Comandă o lucrare de licență sau master la contabilitate de la echipa Infoteze.com. Suntem specializați în tezele de an, licență la contabilitate și audit.

Teza de licenta - Contabilitatea retribuirii muncii și analiza gestiunii resurselor umane - ID:02710 - Volum 64 pagini

Introducere………….2 
 
CAPITOLUL I. Abordări generale privind munca ca noțiuni economice……5

1.1 Abordări generale privind munca și salariul…………5
1.2 Formele și sistemele de retribuire a muncii…………10
 
CAPITOLUL II. Contabilitatea decontărilor cu personalul privind retribuirea muncii….19 
2.1. Evidenţa numărului personalului, timpului de muncă prestat și volumul de lucru executat..19
2.2 Salariu mediu: metode de calcul și condiții de aplicare…………………………27
2.3 Ordinea calculării retribuțiilor și reținerilor din salariu……………………………32
2.4 Contabilitatea datoriilor față de personal privind retribuirea muncii………39

CAPITOLUL III. Analiza gestiunii resurselor umane…………51
3.1 Analiza gestiunii cantitative a resurselor umane……………………51
3.2 Analiza eficienței utilizării timpului de muncă…………………………54
3.3 Analiza gestiunii calitative a resurselor umane………………………58

Concluzii şi recomandări…………61
Bibliografie………………………………63
Anexe………………………………………65

Teza de licenta - Contabilitatea marfurilor in comertul cu ridicata la Supraten S.A. - ID:02709 - Volum 62 pagini

INTRODUCERE.........3  

CAPITOLUL I: ASPECTE PRIVIND ORGANIZAREA CONTABILITĂȚII CIRCULAȚIEI MĂRFURILOR ÎN COMERȚUL CU RIDICATA.....9

1.1 Caracteristica actelor normative aferente contabilității circulației mărfurilor......9
1.2 Evaluarea stocurilor de mărfuri și formarea prețurilor.......16
 
CAPITOLUL II: CONTABILITATEA CIRCULAȚIEI MĂRFURILOR LA ENTITATEA „SUPRATEN”SA.....25
2.1 Documentarea și contabilitatea aprovizionării cu mărfuri..............25
2.2 Perfectarea documentară și contabilitatea vînzării mărfurilor........32
2.3 Modul de întocmire și prezentare a raportului de gestiune privind existența și fluxul de mărfuri și ambalaje....41
 
CAPITOLUL III: CONTABILITATEA ALTOR OPERAȚIUNI CU MĂRFURI......45
3.1 Inventarierea mărfurilor și înregistrarea în contabilitate a diferențelor constatate în rezultatul inventarierei........45
3.2 Contabilitatea returnării mărfurilor........53
3.3 Dezvăluirea informațiilor aferente circulației mărfurilor în situațiile financiare.....57  

CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI..........60
BIBLIOGRAFIE.........62
ANEXE

Teza de an - Contabilitatea datoriilor comerciale - ID:02708 - Volum 36 pagini

Introducere …………3

1. Delimitari teoretice privind contabilitatea datoriilor comerciale......6
2. Contabilitatea decontarilor cu furnizorii si antreprenorii......15
3. Contabilitatea avansurilor primite......24
4. Inventarierea datoriilor comerciale si prezentarea informatiilor in situatiile financiare...26

Încheiere ……………33
Bibliografie …………35
Anexe.................36

Raport de productie la „AsiaGroup” SRL - ID:02707 - Volum 34 pagini

INTRODUCERE........3

CAPITOLUL I. Caracteristica generală a structurii şi organizării activităţii entităţii......4 

CAPITOLUL II. Diagnosticul indicatorilor economico-financiari ai entităţii........7
 
CAPITOLUL III. Contabilitatea creanțelor și datoriilor comerciale.....12
 
ÎNCHEIERE...........32
BIBLIOGRAFIE.......34
ANEXE

Teza de an - Particularitatile contabilitatii mijloacelor de transport - ID:02706 - Volum 37 pagini

Introducere………2

1. Conținutul economic al mijloacelor de transport, recunoașterea și evaluarea acestora…….…....3
2. Perfectarea documentară și contabilitatea mișcării mijloacelor de transport (intrări și ieșiri).......7
3. Modul de calculare și contabilizare a amortizării mijloacelor de transport………………….....18
4. Perfectarea documentelor și contabilizarea costurilor de exploatare a mijloacelor de transport (carburanți, anvelope, acumulatoare, defecții tehnice și reparații)………23
5. Inventarierea mijloacelor de transport și prezentarea informațiilor privind acestea în situațiile financiare………30


Încheiere…………………………………………………………………………………………..35
Bibliografia
…………………………………………………………………………………….....36
Anexe
……………………………………………………………………………………………...37

Teza de an - Contabilitatea datoriilor financiare - ID:02705 - Volum 36 pagini

Introducere……………2

 

1. Noțiuni generale privind datoriile financiare ………………………………………….….4

2. Caracteristica, clasificarea, constatare, evaluarea datoriilor financiare ……………5

3. Organizarea și importanța documentelor primare privind datoriile financiare ………14

4. Contabilitatea și documentarea datoriilor financiare termen lung………………………19

5. Contabilitatea și documentarea datoriilor financiare termen curent……………………23

 

Încheiere ………………………………………………………………………………..………31

Bibliografie………………………………………………………………………….…………..32

Anexe………………………………………………………….…………………………......….34

Teza de an - Contabilitatea chetuielilor din alte activitati - ID:02704 - Volum 36 pagini

Introducere.........2

 

1.Caracteristica generală. Clasificarea, constatarea şi evaluarea cheltuielilor.........4

2.Documentarea şi contabilizarea cheluielilor din activitatea investitională.............17

3.Documentarea şi contabilizarea cheltuielilor din activitatea financiară şi a cheltuielilor excepţionale (cheltuielile privind impozitul pe venit).....21

4.Dezvăluirea informaţiei privind cheltuielile din alte activităţi în situaţiile financiare...........26

 

Concluzie.....................................................30

Bibliografie..................................................32

Anexe..........................................................34

Teza de an - Inventarierea activelor si datoriilor si contabilizarea rezultatelor acesteia - ID:02703 - Volum 36 pagini

Introducere…………2

 

1. Generalităţi aferente inventarierii şi etapele acesteia……………………………………4

2. Metodologia inventarierii activelor entității şi contabilizarea rezultatelor………………….7

3. Inventarierea creanțelor şi datoriilor şi contabilizarea diferențelor de inventar…………...22

4. Locul inventarierii în corectitudinea informaţiilor cuprinse în situaţiile financiare……….28

 

Concluzie..............................................................................................35

Bibliografie...........................................................................................36

Raport de practică - Organizarea contabilitatii in cadrul intreprinderii ,,Galenus’’ SRL - ID:02702 - Volum 41 pagini

Introducere………………………………………………………………………………….……..2
 
Capitolul I. Abordări teoretice privind organizarea contabilităţii...............4
­1.1. Caracteristica actelor normative privind contabilitatea cheltuielilor….…………………4
1.2. Clasificarea, recunoaşterea şi evaluarea cheltuielilor……………………………………………9
 
Capitolul II. Organizarea contabilităţii în cadrul entităţii...................................21
2.1. Documentarea şi contabilitatea cheltuielilor din activitatea operaţională……………….……21
2.2. Documentarea şi contabilitatea cheltuielilor din activitatea neoperaţională…………….……31
2.3. Documentarea şi contabilitatea cheltuielilor privind impozitul pe venit………………….….36
 
Încheiere....................................................................................................39
Bibliografie.................................................................................................40
Anexe..........................................................................................................42

Teza de licenta - Contabilitatea costurilor de productie - ID:02701 - Volum 62

Introducere

Capitolul I. Abordari conceptuale ale costurilor de productie.

1.1. Notiuni generale ale costurilor de productie.
1.2. Clasificarea costurilor de productie.

Capitolul II. Contabilitatea costurilor directe de productie
2.1. Contabilitatea costurilor cu materiale.
2.2. Contabilitatea costurilor cu personalul.

Capitolul III. Contabilitatea costurilor indirecte de productie
3.1. Contabilitatea costurilor indirecte de productie
3.2. Contabilitatea repartizarii costurilor indirecte de productie

Incheiere, concluzii
Bibliografie
Anexe

Teza de licenta - Contabilitatea si auditul veniturilor la SRL “HARVIT-PRO” - ID:02700 - Volum 75 pagini

INTRODUCERE

CAPITOLUL I. NOŢIUNE PRIVIND CONTABILITATEA ȘI AUDITUL VENITURILOR ÎNTREPRINDERII SRL "HARVIT-PRO”

1.1 Noţiunea de audit
1.2 Notiunea și componența venitului
1.3 Constatarea și măsurarea veniturilor

CAPITOLUL II. EVIDENTA VENITURILOR ÎNTREPRINDERII
2.1 Evidența veniturilor din activitatea operațională
2.3 Evidența veniturilor din activitatea neoperațională
2.4 Reflectarea veniturilor în rapoartele financiare

CAPITOLUL III. AUDITUL VENITURILOR
3.1 Planificarea auditului
3.2 Efectuarea auditului
3.2 Raportul de audit

CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI
BIBLIOGRAFIE
ANEXE

Teza de licenta - Contabilitatea cheltuielilor si analiza lor - ID:02199 - Volum 66 pagini

Introducere.........3

Capitolul 1. Abordări teoretice privind contabilitatea cheltuielilor entităţii economice..............8

1.1. Definirea şi componenţa cheltuielilor...................................8
1.2. Recunoaşterea şi evaluarea cheltuielilor..............................17

Capitolul 2. Contabilitatea cheltuielilor.......................................26
2.1. Contabilitatea cheltuielilor din activitatea operaţională...............26
2.2. Contabilitatea cheltuielilor din activitatea neoperatională............39
2.3. Contabilitatea cheltuielilor privind impozitul pe venit.................44

Capitolul 3. Analiza cheltuielilor entităţii.........................................49
3.1 Analiza dinamicii şi structurii cheltuielilor entităţii...........................49
3.2 Analiza factorială a cheltuielilor entităţii........................................56

Concluzii şi recomandări..............................................................62
Bibliografie..................................................................................65
Anexe.........................................................................................68

Teza de licenta - Contabilitatea mijloacelor fixe la ICS “CB EME” SRL - ID:02198 - Volum 62 pagini

INTRODUCERE

CAPITOLUL I. COMPONENȚA, CLASIFICAREA ȘI METODELE DE EVALUARE A MIJLOACELOR FIXE

1.1. Definirea, componenţa şi clasificarea mijloacelor fixe
1.2. Constatarea şi metode de evaluare a mijloacelor fixe

CAPITOLUL II. CONTABILITATEA MIJLOACELOR FIXE LA ENTITATEA ICS "CB EME” SRL
2.1. Contabilitatea intrării mijloacelor fixe
2.2. Contabilitatea reparației mijloacelor fixe
2.3. Contabilitatea uzurii mijloacelor fixe
2.4. Contabilitatea ieşirii mijloacelor fixe

CAPITOLUL III. PREZENTAREA MIJLOACELOR FIXE ÎN SITUAȚIILE FINANCIARE ȘI INVENTARIEREA LOR
3.1. Prezentarea informaţiei privind mijloacele fixe în situaţii financiare
3.2. Inventariea mijloacelor fixe

CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI
BIBLIOGRAFIE
ANEXE

Teza de licenta - Contabilitatea mărfurilor în unităţile de comerţ cu amănuntul - ID:02197 - Volum 74 pagini

INTRODUCERE………3

CAPITOLUL I EVALUAREA ŞI METODELE DE ORGANIZARE A CONTABILITĂŢII MĂRFURILOR.....6

1.1. Particularităţile contabilităţii mărfurilor în unităţile comerciale cu amănuntul........................6
1.2. Evaluarea stocurilor şi a fluxurilor de mărfuri........................................................................14
1.3. Circuitul comercial şi metodele de organizare a contabilităţi mărfurilor în unităţile comerciale cu amănuntul......21

CAPITOLUL II CONTABILITATEA CIRCULAŢIEI MĂRFURILOR CU AMĂNUNTUL LA SOCIETATE PE ACŢIUNI „RUBIN-216”......29

2.1. Caracteristica economico-financiară a SA „RUBIN-216”.....................................................29
2.2. Evidenţa şi documentarea operaţiunilor privind aprovizionarea cu mărfuri în unităţile comerciale cu amănuntul.....34
2.3. Evidenţa şi documentarea operaţiunilor privind ieşirea mărfurilor în unităţile comerciale cu amănuntul.....44

CAPITOLUL III VERIFICAREA ŞI PROCEDURILE DE CONTROL ASUPRA CIRCULAŢIEI MĂRFURILOR.......57

3.1. Controlul intern asupra mărfurilor. (Inventarierea).............................................................57
3.2. Controlul extern privind operaţiunile cu mărfurile (de către toate instituţiile)........................63

CONCLUZII ŞI PROPUNERI........................................................................................70
BIBLIOGRAFIE..........................................................................................................73
ANEXE.....................................................................................................................75

Teza de an - Contabilitatea decontarilor cu personalul privind retribuirea muncii - ID:02196 - Volum 34 pagini

Introducere................2

Capitolul I Abordări teoretice ale contabilității decontărilor cu personalul privind retribuirea muncii......4

1.1 Resursele umane, munca și salariul ca noțiuni economice.....................4
1.2 Formele și sistemele de rertibuire a muncii..........................................8

Capitolul II Contabilitatea decontărilor cu personalul privind retribuirea muncii.............16
2.1 Evidența mișcării personalului, timpului de muncă și volumului de lucrări executate..........16
2.2 Salariu mediu, metode de calcul și condiții de aplicare...........................................18
2.3 Evidența sintetică și analitică a retribuțiilor calculate..............................................20
2.4 Metode de calcul și contabilitatea reținerilor din salariu..........................................26

Concluzii și recomandări...........................................................................................29
Bibliografie..............................................................................................................31
Anexe.....................................................................................................................32

Raport - Raportul de productie la “Harvit Pro” SRL - ID:02195 - Volum 31 pagini

Introducere

Tema 1. Organizarea contabilităţii în cadrul entităţii
Tema 2. Contabilitatea imobilizărilor necorporale
Tema 3. Contabilitatea imobilizărilor corporale
Tema 4. Contabilitatea stocurilor
Tema 5. Contabilitatea creanţelor și investițiilor financiare
Tema 6. Contabilitatea numerarului
Tema 7. Contabilitatea capitalului propriu
Tema 9. Contabilitatea veniturilor
Tema 10. Contabilitatea cheltuielilor
Tema 11. Situațiile financiare ale entităților

Încheiere

Teza de master - Contabilitatea si auditul cheltuielilor la „Icatex - pro” SRL - ID:02194 - Volum 87 pagini

Declaraţia privind propria răspundere……………………………………………2
Lista abrevierilor…………………………………………………………………….…………3
Lista tabelelor și lista figurilor……………….…………...........................4
Introducere………………………………………………………………………………….……5

Capitolul I. Noţiuni generale privind clasificarea, recunoasterea şi evaluarea cheltuielilor….9

1.1. Caracteristica actelor normative privind contabilitatea cheltuielilor….…………………………9
1.2. Clasificarea, recunoaşterea şi evaluarea cheltuielilor…………………………………………..15

Capitolul II. Documentarea şi contabilitatea cheltuielilor…………28
2.1. Documentarea şi contabilitatea cheltuielilor din activitatea operaţională……………….……28
2.2. Documentarea şi contabilitatea cheltuielilor din activitatea neoperaţională…………….……47
2.3. Documentarea şi contabilitatea cheltuielilor privind impozitul pe venit………………….….53
2.4. Modul de reflectare a cheltuielilor în situații financiare..........................................56

Capitolul III. Auditul cheltuielilor...........................................................................60
3.1. Planificarea auditului…………………………………………………………………….……60
3.2. Efectuarea procedeelor de audit a cheltuielilor…………………………………68
3.3. Finalizarea auditului şi emiterea raportului de audit......................77

Încheiere......................................................................................83
Bibliografie...................................................................................86
Adnotare (în română)....................................................................90
Adnotare (în engleză)...................................................................91
Anexe...........................................................................................92

Teza de master - Contabilitatea și auditul rapoartelor financiare conform SNC și SIRF - ID:02193 - Volum 70 pagini

INTRODUCERE

CAPITOLUL I. CARACTERISTICA GENERALĂ PRIVIND RAPOARTAREA FINANCIARĂ CONFORM SNC ȘI SIRF

1.1. Caracteristica generală privind întocmirea rapoartelor financiare conform SNC
1.2. Caracteristica generală a rapoartelor financiare în conformitate cu SIRF
1.3. Asemanari si deosebiri prin prisma SNC si SIRF

CAPITOLUL II. MODUL DE ÎNTOCMIRE A SITUAȚIILOR FINANCIARE CONFORM SNC ȘI SIRF
2.1 Modul de întocmire a Situației privind contul de profit și pierdere conform SNC și SIRF
2.2 Metoda de întocmire a Situației privind fluxul de numerar conform SNC și SIRF
2.3 Întocmirea și raportarea Bilanțului contabil și celorlate Situații în conformitate cu SNC și SIRF

CAPITOLUL III. PERFECȚIONAREA SITUAȚIILOR FINANCIARE CONFORM SIRF

CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI
BIBLIOGRAFIE
ANEXE

Teza de licenta - Contabilitatea retribuirii muncii si analiza gestiunii resurselor umane - ID:02192 - Volum 67 pagini

INTRODUCERE…………3

CAPITOLUL I. ABORDĂRI GENERALE PRIVIND MUNCA ȘI SALARIUL CA NOȚIUNI ECONOMICE......8

1.1 Abordări generale privind munca și salariul.......................................8
1.2 Formele și sistemele de retribuire a muncii........................................17

CAPITOLUL II. CONTABILITATEA DECONTĂRILOR CU PERSONALUL PRIVIND RETRIBUIREA MUNCII....24
2.1. Evidenţa numărului personalului, timpului de muncă prestat și volumul de lucru executat.......24
2.2 Salariu mediu: metode de calcul și condiții de aplicare a îndemnizațiilor..................................33
2.3 Contabilitatea datoriilor față de personal privind retribuirea muncii.........................................37
2.4 Ordinea calculării retribuțiilor și reținerilor din salariu………………………………………...44

CAPITOLUL III. ANALIZA GESTIUNII RESURSELOR UMANE..................................51
3.1 Analiza gestiunii cantitative a resurselor umane.................................................51
3.2 Analiza eficienței utilizării timpului de muncă......................................................55
3.3 Analiza gestiunii calitative a resurselor umane...................................................59

CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI................................................................................63
BIBLIOGRAFIE.....................................................................................................66
ANEXE

Teza de licenta - Contabilitatea marfurilor in unitatile de comert cu amanuntul - ID:02191 - Volum 62 pagini

Capitolul I – Evaluarea şi metodele de organizare a contabilităţii mărfurilor.
1.1. Particularităţile contabilităţii mărfurilor în unităţile comerciale cu amănuntul.
1.2. Evaluarea stocurilor şi a fluxurilor de mărfuri.
1.3. Circuitul comercial şi metodele de organizare a contabilităţi mărfurilor în unităţile comerciale cu amănuntul.

Capitolul II – Contabilitatea circulaţiei mărfurilor cu amănuntul la Societate pe Acţiuni „RUBIN-216”.
2.1. Caracteristica economico-financiară a SA „RUBIN-216”.
2.2. Evidenţa şi documentarea operaţiunilor privind aprovizionarea cu mărfuri în unităţile comerciale cu amănuntul.
2.3. Evidenţa şi documentarea operaţiunilor privind ieşirea mărfurilor în unităţile comerciale cu amănuntul.

Capitolul III – Verificarea şi procedurile de control asupra circulaţiei mărfurilor.
3.1. Controlul intern asupra mărfurilor. (inventarierea)
3.2. Controlul extern privind operaţiunile cu mărfurile (de către toate instituţiile)

Concluzii
Bibliografie
Anexe