Comandă o lucrare de licență sau master la contabilitate de la echipa Infoteze.com. Suntem specializați în tezele de an, licență la contabilitate și audit.

Raport de practică - Organizarea contabilitatii in cadrul intreprinderii ,,Galenus’’ SRL - ID:02702 - Volum 41 pagini

Introducere………………………………………………………………………………….……..2
 
Capitolul I. Abordări teoretice privind organizarea contabilităţii...............4
­1.1. Caracteristica actelor normative privind contabilitatea cheltuielilor….…………………4
1.2. Clasificarea, recunoaşterea şi evaluarea cheltuielilor……………………………………………9
 
Capitolul II. Organizarea contabilităţii în cadrul entităţii...................................21
2.1. Documentarea şi contabilitatea cheltuielilor din activitatea operaţională……………….……21
2.2. Documentarea şi contabilitatea cheltuielilor din activitatea neoperaţională…………….……31
2.3. Documentarea şi contabilitatea cheltuielilor privind impozitul pe venit………………….….36
 
Încheiere....................................................................................................39
Bibliografie.................................................................................................40
Anexe..........................................................................................................42

Teza de licenta - Contabilitatea costurilor de productie - ID:02701 - Volum 62

Introducere

Capitolul I. Abordari conceptuale ale costurilor de productie.

1.1. Notiuni generale ale costurilor de productie.
1.2. Clasificarea costurilor de productie.

Capitolul II. Contabilitatea costurilor directe de productie
2.1. Contabilitatea costurilor cu materiale.
2.2. Contabilitatea costurilor cu personalul.

Capitolul III. Contabilitatea costurilor indirecte de productie
3.1. Contabilitatea costurilor indirecte de productie
3.2. Contabilitatea repartizarii costurilor indirecte de productie

Incheiere, concluzii
Bibliografie
Anexe

Teza de licenta - Contabilitatea si auditul veniturilor la SRL “HARVIT-PRO” - ID:02700 - Volum 75 pagini

INTRODUCERE

CAPITOLUL I. NOŢIUNE PRIVIND CONTABILITATEA ȘI AUDITUL VENITURILOR ÎNTREPRINDERII SRL "HARVIT-PRO”

1.1 Noţiunea de audit
1.2 Notiunea și componența venitului
1.3 Constatarea și măsurarea veniturilor

CAPITOLUL II. EVIDENTA VENITURILOR ÎNTREPRINDERII
2.1 Evidența veniturilor din activitatea operațională
2.3 Evidența veniturilor din activitatea neoperațională
2.4 Reflectarea veniturilor în rapoartele financiare

CAPITOLUL III. AUDITUL VENITURILOR
3.1 Planificarea auditului
3.2 Efectuarea auditului
3.2 Raportul de audit

CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI
BIBLIOGRAFIE
ANEXE

Teza de licenta - Contabilitatea cheltuielilor si analiza lor - ID:02199 - Volum 66 pagini

Introducere.........3

Capitolul 1. Abordări teoretice privind contabilitatea cheltuielilor entităţii economice..............8

1.1. Definirea şi componenţa cheltuielilor...................................8
1.2. Recunoaşterea şi evaluarea cheltuielilor..............................17

Capitolul 2. Contabilitatea cheltuielilor.......................................26
2.1. Contabilitatea cheltuielilor din activitatea operaţională...............26
2.2. Contabilitatea cheltuielilor din activitatea neoperatională............39
2.3. Contabilitatea cheltuielilor privind impozitul pe venit.................44

Capitolul 3. Analiza cheltuielilor entităţii.........................................49
3.1 Analiza dinamicii şi structurii cheltuielilor entităţii...........................49
3.2 Analiza factorială a cheltuielilor entităţii........................................56

Concluzii şi recomandări..............................................................62
Bibliografie..................................................................................65
Anexe.........................................................................................68

Teza de licenta - Contabilitatea mijloacelor fixe la ICS “CB EME” SRL - ID:02198 - Volum 62 pagini

INTRODUCERE

CAPITOLUL I. COMPONENȚA, CLASIFICAREA ȘI METODELE DE EVALUARE A MIJLOACELOR FIXE

1.1. Definirea, componenţa şi clasificarea mijloacelor fixe
1.2. Constatarea şi metode de evaluare a mijloacelor fixe

CAPITOLUL II. CONTABILITATEA MIJLOACELOR FIXE LA ENTITATEA ICS "CB EME” SRL
2.1. Contabilitatea intrării mijloacelor fixe
2.2. Contabilitatea reparației mijloacelor fixe
2.3. Contabilitatea uzurii mijloacelor fixe
2.4. Contabilitatea ieşirii mijloacelor fixe

CAPITOLUL III. PREZENTAREA MIJLOACELOR FIXE ÎN SITUAȚIILE FINANCIARE ȘI INVENTARIEREA LOR
3.1. Prezentarea informaţiei privind mijloacele fixe în situaţii financiare
3.2. Inventariea mijloacelor fixe

CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI
BIBLIOGRAFIE
ANEXE

Teza de licenta - Contabilitatea mărfurilor în unităţile de comerţ cu amănuntul - ID:02197 - Volum 74 pagini

INTRODUCERE………3

CAPITOLUL I EVALUAREA ŞI METODELE DE ORGANIZARE A CONTABILITĂŢII MĂRFURILOR.....6

1.1. Particularităţile contabilităţii mărfurilor în unităţile comerciale cu amănuntul........................6
1.2. Evaluarea stocurilor şi a fluxurilor de mărfuri........................................................................14
1.3. Circuitul comercial şi metodele de organizare a contabilităţi mărfurilor în unităţile comerciale cu amănuntul......21

CAPITOLUL II CONTABILITATEA CIRCULAŢIEI MĂRFURILOR CU AMĂNUNTUL LA SOCIETATE PE ACŢIUNI „RUBIN-216”......29

2.1. Caracteristica economico-financiară a SA „RUBIN-216”.....................................................29
2.2. Evidenţa şi documentarea operaţiunilor privind aprovizionarea cu mărfuri în unităţile comerciale cu amănuntul.....34
2.3. Evidenţa şi documentarea operaţiunilor privind ieşirea mărfurilor în unităţile comerciale cu amănuntul.....44

CAPITOLUL III VERIFICAREA ŞI PROCEDURILE DE CONTROL ASUPRA CIRCULAŢIEI MĂRFURILOR.......57

3.1. Controlul intern asupra mărfurilor. (Inventarierea).............................................................57
3.2. Controlul extern privind operaţiunile cu mărfurile (de către toate instituţiile)........................63

CONCLUZII ŞI PROPUNERI........................................................................................70
BIBLIOGRAFIE..........................................................................................................73
ANEXE.....................................................................................................................75

Teza de an - Contabilitatea decontarilor cu personalul privind retribuirea muncii - ID:02196 - Volum 34 pagini

Introducere................2

Capitolul I Abordări teoretice ale contabilității decontărilor cu personalul privind retribuirea muncii......4

1.1 Resursele umane, munca și salariul ca noțiuni economice.....................4
1.2 Formele și sistemele de rertibuire a muncii..........................................8

Capitolul II Contabilitatea decontărilor cu personalul privind retribuirea muncii.............16
2.1 Evidența mișcării personalului, timpului de muncă și volumului de lucrări executate..........16
2.2 Salariu mediu, metode de calcul și condiții de aplicare...........................................18
2.3 Evidența sintetică și analitică a retribuțiilor calculate..............................................20
2.4 Metode de calcul și contabilitatea reținerilor din salariu..........................................26

Concluzii și recomandări...........................................................................................29
Bibliografie..............................................................................................................31
Anexe.....................................................................................................................32

Raport - Raportul de productie la “Harvit Pro” SRL - ID:02195 - Volum 31 pagini

Introducere

Tema 1. Organizarea contabilităţii în cadrul entităţii
Tema 2. Contabilitatea imobilizărilor necorporale
Tema 3. Contabilitatea imobilizărilor corporale
Tema 4. Contabilitatea stocurilor
Tema 5. Contabilitatea creanţelor și investițiilor financiare
Tema 6. Contabilitatea numerarului
Tema 7. Contabilitatea capitalului propriu
Tema 9. Contabilitatea veniturilor
Tema 10. Contabilitatea cheltuielilor
Tema 11. Situațiile financiare ale entităților

Încheiere

Teza de master - Contabilitatea si auditul cheltuielilor la „Icatex - pro” SRL - ID:02194 - Volum 87 pagini

Declaraţia privind propria răspundere……………………………………………2
Lista abrevierilor…………………………………………………………………….…………3
Lista tabelelor și lista figurilor……………….…………...........................4
Introducere………………………………………………………………………………….……5

Capitolul I. Noţiuni generale privind clasificarea, recunoasterea şi evaluarea cheltuielilor….9

1.1. Caracteristica actelor normative privind contabilitatea cheltuielilor….…………………………9
1.2. Clasificarea, recunoaşterea şi evaluarea cheltuielilor…………………………………………..15

Capitolul II. Documentarea şi contabilitatea cheltuielilor…………28
2.1. Documentarea şi contabilitatea cheltuielilor din activitatea operaţională……………….……28
2.2. Documentarea şi contabilitatea cheltuielilor din activitatea neoperaţională…………….……47
2.3. Documentarea şi contabilitatea cheltuielilor privind impozitul pe venit………………….….53
2.4. Modul de reflectare a cheltuielilor în situații financiare..........................................56

Capitolul III. Auditul cheltuielilor...........................................................................60
3.1. Planificarea auditului…………………………………………………………………….……60
3.2. Efectuarea procedeelor de audit a cheltuielilor…………………………………68
3.3. Finalizarea auditului şi emiterea raportului de audit......................77

Încheiere......................................................................................83
Bibliografie...................................................................................86
Adnotare (în română)....................................................................90
Adnotare (în engleză)...................................................................91
Anexe...........................................................................................92

Teza de master - Contabilitatea și auditul rapoartelor financiare conform SNC și SIRF - ID:02193 - Volum 70 pagini

INTRODUCERE

CAPITOLUL I. CARACTERISTICA GENERALĂ PRIVIND RAPOARTAREA FINANCIARĂ CONFORM SNC ȘI SIRF

1.1. Caracteristica generală privind întocmirea rapoartelor financiare conform SNC
1.2. Caracteristica generală a rapoartelor financiare în conformitate cu SIRF
1.3. Asemanari si deosebiri prin prisma SNC si SIRF

CAPITOLUL II. MODUL DE ÎNTOCMIRE A SITUAȚIILOR FINANCIARE CONFORM SNC ȘI SIRF
2.1 Modul de întocmire a Situației privind contul de profit și pierdere conform SNC și SIRF
2.2 Metoda de întocmire a Situației privind fluxul de numerar conform SNC și SIRF
2.3 Întocmirea și raportarea Bilanțului contabil și celorlate Situații în conformitate cu SNC și SIRF

CAPITOLUL III. PERFECȚIONAREA SITUAȚIILOR FINANCIARE CONFORM SIRF

CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI
BIBLIOGRAFIE
ANEXE

Teza de licenta - Contabilitatea retribuirii muncii si analiza gestiunii resurselor umane - ID:02192 - Volum 67 pagini

INTRODUCERE…………3

CAPITOLUL I. ABORDĂRI GENERALE PRIVIND MUNCA ȘI SALARIUL CA NOȚIUNI ECONOMICE......8

1.1 Abordări generale privind munca și salariul.......................................8
1.2 Formele și sistemele de retribuire a muncii........................................17

CAPITOLUL II. CONTABILITATEA DECONTĂRILOR CU PERSONALUL PRIVIND RETRIBUIREA MUNCII....24
2.1. Evidenţa numărului personalului, timpului de muncă prestat și volumul de lucru executat.......24
2.2 Salariu mediu: metode de calcul și condiții de aplicare a îndemnizațiilor..................................33
2.3 Contabilitatea datoriilor față de personal privind retribuirea muncii.........................................37
2.4 Ordinea calculării retribuțiilor și reținerilor din salariu………………………………………...44

CAPITOLUL III. ANALIZA GESTIUNII RESURSELOR UMANE..................................51
3.1 Analiza gestiunii cantitative a resurselor umane.................................................51
3.2 Analiza eficienței utilizării timpului de muncă......................................................55
3.3 Analiza gestiunii calitative a resurselor umane...................................................59

CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI................................................................................63
BIBLIOGRAFIE.....................................................................................................66
ANEXE

Teza de licenta - Contabilitatea marfurilor in unitatile de comert cu amanuntul - ID:02191 - Volum 62 pagini

Capitolul I – Evaluarea şi metodele de organizare a contabilităţii mărfurilor.
1.1. Particularităţile contabilităţii mărfurilor în unităţile comerciale cu amănuntul.
1.2. Evaluarea stocurilor şi a fluxurilor de mărfuri.
1.3. Circuitul comercial şi metodele de organizare a contabilităţi mărfurilor în unităţile comerciale cu amănuntul.

Capitolul II – Contabilitatea circulaţiei mărfurilor cu amănuntul la Societate pe Acţiuni „RUBIN-216”.
2.1. Caracteristica economico-financiară a SA „RUBIN-216”.
2.2. Evidenţa şi documentarea operaţiunilor privind aprovizionarea cu mărfuri în unităţile comerciale cu amănuntul.
2.3. Evidenţa şi documentarea operaţiunilor privind ieşirea mărfurilor în unităţile comerciale cu amănuntul.

Capitolul III – Verificarea şi procedurile de control asupra circulaţiei mărfurilor.
3.1. Controlul intern asupra mărfurilor. (inventarierea)
3.2. Controlul extern privind operaţiunile cu mărfurile (de către toate instituţiile)

Concluzii
Bibliografie
Anexe

Teza de an - Contabilitatea marfurilor la întreprinderea „Cahulpan” SA - ID:02190 - Volum 32 pagini

Introducere………………………………………………………………………3

1. Caracteristica și componența circulației mărfurilor.......5
2. Evaluarea mărfurilor ...............................................9
3. Contabilitatea intrării mărfurilor………………………………………13
4. Contabilitatea vînzării mărfurilor……………………………………19
5. Prezentarea mărfurilor în situații financiare…………………27

Încheiere……………………………………………………………………………31
Bibliografie…………………………………………………………………………32
Anexe…………………………………………………...........................34

Teza de master - Diagnosticul rentabilitatii capitalului propriu - ID:02189 - Volum 30 pagini

Adnotare...................3
Introducere...............5

Capitolul I. Generalități privind capitalul propriu. Conținutul și structura acestuia.

1.1 Noțiuni și structura capitalului propriu..............9
1.2 Contabilitatea formării și modificării capitalului social.........14
1.3 Contabilitatea capitalului nevărsat și retras.......................23

Capitolul II.Contabilitatea rezervelor și a profitului nerepartizat (pierderii neacoperite).
2.1 Contabilitatea profitului net și a profitului nerepartizat.........28
2.2 Contabilitatea rezervelor...................................................31
2.3 Contabilitatea capitalului neînregistrat...............................33
2.4 Modul de întocmire a raportului privind fluxul de capital propriu......37

Capitolul III. Diagnosticul rentabilității capitalului propriu.

3.1 Analiza structurii și dinamicii capitalului propriu...................42
3.2 Analiza utilizării prin metoda ratelor....................................48
3.3 Analiza factorială a rentabilităţii capitalului propriu...............55

Încheiere..............................................................................61
Bibliografie............................................................................63
Anexe...................................................................................65

Teza de master - Contabilitatea veniturilor și cheltuielilor - ID:02188 - Volum 71 pagini

Introducere ..........3

Capitolul I. Noţiuni generale privind veniturile si cheltuielile precum si clasificarea, recunoasterea şi evaluarea acestora. 7

1.1. Notiuni generale privind veniturile si cheltuielile
1.2. Clasificarea, recunoaşterea şi evaluarea veniturilor si cheltuielilor

Capitolul II. Contabilitatea veniturilor şi perfecţionarea acestora …………….25
2.1. Contabilitatea veniturilor activitatii operaţionale şi perfecţionarea acestora
2.2. Contabilitatea veniturilor activitatii neoperaţionale şi perfecţionarea acestora
2.3. Modul de prezentare a informaţiilor privind veniturile în rapoartele financiare.

Capitolul III. Contabilitatea cheltuielilor şi perfecţionarea acestora ................48
3.1. Contabilitatea cheltuielilor activitaţii operaţionale şi perfecţionarea acestora
3.2. Contabilitatea cheltuielilor activitaţii neoperaţionale şi perfecţionarea acestora
3.3. Contabilitatea cheltuielilor privind impozitul pe venit
3.4. Modul de prezentare a informaţiilor privind cheltuielile în rapoartele financiare

Încheiere ..............................................................................................72
Bibliografie ...........................................................................................73
Adnotare (rom) .....................................................................................76
Adnotare (eng) .......................................................................................77
Anexe …………………………………………………………………………………….....78

Teza de masterat - Contabilitatea si auditul decontarilor cu bugetul - ID:02187 - Volum 78 pagini

INTRODUCERE…………………………………………………………3

CAPITOLUL I. BAZELE TEORETICE ALE CONTABILITĂŢII DECONTĂRILOR CU BUGETUL.......7

1.1. Caracteristica generală, clasificarea şi rolul impozitelor şi taxelor………………………….…..7
1.2. Principii şi metode de calcul a impozitelor şi taxelor pe plan naţional şi international…….….16

CAPITOLUL II. PERFECTAREA CONTABILITĂŢII DECONTĂRILOR CU BUGETUL………29
2.1. Perfecţionarea contabilităţii impozitului pe venit……………………………………………....29
2.2. Documentarea şi contabilitatea taxei pe valoare adăugată………………………………….….38
2.3. Aspecte problematice privind calcularea şi contabilitatea impozitului pe bunurile imobiliare.......48
2.4. Perfecţionarea contabilităţii taxelor locale...................................................51

CAPITOLUL III. AUDITUL DECONTĂRILOR CU BUGETUL....................................55
3.1. Planificarea auditului impozitelor si taxelor……………………………………………..…......55
3.2. Procesul de execuţie a auditului impozitelor şi taxelor................................60
3.3. Finisarea auditului şi prezentarea raportului privind impozitele şi taxele locale……..……..…70

CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI……………………………………………………74
BIBLIOGRAFIE………………………………………………………………………………77
ANEXE

Teza de licenta - Contabilitatea și controlul de gestiune a mărfurilor la SA ,,Vismos’’ - ID:02186 - Volum 70 pagini

Introducere……………2

Capitolul I. Noţiuni generale privind evaluarea şi componența mărfurilor……………..6

1.1 Caracteristica și componența circulației mărfurilor.......6
1.2 Evaluarea mărfurilor şi modul de formare a preţului în unităţile de comerţ.......15

Capitolul II. Contabilitatea mărfurilor la entitatea SA ,,Vismos’’..........23
2.1 Organizarea circulației documentare a mărfurilor și raspunderea materială…………......23
2.2 Contabilitatea intrării mărfurilor………………………………………………….............27
2.3 Contabilitatea vînzării mărfurilor în unitățile comerciale cu ridicata……………............37
2.4 Contabilitatea vînzării mărfurilor în unitățile de comerț cu amănuntul………….............41

Capitolul III. Controlul de gestiune al stocurilor de mărfuri.......................54
3.1 Sistemul de raportare privind inventarierea mărfurilor.............................54
3.2 Prezentarea mărfurilor în situații financiare……………………………………...............60

Încheiere………………………………………………………………………………...........65
Bibliografie…………………………………………………………………………..............68
Anexe…………………………………………………........................................71

Teza de licenta - Contabilitatea operaţiunilor de export - ID:02185 - Volum 61 pagini

Introducere…………3

Capitolul I. Generalităţi privind operaţiunile de export, esenţa şi conţinutul acestora………..8

1.1 Caracteristica, esenta, continutul si scopul operaţiilor de export………………………………...8
1.2 Modul de formarea preturilor de export. Caracteristica conditiilor de livrare…...………11
1.3 Modul de calcul si percepere a drepturilor de export………………………………..……….…17

Capitolul II. Documentarea și contabilitatea operațiunilor de export.......29
2.1 Documentele specifice operatiunilor de export....................................29
2.2 Contabilitatea exportului de bunuri.....................................................36
2.3 Contabilitatea exportului de servicii....................................................43

Capitolul III. Controlul valutar a operatiunilor de export si restituirea TVA.......47
3.1 Modalităţi de decontare şi control valutar a operaţiilor de export.....................47
3.2 Modul de calcul şi restituire a TVA aferentă operaţiunilor de export................50

Încheiere..............................................................................................57
Bibliografie...........................................................................................59
Anexe...................................................................................................61

Teza de licenta - Contabilitatea operatiunilor de import-export - ID:02184 - Volum 68 pagini

Declaraţia pe propria răspundere…………2

Introducere………………………………………………3

Capitolul I. Generalităţi privind activitatea comerţ exterior.........7

1.1 Esenţa, conţinutul şi specificul operaţiunilor de comerţ exterior......7
1.2 Caracteristica contractului comecial internaţional şi a condiţiilor INCOTERMS....14
1.3 Documentele specifice operaţiilor de import-export…………………………21

Capitolul II. Contabilitatea operaţiilor de import ......................26
2.1 Calcularea şi perceperea drepturilor de import........................26
2.2 Contabilitate importului de bunuri şi servicii............................36

Capitolul III. Contabilitatea operaţiilor de export...........................44
3.1 Modul de formare a preţurilor în operaţiunile de export.................44
3.2 Contabilitatea exportului de bunuri şi servicii................................49
3.3 Modalităţi de decontare şi control valutar a operaţiilor de export ........57

Concluzii………………………………………………………………………………..................65
Bibliografie…………………………………………………………………………......................67
Anexe…………………..........................................................................69

Teza de licenta - Contabilitatea inventarierii patrimoniului intreprinderii - ID:02183 - Volum 62 pagini

INTRODUCERE

CAPITOLUL I. NOȚIUNI GENERALE PRIVIND ORGANIZAREA INVENTARIEREI ÎN ENTITĂȚILE ECONOMICE

1.1. Noţiunea, rolul şi clasificarea inventarierii patrimoniului
1.2. Etapele, funcțiile și perfectarea documentară a inventarierei

CAPITOLUL II. ORGANIZAREA INVENTARIERII PATRIMONIULUI ENTITĂȚII ECONOMICE

2.1. Inventarierea activelor imobilizate
2.2. Inventarierea activelor circulante
2.3. Inventarierea decontărilor cu debitorii şi creditorii

CAPITOLUL III. CONTABILITATEA REZULTATELOR INVENTARIEREI
3.1 Contabilizarea diferențelor constatate în rezultatul inventarierii.
3.2 Perfecţionarea metodologiei organizării inventarierii şi contabilizării rezultatelor acesteia

CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI
BIBLIOGRAFIE
ANEXE