Teze de licență în domeniile turism/ industrie hotelieră; teze de master în turism și servicii hoteliere; proiecte de an, rapoarte de practică în Moldova.

Teza de an - Agentii direct prestatori de servicii turistice - ID:00807 - Volum 34 pagini

CUPRINS

INTRODUCERE

CAPITOLUL I. CARACTERISTICA SERVICIILOR TURISTICE

1.1. Conținutul și caracteristicile serviciilor turistice
1.2. Tipologia serviciilor turistice

CAPITOLUL II. AGENȚII ECONOMICI DIN TURISM
2.1. Agenții prestatori de servicii de transport turistic
2.2. Agenții prestatori de servicii de cazare
2.3. Agenții prestatori de servicii de alimentație
2.4. Agenții prestatori de servicii de tratament
2.5. Agenții prestatori de servicii de agrement turistic

CONCLUZII
BIBLIOGRAFIE

Teza de an - Dezvoltarea Turismului in Republica Moldova - ID:00645 - Volum 27 pagini

Introducere:
Strategia de dezvoltare a turismului in Republica Moldova are drept scop crearea unei baze adecvate pentru dezvoltarea turismului intern in Republica Moldova intr-un mod integrat, echilibrat si durabil, astfel incit sa aduca beneficii culturale si socioeconomice considerabile tarii si comunitatilor ei.
Turismul este un sector important al economiei mondiale si are o tendinta de crestere permanenta la nivel international.
Industria turismului cuprinde o gama variata de intreprinderi publice si private, generatoare de beneficii economice si sociale, de noi locuri de munca pentru diferite categorii de angajati, oferind oportunitati de angajare mai cu seama pentru femei.

Cuprins:
Capitolul I. Impactul dezvoltarii turismului intern.
1.1. Principiile si obiectivele dezvoltării turismului.
1.2. Importanta turismului pentru economia mondiala
1.3. Evolutia turismului in Republica Moldova

Capitolul II. Republica Moldova – destinatie turistica. Potentialul existent

Capitolul III. Planul de acţiuni de dezvoltare a turismului intern în Republica Moldova
3.1. Dezvoltarea bazei tehnico-materiale a turismului si crearea infrastructurii turistice
3.2. Reglementarea si organizarea activitatii turistice

Concluzii şi propuneri:
Politica de dezvoltare a turismului trebuie sa contribuie la crearea unei imagini reale si atractive a Republicii Moldova, menita sa genereze cererea turistica interna, regionala si internationala.
Republica Moldova, ca destinatie turistica, este putin cunoscuta in strainatate. Este necesar un ajutor considerabil din partea statului la elaborarea si promovarea unor pachete informationale, care ar face atractiva imaginea tarii noastre. Prestatorii individuali nu dispun de cunostinte sau de mijloace financiare pentru a intreprinde actiuni eficiente de marketing si promovare a produsului turistic

Bibliografie:
1. Florina Bran; Florina Bran, Turism - mediu înconjurător, An 2000
2. Liviu Mihăescu; Liviu Mihăescu, Turism durabil - economie informaţională - noi perspective ale dezvoltării economice.
3. Spânu, Mădălina, Stoina, Cristian, Turism şi marketing turistic, Editura Fundaţiei "România de Mâine", 2003.
4. Cosmescu, Ioan, Turismul : Fenomen complex contemporan, Bucureşti : Editura Economică, 1998.
5. Alexandru Jolondcovschi, Serafim Florea, Turismul ecologic şi rural : realităţi şi perspective, Chişinău : Prometeu, 2001.
6. Draica, Constantin, Turismul internaţional : practici de elaborare şi distribuţie a produsului turistic, Bucureşti : ALL BECK, 2003.
7. Miron, Viorel, Turismul rural în Moldova : îndrumar pentru autorităţile publice locale, Chişinău : Ştiinţa, 2002.
8. Viorel Miron, Veaceslav Guţuţui, Turismul viti-vinicol în Moldova : între mit şi realitate.