Comandă o teză de licență la facultatea de marketing și logistică. Lucrările de licență sunt originale, elaborate de către profesori de la specialitatea marketing.

Teza de an - Analiza financiara a stării generale a întreprinderii in baza bilanţului Bucuria - ID:00500 - Volum 32 pagini

Introducere:
In prezent se resimte pe plin efectele unei politici eronate. Rezultatele moştenite au fost, aşa cum se ştie, in toate laturile economiei, grave. Au fost ignorate total criteriile de competitivitate, de eficienta si rentabilitate.
lesirea din criza a economiei, calea de urmat, nu poate fi alta decât aceea care vizează remodelarea întregii structuri moştenite, reaşezarea ei pe criterii modeme, realiste, urmind edificarea democraţiei economice întemeiata pe libera iniţiativa individuala si de grup al oamenilor creşterea ponderii economiei private, pentru trecerea neintirziata la generalizarea mecanismelor de piaţa, bazate pe decentralizare, libera concurenta si libertate deplina de acţiune.

Capitolul I: Analiza financiara a stării generale a întreprinderii in baza bilanţului
1.1. Analiza activului
1.1.1. Analiza activelor pe termen lung
1.1.2. Analiza activelor curente
1.2. Analiza pasivului
1.2.1. Analiza capitalului propriu
1.2.2. Analiza capitalului împrumutat

Capitolul II: Analiza raportului privind rezultatele financiare
2.1. Analiza veniturilor si cheltuielelor
2.2.Calcularea profitului

Capitolul III: Analiza in baza indicatorilor
3.1. Analiza indicatorilor de rotaţie a activelor
3.2. Analiza indicatorilor de llichiditate si solvabilitate
3.3. Analiza indicatorilor de rentabilitate
3.4. Analiza mijloacelor banesti
3.5. Analiza indicatorilor de stabilitate financiara

Capitolul IV: Previziunea financiara a întreprinderii

Încheiere:
Acesta metoda de analiza a rezultatelor activitatii întreprinderii evidentiaza proprietatile si da posibilitatea de a formula noi indicatori economici. Pe baza acestei analize se poate de determinat starea materiala a întreprinderii, sursele de formare a capitalului propriu si împrumutat, de a determina poziţia ocupata de întreprindere pe piaţa. Aceasta metoda simpla si operativa are o mare popularitate in tarile cu economia dezvoltata.

Bibliografia:
1. Bilantul contabil, forme 1-6, pe anii 1997-1998

2. Declaratia cu privire la impozitul pe venit

3. Plan de afaceri al S.A. “Bucuria” pe anii 1997-1998

4. Revista “Contabilitate si audit”, Nr.3,4 1999

Teza de an - ANALIZA COMPARATIVA A CALITATII MARFURILOR - ID:00494 - Volum 21 pagini

Introducere:
Analiza comparativă a calităţii mărfurilor (A.C.Q.M.) constă în aplicarea unor metodologii adecvate ce presupun compararea a două sau mai multe mărfuri pe baza caracteristicilor lor reprezentative.
A.C.Q.M. facilitează cunoaşterea reală a ofertei de produse/servicii, necesitate stringentă pentru toţi factorii care acţionează în medii economice concurenţiale, dominate de informaţii multiple,incerte şi chiar contradictorii în domeniul calităţii.
Prezenta lucrare îşi propune analiza comparativă a calităţii televizoarelor comercializate pe piaţa românescă pentru a cunoaşte raporturile calitative reale dintre mărfurile care compun segmentele de ofertă.Permanenta publicitate persuasivă şi nu totdeauna corectă în privinţa calităţii produselor, conduce la manifestarea unui comportament de cumpărare nejudicios.

Cuprins:
1. SCOPUL LUCRĂRII
2. IMPORTANŢA PRODUSULUI ANALIZAT

CAPITOLUL I
1. PREZENTAREA GRUPEI DE MĂRFURI DIN CARE FACE PARTE
2. PRINCIPALELE CARACTERISTICI DE CALITATE

CAPITOLUL II
1. SELECTAREA SORTIMENTELOR
2. CLASIFICAREA SORTIMENTULUI DE TELEVIZOARE
3. PRODUCĂTORI
SAMSUNG
FREEDOM STAR ELECTRONICS
SONY
(TRINITRON)
NEI
DAEWOO

CAPITOLUL III 1
1.CLASIFICAREA CARACTERISTICILOR ÎN FUNCŢIE DE SENSUL ÎN CARE INFLUENŢEAZÃ PRODUSUL
2.ANALIZA COMPARATIVĂ A CALITĂŢII
 METODA CLASICĂ
COORDONAREA PRODUSELOR DUPĂ CARACTERISTICILE DE CALITATE
 ANALIZA COMPARATIVĂ PRIN METODA INDICATORULUI SINTETIC AL CALITĂŢII
• CALCULAREA COEFICIENŢILOR DE IMPORTANŢĂ (PONDERILOR)
METODA MATRICEI PĂTRATICE
• CALCULAREA INDICATORULUI SINTETIC AL CALITÃŢII:
• CALCULAREA INDICATORULUI SINTETIC AL CALITÃŢII ŞI AL EFICIENŢEI ECONOMICE

ORDONAREA DUPÃ INDICATORUL SINTETIC AL CALITÃŢII
ORDONAREA DUPÃ INDICATORUL SINTETIC AL RAPORTULUI CALITATE-PREŢ

CONCLUZII:
Pentru efectuarea analizei comparative privind calitatea televizoarelor, în prima parte s-au prezentat sortimentele şi caracteristicile de calitate ale produselor comercializate pe piaţa românească. Pentru analiza calităţii prin metoda clasică şi metoda indicatorului sintetic al calităţii şi al eficienţei economice, au fost selecţionate 5 produse realizate de firme diferite şi anume  SAMSUNG, SONY, DAEWOO, NEI şi FREEDOM.

BIBLIOGRAFIE:
1. prof. univ. dr. Ion Stanciu, lector univ. drd. Ion Schileru, , lector univ. drd. Lumuniţa Şerbulescu, , lector univ. drd. Bogdan Onete, asist. univ. drd. Anca Atanasie, asist. univ. drd. Costel Stanciu - CALIMETRIE Ed. Oscar Print, Bucuresti 1998

2. Ion Stanciu, Elena Părăianu ,Ion Schileru - MERCEOLOGIE / CALITATEA SI SORTIMENTUL MĂRFURILOR NEALIMENTARE , Ed. Oscar Print, Bucuresti 1998

3. Alexandru Redeş, Elena Părăianu, C-ţa Pâslaru - MERCEOLOGIA PRODUSELOR ELECTRICE,ELECTRONICE , A.S.E. , Bucureşti 1992

4.  Prospectele firmelor producătoare de televizoare SAMSUNG, SONY, DAEWOO, NEI, FREEDOM ELECTRONICS.

Teza de an - Analiza comparativa a calitatii aspiratoarelor de praf - ID:00493 - Volum 17 pagini
CUPRINS:

CAPITOLUL 1
Clasificarea marfurilor electrocasnice

CAPITOLUL 2
Avantajele achizitionarii unui aspirator

CAPITOLUL 3
Principiul de functionare ; partile componente ale aspiratorului
CAPITOLUL 4

Prezentarea produselor firmelor concurente

CAPITOLUL 5
5.1. Caracteristici de calitate
5.2. Clasificarea caracteristicilor de calitate

CAPITOLUL 6
Metode de evaluare si ierarhizare a produselor firmelor concurente
6.1. Tabelul caracteristicilor de calitate
6.2. Metoda expertizei pentru calculul ponderii caracteristicilor
6.3. Metoda matricei patratice
6.4. Aplicarea indicatorului complex al calitatii
6.5. Ierarhizarea produselor in functie de rezultatele obtinute in urma calcularii indicatorului complex al calitatii
6.6. Grafice

BIBLIOGRAFIE:
1. STANCIU, ION si colaboratori
« Calimetrie », Editura Oscar Print, Bucuresti,1998
2. STANCIU, ION OLARU MARIETA
« Bazele merceologiei », ASE, Bucuresti, 1992

3. Prospectele firmelor producatoare de aspiratoare de praf : Philips, Rowenta ETA, Panasonic, Moulinex, Hoover.Teza de an - Analiza activitatii de productie si comerciala - ID:00490 - Volum 43 pagini

Introducere:
Activitatea de producţie şi comercială reprezintă obiective importante a societăţii comerciale, indiferent de forma de proprietate, deoarece, prin aceasta se realizează bunurile şi serviciile necesare satisfacerii nevoilor individuale sociale. Orice activitate tehnico – productivă este urmarea unei comenzi prin care se onorează cererea.

Plan:
I. Analiza activităţii de producţie şi comercială.
I.1. Analiza situaţiei generale a activităţii de producţie şi comercială, pe baza indicatorilor valorici.
I.2. Analiza cifrei de afaceri.Teza de an - Analiza activitatii de pregatire a fabricarii noilor produse - ID:00489 - Volum 41 pagini


Introducere:
În condiţiile economiei de piaţă activitatea economică este concentrată în veriga de bază a economiei –întreprinderi, firme – unde se creează bunurile materiale şi serviciile necesare societăţii. Aici se află resursele materiale şi umane, aici se iau deciziile cu privire la utilizarea lor.
Prin urmare, activitatea eficientă a firmelor determină dezvoltarea economiei naţionale. Dar, pentru a asigura activitatea firmelor, este necesar ca angajaţii şi, în primul rând, managerii lor să cunoască problemele teoretice şi practice ale economiei de piaţă, să înţeleagă legalităţile ei şi, consecvent, să le traducă în viaţă.

CUPRINS:
Capitolul I. Produs nou. Etapele fabricării noilor produse
1.1. Conceptul de produs. Crearea produsului nou.
1.2 Etapele procesul de creare a unui produs nou.

Capitolul II. Analiza activităţii economice a întreprinderii SA “Bucuria”
2.1. Analiza activităţii de producere a produselor noi
2.1.1. Analiza pieţei
2.1.2. Formarea preţurilor
2.1.3. Distribuţia

Capitolul III. Organizare procesului de producere a produselor noi
3.1. Tipul de produs şi cercetările de marketing
3.2. Caracteristica materiei prime
3.3. Costul de producţie pentru ciocolată
3.4. Măsuril îndreptate spre inovare în anul 2007

Concluzie:
Lucrarea dată a fost destinată analizei procesului de fabricare a produselor noi. În rezultatul cercetării se poate de concluzionat ca conform statisticilor pentru producerea unui nou produs atractiv atât pentru consumatori, cât şi pentru întreprindere e necesar de a analiza aproximativ 65-70 idei noi, pentru a primi în rezultat o singură idee optimă. În acelaşi timp, din 10 produse noi lansate pe piaţă 7-8 sunt în scurt timp scoase de pe piaţă, deoarece ciclul de viaţă al acestor produse este foarte scurt. În procesul de elaborare a produsului sunt câteva etape care trebuie parcurse: apariţia ideii, selectarea ideilor, crearea şi testarea conceptului de produse, elaborarea strategii de marketing, analiza economică, crearea produsului, comercializarea, testarea pe piaţă.

Bibliografie:
1. Cotelnic Ala. Managementul unităţilor economice. Ed. ASEM. Chişinău, 1998.
2. Nicolescu, Ovidiu. Strategii manageriale de firmă. Ed. Economică, Bucureşti, 1998.
3. Bărbulescu Constantin; Gabrilă Tatiana. Economia şi gestiunea întreprinderii. Ed. Economică. Bucureşti, 1999.
4. Dima, I.C. Economia şi gestiunea firmei. Ed. Economică. Bucureşti, 1999.
5. Jaba O.; Niţă V. Economia şi gestiunea întreprinderii. Ed. Universităţii “A.I. Cuza”. Iaşi, 1997.
6. Ciornâi, N.; Blaj I. Economia firmelor contemporane. Ed. Prut International. Chişinău, 2003.
7. Chircă, Sergiu I. Mecanisme de funcţionare a economiei. Vol.I, II. Editura ASEM. Chişinău, 1997.
8. Monitorul oficial. Anul X. Nr.159-162. Moldpres, 2003
9. Nicolescu, O. şi Verboncu, I., Management. Bucureşti: Editura Economică, 1997.
10. V. Cornescu, I. Mihăilescu, S. Stanciu, Managementul organizaţiei, Bucureşti : ALL BECK, 2003.
11. Ovidiu Nicolescu, Management, Bucureşti: Editura Economică, 1997.
12. Management / Coord. Ovidiu Nicolescu Bucureşti:1992
13. Ion Petrescu, Management, Ed.a II-a rev. şi adăug., Tipocart Braşovia, 1993.
14. www.biblioteca.ase.ro/downres.php?tc=2139
15. www.ase.ro/biblioteca/carte2.asp?id=475&idb
16. cis01.central.ucv.ro/csv/curs/ei/c6.html