Teze de licență în domeniile turism/ industrie hotelieră; teze de master în turism și servicii hoteliere; proiecte de an, rapoarte de practică în Moldova.

Teza de licenta - Litoralul Romanesc si promovarea lui pe internet - ID: 01506 - Volum 47 pagini

INTRODUCERE

CAPITOLUL 1. TURISMUL ÎN ROMÂNIA

1.1. Forme de turism in Romania
1.2. Destinatii turistice in Romania

CAPITOLUL 2. LITORALUL ROMÂNESC- RESURSE TURISTICE
2.1. Potentialulul turistic natural al litoralului romanesc
2.2. Potentialul turistic antropic al litoralului romanesc
2.3. Statiuni turistice pe litoral

CAPITOLUL 3. PERSPECTIVELE DEZVOLTǍRII LITORALULUI ROMÂNESC
3.1. Litoralul romanesc actual
3.2. Posibilitati de dezvoltare a turismului romanesc de litoral cu ajutorul internetului
3.2.1. Portalul de turism
3.2.2. Propuneri

CONCLUZII
BIBLIOGRAFIE
ANEXE

Teza de licenta - Analiza ofertei de servicii din cadrul Agentiei de Turism - ID: 01505 - Volum 49 pagini

INTRODUCERE

CAPITOLUL I. PREZENTAREA AGENŢIEI DE TURISM FIRST CLASS...........3

1.1 Înfiinţare, statut şi evoluţie.............3
1.2 Organizarea agenţiei First Class Turism…………6
1.3 Operaţiunile agenţiei First Class Turism……………10
1.3.1 Conceperea şi comercializarea pachetelor turistice...........10

CAPITOLUL 2. ANALIZA PERFORMANŢELOR ECONOMICE ŞI FINANCIARE ALE AGENŢIEI FIRST CLASS TURISM..........14
2.1 Analiza bilanţului şi a contului de profit şi pierdere........14
2.2 Analiza ratelor de rentabilitate............22
2.3 Oferta de pachete a agenţiei First Class Turism………28

CAPITOLUL 3. ACTIVITATEA DE PROMOVARE……………32
3.1 Metode de promovare practicate de Agentia First Class………32
3.2. IMPLEMENTAREA STANDARDELOR PROFESIONALE ÎN SCOPUL CREŞTERII CALITĂŢII....36
3.2.1. Asigurarea calităţii………………….38
3.2.2. Gestiunea calităţii………………38
3.2.3. Strategia calităţii …………38

CAPITOLUL 4
4.1. STRATEGIA DE PRODUS…………45
4.2. STRATEGIA DE PREŢ...........46
4.3. STRATEGIA DEPROMOVARE………46

Conluzii si propuneri
BIBLIOGRAFIE………48

Teza de an - Cazinourile - ID: 01504 - Volum 43 pagini

INTRODUCERE

CAPITOLUL I. LOCUL ŞI ROLUL TURISMULUI ÎN ECONOMIE

1.1. Generalitati privind activitatea de turism
1.2. Motivatia turistica si principalii factori de influenta ai activitatii de turism
1.3. Calitatea serviciilor prestate in turism
1.4. Turismul de agrement

CAPITOLUL II. CAZINOUL-COMPONENTĂ A ANIMAŢIEI TURISTICE
2.1. Personalul din cazinouri
2.2. Calificarea personalului pentru cazinouri

CAPITOLUL III. PROMOVAREA PRODUSULUI TURISTIC DE AGREMENT

CAPITOLUL IV. "CASINO BUCHAREST"

CAPITOLUL V. LEGISLAŢIA ÎN VIGOARE CARE REGLEMENTEAZĂ JOCURILE DE NOROC

Concluzii

Teza de licenta - Particularităţile organizării turismului de afaceri - ID:01503 - Volum 51 pagini

INTRODUCERE

CAPITOLUL I Turismul de afaceri ca ramură a economiei ţării

I.1 Suport legislativ ca bază pentru dezvoltarea turismului de afaceri
I.2 Aportul turismului de afaceri în dezvoltarea economiei republicii
I.3 Perspectivele dezvoltării turismului de afaceri în oraşul Chişinău

CAPITOLUL II Formele turismului de afaceri şi particularităţiile dezvoltării lor în Republica Moldova
II.1 Formele cu caracter extern a turismului de afaceri şi particularităţile dezvoltării lor în Republica Moldova
II.2 Particularitatiile dezvoltării formelor cu caracter intern a turismului de afaceri în Republica Moldova
II.3 Conferinţa ca segment principal în dezvoltarea turismului de afaceri

CAPITOLUL III Organizarea expozi ţiilor şi rolul lor în dezvoltarea turismului de afaceri în Republica Moldova
III.1 Analiza expoziţiilor din punct de vedere a organizării în Republica Moldova
III.2 Pregătirea către expoziţie ca etapă principală în organizarea ei

CONCLUZII
BIBLIOGRAFIE
ANEXE

Teza de licenta - Experienta ecoturistica la nivel national si international - ID:01502 - Volum 67 pagini

Listă de abrevieri

INTRODUCERE

Capitolul I Ecoturismul – formă principală de manifestare a turismului durabil

1.1. Turismul durabil – definiţii şi concepţii
1.2. Ecoturismul – model de valorificare durabilă a resurselor turistice
1.2.1. Clarificări conceptuale cu privire la ecoturism
1.2.2. Tendinţe ale pieţei ecoturismului
1.2.3. Profilul ecoturistului

Capitolul II Experienţa internaţională în domeniul ecoturismului
2.1. Organizaţii internaţionale ce acţionează în sfera ecoturismului
2.2. Asociaţii şi organizaţii naţionale de ecoturism
2.3. Valorificarea resurselor ecoturistice la nivel mondial

Capitolul III Ecoturismul în România – situaţia actuală

3.1. Resurse ecoturistice în România
3.2. Infrastructura turistică şi tehnică
3.3. Programe ecoturistice
3.4. Circulaţia turistică
3.5. Factori cu potential de implicare în dezvoltarea ecoturismului în România
3.6. Posibilităţi de finanţare
3.7. Analiza SWOT

BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ
ANEXE

Teza de an - Efecte Pozitive ale Turismului Rural asupra Zonelor Receptoare - ID:01501 - Volum 24 pagini

Introducere

CAPITOLUL I. TURISMUL RURAL-ABORDARE TEORETICĂ

1.1. Activitatea turistică privită ca sistem economico-social
1.2. Conceptul de turism rural
1.3. Structuri componente ale turismului rural
1.4. Efecte pozitive ale turismului rural asupra economiei naţionale

CAPITOLUL II. TURISMUL RURAL ÎN CONTEXT MONDIAL ŞI EUROPEAN
2.1. Importanţa economică pe plan mondial a turismului
2.2. Aspecte pozitive ale dezvoltării turismului pe plan mondial
2.3. Cooperarea europeană în domeniul turismului rural
2.4. Evoluţia turismului rural în statele membre U.E.

CAPITOLUL III. EFECTE POZITIVE ALE TURISMULUI RURAL ASUPRA ZONEI MUNŢILOR APUSENI
3.1.Resursele naturale şi antropice-premise ale dezvoltării turismului în Munţii Apuseni
3.2 Efecte pozitive ale investiţiilor din turismul rural practicat in Munţii Apuseni

Bibliografie

Teza de an - Locul turismului in economia SUA - ID:01500 - Volum 40 pagini

Introducere

CAPITOLUL I. PREZENTAREA GENERALA

CAPITOLUL II. DESCRIEREA CERERII SI A OFERTEI TURISTICE

CAPITOLUL III. FORMELE DE TURISM PRACTICATE

CAPITOLUL IV. DETERMINAREA SI INTERPRETAREA EVOLUTIEI PRINCIPALILOR INDICATORI AI CIRCULATIEI TURISTICE

CAPITOLUL V. RELATIILE TURISTICE ALE STATELOR UNITE ALE AMERICII CU ROMANIA

CAPITOLUL VI. PREZENTAREA A CINCI ELEMENTE CARE DEFINESC STATELE UNITE ALE AMERICII LA NIVEL INTERNATIONAL

CAPITOLUL VII. HARTI, IMAGINI

BIBLIOGRAFIE

Teza de licenta - Rolul SUA in turismul rural mondial - ID:00821 - Volum 67 pagini

INTRODUCERE

CAPITOLUL I. CONCEPȚII ȘI PRINCIPII DE DEZVOLTARE A TURISMULUI RURAL MONDIAL

1.1. Turismul Rural: Concepte și evoluție
1.2. Direcții de dezvoltare în turismul rural mondial

CAPITOLUL II. EVALUAREA TURISMULUI RURAL AL SUA
2.1. Analiza economic-socială
2.2. Activitatea turistică a SUA. Evoluție și perspective.
2.3. Analiza potențialului turistic rural
2.4. Evaluarea cererii și ofertei la produsul turistic rural

CAPITOLUL III. ROLUL ȘI LOCUL SUA ÎN TURISMUL RURAL MONDIAL
3.1. Poziționarea SUA pe piața turistică internațională
3.2. Organizații internaționale din turism.
3.3. Proiecte și programe de dezvoltare durabilă a turismului rural în SUA

Încheiere
Bibliografie
Anexe

Teza de an - Dezvoltarea turismului de litoral pe plan internaţional - ID:00820 - Volum 22 pagini

Introducere

1. Definirea turismului de litoral

2. Particularităţile turismului de litoral

3. Destinaţii turistice şi turoperatori care promovează turismul litoral pe plan naţional şi internaţional

3.1. Destinaţii turistice
3.2. Turoperatori ce promovează turismul de litoral

4. Studii de caz privind dezvoltarea turismului de litoral pe plan internaţional
4.1. Studiu de caz: Peruline
4.2. Studiu de caz: Proiectul „i-tour”

Concluzie
Bibliografie

Teza de licenta - Rolul Argentinei in turismul mondial de litoral - ID:00819 - Volum 68 pagini

Introducere

Capitolul I. Concepții și principii de dezvoltare a turismului de litoral mondial

1.1. Turismul de litoral: Concepte și evoluție
1.2. Direcții de dezvoltare în turismul de litoral mondial

Capitolul II. Evaluarea turismului de litoral al Argentinei
2.1. Analiza economico-socială
2.2. Activitatea turistică a Argentinei. Evoluție și perspective
2.3. Analiza potențialului turistic de litoral
2.4. Evaluarea cererii și ofertei la produsul turistic de litoral

Capitolul III. Rolul și locul Argentinei în turismul de litoral mondial
3.1. Poziționarea Argentinei pe piața turistică internațională
3.2. Organizații internaționale din turism (Argentina)
3.3. Proiecte de investitii, dezvoltare la care participă Argentina
3.3.1. Retele hoteliere internationale in Argentina
3.3.2. Agentii de Turism in Arg.

Concluzii
Bibliografie

Teza de licenta - Natura proceselor de planificare a activităților agenților economici din sfera turismului - ID:00818 - Volum 56 pagini

Introducere

Cap. 1: Viziuni teoretice privind planificarea în turism

1.1. Conceptul și evoluția planificării.
1.2. Tipologia și structura planificării.
1.3. Specificul procesului de planificare în activitatea turistică

Cap.2: Prezentarea activității agenției de turism „Trapeza Tour”
2.1.Date generale despre întreprinderea ,, Trapeza Tour.
2.2.Analiza economico-financiară.

Cap.3: Procesul de planificare în cadrul întreprinderii Trapeza Tour
3.1. Natura planificării la Trapeza Tour.
3.2. Modalități de îmbunătățire a planificării în cadrul întreprinderii.

Încheiere
Bibliografie
Anexe

Teza de an - Studiul oportunităților de extindere în țară a firmei turistice Trapeza Tour - ID:00921 - Volum 33 pagini

1. Identificarea problemei cercetării
2. Stabilirea ipotezelor şi informațiilor necesare
3. Definirea colectivităţii cercetate, a unităţii de cercetare şi a unităţii de sondaj
4. Stabilirea metodelor de colectare a informaţiilor
5. Colectarea informaţiilor

5.1 Chestionarul
5.2 Analiza chestionarului
5.3 Interpretarea rezultatelor, analiza SWOT

Concluzii și recomandări
Bibliografie

Teza de licenta - Locul si rolul agentiilor de turism pe piata turistica locala - ID:00806 - Volum 69 pagini

Cuprins

Capitolul I. INTRODUCERE

I.1. Apariţia călătoriilor şi a turismului
I.2. Înfiinţarea Organizaţiei Mondiale a Turismului

Capitolul II. TURISMUL – RAMURĂ A ECONOMIEI NAŢIONALE
II. 1. Turism: definiţie, forme
II. 2. România şi turismul
II. 3. Dimensiunile fenomenului turistic în România

Capitolul III. COMPONENTELE PIEŢEI TURISTICE
III. 1. Produsul turistic
III. 2. Agenţii economici din turism

Capitolul IV. ÎNFIINŢAREA AGENŢIEI DE TURISM SFARA TOURS
IV. 1. Decizia de înfiinţare a agenţiei de turism Sfara Tours
IV. 2. Înfiinţarea agenţiei de turism
IV. 3. Micromediul de marketing


Capitolul V. EVALUAREA ACTIVITĂŢII AGENŢIEI DE TURISM
V. 1. Tipuri de contracte
V. 2. Politicile adoptate de agenţie
V. 3. Comportamentul consumatorului
V. 4. Evaluarea activităţii agenţiei

Anexe
Bibliografie

Teza de an - Agentii direct prestatori de servicii turistice - ID:00807 - Volum 34 pagini

CUPRINS

INTRODUCERE

CAPITOLUL I. CARACTERISTICA SERVICIILOR TURISTICE

1.1. Conținutul și caracteristicile serviciilor turistice
1.2. Tipologia serviciilor turistice

CAPITOLUL II. AGENȚII ECONOMICI DIN TURISM
2.1. Agenții prestatori de servicii de transport turistic
2.2. Agenții prestatori de servicii de cazare
2.3. Agenții prestatori de servicii de alimentație
2.4. Agenții prestatori de servicii de tratament
2.5. Agenții prestatori de servicii de agrement turistic

CONCLUZII
BIBLIOGRAFIE

Teza de an - Dezvoltarea Turismului in Republica Moldova - ID:00645 - Volum 27 pagini

Introducere:
Strategia de dezvoltare a turismului in Republica Moldova are drept scop crearea unei baze adecvate pentru dezvoltarea turismului intern in Republica Moldova intr-un mod integrat, echilibrat si durabil, astfel incit sa aduca beneficii culturale si socioeconomice considerabile tarii si comunitatilor ei.
Turismul este un sector important al economiei mondiale si are o tendinta de crestere permanenta la nivel international.
Industria turismului cuprinde o gama variata de intreprinderi publice si private, generatoare de beneficii economice si sociale, de noi locuri de munca pentru diferite categorii de angajati, oferind oportunitati de angajare mai cu seama pentru femei.

Cuprins:
Capitolul I. Impactul dezvoltarii turismului intern.
1.1. Principiile si obiectivele dezvoltării turismului.
1.2. Importanta turismului pentru economia mondiala
1.3. Evolutia turismului in Republica Moldova

Capitolul II. Republica Moldova – destinatie turistica. Potentialul existent

Capitolul III. Planul de acţiuni de dezvoltare a turismului intern în Republica Moldova
3.1. Dezvoltarea bazei tehnico-materiale a turismului si crearea infrastructurii turistice
3.2. Reglementarea si organizarea activitatii turistice

Concluzii şi propuneri:
Politica de dezvoltare a turismului trebuie sa contribuie la crearea unei imagini reale si atractive a Republicii Moldova, menita sa genereze cererea turistica interna, regionala si internationala.
Republica Moldova, ca destinatie turistica, este putin cunoscuta in strainatate. Este necesar un ajutor considerabil din partea statului la elaborarea si promovarea unor pachete informationale, care ar face atractiva imaginea tarii noastre. Prestatorii individuali nu dispun de cunostinte sau de mijloace financiare pentru a intreprinde actiuni eficiente de marketing si promovare a produsului turistic

Bibliografie:
1. Florina Bran; Florina Bran, Turism - mediu înconjurător, An 2000
2. Liviu Mihăescu; Liviu Mihăescu, Turism durabil - economie informaţională - noi perspective ale dezvoltării economice.
3. Spânu, Mădălina, Stoina, Cristian, Turism şi marketing turistic, Editura Fundaţiei "România de Mâine", 2003.
4. Cosmescu, Ioan, Turismul : Fenomen complex contemporan, Bucureşti : Editura Economică, 1998.
5. Alexandru Jolondcovschi, Serafim Florea, Turismul ecologic şi rural : realităţi şi perspective, Chişinău : Prometeu, 2001.
6. Draica, Constantin, Turismul internaţional : practici de elaborare şi distribuţie a produsului turistic, Bucureşti : ALL BECK, 2003.
7. Miron, Viorel, Turismul rural în Moldova : îndrumar pentru autorităţile publice locale, Chişinău : Ştiinţa, 2002.
8. Viorel Miron, Veaceslav Guţuţui, Turismul viti-vinicol în Moldova : între mit şi realitate.