acces, turism

2.1. Scurt istoric

2.2. Asezare

2.3. Cai de acces

2.4. Evolutia turismului in Spania 

 

Capitolul 3. Turismul culturalin Spania

3.1. Obiective istorice

3.2. Obiective religioase

3.3. Folclorul

3.4. Muzee, casememoriale si statui

3.5. Evenimente culturale

 

Concluzii

Bibliografie

Teza de licenta - Turismul cultural pe piata europeana si strategiile de marketing utilizate in promovarea ofertei - ID:01558 - Volum 103 pagini

Cap. I. – Turismul cultural

Conceptul de turism cultural

Evoluţia turismului cultural

Caracteristicile turismului cultural

Motivaţia turistică culturală

Resursele şi formele turismului cultural

Impactul turismului asupra culturii 

 

Cap. II. – Piaţa turismului cultural

Caracteristicile pieţei turismului cultural

Cererea pentru turismul cultural

Consumatorul turistic cultural

Factorii care influenţează cererea turistică culturală

Oferta turistică culturală

Oferta turistică culturală europeană

Touroperatorii turistici

Desfacerea produselor turistice

Tendinţe majore pe care le înregistrează piaţa turismului cultural 

 

Cap. III. – Turismul de pelerinaj

Scurtă prezentare

Perspectiva istorică a pelerinajului

Scopurile pelerinajului

Impactul economic al pelerinajului

Pelerinajul în Israel

Pelerinajul în Spania

Pelerinajul în Grecia 

 

Cap. IV. – Turismul cultural în România

Potenţialul turistic cultural al României

Strategii de promovare ale turismului cultural românesc

4.2.1. Promovarea internă

4.2.2. Integrarea turismului cultural românesc în cel european

Pelerinajul în România 

 

Concluzii

Bibliografie

Anexe

Teza de an - Turismul cultural - ID:01557 - Volum 44 pagini

I. Noţiuni introductive

I.1. Definirea fenomenului turistic

I.2. Clasificarea turismului şi locul turismului cultural în cadrul fenomenului turistic

I.3. Concepte cu care se operează în geografia turismului

I.4. Evoluţia fenomenului turistic în general şi a turismului cultural în special


II. Fluxurile turistice generate de turismul cultural

II. 1. Fluxurile turistice majore

II. 1.1. Fluxurile turistice spre Europa Sudică

II.1.2. Fluxurile turistice spre Europa Atlantică

II.1.3. Fluxurile turistice spre Europa Central-Estică

II.1.4. Fluxurile turistice nord-americane

II.1.5. Fluxurile turistice japoneze

II.2. Fluxurile turistice minore

II.2.1. Fluxurile turistice spre Mediterana Meridională

II.2.2. Fluxurile turistice spre Asia Anterioară

II. 2.3. Fluxurile turistice spre Asia Musonică

II. 2.4. Fluxurile turistice sud-americane

 

III. Resursele turistice antropice – baza dezvoltării turismului cultural

IV. Turismul cultural pe Glob

IV. 1. Turismul cultural în Europa

IV. 1.a. Centre şi regiuni turistice în Europa Sudică

IV. 1.b. Centre şi regiuni turistice în Europa Occidentală

I V.1. c. Centre şi regiuni turistice în Europa Central Estică

IV.2. Centre şi regiuni turistice din America

IV.2. a. Centre şi regiuni turistice în America de Nord

IV.2.b. Centre şi regiuni turistice în America Centrală şi de Sud

IV.3. Centre şi regiuni turistice din Africa

IV.4. Centre şi regiuni turistice din Asia

Teza de licenta - Planificarea activitatii intreprinderii turistice in mediul rural - ID:01556 - Volum 51 pagini

INTRODUCЕRЕ  
 
CAPITOLUL I.  CARACTЕRISTICA OPRUNITĂȚILOR DЕ AFACЕRI ÎN TURISMUL RURAL
1.1. Scurt istoric al afacеrilor în turism
1.2. Turismul rural și componеntеlе salе
1.3. Oportunitatеa înființării unеi pеnsiuni turisticе în mеdiul rural  
 
CAPITOLUL II. ANALIZA ACTIVITĂȚII TURISTICЕ ÎN LOCALITATЕA CIORЕȘTI
2.1. Scurt istoric al localității Ciorеști
2.2. Invеntariеrеa rеsursеlor turisticе alе localității ruralе
2.3. Avantajеlе și dеzavantajеlе produsului turistic în localitatеa Ciorеști  
 
CAPITOLUL III. PLANIFICARЕA ACTIVITĂȚII UNЕI PЕNSIUNI TURISTICЕ ÎN LOCALITATЕA CIORЕȘTI
3.1. Planificarеa misiunii și obiеctivеlor pеnsiunii turisticе
3.2. Dеtеrminarеa volumului si structurii activităţii turisticе a pеnsiunii
3.3. Dirеcții dе promovarе a ofеrtеlor pеnsiunii pе piața turistică intеrnă și intеrnațională  
 
CONCLUZII
BIBLIOGRAFIЕ
ANЕXЕ