Elaborăm diverse lucrări de licență în domeniul Jurnalism și comunicare; teze de master la Jurnalism, proiecte de an și referate la facultatea de Jurnalism.

Teza de an - Influenta Mass-Mediei asupra Comportamentului Agresiv - ID:01070 - Volum 19 pagini

CAPITOLUL 1. AGRESIVITATEA-TRASATURA INVATATA
1.1 Agresivitatea ca trasatura invatata
1.2 Agresivitatea umana
1.3 Modelul invatarii sociale

CAPITOLUL 2. INFLUENTA DIVERSILOR FACTORI ASUPRA PERSONALITATII TANARULUI
2.1 Muzica
2.2 Filmele
2.3 Televiziunea
2.4 Desene animate

CAPITOLUL 3. FUNCTIA AMBIGUA A TELEVIZIUNII. TEZE DE BAZA
3.1 Abordarea catartica
3.2 Analize facute in stimuli agresivi
3.4 Intarirea
3.5 Cultura violentei

CAPITOLUL 4. EFECTELE VIOLENTEI TELEVIZATE SI MASURI CARE POT FI LUATE
4.1 Efectele violentei televizate
4.2 Simptome
4.3 Masuri care pot fi operate

CAPITOLUL 5. STUDIU DE CAZ

Teza de an - Mass-media şi rolul acesteea în viaţa adolescenţilor - ID:01069 - Volum 50 pagini

Introducere

CAPITOLUL I. INCURSIUNI TEORETICO-METODOLOGICE ÎN ABORDAREA PERSONALITĂȚII ADOLESCENTULUI

1.1 Definiri şi caracteristici ale adolescenței
1.2 Factorii dezvoltării socio-culturale a adolescenţilor
1.3. Adolescenții din Republica Moldova la etapa actuală: caracteristici, probleme şi orientări

CAPITOLUL II. ABORDĂRI PRACTICE ALE FENOMENULUI MASS-MEDIA: INFLUENȚA ASUPRA DEZVOLTĂRII ADOLESCENȚILOR
2.1 Formele mass-media și rolul acestora asupra dezvoltării personalității adolescenților
2.2 Efectele mass-media asupra personalităţii
2.3 Mass-media online – factor cu cea mai mare influenţă socio-culturală asupra adolescenţilor

Concluzii
Bibliografie

Teza de licenta - Normele de drept procesual penal si aplicarea lor - ID: 01172 - Volum 43 pagini

Introducere

1. LEGEA PROCESUAL-PENALĂ CA MODALITATE DE REGLEMENTARE A PROCESULUI PENAL: ASPECTE GENERAL-INTRODUCTIVE 7

1.1 Definirea şi esenţa termenului de lege procesual-penală 7
1.2 Clasificarea şi structura legii procesual-penale 13

2. APLICAREA ÎN SPAŢIU A NORMELOR DE DREPT PROCESUAL PENAL – CONŢINUT ŞI PARTICULARITĂŢI 16
2.1 Teritorialitatea normelor de drept procesual penal 16
2.2 Derogări de la principiul teritorialităţii 17

3. CONDIŢIILE APLICĂRII LEGII PROCESUAL-PENALE ÎN TIMP ŞI ASUPRA PERSOANELOR STRĂINE 25
3.1 Aplicarea imediată şi extractivitatea normelor de drept procesual penal 25
3.2 Aplicarea legii procesual-penale asupra persoanelor străine 32

Încheiere 39
Bibliografie 41

Teza de licenta - Programe TV destinate copiilor – violența televizuală în desenele animate - ID: 01068 - Volum 63 pagini

INTRODUCERE

CAPITOLUL I. TELEVIZIUNEA ȘI COMUNICAREA TELEVIZUALĂ

1.1 Scurt istoric al dezvoltării televiziunii
1.2. Impedimente și inovații în calea dezvoltării industriei televiziunii
1.3. Televizorul și cultura mediatică
1.4. Comunicarea televizuală
1.5. Forţa de impact a mesajului audiovizual

CAPITOLUL II. CULTURA VIOLENȚEI ÎN TELEVIZIUNE
2.1. Programarea la violența mediatică
2.2. Efectele violenței televizate
2.3. Influenţa violenţei televizate asupra copiilor

CAPITOLUL III. RAPORTAREA COPIILOR LA PROGRAMELE TV
3.1. Analiza emisiunilor TV pentru copii
3.2. Influența desenelor animate asupra agresivității copiilor
3.3. Prezentarea principalelor forme de violență

CAPITOLUL IV. STUDIU DE CAZ. VIOLENȚA ÎN DESENELE ANIMATE

Concluzii
Bibliografie
ANEXE

Teza de licenta - Televiziunea si Trairea prin Procura - ID: 01067 - Volum 92 pagini

CUPRINS
Introducere
CAPITOLUL I. LUMEA TELEVIZUALULUI

1. Caracteristicile mesajului audiovizual
1.1. Cantitatea mesajului televizat
1.2. Capacitatea de acoperire
1.3. Forţa de penetrare
1.4. Viteza de transmitere
2. Impactul mesajului audiovizual
3. Funcţiile televiziunii
a) Funcţia de informare
b) Funcţia de socializare (educativă)
c) Funcţia de divertisment
d) Funcţia de liant social
e) Funcţia de întărire a normelor sociale (de coeziune)
f) Funcţia de a conferi status.
4. Disfuncţiile televiziunii
a) Efemeritatea mesajului
b) Cronofagia
c) Efectele vizionării excesive
d) Scăderea nivelului cultural
e) Fenomenul manipulării

CAPITOLUL II. EFECTELE COMUNICĂRII TV ASUPRA MINŢII UMANE
1. Modelarea subconştientului
1.1. Captivarea atenţiei
1.2. Scăderea capacităţii de concentrare
1.3. Crearea unei atitudini mentale pasive
2. Influenţa hipnotică asupra minţii
2.1 Cauza declanşării fenomenului hipnotic
2.2 Caracteristicile stării hipnotice
3. Dependenţa de televizor
3.1 Şapte criterii ale diagnosticării dependenţei
3.2 Mecanisme psihologice care explică apariţia dependenţei de televizor
3.3 Tipurile de dependenţă
3.4. Consecinţa dependenţei la tineri
1. ,,Realitatea” TV
1.1. Timpul ,,realităţii” TV
1.2. Coordonatele psihoterapeutice ale ,,realităţii” TV
1.3. Atitudinile şi valorile ,,realităţii” TV
2. Erotismul TV
2.1 Sexualitatea şi goliciunea prin intermediul lumii TV
2.2 Cum are loc erotizarea percepţiei
2.3 Consecinţele identificării telespectatorilor cu personajele erotice
3. Violenţa TV
3.1. Efectele violenţei TV
3.2 Care este lecţia pe care violenţa TV o dă noilor generaţii sau lumii întregi?
3.3 De ce violenţa este cel mai mult prezentă pe micul ecran?

CAPITOLUL IV. TELEVIZIUNEA ÎN VIAŢA ADOLESCENTULUI
1. Metodele cercetării
1.1 Chestionarul
1.2. Mărturiile
2. Descrierea şi interpretarea chestionarelor
3. Prezentarea şi interpretarea mărturiilor

Concluzii şi principii care înlesnesc eliberarea de televizor
Bibliografie
A. Lucrări generale
B. Lucrări de specialitate
C. Resurse electronice

Teza de licenta - Talk show-ul de televiziune Sclavul audienţei - ID: 01066 - Volum 68 pagini

CAPITOLUL I. Televiziunea
I.1.Comunicarea televizuală
I.2. Mesajul televizual
I.2.1. Cantitatea mesajului
I.2.2. Capacitatea de cuprindere a mesajului televizat
I.2.3. Viteza de transmitere a mesajului
I.2.4. Forţa de impact a mesajului audiovizual

CAPITOLUL II. Dezbaterea şi talk-show-ul
II. 1. Dezbaterea
II.1.1. Actorii mediatici
II.1.2. Identitatea actorilor mediatici
II.1.3. Rolurile de comunicare
II.1.4. Secvenţele de platou
II.1.5. Punerea în scenă vizuală a participanţilor
II. 2. Talk show-ul
II.2.1. Clasificare
II.2.2. Aşezarea în grila de programe
II.2.3. Contextul de mediatizare
II. 3. Moderatorul de talk show
II.3.1. Imaginea moderatorului
II.3.2. Reguli pentru realizarea emisiunii
II.3.3. Alegerea temei
II.3.4. Documentarea, pregătirea şi alegerea invitaţilor
II.3.5. Opinii ale moderatorilor

CAPITOLUL III. Manipularea opiniei publice prin televiziune
III.1. Manipularea prin invitaţi
III.2. Manipularea prin jurnalişti
III.3. Manipularea prin mijloace non-verbale de comunicare

CAPITOLUL IV. Discursul în talk show
IV.1. Cooperare şi conflict
IV.2. Metacomunicarea

CAPITOLUL V – Studiu de caz
V.1. Talk show-urile din România – o abordare sociologică
V.2. Larry King vs . Marius Tucă
V.3. Antena 3 vs. Realitatea TV
V.4. Radu Moraru, Dan Diaconescu şi Mădălin Ionescu

Concluzii
Bibliografie

Teza de licenta - Programele tv destinate copiilor: violenţa în desenele animate - ID: 01065 - Volum 53 pagini

Introducere .......4

I. Televiziunea în viaţa cotidiană

I.1. Aspecte istorice. De la spaţiu public la opinia publică ........6
I.2. Mijloacele de comunicare ca sisteme sociale ……………..11
I.4. Dezvoltarea industriei televiziunii ……13
I.5. Impedimente în calea dezvoltării televiziunii ……………14
I.6. Apariţia televiziunii prin cablu …………15
I.8. Publicul şi aşteptările sale …………17

II. Mass-media, factor în educaţia copiilor
II.1. Influenţa asupra comportamentului social-moral al copilului ..........19
II.2. Influenţa violenţei media asupra copiilor ………25

III. Copiii şi televiziunea
III.1. Emisiunile tv pentru copii ……………27
III.2. Copilul la televizor ………………31

IV. Studiu de caz: violenţa în desenele animate
IV.1. Apariţia desenelor animate
IV.1.1. Caricaturile …….......33
IV.1.2. Filmul de animaţie în România …………34
IV.1.3. Desenele animate …..............36
IV.2. Violenţa în desenele animate ……...39

Concluzii ..............49
Bibliografie ...........51

Teza de licenta - Departamentul de relatii cu presa in administratia publica locala - ID: 01064 - Volum 48 pagini

Introducere

1. Locul departamentului de relaţii cu presa în cadrul administraţiei publice locale

1.1 Structuri dedicate relaţiei cu presa întâlnite în administraţia publică locală din România
1.2 Rolul departamentului de relaţii cu presa
1.3 Organizarea departamentului de relaţii cu presa
1.3.1 Alegerea spaţiului
1.3.2 Dotarea cu echipamente
1.3.3 Stabilirea numărului de membri şi repartizarea activităţilor
1.4. Membrii departamentului de relaţii cu presa
1.4.1 Selectarea membrilor
1.4.2 Aptitudinile unui reprezentant al departamentului de relaţii cu presa
1.4.3. Sarcinile membrilor departamentului de relaţii cu presa
1.5. Purtătorul de cuvânt
1.5.1 Ce este purtătorul de cuvânt ?
1.5.2 Avem nevoie de un purtător de cuvânt ? Ce spune legea ?
1.5.3 Care sunt calităţile unui purtător de cuvânt ?

2.Obiective, mijloace şi activităţi în cadrul departamentului de relaţii cu presa
2.1 Obiectivele relaţiei administraţiei publice locale cu presa
2.2 Mijloace de lucru utilizate de departamentul de relaţii cu presa
2.3 Activităţi desfăşurate de departamentul de relaţii cu presa
2.3.1 Activităţi specifice
2.3.2 Activităţi de management. Administrarea personalului
2.4 Planificarea activităţilor specifice de relaţii cu presa. Documente de planificare

3. Evaluarea şi măsurarea rezultatelor obţinute de departamentul de relaţii cu presa
3.1 Evaluarea în urma relaţionării prin transmiterea unei ştiri de presă sau unui comunicat de presă
3.2 Evaluarea în urma desfăşurării unei conferinţe de presă, a unui briefing de presă sau a unui voiaj de presă
3.3 Măsurarea rezultatelor activităţii departamentului de relaţii cu presa desfăşurate pe perioade determinate de timp

4. Studiu de caz: Departamentul de relaţii cu presa din cadrul Primăriei Municipiului Roman

Concluzii
Bibliografie
Anexe

Teza de an - Reportajul tv de la general la particular - ID: 01063 - Volum 42 pagini

INTRODUCERE
DE LA MASS-MEDIA LA REPORTAJUL TV
TELEVIZIUNEA ŞI OAMENII, MODELELE DE COMPORTAMENT
Jurnalistul
Reporterii
Semnificaţia faptelor prezentate
SPECIFICUL TV
Redactarea textului de televiziune
Principii de bază în redactarea materialelor de televiziune
Regului de redactare
Mesajul audio-vizual
Pachetul de informaţii
Relaţia cuvînt-imagine
Şase modalităţi de alăturare a imaginii şi comentariului
REPORTAJUL TV
Definiţii
Ce este reportajul
Tipologia reportajului
Funcţiile reportajului după Jean-Dominique Boucher şi Pierre Ganz
Informaţia în reportaj
Unghiul de vedere

Etapele de realizare a reportajului
Prima etapă. Pregătirile în redacţie
A doua etapă. Pe teren
Tipuri de surse
Interviul – modalitate de obţinere a informaţiei
Reguli în realizarea interviurilor
Observaţia
Modalităţi de filmare
Realizarea imaginilor
Unghiuri de filmare
Mişcările camerei de luat vederi
Prezenţa reporterului în imagine
Suporturile informaţiei
A treia etapă. Revenirea în redacţie (realizarea materialului video finit)
Reguli şi principii de montaj
Principii clasice de montaj

ÎNCHEIERE
BIBLIOGRAFIE

Teza de licenta - Procesul de instituţionalizare a activităţii de comunicare publică în Republica Moldova în perioada 1991 - 2005 - ID: 01062 - Volum 59 pagini

Introducere

CAPITOLUL I. COMUNICAREA PUBLICĂ ÎN PERIOADA DE TRANZIŢIE

1. Fenomenul de comunicare publică
2. Definirea activităţii de relaţii publice
3. Tipologii ale definiţiilor Relaţiilor Publice
4. Relaţiile Publice ca proces
5. Tranziţia - fenomen social
6. Cultura şi comunicarea instituţională în societatea de tranziţie
7. Cultura instituţională în mediul de tranziţie
8. Comunicarea în contextul de schimbare instituţională
9. Comunicarea în contextul schimbării

CAPITOLUL II. COMUNICARE PUBLICĂ - DOMENIU DE ACTIVITATE DISTINCT ÎN MOLDOVA
1. Introducere în dezvoltarea activităţii de comunicare publică în Republica Moldova
1.1. Introducere în studiul empiric al cercetării
2. Sectorul neguvernamental din Republica Moldova
2.1. Domeniile de activitate ale ONG-urilor din RM
3. Organizaţii neguvernamentale din domeniul comunicării publice
3.1. Asociaţia Obştească „Comunicare"
3.2. Asociaţia Obştească „Parteneri pentru comunicare"
4. Campanii de comunicare publică a ONG-urilor
4.1. Campania de comunicare publică „Tu nu eşti marfă!"
4.2. Campania de comunicare şi informare publică în Sprijinul Reformei Sănătăţii din Republica Moldova
5. Aspectele teoretice ale comunicării publice comerciale din Republica Moldova
5.1. Publicitatea - formă de comunicare
5.2. Definiţii ale publicităţii
5.3. Tipuri de publicitate
5.4. Activitatea promoţională
5.5. Comunicarea comercială - instrument de autoprezentare
6. Aspectele empirice ale comunicări publice comerciale din Republica Moldova
6.1. Piaţa serviciilor de comunicare publică
6.2. Instituţiile de comunicare
6.3. Beneficiarii instituţiilor de comunicare publică
6.4. Consumatorii de comunicare
6.5. Concluziile studiului empiric

Incheiere
Bibliografie
Teza de licenta - Agentiile de stiri - ID: 01061 - Volum 70 pagini

INTRODUCERE..........2

CAPITOLUL I. MAI REPEDE, PESTE TOT PRIMII (deviza agenţiilor de ştiri)..........5

1.1. Tradiţia jurnalismului de agenţie.........5
1.2. Caracteristica agenţiilor de ştiri.........7
1.3. De la prima – la primele agenţii din lume........9
1.3.1. Agenţia naţională germană, organul de presă al Reich-ului......10
1.3.2. „Agence France-Press” de-a lungul anilor........13
1.3.3. Reuters, unica agenţie „ne-publică”...........17
1.4. Teorii privind controlul mass media în lume..........19

CAPITOLUL II. ISTORIA MOLDPRES PRIN OAMENI ŞI DOCUMENTE............25
2.1. Perioada 1983-90...........26
2.2. Perioada 1990-94..........30
2.3. Perioada 1994-01...........36
2.4. Perioada 2001-04...........41
2.5. Perioada 2004-09...........45
2.6. Perioada 2009-10...........54

CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI........62
BIBLIOGRAFIE...........69

Teza de an - Elaborarea şi testarea conceptului emisiunii televizate "Momentul adevarului" - ID:01055 - Volum 36 pagini-

1. Introducere
1.1. Informarea consumatorului- conţinut şi necesitate;
1.2. Obligaţiile agenţilor economici privind informarea consumatorilor;
1.3. Televiziunea ca mijloc de informare;
1.4. Organizaţii sociale de protecţie a intereselor consumatorilor din R.M.

2. Desfăşurarea proiectului
2.1. Formularea obiectivelor si ipotezelor de lucru;
2.2. Stabilirea metodei de cercetare;
2.3. Stabilirea mărimii eşantionului şi a metodei de eşantionare;
2.4 . Elaborarea chestionarului si chestionarea propriu zisă;
2.5. Analiza şi interpretarea datelor;
2.6. Elaborarea concluziilor.

3. Opinii si recomăndări:
3.1. Conceptul emisiunii “ Momentul adevărului”;
3.2. Conceptul emisiunii analoage “Контрольная закупка”.

4. Bibliografie
5. Anexe

Teza de licenta - Divertismentul de televiziune: mesaj verbal şi vizual - ID:01056 - Volum 45 pagini

Introducere

Capitolul I: Mass-media şi divertismentul

1.1. Mass media şi comportamentul de imitaţie
1.2. Mass media ieri şi mass media azi
1.2.1. Presa scrisă
1.2.2. Radioul
1.2.3. Televiziunea
1.2.4. Internetul

Capitolul II: Televiziunea, noul simbol al statutului social
2.1 Hegemonia televiziunii
2.2. A trăi într-o epocă a televiziunii
2.2.1. Televizorul şi cultura mediatică
2.2.2. Umorul în televiziune

Capitolul III: Studiu de caz pe emisiunea ROMÂNII AU TALENT
3.1. Ipoteze
3.2. Metode de analiză
3.3. Formatul, tema şi conceperea emisiunii
3.4. Analiza de conţinut
3.5. Concluzii

Bibliografie

Teza de licenta - Tema deportărilor în publicaţiile Curierul de Nord, Vocea Bălţiului si Golos Bălţi - ID:01057 - Volum 70 pagini

Cuprins

Consideraţii generale

1. Deportările masive de populaţie din Moldova Sovietică

1.1. Aspectele generale
1.2. Primul val de deportări (12-13 iunie 1941)
1.3. Al doilea val de deportări (5-6 iulie 1949)
1.4. Al treilea val de deportări (31 martie-1 aprilie 1951)
1.5. Averea persoanelor deportate şi problemele restituirii ei
1.6. Reflectarea deportărilor staliniste (1941-1951) în publicistica autohtonă


2. Spicuiri din mărturiile foştilor deportaţi reflectate în Curierul de Nord
2.1. Joi, după Duminica Mare
2.2. Scrisori fără adrese
2.3. Să vrei să-ţi pui de bună voie capul în laţ cînd ţi-i mai dragă lumea

3. Sacul nr.6
3.1. Cine a fost Filip Şoşu
3.2. Cum a fost arestat grupul celor şase
3.3. Judecata stalinistă
3.4. Planul de evadare din închisoare a lui Filip Şoşu
3.5. Caracteristici de tehnoredactare a materialelor jurnalistice inserate în Curierul de Nord
3.6. În memoria victimelor represiunilor politice din 1941-1951
3.7. Monumentul victimelor represiilor politice instalat la Gara de Nord, Bălţi

Concluzii
Bibliografie generală
Anexe

Teza de licenta - Fenomenul mediatic DECA-press - ID:01058 - Volum 52 pagini

Introducere

Capitolul I. Locul şi rolul agenţiilor de ştiri în sistemul mediatic

1.1. Din istoricul apariţiei agenţiilor de presă
1.2. Agenţii de presă celebre şi influenţa acestora asupra presei scrise
1.3.Reuters.Studiu de caz
1.4. Agenţiile de presă, sub aspect tipologic (generaliste şi specializate)
1.5. Specificul dezvoltării agenţiilor de presă în Republica Moldova

Capitolul II. Agenţia DECA-Press, o afacere mediatică promiţătoare
2.1 DECA-Press, sub aspect de concept redacţional
2.2 Etapele de promovare ale Agenţiei DECA-Press
2.3 Conceptul grafic al site-ului
2.4 DECA-Press, o instituţie mediatică cu acoperire naţională. În polemică cu autorii clasificării DECA-Press drept o agenţie provincială
2.5 DECA-Press şi nişele de ştiri scontate. Aria tematică. Senzaţionalul în contextul fluxurilor de ştiri
2.6 Ştirea „de trei propoziţii”, o găselniţă a meseriaşilor de la DECA-Press.
2.7 „Istorii din provincie”, o rubrică unicat pentru o agenţie de presă
2.8 Cea mai solicitată de către presa scrisă autohtonă agenţie de ştiri
2.9 Prezenţe DECA în presa scrisă de peste hotare

Capitolul III. Despre concurenţa acerbă pe piaţa de ştiri autohtonă. Lovituri sub centură pentru agenţiile de presă.
3.1 Sistarea activităţii DECA-Press: motive obiective şi subiective

Capitolul IY. Concluzii şi propuneri. Prognoze vizavi de apariţia unor noi agenţii de presă în Republica Moldova

Concluzii
Bibliografie

Teza de licenta - Presa literara din Basarabia de la inceputul secolului XX - ID:01060 - Volum 36 pagini

CUPRINS

Introducere

Capitolul I. Presa din Basarabia in contextual socio-cultural

1.1. Problematica identitara in perioada interbelica
1.2. Elite si identitati in presa basarabeana
1.3. Istoria dezvoltarii presei din Basarabia la inceputul secolului XX

Capitolul II. Evolutia presei literare din Basarabia
2.1. Situatia presei basarabene de limba romana pînă la 1917
2.2. Lansarea editiilor periodice in perioada interbelica
2.3. Problematica presei literare din Basarabia
2.4. Influenta presei bisericesti in Basarabia

Concluzii

Bibliografie


1. Ciobanu Ştefan. Cultura românească în Basarabia sub stăpînirea rusă. - Chişinău, 1923; - Chişinău, 1992. Halippa Pantelimon, Moraru Anatolie. Testament pentru urmaşi. - Chişinău, 1991
2. Cimpoi Mihai. O istorie deschisă a literaturii române din Basarabia. - Chişinău, 1996. Scriitori de la “Viaţa Basarabiei”.
3. După P. Mihailovici. Tipărituri româneşti în Basarabia sub stăpînirea rusă. 1812-1918. Bucureşti, 1941, pp. 168, 205
4. Popovschi Valeriu. Rolul ziarului “Cuvînt moldovenesc” în trezirea conştiinţei naţionale a românilor basarabeni în 1917.
5. Mâţu Constantin. O necesitate desconsiderată: Presa românească în Basarabia. -Chişinău, 1930
6. Poştarenco D. Istoria Basarabiei în date şi documente. – Chişinău, 1999
7. Istoria Basarabiei. De la începuturi şi până în 1994, Bucureşti, Ed. Tempus, 1994, p.239
8. Iurie Colesnic, Basarabia necunoscută, vol. I, Chişinău, Ed. Universitar, 1993, p. 278.
9. Cimpoi, Mihai [2003]; Istoria literaturii române din Basarabia.Compendiu, Bucureşti Chişinău, Editura Litera Internaţional.
10. Fruntasu, Iulian [2002]; O istorie etnopolitică a Basarabiei, 1912-2002, Chişinău, Editura Cartier.

Teza de an - Jurnalismul de investigatie - ID: 01059 - Volum 36 pagini

CUPRINS

Introducere

Capitolul I. Consideraţii generale cu privire la jurnalismul de investigaţie

1.2 Noţiuni generale despre jurnalismul de investigaţie
1.2. Sursele de informare. Caracteristici şi clasificare
1.3. Efectuarea investigaţiilor jurnalistice în domeniul economic, politic şi social

Capitolul II. Metodele jurnalismului de investigaţie
2.1 Metodica jurnalismului de investigaţie
2.2. Procedeele jurnalismului de investigaţie

Capitolul III. Studiu de caz. Analiza investigaţiilor jurnalistice în domeniul social

Concluzii

Bibliografie

Teza de an - Jurnalismul de investigatie - ID:01221(V) - Volum 36 pagini

Cuprins

Introducere

Capitolul I. Consideraţii generale cu privire la jurnalismul de investigaţie

1.2 Noţiuni generale despre jurnalismul de investigaţie
1.2. Sursele de informare. Caracteristici şi clasificare
1.3. Efectuarea investigaţiilor jurnalistice în domeniul economic, politic şi social

Capitolul II.Metodele jurnalismului de investigaţie
2.1 Metodica jurnalismului de investigaţie
2.2. Procedeele jurnalismului de investigaţie

Capitolul III. Studiu de caz. Analiza investigaţiilor jurnalistice în domeniul social

Concluzii

Bibliografie

Teza de an - Stirea locala - ID:01216(V) - Volum 38 pagini

Cuprins

Introducere

Capitolul I. Concepţii generale cu privire la ştire

1.1. Definirea stirii. Tipuri de stiri
1.2. Tipologia ştirilor

Capitolul II. Ştirea radio şi TV. Trăsturi caracteristice
2.1. Ştirea de radio
2.2. Ştirea TV. Caracteristică generală

Capitolul III.Ştirea locală
3.1.Ştirile locale. Caracteristica generală
3.2. Analiza ştirilor locale la posturile de radio Radio Nova şi Radio Moldova

Concluzii

BIBLIOGRAFIE

Teza de licenta - Fenomenul de globalizare si impactul sau asupra mass media - ID:01215(V) - Volum 55 pagini

Cuprins

Introducere

Capitolul I. Conceptul, evoluţia şi esenţa mijloacelor mass media. Impactul globalizării

1.1.Istoria apariţiei mass media
1.2. Tehnologiile mass media de ultimă generaţie
1.3. Efectele fenomenului de globalizare asupra mass media

Capitolul II.Presa din Republica Moldova versus fenomenul globalizării
2.1.Materiale despre fenomenul globalizării în presa scrisă în RM
2.2. Analiza variantelor electronice ale posturilor de televiziune Moldova 1 şi Pro TV
2.3.Analiza variantelor electronice a ziarelor şi agenţiilor de presă în Republica Moldova: Info Prim Neo, Basa Press

Concluzii si propuneri

Bibliografie