Teze de licență în domeniile turism/ industrie hotelieră; teze de master în turism și servicii hoteliere; proiecte de an, rapoarte de practică în Moldova.

Teza de an - Evaluarea destinaţiei turistice internaţionale Ungaria - ID:02651 - Volum 30 pagini

1. Prezentare generală a Ungariei...........pg.3 

2. Accesibilitatea destinației turistice......pg.4-5 
3. Descrierea resurselor turistice naturale și antropice.....pg.6-10 
4. Descrierea formelor de turism dominante......pg.11-15 
5. Nivelul de dezvoltare a infrastructurii turistice......pg.15 
6. Evaluarea serviciilor de cazare........pg.16-20 
7. Evaluarea serviciilor de alimentație (bucătăria din zona dată)....pg.21-23 
8. Servicii de agrement, divertisment......pg.24-25 
9. Tarife pentru serviciile de agrement, cazare, alimentaţie...pg.26 
10. Riscuri pentru vizitatori.......pg.27 
11. Circulația turistică către destinație (numărul de sosiri și de plecări anual).....pg.28  
 
Bibiliografie.........pg.29 
Anexe.........pg.30

Teza de licenta - Estimarea turismului de afaceri în Republica Moldova si elaborarea directiilor de dezvoltare în contextul experientei mondiale - ID:02650 - Volum 70 pagini

Introducere 
 
CAPITOLUL I. CONSIDERAȚII GENERALE ASUPRA TURISMULUI DE AFACERI

1.1. Turismul de afaceri – concepte, definiții, particularități
1.2. Formele și factorii determinanți ai turismului de afaceri
1.3. Turismul de afaceri pe plan internațional 
 
CAPITOLUL II. PARTICULARITĂȚILE DEZVOLTĂRII TURISMULUI DE AFACERI ÎN REPUBLICA MOLDOVA
2.1. Formele cu caracter extern a turismului de afaceri şi particularităţile dezvoltării lor în Republica Moldova
2.2. Particularitățile dezvoltării formelor cu caracter intern a turismului de afaceri în Republica Moldova
2.3. Impactul turismului de afaceri în dezvoltarea economiei Republicii Moldova 
 
CAPITOLUL III. DIRECȚII DE DEZVOLTARE A TURISMULUI DE AFACERI DIN REPUBLICA MOLDOVA ÎN CONTEXTUL EXPERIENȚEI MONDIALE
3.1. Tendințe pe piața turismului de afaceri prin prisma experienței internaționale
3.2. Conferințele și expozițiile ca segment de bază în dezvoltarea turismului de afaceri
3.3. Direcții și perspective de dezvoltare a turismului de afaceri în municipiul Chișinău
 
Concluzii generale
Bibliografie
Anexe

Teza de licenta - Piata Mondiala A Turismului De Afaceri - ID:02649 - Volum 87 pagini

CAPITOLUL I - ISTORIC ȘI CONCEPTE ÎN TURISMUL DE AFACERI
1.1. Scurt istoric al turismului de afaceri
1.2. Concepte și teorii privind turismul de afaceri
1.3. Asemănări și deosebiri între turismul de afaceri și turismul de loisir
1.4. Avantajele turismului de afaceri pentru destinații 
 
CAPITOLUL II - PIAȚA TURISMULUI DE AFACERI
2.1. Caracteristicile pieței turismului de afaceri
2.2. Organizarea întâlnirilor de afaceri
2.3. Elicopterul: soluția salvatoare pentru oamenii de afaceri 
 
CAPITOLUL III - ORGANIZAREA MANAGEMENTULUI ÎN TURISMUL DE AFACERI
3.1. Managementul evenimentelor
3.2. Managementul călătoriilor „oficiale”
3.3. Managementul programelor stimulent (incentive)
3.4. Managementul călătoriilor de afaceri în marile companii 
 
CAPITOLUL IV - MODALITĂȚI DE ÎMBUNĂTĂȚIRE A MANAGEMENTULUI ÎN TURISMUL DE AFACERI PE PIAȚA TURISTICĂ DIN ROMÂNIA
4.1. Cererea pentru turismul și călătoriile de afaceri. Cumpărătorii și consumatorii de turism de afaceri
4.2. Călătoriile de afaceri (Business Travel)
4.3. Organizatori profesioniști de evenimente: expoziții, conferințe, reuniuni, traininguri, team-building-uri 
 
CONCLUZII ȘI PROPUNERI
BIBLIOGRAFIE

Teza de an - Dezvoltarea si Promovarea Turismului de Afaceri - ID:02648 - Volum 25 pagini

Introducere...........pag.3

 
Capitolul I. Aspecte generale privind turismul de afaceri.....pag.4

1.1. Istoric, conţinut, concepte........pag.4
1.2. Particularităţi...........................pag.10
1.3. Factori determinanţi.................pag.13 

Capitolul II. Experienţa internaţională şi românească în turismul de afaceri..pag.16
2.1. Turismul de afaceri pe plan internaţional......pag.16
2.2. Situaţia existentă în România........pag.20 
 
Concluzii...............pag.24
Bibiografie............pag.25

Teza de licenta - Turismul în Marea Britanie - ID:02647 - Volum 46 pagini

Introducere

Capitolul I: Prezentarea de ansamblu a ţării
1.1 Aşezarea geografică. Limite şi vecini
1.2 Căile de acces
1.3 Rolul factorului istoric în dezvolatrea turistică a spaţiului analizat
1.4 Potenţialul economic al regiunii
1.5 Regionarea turistică

Capitolul II: Analiza şi valorificarea potenţialului turistic natural
2.1 Potenţialul turistic al reliefului
2.2 Potenţialul turistic climatic
2.3 Potenţialul turistic al apelor
2.4 Potenţialul turistic al componentelor învelişului biogeografic

Capitolul III: Analiza şi valorificarea potenţialului turistic antropic
3.1 Obiectivele turistice cultural-istorice
3.2 Obiective turistice religioase
3.3 Tradiţii şi obiceiuri specifice regiunii considerate
3.4 Obiective turistice cu funcţie economică

Capitolul IV: Propuneri şi stategii privind dezvolatrea turistică
4.1 Turismul de lux promovat în Marea Britanie
4.2 Londra Pass sau cel mai ieftin mod de a vizita Londra
4.3 Londra 2012 - 10 minuni arhitectonice SF
4.4 Turism pe bani puțini în Marea Britanie: 10 locații pe care le puteți vizita gratis

Teza de licenta - Tendintele dezvoltarii turismului cultural in Marea Britanie - ID:02646 - Volum 68 pagini

Introducere 
 
CAPITOLUL I. CONSIDERAȚII GENERALE ASUPRA DEZVOLTĂRII TURISMULUI CULTURAL

1.1. Turismul cultural – concepte, definiții, particularități
1.2. Dezvoltarea turismului cultural pe plan mondial
1.3. Rolul și importanța turismului cultural 
 
CAPITOLUL II. EVALUAREA POTENȚIALULUI TURISTIC DIN MAREA BRITANIE
2.1. Destinația turistică – Marea Britanie. Considerații generale 
2.2. Evaluarea potențialului turistic natural și antropic în Marea Britanie
2.3. Analiza obiectivelor cultural-istorice din Marea Britanie 
 
CAPITOLUL III. STRATEGII DE DEZVOLTARE A TURISMULUI CULTURAL ÎN MAREA BRITANIE
3.1. Influența familiei regale asupra turismului cultural în Marea Britanie
3.2. Analiza patrimoniului cultural promovat de tradițiile britanice 
3.3. Formele de turism cultural în Marea Britanie
 
Concluzii generale
Bibliografie
Anexe

Teza de licenta - Dezvoltarea și promovarea turismului de tineret în Franța și Elveția - ID:02644 - Volum 62 pagini

INTRODUCERE 
 
CAPITOLUL I. CONCEPȚII ȘI PRINCIPII DE DEZVOLTARE A TURISMULUI DE TINERET

1.1. Concepție și evoluție a turismului de tineret
1.2. Formele turismului de tineret
1.3. Importanța pieței turismului de tineret în turismul internațional 
 
CAPITOLUL II. EVALUAREA TURISMULUI DE TINERET ÎN FRANȚA
2.1. Evaluarea potențialului turistic al Franței
2.2. Evaluarea agențiilor și touroperatorilor din domeniul turismului de tineret și valorificarea lui
 
CAPITOLUL III. DEZVOLTAREA TURISMULUI DE TINERET ÎN EVEȚIA
3.1. Evaluarea potențialului turistic al Elveției
3.2. Evaluarea agențiilor și touroperatorilor din domeniul turismului de tineret
3.3. Direcţii de dezvoltare și promovare a turismului de tineret în Franța și Elveția
 
CONCLUZII
BIBLIOGRAFIE
ANEXE

Teza de an - Elvetia - Destinatii turistice mondiale - ID:02643 - Volum 44 pagini

Capitolul 1 - Elveţia – caracterizare generală - 1
1.1. Criterii geografice - 1
1.2. Scurt istoric - 5
1.3. Economie - 7 
 
Capitolul 2 – Turismul - 10
2.1. Politicile turismului internaţional în ţările industrializate – 10
2.2. Politici turistice în ţările membre ale O.C.D.E. - 11
2.3. Politica naţională privind turismul în Elveţia - 14
2.4. Elveţia - ţară furnizoare de turişti (turism emiţător) - 15
2.5. Elveţia - ţară primitoare de fluxuri turistice (turism receptor) - 16
2.6. Sugestii de călătorie - 18
2.7. Aventuri turistice în aer liber - 21
 
Capitolul 3 - Patrimoniul turistic al Elveţiei - 23
3.1. Valais - 23
3.2. Luzern - 24
3.3. Sankt Gallen - 27
3.4. Berna - 28
3.5. Zurich - 30
3.6. Geneva - 31
3.7. Lugano - 31
3.8. Basel - 32
3.9. Lausanne - 32 
 
Capitolul 4 - Organizarea ariilor protejate în Elveţia şi valorificarea acestora prin turism - 32
4.1. Prezentarea zonelor protejate din Elveţia - 32
4.2. Identificarea ariilor naturale protejate - 34
4.3. Clasificarea ariilor naturale protejate - 34
4.4. Organizarea administrativă - 34
4.5. Perspective de dezvoltare - 35
4.6. Turismul şi ariile protejate - 36 
 
Bibliografie

Teza de licenta - Achiziții în turism - ID:02642 - Volum 49 pagini

INTRODUCЕRЕ...1  

CAPITOLUL I. ASPЕCTЕ TЕORЕTICЕ PRIVIND ORGANIZARЕA ACTIVITĂȚII DЕ ACHIZIȚII, ROLUL ЕI ÎN CADRUL TURISMULUI

1.1. Conținutul și scopul activității dе achiziții........3
1.2. Rolul şi funcţiilе activităţii dе achiziţii în еconomia turismului........6
1.3. Organizarеa şi planificarеa achiziţiilor în turism……10
 
CAPITOLUL II. MIXUL DЕ MARKЕTING ÎN SЕRVICIILЕ DЕ TURISM
2.1. Politica dе produs…………………14
2.2. Politica dе distribuțiе............16
2.3. Politica dе prеț………………………21
2.4. Politica dе promovarе……………22
 
CAPITOLUL III. STUDIU DЕ CAZ. ACTIVITATЕA DЕ ACHIZIȚII ÎN CADRUL AGЕNȚIЕI DЕ TURISM Holiday Service S.R.L
3.1. Prеzеntarеa agеnțiеi dе turism Holiday Service S.R.L...25
3.2. Prezentarea principalilor indicatori economico-financiari ai întreprinderii.....29
3.3. Rеalizarеa și crеarеa produsеlor turisticе......29
3.4. Analiza stratеgiеi dе achiziție în cadrul agеnțiеi dе turism.....37 

CONCLUZII...............40
BIBLIOGRAFIЕ..........41
ANЕXЕ

Teza de licenta - Competitivitatea în turism în contextul crizei economice - ID:02640 - Volum 97 pagini

Capitolul 1. MEDIUL CONCURENŢIAL AL FIRMEI TURISTICE..........2
1.1. Firma turistică...........................................................2
1.2. Forţele mediului concurenţial în turism.......................6
1.3. Caracteristicile mediului concurenţial în turism.............15
1.4. Evoluţia mediului concurenţial. Factori de influenţă .......19
1.5. Analiza mediului concurenţial în turism.......28
 
Capitolul 2. COMPETITIVITATEA ÎN TURISM...........36
2.1. Competitivitatea în noile condiţii ale globalizării vieţii economice........36
2.2. Elemente determinate ale competitivităţii în turism ...........44
2.3. Orizontul competitivităţii în turismul românesc .................46
2.4. Management - marketing competitiv în turism..........55
2.4.1. Managementul competitivităţii în turism ........55
2.4.2. Marketingul competitivităţii în turism ............60
 
Capitolul 3. PERFORMANŢĂ – RENTABILITATE ÎN TURISM......72
3.1. Relaţia eficienţă – rentabilitate - performanţă........72
3.2. Rentabilitatea firmei turistice ...............................79
3.2.1. Aspecte conceptuale şi factori de influenţă..........79
3.2.2. Analiza indicatorilor parţiali ai rentabilităţii .........85
3.2.3. Analiza rentabilităţii pe baza ratelor în turism şi analiza factorială a acestora ... 87
3.3. Optimul rentabilităţii firmei turistice......87

BIBLIOGRAFIE......93

Teza de curs - Zona turistică Centru - ID:02637 - Volum 63 pagini

Ruta turistică N 1. Chişinău -Ivancea – Brăneşti – Furceni – Trebujeni – Butuceni – Morovaia – Chișinău  

Durata traseului: 2 zile/1 noapte (se poate combina cu drumeție)

Distanţa traseului:190 km

Cazare se propune: Trebujeni, Butuceni – pensiuni agroturistice clasificate

Proiect - Traseu turistic national Nr.1 - ID:02635 - Volum 84 pagini

Chişinău (0 km) – Hînceşti (35 km) – Leova (100 km)– Cantemir (124 km)– Ţiganca (173 km)– Cahul (173 km)– Slobozia Mare (203 km)–Giurgiuleşti (213 km)- Vulcăneşti (252 km)– Comrat (329 km)– Cimişlia (365 km)- Hînceşti (398 km)- Chişinău (435 km)

Teza de licenta - Strategia de Dezvoltare a Turismului in Municipiul Roman - ID:02634 - Volum 83 pagini

CUPRINS. 2
1. INTRODUCERE. 4
1.1. Prezentare. 4
1.2. Asezarea geografica. 5
1.3. Clima Municipiului Roman si a imprejurimilor. 6
1.4. Invelisul biopedogeografic al orizontului local 7
1.4.1. Vegetatia. 7
1.4.2. Fauna. 9
1.4.3. Solurile. 10
1.5. Hidrografia orizontului local 11
1.5.1. Apele subterane. 11
1.5.2. Apele de suprafata. 12
1.5.3. Debitul raurilor. 12
1.5.4. Regimul termic. 12
1.5.5. Alimentarea cu apa a orasului 13
1.6. Roman - ISTORIC. 13
1.7. Combinatul de tevi laminate Arcelor Mittal, Roman (Petrotub) Laminorul Roman.. 17
1.8. Handbal Club Municipal Roman.. 19
 
2. CARACTERISTICI DEMOGRAFICE SI SOCIALE. 20
2.1. Populatia. 20
2.1.1. Dinamica populatiei municipiului roman, dupa anul 1990. 20
2.1.3. Structura populatiei pe grupe de varsta. 23
2.1.4. Structura populatiei pe sexe. 25
2.1.5. Structura etnica a populatiei municipiului Roman, dupa anul 1990. 27
2.1.6. Structura confesionala, in cadrul populatiei municipiului Roman, 30
2.1.7. Structura populatiei dupa limba materna. 31
2.1.8. Structura populatiei dupa starea civila. 32
2.2. Forta de munca. 34
2.2.1. Populatia activa si inactiva pe categorii socio-economice si sexe din municipiul Roman. 34
2.3. Educatie. 36
2.3.1. Nivelul de instruire al populatiei municipiului Roman. 37
2.4. Sanatate. 40
2.5. Potential cultural – turistic. 40
2.5.1. Personalitati 40
2.5.2. Obiective turistice, istorice si de arhitectura din zona Romanului 40
2.6. Protectie sociala. 41
 
3. CARACTERISTICI ECONOMICE ALE ZONEI DE ACTIUNE URBANA.. 41
3.1 Profil economic. 41
3.1.1. Structura populatiei ocupate pe activitati ale economiei nationale. 42
3.1.2. Structura populatiei dupa situatia economica obisnuita. 44
3.1.3. Structura populatiei ocupate, dupa statutul profesional,pe grupe de ocupatii si dupa sectorul in care lucreaza 45
3.2 Infrastructura (accesibilitate). 49
3.3. Servicii publice. 50
 
4. Dinamica investitiilor.. 51
 
5. Analiza Swot (nevoi de dezvoltare identificate). 52
 
6. Potential de dezvoltare al zonei de actiune urbana.. 53
6.1. Strategia dezvoltarii zonei de actiune urbana. 53
6.2. Oportunitatile si riscurile se refera la viitorul dezvoltarii si la aspecte ce vin din exteriorul zonei. 53
 
7. POTENTIALUL TURISTIC SI RESURSELE UMANE ALE ROMANULUI. 54
7.1. Dezvoltarea durabila a turismului in Municipiul Roman.. 54
7.2. Caracteristici ale profesiilor in turism... 55
7.3. Factorul om in pensiunile turistice. 56
7.4. Resursele umane - cea mai importanta investitie a unei organizatii 56
7.5. Utilizarea intensiva a potentialului uman.. 58
 
8. Strategia de dezvoltare a turismului in municipiul Roman.. 60
8.1. Turismul din orizontul local si apropiat. 60
Arhiepiscopia Romanului si Bacaului 60
Biserica "Precista Mare". 60
Casa vornicului Done - Roman. 61
Casa Ioachim... 61
Muzeul de Istorie din Roman. 62
Muzeul de arta din Roman. 64
Muzeul de Stiintele Naturii - Roman. 64
Cetatea Musatina. 65
Obiectivele turistice deosebite din apropierea orasului 66
Cetatea Noua a Romanului 66
Hanul Ancutei 67
8.2. Analiza SWOT a Municipiului Roman (dpdv turistic). 67
8.2.1. Punctele tari ale Municipiului Roman ca punct de atractie turistica. 67
8.2.2. Punctele slabe ale Municipiului Roman ca punct de atractie turistica. 68
8.2.3. Oportunitati (avantaje) de dezvoltare a turismului in Municipiul Roman. 68
8.2.4. Riscuri (Amenintari) in dezvoltarea turismului in municipiul Roman. 69
8.3. Probleme strategice in dezvoltarea turistica a Romanului 69
8.4. Scopuri si obiective privind dezvoltarea turismului in municipiul Roman.. 69
8.5. Strategii si politici comunitare de dezvoltare a turismului in municipiul Roman.. 70
8.6. Infiintarea unui oficiu de turism... 71
 
9. Analiza cost-beneficii. 77
9.1. Costurile implementarii strategiei de dezvoltare a turismului in municipiul Roman.. 77
9.2. Beneficiile aduse comunitatii prin dezvoltarea turismului in municipiul Roman.. 77
9.3. Evaluarea rezultatelor implementarii strategiei de dezvoltare a turismului in municipiul Roman.. 78
9.4. Alte propuneri: 80
 
BIBLIOGRAFIE 81

Teza de licenta - Participarea rezidenților la turismul local - ID:02633 - Volum 70 pagini

Introducere

 

CAPITOLUL I. TURISMUL: OBIECT DE STUDIU

1.1. Turism – aspecte generale

1.2. Clasificarea formelor de turism

1.3. Rezidenții și non-rezidenții

1.4. Importanța turismului pentru viaţa economico-socială

 

CAPITOLUL II. ANALIZA TURISMULUI INTERN ÎN REPUBLICA MOLDOVA

2.1. Analiza potențialului turistic existent

2.2. Integrarea turismului din Republica Moldova în circuitele turistice internaţionale.

2.3. Impactul turismului asupra economiei ţării

2.4. Implicarea rezidenților în coordonarea activității de turism

 

CAPITOLUL III. INIȚIEREA ȘI PARTICIPAREA REZIDENȚILOR LA DEZVOLTAREA ZONEI TURISTICE "ORHEIUL VECHI”

3.1. Caracteristica generală a zonei turistice "Orheiul Vechi”

3.2. Analiza potențialului ospitalier și strategii de participare a rezidenților la turismul local

3.3. Beneficiile aduse comunității locale prin dezvoltarea turismului în "Orheiul Vechi”

3.4. Studiu de caz. Evaluarea rezultatelor chestionarului aplicat rezidenților locali

 

Concluzii și recomandări

Bibliografie

Anexe

Proiect - Plan de management al rezervatiei cultural-naturale Orheiul Vechi pentru 2009-2020 - ID:02632 - Volum 49 pagini

1. Introducere

1.1. Rolul planului de management

1.2. Structura planului

 

2. Descrierea Rezervaţiei

2.1. Specificul general

2.2. Componentele naturale

2.3. Componentele antropice

2.4. Statutul Juridic

2.5. Clima

2.6. Presiuni, riscuri

2.7. Interese publice, obşteşti, private

 

3. Evaluarea Rezervaţiei

3.1. Conservarea patrimoniului cultural

3.2. Conservarea patrimoniului natural

3.3. Complexul Muzeal Orheiul Vechi

3.4. Infrastructura tehnică şi serviciile

3.5. Traficul rutier

3.6. Spaţiile publice

3.7. Turismul

3.8. Implicările subiecţilor de drept

3.9. Implicările comunităţii

3.10. Strategii

 

4. Strategii şi politici

4.1. Obiective strategice

4.2. Politici de dezvoltare

 

5. Programe şi proiecte de dezvoltare

6. Surse de finanţare

7. Anexă

Teza de curs - Strategii de Dezvoltare a Turismului din Republica Moldova - ID:02631 - Volum 37 pagini

INTRODUCERE.........3

 

CAPITOLUL I. PARTICULARITĂŢILE STRATEGIILORDE DEZVOLTARE A TURISMULUI NAŢIONAL......5

I.1. Evoluţia dezvoltării turismului în Republica Moldova………………………5

I.2. Rolul strategiilor de dezvoltarea durabilă a Turismului în R. Moldova………10

1.3. Principiile şi obiectivele turismului durabil…………………………………12

 

CAPITOLUL II. CARACTERISTICI, DEFICIENŢE ŞI DIRECŢII STRATEGICE ALE DEZVOLTĂRII TURISMULUI ÎN R. MOLDOVA…15

II.1. Rolul transportului şi structurilor de cazare în dezvoltarea turismului din Republica Moldova......15

II.2. Analiza formelorde turismcare contribuie la dezvoltarea turismului............22

II.3. Dezvoltarea turismului prin intermediul relatiilor publice………………….24

 

CAPITOLUL III. REZULTATELE STUDIULUI ASUPRA POTENŢIALULUI TURISTIC ÎN ZONA TRANSFRONTALIERĂ DE VEST A REPUBLICA MOLDOVA………27

III.1. Direcţii de dezvoltare a turismului în zona transfrontalieră de vest a Republica Moldova…………27

III.2. Premise şi condiţii ale dezvoltării turismului în zona transfrontalieră de vest a Republica Moldova………31

 

CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI.......................................................34

BIBLIOGRAFIE...............................................................................36

ANEXE