Elaborăm diverse lucrări de licență în domeniul Jurnalism și comunicare; teze de master la Jurnalism, proiecte de an și referate la facultatea de Jurnalism.

Teza de licenta - Crearea si promovarea noilor produse pe piata - ID: 00999 - Volum 54 pagini

INTRODUCERE:
În actualul peisaj economico-social marcat de instalarea treptată a mecanismului unei pieţe libere, de afirmarea unor noi "reguli de joc" ale acesteia atât mentalitatea agenţilor economici cât şi metodele lor de lucru se cer radical schimbate.
O întreprindere trebuie să fie receptivă la toate semnele şi cerinţele mediului extern, să dispună de o înaltă capacitate de adaptare la schimbări. În esenţă, întreaga ei activitate urmează a fi concepută şi desfăşurată într-o viziune modernă.

[b]CAPITOLUL I. Procesul de creare a produsului nou la etapa de concept
1.1. Etapele procesului de creare a produsului nou
1.2. Principalele strategii în politica de produs nou
1.2.1. Strategia înnoirii
1.2.2 Strategia calităţii
1.2.3. Strategia de imitare
1.2.4. Strategia diferenţierei
1.2.5 Alte strategii
1.3. Importanţa şi necesitatea creării produselor noi

CAPITOLUL II. Politica de promovare a noului produs
2.1. Principalele strategii de promovare
2.1.1. Publicitatea
2.1.1.1. Formele publicităţii
2.1.1.2. Tehnici şi mijloace publicitare
2.1.2. Promovarea vânzîrilor
2.1.3. Relaţiile publice
2.2. Stabilirea funcţiilor de promovare a noului produs
2.3. Cazuri de inovare şi promovare a "Kinder Surprise", "Activia",
Internet-Café, "Red Bull"

CAPITOLUL III. Programul de creare şi promovare a unui produs aplicaţie practică
Crearea şi promovarea pernei contra insomniei "Dream"


ÎNCHEIERE:
În prezent ne bucurăm din plin de un important fenomen al marketingului şi anume de cel al inovaţiei. Oriunde am merge, orice am face nu vom putea accelera acest aflux de produse şi servicii noi.
Dacă în ultimul deceniu inovaţiile ar fi contenit atunci la sigur nu ne-am fi bucurat de: Calculator, Xerox, Tehnologii digitale, DVD, Internet şi de multe alte inovaţii ce ne-au schimbat în mod crucial vieţile.
Prin această lucrare am încercat să reliefez rolul procesului de creare şi de promovare a noilor produse pe piţă. Elaborarea corectă a acestor două funcţii îi poate aduce unei firme un succes şi un efect pozitiv.

Bibliografie:
1.Băşanu Gh. Managementul marketingului; Bucureşti: Diacon Coresi, 1993, 288 p.
2.Pistol Gh. Marketingul afacerilor; Chişinău: Editura Fundaţiei România de mâine, 2004, 396 p.
3.Marketingul şi publicitatea în afacerea independentă: Ghid practic pentru marketing şi publicitate cu buget redus; Bucureşti: Universitatea Politehnică, 1993, 207 p.
4.Jugănaru M. Teorie şi practică în cercetarea de marketing; Bucureşti: Expert, 1998, 246 p.
5.Catană Gh. Marketing: Filosofia succesului de piaţă vol-1; Cluj-Napoca: Dacia, 2003, 428 p.
6.Dragan J., Demetrescu M. Noul marketing la început de mileniul III; Bucureşti: Europa Nova, 1994, 478 p.
7.Kotler Ph. Mixul de marketing ; Bucureşti: Codecs, 2005, 714 p.
8.www.Barbie.com
9.Popescu A. Comunicarea în marketing: Studiul pieţei pur şi simplu; Bucureşti: Uranus, 2002, 271 p.
10. Bruhn M.Marketing – noţiuni de bază pentru studiu şi practică; Bucureşti: Editura Economică, 1999, 318 p.
11. N. Al. Pop Marketing strategic; Bucureşti: Expert, 2001, 616 p.
12. Stoian I., Dragnea E. Teorie şi practică în cercetarea de marketing; Iaşi: Polirom, 1998, 116 p.
13. Kotler Ph. Marketing lateral: Noi tehnici pentru descoperirea ideilor de succes; Bucureşti: Codecs, 2004, 224 p.
14. Kotler Ph: Armstrong G. Principiile marketingului; Bucureşti: Teora, 2005, 1064 p.
15. E.Dragnea Teorie şi practică în cercetarea de marketing; Iaşi: Polirom, 1999, 105 p.
16. Dubois P. Marketing – Teorie şi practică ; Cluj-Napoca, 1999, 112 p.
17. Pruteanu Şt. Cercetarea de marketing: Studiul pieţei pur şi simplu; Iaşi: Polirom, 2002, 256 p.
18. Sasu C. Marketing; Iaşi: Polirom, 1995, 256 p.
19. Hedges B. Marketing la indigo; Bucureşti: Editura Curtea veche, 2004, 201p.
20. Moise Z. Marketing; Cluj-Napoca: Dacia, 2001, 456 p.
21. Allaire Y. Management strategic; Bucureşti: Expert, 1998, 502 p.
22. Bradley F. Marketing internaţional; Iaşi:Teora, 2002, 654 p.
23. Pruteanu Şt. Inteligenţa marketingului; Bucureşti: Polirom, 2004, 308 p.
24. Danciu M. Marketing internaţional de la tradiţional la global; Bucureşti: Editura Economică, 2001, 576 p.
25. Danciu V. Marketing strategic competitiv; Bucureşti: Editura Economică, 2004, 288 p.
26. Levenson J. Guerrilla marketing; Bucureşti: Editura Ştiinţă şi Tehnică, 1984, 207 p.
27. Jay Ros Marketing cu costuri minime; Bucureşti: Teora, 1998, 160 p.
28. Kotler Ph. Managementul marketingului; Bucureşti: Teora, 1998, 1040 p.
29. Munteanu V. Marketing pentru toţi; Chişinău: Editura Uniunii Scriitorilor; Meridianul 28, 1996, 276 p.
30. Epure M. Programe de marketing; Bucureşti: Editura Fundaţiei România de mâine, 2001, 236 p.
31. Sasu C. Marketing; Iaşi: Editura Universităţii "Al. I. Cuza",1995, 256 p.
32. Railean V. Marketing; Chişinău: Univers, 1998, 209 p.
33. Mautinho L. Analiza cantitativă în managementul markrtingului; Chişinău: 2005, 338 p.
34. Gribincea A. Managementul marketingului; Chişinău: Cartier, 1998, 236 p.

Teza de an - Comunicare, marketing, publicitate – asemanari si deosebiri - ID: 00998 - Volum 34 pagini

Cuprins:
Capitolul I
§ I.1 Comunicarea
§ I.2 Marketing
§ I.3 Publicitatea

Capitolul II
Corporaţia Vitamax XXI century – prima companie rusă – MLM, fondată în 1994
§II.1 Compania Vitamax sec XXI – plan general
§ II.2 Valorile corporaţiei
§ II.3 Performanţe
§ II.4 Cosmetica terapeutică

Bibliografie:
1.Daniel Bougnoux, Introducere în ştiinţele Comunicării, traducere de Violeta Vintilescu, Polirom, 2000.
2.Doru Pop, Introducere în teoria relaţiilor publice, Editura Dacia, Cluj-Napoca 2000.
3.Gilles, Lipovetsky, Amurgul datoriei, Traducere şi prefaţă de Victor – Dinu Vlădulescu, Editura Babel, Bucureşti 1996.
4.Goddard, Angela, Limbajul Publicităţii, Traducere de Bianca şi Albert Borbely, Polirom 2000.
5.Şoitu Laurenţiu, Comunicare şi acţiune, Institutul European Iaşi, 1997.
6.Internet: www.vitamax.ru
7.E-mail: vitamax@vitamax.ru
8.Catalog – produsele corporaţiei Vitamax sec. XXI
9.Broşure Vitamax XXI century.
10.Tatiana Strochină, După sănătate la “Vitamax”.
11.Dicţionar Rus-Român, Redacţia principală a enciclopediei şi ÎMP Logos

Teza de an - Aspecte internationale ale comunicarii de masa - ID: 00997 - Volum 38 pagini

Introducere:
In domeniul comunicaţiilor, începutul secolului XXI ar putea rămâne ca o epocă de convergenţă a tehnicilor, de mondializare a mass-media şi a pieţelor de informaţie.
De fapt, circulaţia internaţională a informatiei a devenit o realitate practică in secolul al XIX-lea, când telegraful electric a facilitat schimbul de ştiri. De atunci, internaţionalizarea informatiei s-a dezvoltat in mod regulat, in ritmul progresului tehnic, al tranzacţiilor economice şi al schimburilor de tot felul dintre state.

Plan:
Capitolul I. Cadrul juridic internaţional
1.1. Principiul liberei circulaţii a informaţiei
1.2. Rolul organizaţiilor mondiale din sistemul ONU
1.3. Organizaţiile regionale

Capitolul II. Rolul central al agenţiilor de presă în difuzarea internaţională a informaţiei
2.1. Agenţiile mondiale
2.2. Agenţiile internaţionale
2.3. Agenţiile naţionale
2.4. Încercări de regrupări regionale

Capitolul III. Noii actori ai comerţului internaţional de informaţii
3.1. Organismele de informaţii specializate
3.2. Televiziunile transfrontaliere
3.3. Grupuri internaţionale multimedia

Bibliografie:
1. Boyd-Barrett Olivier, Michael Palmer, Le Trafic des nouvelles, Paris, Alain Moreau, 1980.
2. Cohen-Jonathan Gerard, Henri Pigeat et al., La Circulation des informations et le droit inter­national, Paris, Pedone, 1978.
3. Fenby Jonathan, The International News Services, New York, Schocken, 1986.
4. Huteau Jean, Bernard Ullmann, AFP: une histoire de I'Agence France Presse, 1944-1990, Paris, Laffont, 1992.
5. Lefebure Antoine, Havas: les arcanes du pouvoir, Paris, Grasset, 1992.
6. Pigeat Henri, Le Nouveau Desordre mondial de I'information, Paris, Hachette, 1987.
7. Les Agences de Presse, Paris, Documentation frangaise, 1997.
8. Pigeat Henri et al., AFP: 150 ans d’ agence de presse, Paris, BPI Beba, 1985.
9. Read Donald, The Power of News: The History of Reuters, London, Oxford University Press, 1992.