Elaborăm diverse lucrări de licență în domeniul Jurnalism și comunicare; teze de master la Jurnalism, proiecte de an și referate la facultatea de Jurnalism.

Teza de an - Știrea radio - caracteristici, tipuri și elemente - ID:02305 - Volum 27 pagini

INTRODUCERE

CAPITOLUL I. ASPECTE TEORETICE PRIVIND EVOLUȚIA ȘTIRILOR

1.1. Scurt istoric al evoluției știrilor în jurnalismul postsovietic
1.2. Considerații generale. Noțiuni, definiții, esență
1.3. Paradigme informale privind valorile știrii

CAPITOLUL II. ȘTIREA RADIO: CARACTERISTICI, TIPURI ȘI ELEMENTE
2.1. Caracteristicile știrii de radio
2.2. Tipologii ale știrii radio
2.3. Elementele și calitățile principale ale știrii radio
2.4. Redactarea știrilor radio

Concluzii
Bibliografie
Anexe

Teza de an - Știrea în programul de actualități la radio și tv - ID:02304 - Volum 30 pagini

Introducere

Capitolul I. ȘTIREA ÎN PROGRAMUL DE ACTUALITĂȚI LA RADIO ȘI TV

1.1. Considerații generale
1.2. Știrea în jurnalismul postsovietic
1.3 Ce sunt știrile?
1.4 Ce este o știre?
1.5 Valorile știrii
1.6 Tipologii ale știrii
1.7 Structura ştirii
1.8 Caracteristicile știrii radio
1.9 Calitățile unei știri radio
1.10 Formatul știrii radio

CAPITOLUL II. JURNALUL DE ȘTIRI LA RADIO ȘI TV (studiu de caz)
2.1 Informația audiovizuală
2.2 Emisiunea de știri
2.3 Jurnalul de televiziune
2.4 Funcţia de agendă a jurnalului de televiziune
2.5. Jurnalul de știri de la Pro Tv

Încheiere
Bibliografie

Teza de an - Proiecte media nativ-digitale. Bloguri ale jurnalistilor - ID:02303 - Volum 28 pagini

INTRODUCERE

CAPITOLUL I. ANALIZA GENERALĂ A FENOMENULUI DE BLOGGING

1.1 Aspecte istorice în evoluția fenomenului de blogging
1.2. Caracteristicile unui blog. Tipuri de bloguri
1.3. Interdependențe dintre blogging și jurnalismul traditional
1.4. Importanța creării unui blog

CAPITOLUL II. STUDIU DE CAZ. 2-3 BLOGGURI ALE JURNALIȘTILOR DIN REPUBLICA MOLDOVA

Concluzii
Bibliografie
Anexe

Teza de licenta - Identitate si Brand Personal - ID:02302 - Volum 76 pagini

Introducere 4

Capitolul 1- Ce este brand-ul? 6

1.1-Definiţii ale brand-ului 6
1.2-Imagine şi brand 9
1.3 Brand vs produs 12
1.4 Imagine şi brand personal 14

Capitolul 2. Identitate şi brand personal în mediul online 17
2.1 Puterea brandului personal virtual 19
2.2 Blog personal=brand personal? 20
2.3. Tipuri de bloguri 21
2.4 Blogurile cu cel mai mare succes din România 24

Capitolul 3. New media 26
3.1 Istoria blogului 27
3.2 Caracteristicile unui blog 30
3.3 Evoluţia fenomenului de blogging 31
3.4 Importanţa blogurilor 32

Capitolul 4. Analiză de conţinut între blogurile care se bucură de succes în rândul cititorilor 35
4.1 Introducere 35

Capitolul 5. Interviul 57

Concluzii 62
Bibliografie 65
Anexe 66

Teza de licenta - Mass-media în Republica Moldova în anul electoral 2009 - ID:02301 - Volum 58 pagini

INTRODUCERE

CAPITOLUL I. Instituţiile mass-media din Republica Moldova prin prisma fenomenului electoral: aspect general-metodologice

1.1 Caracteristici generale ale mass-media din Republica Moldova după declararea independeţei ţării
1.2 Sistemul electoral al Republicii Moldova – evoluţie dinamică şi situaţie actuală
 
CAPITOLUL II. Rolul mass-media din Republica Moldova în cristalizarea procesului electoral din 2009
2.1 Prezentarea generală a ataşamentului mass-media faţă de evenimentele electorale ale anului 2009
2.2 Mass-media în campanile electorale pentru alegerile parlamentare din 5 aprilie şi 29 iulie 2009
 
CAPITOLUL III. Probleme stringente ale activităţii presei în anul electoral 2009
3.1 Fenomenul manipulării opiniei publice în mass-media în contextul anului electoral 2009
3.2 Mass-media din regiunea transnistreană în raport cu alegerile pentru Parlamentul Republicii Moldova şi protestele din aprilie 2009

CONCLUZII şi RECOMANDĂRI
BIBLIOGRAFIE

Proiect de licenta - Reportajul TV la Moldova 1 - ID:01075 - Volum 36 pagini

INTRODUCERE

CAPITOLULI. ABORDĂRI TEORETICE PRIVIND REPORTAJUL DE TELEVIZIUNE

1.1 Reportajul televizat în contextul genurilor mass-media
1.2 Tipologia şi sarcinile reportajului televizat
1.3 Etapele şi particularităţile realizării reportajului de televiziune

CAPITOLUL II. PRACTICA REPORTAJELOR LA „MOLDOVA 1”.STUDIU DE CAZ
2.1 Programul de ştiri „Mesager” şi paricularităţile reportajelor difuzate
2.2 Practica realizării reportajelor pentru programul „Mesager”

CONCLUZIE
BIBLIOGRAFIE

Proiect de licenta - Interviul radiofonic la postul „Radio Chișinău” - ID:01074 - Volum 26 pagini

Introducere.........3

Capitolul I. Aspecte teoretice privind interviul radiofonic..............5

1.1. Particularitățile interviului radiofonic..........5
1.2. Tipologii ale interviului radiofonic...........6
1.3. Modalități de realizare a interviului radiofonic.......7

Capitolul II. Studiu de caz: Postul „Radio Chișinău”............11
2.1. Politica editorială a postului Radio Chișinău.............11
2.2. Desfăsurarea stagiului practic........................12
2.3. Analiza interviurilor de autor......................13

Concluzii.........20
Bibliografie..........21
Anexa 1...........22
Anexa 2...........25

Teza de an - Promovarea imaginii unui ziar - ID:01073 - Volum 35 pagini

INTRODUCERE………3

CAPITOLUL I. ASPECTE GENERALE PRIVIND PROMOVAREA IMAGINII MASS-MEDIA MOLDOVENEŞTI

1.1 Caracteristica şi necesitatea promovării imaginii presei scrise din RM…….5
1.2 Modalităţi de promovare a imaginii mass-media…………11
1.3 Oportunităţile oferite de reţelele de socializare în promovarea imaginii…..15

CAPITOLUL II. STUDII DE CAZ. PRACTICA PROMOVĂRII IMAGINII PRESEI SCRISE PRIN REŢELELE DE SOCIALIZAREA
2.1 Facebook vs Odnoklassniki……………20
2.2 Cazul Ziarul de garda……………………27
2.3 Cazul revista VIP magazine…………30
2.4 Strategii de imbunătăţire a imaginii presei scrise prin intermediul reţelelor de socializare……………31

CONCLUZII…………34
BIBLIOGRAFIE……36

Teza de an - Reflectarea fenomenului violentei in televiziune - ID:01072 - Volum 42 pagini

INTRODUCERE

CAPITOLUL I. VIOLENŢA REFLECTATĂ ÎN MASS-MEDIA ELECTRONICĂ: TIPOLOGII ŞI METODE

1.1. Tipologii ale violenţei reflectate în mass-media
1.2. Modalităţi de reflectare a violenţei în mass-media moldovenească
1.3 Teorii despre receptare şi efectele violenţei TV
1.4 Aspecte etice şi deontologice ale reflectării violenţei în mass-media

CAPITOLUL II. REFLECTAREA FENOMENULUI VIOLENŢEI ÎN TELEVIZIUNE. STUDIU COMPARATIV
2.1 Moldova1 vs PRO TV.
2.2 Impactul fenomenului violenţei reflectat de posturile Moldova 1 şi PRO TV Chişinău, asupra publicului.

ÎNCHEIERE
BIBLIOGRAFIE

Teza de an - Televiziunea si Violenta la Adolescenti - ID:01071 - Volum 24 pagini

INTRODUCERE..........3

CAPITOLUL I TELEVIZIUNEA ŞI VIOLENŢA.............4

I.1. TELEVIZIUNEA – STIMULATOR DE VIOLENŢĂ...............5
I.2. TELEVIZIUNEA – EFECT AL VIOLENŢEI DIN SOCIETATE.........6
I.3. EFECTELE VIZIONĂRII ACTELOR DE VIOLENŢĂ LA ADOLESCENŢI...8

CAPITOLUL II. METODOLOGIA CERCETĂRII........10
II.1. OBIECTIVELE CERCETĂRII..........10
II.2. IPOTEZA CERCETĂRII.................10
II.3. METODE ŞI INSTRUMENTE DE LUCRU FOLOSITE ÎN CADRUL ACTIVITĂŢII DE CERCETARE.........10
II.3.1. LOTUL DE SUBIECŢI..................11
II.4. ANALIZA STATISTICĂ.................17

CONCLUZII..........19
BIBLIOGRAFIE...........22
ANEXE.........23

Teza de an - Influenta Mass-Mediei asupra Comportamentului Agresiv - ID:01070 - Volum 19 pagini

CAPITOLUL 1. AGRESIVITATEA-TRASATURA INVATATA
1.1 Agresivitatea ca trasatura invatata
1.2 Agresivitatea umana
1.3 Modelul invatarii sociale

CAPITOLUL 2. INFLUENTA DIVERSILOR FACTORI ASUPRA PERSONALITATII TANARULUI
2.1 Muzica
2.2 Filmele
2.3 Televiziunea
2.4 Desene animate

CAPITOLUL 3. FUNCTIA AMBIGUA A TELEVIZIUNII. TEZE DE BAZA
3.1 Abordarea catartica
3.2 Analize facute in stimuli agresivi
3.4 Intarirea
3.5 Cultura violentei

CAPITOLUL 4. EFECTELE VIOLENTEI TELEVIZATE SI MASURI CARE POT FI LUATE
4.1 Efectele violentei televizate
4.2 Simptome
4.3 Masuri care pot fi operate

CAPITOLUL 5. STUDIU DE CAZ

Teza de an - Mass-media şi rolul acesteea în viaţa adolescenţilor - ID:01069 - Volum 50 pagini

Introducere

CAPITOLUL I. INCURSIUNI TEORETICO-METODOLOGICE ÎN ABORDAREA PERSONALITĂȚII ADOLESCENTULUI

1.1 Definiri şi caracteristici ale adolescenței
1.2 Factorii dezvoltării socio-culturale a adolescenţilor
1.3. Adolescenții din Republica Moldova la etapa actuală: caracteristici, probleme şi orientări

CAPITOLUL II. ABORDĂRI PRACTICE ALE FENOMENULUI MASS-MEDIA: INFLUENȚA ASUPRA DEZVOLTĂRII ADOLESCENȚILOR
2.1 Formele mass-media și rolul acestora asupra dezvoltării personalității adolescenților
2.2 Efectele mass-media asupra personalităţii
2.3 Mass-media online – factor cu cea mai mare influenţă socio-culturală asupra adolescenţilor

Concluzii
Bibliografie

Teza de licenta - Normele de drept procesual penal si aplicarea lor - ID: 01172 - Volum 43 pagini

Introducere

1. LEGEA PROCESUAL-PENALĂ CA MODALITATE DE REGLEMENTARE A PROCESULUI PENAL: ASPECTE GENERAL-INTRODUCTIVE 7

1.1 Definirea şi esenţa termenului de lege procesual-penală 7
1.2 Clasificarea şi structura legii procesual-penale 13

2. APLICAREA ÎN SPAŢIU A NORMELOR DE DREPT PROCESUAL PENAL – CONŢINUT ŞI PARTICULARITĂŢI 16
2.1 Teritorialitatea normelor de drept procesual penal 16
2.2 Derogări de la principiul teritorialităţii 17

3. CONDIŢIILE APLICĂRII LEGII PROCESUAL-PENALE ÎN TIMP ŞI ASUPRA PERSOANELOR STRĂINE 25
3.1 Aplicarea imediată şi extractivitatea normelor de drept procesual penal 25
3.2 Aplicarea legii procesual-penale asupra persoanelor străine 32

Încheiere 39
Bibliografie 41

Teza de licenta - Programe TV destinate copiilor – violența televizuală în desenele animate - ID: 01068 - Volum 63 pagini

INTRODUCERE

CAPITOLUL I. TELEVIZIUNEA ȘI COMUNICAREA TELEVIZUALĂ

1.1 Scurt istoric al dezvoltării televiziunii
1.2. Impedimente și inovații în calea dezvoltării industriei televiziunii
1.3. Televizorul și cultura mediatică
1.4. Comunicarea televizuală
1.5. Forţa de impact a mesajului audiovizual

CAPITOLUL II. CULTURA VIOLENȚEI ÎN TELEVIZIUNE
2.1. Programarea la violența mediatică
2.2. Efectele violenței televizate
2.3. Influenţa violenţei televizate asupra copiilor

CAPITOLUL III. RAPORTAREA COPIILOR LA PROGRAMELE TV
3.1. Analiza emisiunilor TV pentru copii
3.2. Influența desenelor animate asupra agresivității copiilor
3.3. Prezentarea principalelor forme de violență

CAPITOLUL IV. STUDIU DE CAZ. VIOLENȚA ÎN DESENELE ANIMATE

Concluzii
Bibliografie
ANEXE

Teza de licenta - Televiziunea si Trairea prin Procura - ID: 01067 - Volum 92 pagini

CUPRINS
Introducere
CAPITOLUL I. LUMEA TELEVIZUALULUI

1. Caracteristicile mesajului audiovizual
1.1. Cantitatea mesajului televizat
1.2. Capacitatea de acoperire
1.3. Forţa de penetrare
1.4. Viteza de transmitere
2. Impactul mesajului audiovizual
3. Funcţiile televiziunii
a) Funcţia de informare
b) Funcţia de socializare (educativă)
c) Funcţia de divertisment
d) Funcţia de liant social
e) Funcţia de întărire a normelor sociale (de coeziune)
f) Funcţia de a conferi status.
4. Disfuncţiile televiziunii
a) Efemeritatea mesajului
b) Cronofagia
c) Efectele vizionării excesive
d) Scăderea nivelului cultural
e) Fenomenul manipulării

CAPITOLUL II. EFECTELE COMUNICĂRII TV ASUPRA MINŢII UMANE
1. Modelarea subconştientului
1.1. Captivarea atenţiei
1.2. Scăderea capacităţii de concentrare
1.3. Crearea unei atitudini mentale pasive
2. Influenţa hipnotică asupra minţii
2.1 Cauza declanşării fenomenului hipnotic
2.2 Caracteristicile stării hipnotice
3. Dependenţa de televizor
3.1 Şapte criterii ale diagnosticării dependenţei
3.2 Mecanisme psihologice care explică apariţia dependenţei de televizor
3.3 Tipurile de dependenţă
3.4. Consecinţa dependenţei la tineri
1. ,,Realitatea” TV
1.1. Timpul ,,realităţii” TV
1.2. Coordonatele psihoterapeutice ale ,,realităţii” TV
1.3. Atitudinile şi valorile ,,realităţii” TV
2. Erotismul TV
2.1 Sexualitatea şi goliciunea prin intermediul lumii TV
2.2 Cum are loc erotizarea percepţiei
2.3 Consecinţele identificării telespectatorilor cu personajele erotice
3. Violenţa TV
3.1. Efectele violenţei TV
3.2 Care este lecţia pe care violenţa TV o dă noilor generaţii sau lumii întregi?
3.3 De ce violenţa este cel mai mult prezentă pe micul ecran?

CAPITOLUL IV. TELEVIZIUNEA ÎN VIAŢA ADOLESCENTULUI
1. Metodele cercetării
1.1 Chestionarul
1.2. Mărturiile
2. Descrierea şi interpretarea chestionarelor
3. Prezentarea şi interpretarea mărturiilor

Concluzii şi principii care înlesnesc eliberarea de televizor
Bibliografie
A. Lucrări generale
B. Lucrări de specialitate
C. Resurse electronice

Teza de licenta - Talk show-ul de televiziune Sclavul audienţei - ID: 01066 - Volum 68 pagini

CAPITOLUL I. Televiziunea
I.1.Comunicarea televizuală
I.2. Mesajul televizual
I.2.1. Cantitatea mesajului
I.2.2. Capacitatea de cuprindere a mesajului televizat
I.2.3. Viteza de transmitere a mesajului
I.2.4. Forţa de impact a mesajului audiovizual

CAPITOLUL II. Dezbaterea şi talk-show-ul
II. 1. Dezbaterea
II.1.1. Actorii mediatici
II.1.2. Identitatea actorilor mediatici
II.1.3. Rolurile de comunicare
II.1.4. Secvenţele de platou
II.1.5. Punerea în scenă vizuală a participanţilor
II. 2. Talk show-ul
II.2.1. Clasificare
II.2.2. Aşezarea în grila de programe
II.2.3. Contextul de mediatizare
II. 3. Moderatorul de talk show
II.3.1. Imaginea moderatorului
II.3.2. Reguli pentru realizarea emisiunii
II.3.3. Alegerea temei
II.3.4. Documentarea, pregătirea şi alegerea invitaţilor
II.3.5. Opinii ale moderatorilor

CAPITOLUL III. Manipularea opiniei publice prin televiziune
III.1. Manipularea prin invitaţi
III.2. Manipularea prin jurnalişti
III.3. Manipularea prin mijloace non-verbale de comunicare

CAPITOLUL IV. Discursul în talk show
IV.1. Cooperare şi conflict
IV.2. Metacomunicarea

CAPITOLUL V – Studiu de caz
V.1. Talk show-urile din România – o abordare sociologică
V.2. Larry King vs . Marius Tucă
V.3. Antena 3 vs. Realitatea TV
V.4. Radu Moraru, Dan Diaconescu şi Mădălin Ionescu

Concluzii
Bibliografie

Teza de licenta - Programele tv destinate copiilor: violenţa în desenele animate - ID: 01065 - Volum 53 pagini

Introducere .......4

I. Televiziunea în viaţa cotidiană

I.1. Aspecte istorice. De la spaţiu public la opinia publică ........6
I.2. Mijloacele de comunicare ca sisteme sociale ……………..11
I.4. Dezvoltarea industriei televiziunii ……13
I.5. Impedimente în calea dezvoltării televiziunii ……………14
I.6. Apariţia televiziunii prin cablu …………15
I.8. Publicul şi aşteptările sale …………17

II. Mass-media, factor în educaţia copiilor
II.1. Influenţa asupra comportamentului social-moral al copilului ..........19
II.2. Influenţa violenţei media asupra copiilor ………25

III. Copiii şi televiziunea
III.1. Emisiunile tv pentru copii ……………27
III.2. Copilul la televizor ………………31

IV. Studiu de caz: violenţa în desenele animate
IV.1. Apariţia desenelor animate
IV.1.1. Caricaturile …….......33
IV.1.2. Filmul de animaţie în România …………34
IV.1.3. Desenele animate …..............36
IV.2. Violenţa în desenele animate ……...39

Concluzii ..............49
Bibliografie ...........51

Teza de licenta - Departamentul de relatii cu presa in administratia publica locala - ID: 01064 - Volum 48 pagini

Introducere

1. Locul departamentului de relaţii cu presa în cadrul administraţiei publice locale

1.1 Structuri dedicate relaţiei cu presa întâlnite în administraţia publică locală din România
1.2 Rolul departamentului de relaţii cu presa
1.3 Organizarea departamentului de relaţii cu presa
1.3.1 Alegerea spaţiului
1.3.2 Dotarea cu echipamente
1.3.3 Stabilirea numărului de membri şi repartizarea activităţilor
1.4. Membrii departamentului de relaţii cu presa
1.4.1 Selectarea membrilor
1.4.2 Aptitudinile unui reprezentant al departamentului de relaţii cu presa
1.4.3. Sarcinile membrilor departamentului de relaţii cu presa
1.5. Purtătorul de cuvânt
1.5.1 Ce este purtătorul de cuvânt ?
1.5.2 Avem nevoie de un purtător de cuvânt ? Ce spune legea ?
1.5.3 Care sunt calităţile unui purtător de cuvânt ?

2.Obiective, mijloace şi activităţi în cadrul departamentului de relaţii cu presa
2.1 Obiectivele relaţiei administraţiei publice locale cu presa
2.2 Mijloace de lucru utilizate de departamentul de relaţii cu presa
2.3 Activităţi desfăşurate de departamentul de relaţii cu presa
2.3.1 Activităţi specifice
2.3.2 Activităţi de management. Administrarea personalului
2.4 Planificarea activităţilor specifice de relaţii cu presa. Documente de planificare

3. Evaluarea şi măsurarea rezultatelor obţinute de departamentul de relaţii cu presa
3.1 Evaluarea în urma relaţionării prin transmiterea unei ştiri de presă sau unui comunicat de presă
3.2 Evaluarea în urma desfăşurării unei conferinţe de presă, a unui briefing de presă sau a unui voiaj de presă
3.3 Măsurarea rezultatelor activităţii departamentului de relaţii cu presa desfăşurate pe perioade determinate de timp

4. Studiu de caz: Departamentul de relaţii cu presa din cadrul Primăriei Municipiului Roman

Concluzii
Bibliografie
Anexe

Teza de an - Reportajul tv de la general la particular - ID: 01063 - Volum 42 pagini

INTRODUCERE
DE LA MASS-MEDIA LA REPORTAJUL TV
TELEVIZIUNEA ŞI OAMENII, MODELELE DE COMPORTAMENT
Jurnalistul
Reporterii
Semnificaţia faptelor prezentate
SPECIFICUL TV
Redactarea textului de televiziune
Principii de bază în redactarea materialelor de televiziune
Regului de redactare
Mesajul audio-vizual
Pachetul de informaţii
Relaţia cuvînt-imagine
Şase modalităţi de alăturare a imaginii şi comentariului
REPORTAJUL TV
Definiţii
Ce este reportajul
Tipologia reportajului
Funcţiile reportajului după Jean-Dominique Boucher şi Pierre Ganz
Informaţia în reportaj
Unghiul de vedere

Etapele de realizare a reportajului
Prima etapă. Pregătirile în redacţie
A doua etapă. Pe teren
Tipuri de surse
Interviul – modalitate de obţinere a informaţiei
Reguli în realizarea interviurilor
Observaţia
Modalităţi de filmare
Realizarea imaginilor
Unghiuri de filmare
Mişcările camerei de luat vederi
Prezenţa reporterului în imagine
Suporturile informaţiei
A treia etapă. Revenirea în redacţie (realizarea materialului video finit)
Reguli şi principii de montaj
Principii clasice de montaj

ÎNCHEIERE
BIBLIOGRAFIE