Redactare lucrări de disertație și proiecte de licență din domeniul economiei; teze de licență la facultatea economie generală: elaborare teze de an și referate.

Teza de doctorat - Eficientizarea activitatii intreprinderilor mici si mijlocii din alimentatia publica a Republicii Moldova - ID:02345 - Volum 199 pagini

ADNOTARE (în română, rusă, engleză) ...........5
LISTA ABREVIERILOR .........................................8
INTRODUCERE ...................................................9
 
1. ASPECTE CONCEPTUALE PRIVIND ÎNTREPRINDERILE MICI ŞI MIJLOCII ŞI METODOLOGIA DE EVALUARE A EFICIENŢEI ECONOMICE
1.1. Abordări teoretice cu privire la întreprinderile mici şi mijlocii (ÎMM) ………16
1.2. Practicile de clasificare a ÎMM-lor şi politici de susţinere a acestora .............25
1.3. Definirea şi clasificarea întreprinderilor din alimentaţia publică ...................36
1.4. Metodologia de evaluare a eficienţei economice în întreprinderile de alimentaţie publică ....40
1.5. Concluzii la Capitolul 1 .............45
 
2. EVALUAREA SITUAŢIEI ECONOMICE ÎN ÎNTREPRINDERILE MICI ŞI MIJLOCII DIN REPUBLICA MOLDOVA
2.1. Analiza situaţiei economice a ÎMM-lor din Republica Moldova ….……48
2.2. Caracterizarea sectorului alimentaţiei publice autohton …….........….55
2.3. Evaluarea situaţiei economice în întreprinderile mici şi mijlocii din sectorul de alimentaţie publică ...…62
2.4. Benchmarking-ul ÎMM-lor din alimentaţia publică europeană ……81
2.5. Identificarea problemelor majore în activitatea întreprinderilor alimentaţiei publice autohtone ......88
2.6. Concluzii la Capitolul 2 ................97
 
3. DIRECŢII STRATEGICE DE EFICIENTIZARE A ACTIVITĂŢII ÎMM-lor DE ALIMENTAŢIE PUBLICĂ DIN REPUBLICA MOLDOVA
3.1. Elaborarea direcţiilor strategice de eficientizare la nivel macroeconomic a ÎMM-lor din alimentaţia publică .......99
3.2. Elaborarea complexului de măsuri de sporire a eficienţei la nivel microeconomic a ÎMM-lor din alimentaţia publică .........105
3.2.1. Eficientizarea activităţii ÎMM-lor din alimentaţia publică prin perfecţionarea activităţii de marketing .........105
3.2.2. Eficientizarea activităţii ÎMM-lor din alimentaţia publică prin îmbunătăţirea siguranţei alimentare .......112
3.2.3. Eficientizarea activităţii ÎMM-lor din alimentaţia publică prin promovarea formării continue la distanţă a resurselor umane ......124
3.3. Argumentarea economică a unui nou Model de organizare a întreprinderilor de alimentaţie publică pe bază de catering mobil ........130 3.4. Concluzii la Capitolul 3 ............137
 
CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI ........139
BIBLIOGRAFIE ......................................................143
ANEXE ...................................................................158

Teza de licenta - Eficienta Economica - ID:01059 - Volum 61 pagini

 

Cap 1 Eficienţa economică în ţările cu economie de piaţă.........3

Obiective..............................................................................3

1.1. Conceptul de eficienţă economică şi formele sale..................................................................... 3

1.2. Factorii de creştere ai eficienţei economice............................................................................... 4

1.3. Productivitatea factorilor  de producţie.................................................................................... 5

1.4. Productivitatea muncii şi formele sale....................................................................................... 6

1.5. Factorii care influenţează productivitatea muncii..................................................................... 6

1.6.  Căile de creştere a productivităţii muncii................................................................................. 7

Concepte cheie................................................................................................................. 7

Teste grilă..................................................................................................................................... 7

Titluri de referate şi de lucrări complexe.......................................................................... 9


Cap 2 Creditul, instituţii financiar-bancare................................................................................... 10

Obiective.................................................................................................................................... 10

2.1. Conţinutul, formele şi funcţiile creditului............................................................................... 10

2.2. Sistemul bancar în România.................................................................................................... 11

Concepte cheie........................................................................................................................... 13

Titluri de referate şi de lucrări complexe........................................................................ 13


Cap 3 Piaţa monetară şi componenţa masei monetare.................................................................. 14

Obiective.................................................................................................................................... 14

3.1. Componentele pieţei monetare................................................................................................ 14

3.2. Cererea şi oferta de monedă.................................................................................................... 15

3.3. Politica monetară..................................................................................................................... 16

Concepte cheie............................................................................................................... 18

Titluri de referate şi de lucrări complexe........................................................................ 18


Cap 4 Piaţa capitalului (financiară)............................................................................19

Obiective...................................................................................................................19

4.1. Obiectul pieţei capitalului: hârtiile de valoare pe termen lung................................................ 19

4.2. Cererea şi oferta de hârtii de valoare pe termen lung.............................................................. 20

4.3. Instituţiile pieţei financiare. Bursa de valori şi mecanismele ei............................................... 21

Concepte cheie............................................................................................................... 23

Titluri de referate şi de lucrări complexe........................................................................ 23


Cap 5 Piaţa muncii – piaţă derivată în economia de piaţă.............................................24

Obiective.................................................................................................................................... 24

5.1. Piaţa muncii şi structurile ei..................................................................................................... 24

5.2. Funcţii şi particularităţi ale pieţei muncii................................................................................. 24

5.4. Oferta şi cererea de muncă...................................................................................................... 25

Concepte cheie............................................................................................................... 27

Titluri de referate şi de lucrări complexe........................................................................ 27


Cap 6  Statul şi rolul său în economia de piaţă............................................................28

Obiective.................................................................................................................................... 28

6.1. Rolul statului în economia de piaţă......................................................................................... 28

6.2. Politica economică a statului; tipologia politicilor economice................................................. 29

6.3. Bugetul de stat – concept, structură, funcţii........................................................................... 30

6.4. Sistemul fiscal (de impunere)  şi rolul său în economia de piaţă............................................. 31

Concepte cheie............................................................................................................... 32

Titluri de referate şi de lucrări complexe........................................................................ 32


Cap 7  Fluctuaţiile activităţii economice în ţările cu economie de piaţă (crizele economice)......33

Obiective............................................................................................................................33

7.1. Ciclicitatea – formă normală a mişcării economice................................................................. 33

7.2. Ciclurile lungi şi trăsăturile lor................................................................................................. 33

7.3. Ciclul economic pe termen mediu (ciclul decenal).................................................................. 34

7.4. Programe statale de măsuri anticriză (politici anticiclice)........................................................ 36

Concepte cheie............................................................................................................... 36

Titluri de referate şi de lucrări complexe........................................................................ 36


Cap 8  Inflaţia – fenomen negativ al economiei de piaţă..............................................37

Obiective..................................................................................................................37

8.1. Conceptul şi instrumentele de măsurare a inflaţiei (indicatori şi indici).................................. 37

8.2. Cauzele inflaţiei contemporane şi tipuri de inflaţie................................................................. 38

8.3. Efectele economice şi sociale ale inflaţiei............................................................................... 38

8.4. Politici şi măsuri antiinflaţioniste............................................................................................ 39

Concepte cheie............................................................................................................... 40

Titluri de referate şi de lucrări complexe........................................................................ 41


Cap. 9.Ocuparea şi şomajul......................................................................................42

Obiective................................................................................................................................ 42

9.1. Şomajul: concept , cauze......................................................................................................... 42

9.2. Măsurarea şomajului în România............................................................................................. 43

9.3. Efectele social-economice ale şomajului. Legea OkunLegea Okun........45

9.10. Măsuri de diminuare a şomajului şi a efectelor sale.............................................................. 45

Concepte cheie............................................................................................................... 46

Titluri de referate şi de lucrări complexe........................................................................ 46


Cap 10  România în circuitul economic internaţional...................................................47

Obiective.................................................................................................................................... 47

10.1. Necesitatea participării economiei româneşti la piaţa mondială............................................ 47

10.2. Comerţul exterior mondial şi trăsăturile sale caracteristice................................................... 48

10.3. Cooperarea economică internaţională a României................................................................. 49

10.4. Eficienţa comerţului exterior al României............................................................................. 49

Concepte cheie............................................................................................................... 50

Titluri de referate şi de lucrări complexe........................................................................ 50


Cap 11  Integrarea economică interstatală.................................................................51

Obiective..................................................................................................................51

11.1. Uniunea Europeană (UE): Integrarea Europeană şi concretizarea ei..................................... 51

11.2. Evoluţia Integrării Vest Europene......................................................................................... 52

11.3. Bugetul Uniunii Europene..................................................................................................... 55

11.4. Performanţele comunitare..................................................................................................... 56

Concepte cheie............................................................................................................... 59

Titluri de referate şi de lucrări complexe........................................................................ 59


Dicţionar.................................................................................................................60

BIBLIOGRAFIE.........................................................................................................61

Teza de masterat - Locul si rolul corporatiilor transnationale in economia mondiala - ID:01058 - Volum 101 pagini

Introducere 3

Capitolul I. Companiile transnaţionale şi globalizarea producţiei 6

1.1. Aspectul teoretico-metodologic cu privire la dezvoltarea corporaţiilor transnaţionale 6
1.2. Rolul corporaţiilor transnaţionale în dezvoltarea economiei mondiale 19
1.3. Tipurile şi structura corporaţiilor transnaţionale 28

Capitolul II. Corporaţiile transnaţionale şi locul lor în sfera investiţiilor transnaţionale 37
2.1. Esenţa circulaţiei internaţionale a capitalului şi forma lui 37
2.2. Caracteristica investiţiilor străine directe 43
2.3. Măsuri de stimulare a investiţiilor străine directe 76
2.4. Atitudinile şi politicile ţărilor gazdă vis-a-vis de investiţiile străine directe 80

Capitolul III. Activitatea corporaţiilor transnaţionale în Republica Moldova 83
3.1. Rolul corporaţiilor transnaţionale în dezvoltarea complexului energetic 83
3.2. Corporaţiile transnaţionale în sfera de producere 88
3.3. Corporaţiile transnaţionale în dezvoltarea serviciilor internaţionale 91
3.4. Corporaţiile transnaţionale în sfera de comerţ 94

Concluzii 97
Bibliografie 100


Referat - Negocierea comerciala - strategii de negociere - ID:01057 - Volum 21 pagini

CAP. 1. NEGOCIEREA COMERCIALA.............2

CAP. 2. ABORDAREA TEORETICA A NEGOCIERII COMERCIALE.........4

2.1. Definitii, clasificari.........4

CAP. 3. STRATEGII DE NEGOCIERE...........9
3.1. Strategii directe..............11
3.2. Strategii indirecte............11
3.3. Strategii conflictuale.........12
3.4. Strategii competitive........13

CAP. 4. TEHNICI SI TACTICI DE NEGOCIERE COMERCIALA.........13
4.1. Tipologii diverse ale tacticilor..........16

CONCLUZII........19

Teza de doctorat - Eficiența investițiilor în businessul agroalimentar al Republicii Moldova - ID:01056 - Volum 125 pagini

INTRODUCERE .........3

Capitolul 1. BAZELE TEORETICE PRIVIND POLITICA INVESTIŢIONALĂ...........7

1.1. Esenţa economică şi destinaţia investiţiilor în business............7
1.2. Geneza şi evoluţia aplicării investiţiilor..............22
1.3. Aspecte metodologice ale eficienţei economice a investiţiilor.............32

Capitolul 2. PARTICULARITĂŢILE INVESTIŢIILOR ÎN BUSINESSUL SECTORULUI AGROALIMENTAR.........40
2.1. Caracteristica evoluţiei investiţiilor în economia naţională............40
2.2. Analiza investiţiilor alocate în sectorul agroalimentar...................49
2.3. Contribuţia investiţiilor străine în dezvoltarea sectorului agroalimentar...........56

Capitolul 3. EFICIENTIZAREA INVESTIŢIILOR ÎN SECTORUL AGROALIMENTAR...............71
3.1. Evaluarea politicii investiţionale...........71
3.2. Indicatorii şi eficienţa economică a investiţiilor.......85

SINTEZA REZULTATELOR OBŢINUTE.......100
CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI............102
BIBLIOGRAFIA........106
ANEXE.........112
ADNOTARE........122
LISTA ABREVIERILOR UTILIZATE ÎN TEZĂ........125

Teza de licenta - Analiza prețurilor și analiza costurilor în activitatea de achiziții - ID:01055 - Volum 62 pagini

Introducеrе

Capitolul I: Abordări tеorеticе privind analiza prеțurilor și costurilor în activitatеa dе achizițiе

1.1. Noțiunеa dе cost, clasificări și locul lor în activitatеa dе achiziții
1.2. Noțiunеa dе prеț, funcții, stratеgii dе prеț, mеtodе dе formarе
1.3. Intеracțiunеa cost - prеț în activitatеa dе achiziții

Capitolul II: Caractеristica condițiilor еconomicе dе dеzvoltarе a SRL ,,Grildosagro’’
2.1. Caractеristica condițiilor naturalе și organizatoricе a întrеprindеrii
2.2. Dеzvoltarеa еconomico - financiară a SRL ,,Grildosagro’’
2.3. Activitatеa dе achiziții în SRL ,,Grildosagro’’

Capitolul III: Analiza prеțurilor și costurilor în activitatеa dе achiziții a SRL ,,Grildosagro’’
3.1. Starеa actuală a activității dе achiziții în întrеprindеrеa SRL ,,Grildosagro’’
3.2. Rеlația cost - prеț în activitarеa dе achiziții a SRL ,,Grildosagro’’
3.3. Еvoluția și еficiеnța activității dе achiziții în cadrul întrеprindеrii SRL ,,Gildosagro’’

Concluzii
Bibliografiе
Anеxе

Teza de an - Metode de determinare a prețurilor - ID:01054 - Volum 37 pagini

Introducere

Capitolul I: Definiția, clasificarea și funcțiile prețurilor ca categorie economică

1.1. Esența și rolul prețurilor în economia de piață
1.2. Funcțiile prețurilor
1.3. Sistemul de prețuri în Republica Moldova

Capitolul II: Particularitățile determinării prețurilor la nivelul unităților economice
2.1. Mecanismul formării prețurilor în economiile moderne de piață
2.2. Metode de formare a prețurilor la nivel de întreprindere
2.3. Factorii ce influiențează formarea prețurilor

Concluzii și propuneri
Bibliografie
Anexe

Teza de masterat - Managamentul costurilor in cadrul intreprinderii S.A.”Carmez” - ID:01053 - Volum 95 pagini

Introducere

Capitolul I. Managementul costului- element al dirijarii intreprinderii

1.1.Costul de productie-esenta economica si functiile
1.2. Tipologia costurilor
1.3.Consumurile si cheltuielile-elemente ale costului de productie
1.3.1. Componenta consumurilor
1.3.2. Componenta cheltuielilor
1.4. Metode de evidenta si calcul a costurilor
1.4.1. Calculatia costului pe produs
1.4.2. Calculul costului pe faze
1.4.3. Calculul costului pe comenzi
1.4.4. Calculul costului pe baza de normativ
1.4.5. Metoda costului standart
1.4.6. Calculul costului prin indici de echvalenta(Metoda Georges Perrin)
1.4.7. Metoda tarif-ora-masina (THM)
1.5. Managementul firmei prin costuri
1.6. Centrele de cost-mecanism de dirijare eficienta a costului
1.7. Centrele de responsabilitate si de cost
1.7.1. Centrele de responsabilitate-subsistem al firmei

Capitolul II. Analiza tehnico-economica a activitatii de producere si comerciala a S.A.”Carmez”
2.1. Caracteristica generala a intreprinderii
2.2. Analiza in dinamica a principalilor indicatori economici ai activitatii de producere a S.A.”Carmez”
2.2.1. Analiza volumului de vinzari
2.2.2. Analiza productiei marfa
2.2.3. Analiza resurselor de munca
2.2.4. Analiza costului de productie
2.2.5. Analiza profitului si a rentabilitatii
2.3. Analiza financiara a intreprinderii de baza la S.A.”Carmez” in perioada anilor 1995-2002
2.3.1. Analiza de bilant intre activele intreprinderii si sursele ei de finantare
2.3.2. Analiza lichiditatii
2.3.3. Analiza de corelatie a dependentei rentabilitatii productiei de factorii
2.4. Analiza SWOT

Capitolul III. Proiectul de restructurare a managamentului costurilor in cadrul intreprinderii S.A.”Carmez”
3.1.Introducerea centrelor de responsabilitate la intreprinderea S.A.”Carmez”
3.1.1. Cunoasterea activitatilor zonelor care genereaza costuri
3.1.2. Definirea ariilor centrelor de cost in baza structurii organizatorice a intreprinderii
3.1.3. Crearea responsabilitatilor pentru activitate si costuri
3.1.4. Argumentarea procesului de luare a deciziei
3.1.5. Folosirea informatiei pentru imbunatatiri continuie
3.1.6. Evaluarea efectului de la introducerea managementului prin centre de cost
3.2. Manualul costului S.A.”Carmez”
3.2.1. Lista produselor (de baza si auxiliare) pentru care se vor forma costurile,unitatile de cost
3.2.2. Tipurile de costuri si componenta lor
3.2.3. Determinarea structurii organizatorice de generare si inregistrare a costurilor
3.2.4. Metodele de inregistrare si colectare a consumurilor directe si indirecte
3.2.5. Responsabilitatile departamentelor in colectarea si inregistrarea datelor
3.2.6. Formele de inregistrare si colectare a datelor
3.2.7. Metodele de distribuire a costurilor indirecte

Incheiere
Bibliografie


Teza de an - Activitatea de achiziții a întreprinderii SRL „Grildosagro” - ID:01052 - Volum 25 pagini

Introducere ………3

1.Caracteristica generală a întreprinderii SRL „Grildosagro” ................5
2.Diagnosticul economico-financiar al întreprinderii SRL „Grildosagro” ............ 7
3.Analiza activității de achiziții a întreprinderii SRL „Grildosagro”................... 14
4. Constatări și recomandări ...........................................................21

Bibliografie........23

Teza de licenta - Rolul si Importanta Desfacerii - ID:01051 - Volum 91 pagini

1. CONTEXTUL ACTUAL AL ACTIVITATII DE DESFACERE IN ECONOMIA DE PIATA
1.1 ROLUL SI IMPORTANTA DESFACERII IN ACTIVITATEA INTREPRINDERII;ACTIVITATI SPECIFICE PROCESULUI DE DESFACERE
1.2. STRATEGIA ACTIVITATII DE DESFACERE—VANZARE A PRODUSELOR

2. PREZENTAREA GENERALA A S.C. ELECTROARGES S.A.
2.1. SCURT ISTORIC
2.2. SCOPUL SI OBIECTUL DE ACTIVITATE
2.3. ORGANIZAREA STRUCTURALA A SOCIETATII
2.4. CARACTERISTICILE PIETEI DE PRODUSE A S.C. ELECTROARGESI S.A.
2.5. CONTINUTUL CONTRACTULUI ECONOMIC INCHEIAT DE S.C. ELECTROARGES S.A.
2.6. EVOLUTIA ECONOMICO-FINANCIARA A S.C. ELECTROARGES S.A.

3. ANALIZA ACTIVITATII DE DESFACERE A S.C. ELECTROARGES S.A.

3.1. ANALIZA IN DINAMICA A ACTIVITATII DE DESFACERE PE PERIOADA 1995-1997
3.2.1. ANALIZA VOLUMULUI DE DESFACERE PE PRINCIPALII BENEFICIARII IN 1997
3.3 DINAMICA STOCURILOR EFECTIVE IN RAPORT CU LIMITELE NORMALE
3.4 STOCUL DE PRODUSE FINITE SI ANALIZA ACESTUIA PE 1995-1997
3.5. ANALIZA ACTIVITATII DE PROMOVARE A PRODUSELOR
3.5.1. TEHNICI DE PROMOVARE A PRODUSELOR
3.5.2. ANALIZA ACTIVITATII PROMOTIONALE DIN PUNCT DE VEDERE AL TEHNICILOR UTILIZATE
3.5.3 ANALIZA ACTIVITATII PROMOTIONALE DIN PUNCT DE VEDERE AL BUGETULUI ALOCAT

4.MASURI DE IMBUNATATIRE A ACTIVITATII DE DESFACERE LA SC ELECTROARGES SA

BibliografieTeza de doctorat - Relațiile Republicii Moldova cu Republica Belarus (1991-2005) - ID:02007 - Volum 167 pagini

ADNOTĂRI 4
LISTA ABREVIERILOR 7
INTRODUCERE 8

1. ABORDĂRI TEORETICO-METODOLOGICE PRIVIND RELAŢIILE REPUBLICII MOLDOVA CU REPUBLICA BELARUS 14

1.1 . Colaborarea bilaterală: particularităţi şi tendinţe generale 14
1.2 . Analiza istoriografică şi determinarea surselor istorice ale temei de cercetare 28
1.3 . Concluzii la Capitolul 1 43

2. RELAŢIILE POLITICE DINTRE REPUBLICA MOLDOVA ŞI REPUBLICA BELARUS 46
2.1. Stabilirea relaţiilor diplomatice şi parteneriatul în cadrul organizaţiilor internaţionale 46
2.2. Evoluţia relaţiilor bilaterale între instituţiile de stat 55
2.3. Concluzii la Capitolul 2 70

3. RELAŢIILE ECONOMICE ALE REPUBLICII MOLDOVA CU REPUBLICA BELARUS 73
3.1. Instituţionalizarea relaţiilor economice moldo-belaruse 73
3.2. Evoluţia dinamicii comerţului între anii 1991 şi 2005 84
3.3. Colaborarea dintre asociaţiile comerciale 93
3.4. Concluzii la Capitolul 3 101

4. COOPERAREA DINTRE REPUBLICA MOLDOVA ŞI REPUBLICA BELARUS ÎN DOMENIUL CULTURII 104
4.1. Ştiinţa şi învăţământul − domenii ale politicii bilaterale 104
4.2. Parteneriatul în domeniul muzicii, artei teatrale, artelor plastice, şi a schimbului de carte 113
4.3. Activitatea culturală a asociaţiilor minorităţilor etnice 122
4.4. Concluzii la Capitolul 4 131

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI 134
BIBLIOGRAFIE 140

Teza de masterat - Impactul migrației forței de muncă asupra evoluției pieții muncii din Republica Moldova - ID:01050 - Volum 91 pagini

Lista abrevierilor
Lista figurilor şi lista tabelelor

Introducere
CAPITOLUL I: Migraţia - fenomen social-economic complex

1.1 Geneza, evoluţia, tipurile migraţiei
1.2 Migraţia de muncă formă de manifestare a proceselor migraţioniste
1.3 Avantajele şi costurile ale proceselor migraţioniste
1.4 Impactul proceselor migraţioniste asupra calităţii potenţialului uman

CAPITOLUL II: Aspecte privind evoluţia migraţiei internaţionale de muncă din Republica Moldova şi impactul ei asupra potenţialului uman.
2.1 Aspecte privind evoluţia migraţiei internaţionale de muncă în Republica Moldova
2.2. Situaţia pieţei muncii din Republica Moldova în contextul intensificării proceselor migraţiei internaţionale de muncă
2.3 Impactul migraţiei internaţionale de muncă asupra potenţialului uman din Republica Moldova
2.4 Migraţia ilegală a cetăţenilor Republicii Moldova, traficul de fiinţe umane si combaterea acestuia.

CAPITOLUL III: Gestiunea proceselor migraţioniste – o competenţă importantă a autorităţilor publice
3.1 Cadrul instituţional-legislativ al migraţiei internaţionale de muncă din Republica Moldova
3.2. Aspecte privind politica migraţiei internaționale de muncă din Republica Moldova
3.3. Soluţii privind îmbunătățirea situaţiei migraţiei de muncă din Republica Moldova

Concluzii şi Recomandări
Bibliografie
Adnotare (în română)
Adnotare (în engleză)
Anexe

Teza de an - Migraţia internaţională a forţei de muncă - ID:01049 - Volum 21 pagini

I. Conţinutul şi particularităţile de bază ale migraţiei internaţionale a forţei de muncă.
II. Teorii ale migraţiei internaţionale a forţei de muncă.
III. Dimensiunea şi direcţiile migraţiei de muncă.
IV. Reglementarea migraţiei de către statele lumii.
V. Consecinţele migraţiei internaţionale a forţei de muncă.
VI. Migraţia forţei de muncă a Republicii Moldova.

Teza de an - Migratia de Munca din Republica Moldova - Contex, Probleme, Perspective - ID:01048 - Volum 40 pagini

INTRODUCERE 3

CAPITOLUL I: ISTORICUL PROBLEMEI 6

I.1. Axa terminologică în studiile migraţiei 6
I.2. Concepţii teoretice despre migraţiune…………7
I.3. Premisele migrației de muncă în Republica Moldova…………9

CAPITOLUL II: CONSECINȚELE MIGRAȚIEI DE MUNCĂ
II.1. Consecințe socio-economice
II.2. Impactul asupra evoluției politicii Republicii Moldova

CAPITOLUL III: DOCUMENTELE INSTITUŢIILOR ŞI PROGRAMELOR INTERNAŢIONALE PRIVIND MIGRAŢIA DE MUNCĂ 11
III. 1. Organizaţia Naţiunilor Unite 13
III. 2. European Social Carter 15
III. 3. Organizaţia Internaţională pentru Migraţie 16

CAPITOLUL IV: POLITICA MIGRAȚIONALĂ A REPUBLICII MOLDOVA
IV. 1. Etapele dezvoltării politicii migraționale
IV. 2. Instituțiile publice de stat abilitate în domeniul migrației
IV. 3. Politica migrațională și perspectiva regională

CONCLUZII 29
REFERINŢE BIBLIOGRAFICE 32

CUVINTE - CHEIE
ANEXE 34

Teza de licenta - Migraţia forţei de muncă şi efectele ei asupra economiei Republicii Moldova - ID:01047 - Volum 62 pagini

INTRODUCERE…………4

CAPITOLUL I: ABORDĂRI TEORETICE PRIVIND MIGRAŢIA FORŢEI DE MUNCĂ………………6

1.1. Trăsăturile definitorii ale migraţiei forţei de muncă în economia contemporană………….6
1.2. Teorii privind migraţia forţei de muncă............13

CAPITOLUL II: IMPACTUL MIGRAŢIEI ASUPRA PROCESELOR ECONOMICE............19
2.1. Efectele migraţiei forţei de muncă asupra economiei naţionale ……………………………19
2.2. Relaţiile dintre migraţia forţei de muncă şi dezvoltarea economică pentru Republica Moldova …………26
2.3. Beneficiile şi costurile conexe migraţiei…………32

CAPITOLUL III: ROLUL ADMINISTRĂRII PROCESELOR MIGRAŢIONISTE ÎN ASIGURAREA PERFORMANŢEI ECONOMICE..37
3.1. Evoluţia politicilor migraţioniste în Republica Moldova………………………………...37
3.2. Efiecentizarea politicilor migraţioniste premiza pentru dezvoltarea economică a Moldovei…………45

ÎNCHEIERE…………54
Bibliografie…………57
Anexe…………………59

Teza de doctorat - Efectele financiare ale migrației externe a forței de muncă din Republica Moldova - ID:01046 - Volum 216 pagini

Adnotare ………………………………………………….....…………………………….…...6
Lista abrevierilor …………………………………………………...……………………..…...9
Introducere ………………………………………………………….……………………..…..10

1. Aspecte teoretico-economice ale fenomenului migraţiei externe a forţei de muncă ………18

1.1. Elemente definitorii ale fenomenului migraţiei externe ………................……......18
1.2. Tratarea migraţiei în literatura economică contemporană ………......…..………...23
1.3. Specificarea relaţiei cauzale migraţie-dezvoltare ....................................................38
1.4. Precizări metodologice privind remitenţele .............................................................40
1.5. Concluzii la capitolul 1 …………………………………………….…………...…46

2. Contribuţia migraţiei externe a forţei de muncă asupra economiilor naţionale ….......48
2.1. Climatul migraţional în ţările de origine şi destinaţie ………………………..…...48
2.2. Influenţa migraţiei asupra economiilor ţărilor de origine ale migranţilor ….……..57
2.3. Influenţa migraţiei asupra economiilor ţărilor de destinaţie ale migranţilor..…......65
2.4. Impactul crizelor financiare asupra migraţiei internaţionale ...................................69
2.5. Concluzii la capitolul 2 …………………………………………….…………...…79

3. Incidenţe financiare ale remitenţelor în Republica Moldova …………..................….…81
3.1. Fundamentarea conceptuală a efectelor financiare ale remitenţelor ……….....…...81
3.2. Analiza remitenţelor în Republica Moldova ……………………………….….…..92
3.3. Efectele financiare ale remitenţelor în Republica Moldova ……………........…...103
3.3.1. Analiza impactului influxurilor de remitenţe asupra echilibrului Balanţei de Plăţi Externe a Republicii Moldova şi a cursului de schimb al leului moldovenesc.......104
3.3.2. Corelarea fluxurilor de remitenţe cu operaţiunile pieţelor valutare şi monetare din Republica Moldova.........117
3.3.3. Efectele remitenţelor asupra finanţelor publice ....................................................123
3.4. Concluzii la capitolul 3 .……………………………………………..……….........128

4. Strategii de gestiune a procesului migraţiei externe a forţei de muncă din Republica Moldova ……………131
4.1. Elaborarea metodologiei de evaluare a efectelor financiare ale migraţiei externe a forţei de muncă prin aplicarea Analizei Cost-Beneficiu ……………131
4.2. Evaluarea efectelor financiare ale migraţiei economice externe cu aplicarea Analizei Cost-Beneficiu ..........139
4.3. Raţionalizarea implicării statului în gestiunea fenomenului migraţiei externe a forţei de muncă din Republica Moldova ………142
4.4. Concluzii la capitolul 4 ……………………………..…………………………….…149

Concluzii generale şi recomandări ……………………………………………….…....152
Bibliografie ……………………………………………………………………..…….....158
Anexe ……………………………………………………………………………..…......170

Teza de licenta - Controlul procesului de producţie şi a calităţii produsului Salam crud-afumat Venskaia - ID:01045 - Volum 93 pagini

Introducere

Compartimentul I. Analiza literaturii

1.1 Caracteristica materialelor prime utilizate pentru fabricarea producţiei din carne
1.2 Rolul culturilor starter pentru dirijarea proceselor de fermentare a salamurilor crud-afumate
1.2.1.Adaosuri şi suplimente în industria cărnii
1.3 Tehnologii moderne de fabricare a salamurilor crud-afumate
1.4 Ambalaje

Compartimentul II. Caracteristica produsului "Salam crud-afumat Venskaia"
2.1 Caracteristica produsului finit
2.2 Caracteristica materiei prime pentru fabricarea salamului "Venskaia"
2.3 Caracteristica materialelor auxiliare
2.4 Schema-bloc de fabricaţia a salamului "Venskaia"

Compartimentul III.Calcule tehnologice
3.1 Reţelele de fabricaţie a produsului proiectat
3.2 Calculaţia materiei prime.
3.3 Calculaţia materialelor auxiliare
3.4 Calculaţia şi selectarea utilajului
3.5 Descrierea procesului tehnologic

Compartimentul IV. Controlul procesului de producţie şi a calităţii produsului
4.1 Controlul materiei prime şi auxiliare.
4.2 Controlul fluxului tehnologic de producţie
4.3 Controlul produsului finit

Compartimentul V.Calculul eficacităţii economice a produsului proiectat

Compartimentul YI.Securitatea muncii în procesul de producţie

Concluzie

Bibliografie

Teza de licenta - Rezultatele Financiare ale Intreprinderii - ID:01040 - Volum 74 pagini

Introducere 2

Capitolul I. Rezultatul financiar- element esenţial al activităţii intreprinderii 5

1.1 Conţinutul, factorii de formare şi formele de exprimare a rezultatelor financiare 5
1.2. Rentabilitatea- indicator de bază a aprecierii eficienţei activităţii 11
1.3. Pragul de rentabilitatea- modalitate de estimare a rezultatelor financiare ale intreprinderii 19

Capitolul II. Analiza rezultatelor financiare în cadrul întreprinderii SA “Floare Carpet” 25
2.1. Caracteristica generală a SA”Floare Carpet” 25
2.4. Oportunităţi de creştere a rezultatelor financiare şi a rentabilităţii pentru SA „Floare Carpet” 52

Capitolul III Modalităţi de sporire a rezultatelor financiare ale întreprinderii 56
3.1. Factorii de influienţă asupra profitului şi oportunităţi de optimizare a valorii acestora. 56
3.2. Problematica sporirii rezultatelor financiare pentru intreprinderile din Republica Moldova 57

Concluzii şi recomandări 64
Bibliografie 71

Teza de doctorat - Managementul riscurilor în activitatea unităților agricole - ID:01039 - Volum 190 pagini

ADNOTARE 5
LISTA ABREVIERILOR…………8
INTRODUCERE 9

I. BAZELE TEORETICE ŞI METODOLOGICE ALE RISCURILOR 12

1.1. Concepte privind riscul……… 12
1.2. Conţinutul şi etapele managementului riscului în afaceri. 24
1.3. Esenţa şi clasificarea riscurilor în agricultură 34
1.4. Concluzii la capitolul I 44

II ANALIZA ŞI EVALUAREA RISCURILOR ÎN ACTIVITATEA UNITĂŢILOR AGRICOLE DIN REPUBLICA MOLDOVA 46
2.1. Analiza activităţii unităţilor agricole în Republica Moldova 46
2.2. Analiza şi evaluarea riscurilor în producerea producţiei agricole şi a pierderilor cauzate de acestea 62
2.3. Estimarea riscului financiar şi riscului necompetitivităţii la nivelul unităţilor agricole…86 2.4. Concluzii la capitolul II 96

III. GESTIUNEA RISCURILOR ÎN ACTIVITATEA ÎNTREPRINDERILOR AGRICOLE 99
3.1. Argumentarea economică a deciziilor în condiţiile de risc şi incertitudine 99
3.2. Modelul economico - matematic de minimizare a coeficientului de risc 113
3.3. Asigurarea ca metodă de reducere a riscurilor în agricultură 121
3.4. Concluzii la capitolul III 135

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI 137
BIBLIOGRAFIE 140
ANEXE 148

Teza de doctorat - Managementul financiar al unităților agricole în condițiile economiei de piață (în baza materialelor întreprinderilor agricole din zona de nord a țării) - ID:01038 - Volum 130 pagini

Introducere 3

I. Bazele teoretico-metodice ale managementului financiar

1.1. Esenţa, obiectivele şi implicaţiile managementului financiar
în activităţile unităţilor economice 6
1.2. Funcţia financiară a întreprinderii ca politică de ajustare la
condiţiile pieţei 30

II. Diagnosticul managementului financiar în unităţile agricole
2.1. Tendinţe în dezvoltarea agriculturii în zona de nord a Republicii Moldova 40
2.2. Particularităţile managementului financiar în întreprinderile agricole 46
2.3. Profitul şi rentabilitatea ca elemente motivatorii ale întreprinderii 56
2.4. Factorii de fiabilitate financiară a unităţilor agricole din zona de nord 70

III. Direcţiile perfecţionării managementului financiar în unităţile agricole
3.1. Exigenţele şi măsurile de redresare a întreprinderilor agricole 85
3.2. Utilizarea eficientă a elementelor patrimoniale 92
3.3. Optimizarea structurii capitalului şi activităţii financiare în unităţile agricole 103

Sinteza rezultatelor obţinute 113
Concluzii şi recomandări 115
Bibliografie 120
Adnotare 126
Cuvinte-cheie 129