Comandă o lucrare de licență la facultatea de Psihologie, sociologie sau psihopedagogie; teze de master la psihologie, referate în domeniul psihologiei.

Teza de an - Studierea gradului de pregatire a copilului pentru scoala - ID:01217(V) - Volum 28 pagini

Cuprins

Introducere

Capitolul I Problemele conceptuale şi factorii care contribuie la dezvoltarea şi pregătirea preşcolarului

1.1 Noţiunea de „pregătire psihologică” a copiilor către şcoală
1.1.1 Caracteristici generale a primei verigi din pregătirea psihologică a copiilor către şcoală
1.1.2 Dezvoltarea gândirii
1.1.3 Atenţia
1.1.4 Memoria
1.2 Fundamente teoretice privind diagnosticarea gradului maturităţii şcolare

Capitolul II. Determinarea maturităţii şcolare
2.1 Metoda Kern-Îyrasek
2.2 Aplicarea metodei Kern-Îyrasek

Concluzii

Bibliografie

Lucrare de an - Particularităţi ale asistenţei sociale a copiilor cu deficienţă mintală - ID:01162(D) - Volum 37 pagini

Plan

Introducere

Capitolul I. Repere teoretico-practice în studiul deficienţei mintale

1.1 Definiţii şi caracteristici a deficienţei mintale
1.2 Aspecte istorice ale serviciilor psihopedagogice speciale

Capitolul II. Integrarea copiilor cu deficienţă mintală în societatea contemporană
2.1 Reabilitarea copiilor cu deficienţă mintală
2.2 Asistenţa socială în familii cu copii cu deficienţă mintală
2.3 Integrarea socială a copiilor cu deficienţă mintală

Încheiere

Bibliografie

Teza de licenta - Fenomenul Copii strazii in mun.Chisinau - ID:01158(D) - Volum 81 pagini

PLAN

Introducere

CAPITOLUL I: Conceptul "copiii străzii" - definiţii şi caracteristici

§ 1.1 Noţiunea şi clasificarea copiilor străzii
§ 1.2 Cauzele ce au determinat "ieşirea" copiilor în stradă

CAPITOLUL II: "Socializarea" copiilor străzii
§ 2.1 Familia ca factor decisiv în formarea comportamentului copilului
§ 2.2 Delicvenţa în rândul copiilor străzii

CAPITOLUL III: Metodologia asistenţială în lucrul cu copiii străzii
§ 3.1 Servicii sociale adresate copiilor străzii în municipiul Chişinău
§ 3.2 Evaluarea sistemului de valori a copiilor străzii

Incheiere

Bibliografie

Teza de licenta - SISTEMUL RELAŢIILOR SOCIALE ÎN REPUBLICA MOLDOVA - ID:01138(D)

CUPRINS

INTRODUCERE


CAPITOLUL I: EVOLUŢIA SISTEMULUI RELAŢIILOR SOCIALE ÎN CONTEXTUL TEORIEI GENERALE A SISTEMELOR
1.1. Abordarea societăţii ca sistem în aspectul istorico-teoretic al relaţiilor sociale. Teoria generală a sistemelor.
1.2. Tipologia şi dinamica sistemului relaţiilor sociale în optici şi manifestări actuale. Modelul metodologic al abordării societăţii ca sistem.
1.3. Schema logică operaţională a sistemelor sociale. Analize şi deliberări.
1.4. Reorientări în structura societăţii ca urmare a mutaţiilor din economia mondială

CAPITOLUL II: MODERNISM ŞI CONSERVATISM ÎN STRUCTURA SISTEMILUI SOCIAL DIN REPUBLICA MOLDOVA
2.1. Caracteristica şi funcţiile sistemului relaţiilor sociale din Republica Moldova.
2.2. Inovări şi stagnări pe plan structural, funcţional şi metodologic al sistemului social din Republica Moldova.
2.3. Amprenta sedimentărilor politice asupra relaţiilor sociale. Frustrări sociale acumulate pe parcursul totalitarismului.

CAPITOLUL III: FRUSTRĂRI ŞI MUTAŢII ÎN PE PLAN SOCIAL ÎN REPUBLICA MOLDOVA
3.1. Direcţii de cercetare a ştiinţei sociologice în domeniul transformărilor structurii relaţiilor sociale
3.2. Nivelul securităţii sociale în interiorul sistemului relaţiilor sociale. Sisteme de securitate socială din Republica Moldova.
3.3. Impactul migraţiei asupra evoluţiei sistemului social din Republica Moldova

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE

Teza de licenta - Efectele saraciei asupra familiei Si copiilor din perspectiva Mass-Media - ID: 01000 - Volum 104 pagini

Cuprins:
INTRODUCERE:
Actualitatea temei investigate. Republica Moldova la începutul anilor ’90 a păşit într-un nou capitol istoric de stat independent şi democrat, care s-a dovedit a fi extrem de anevoios. Determinînd vectorul mişcării societăţii, se înregistrează un echilibru extrem de fragil în toate sferele vieţii social-economice. Colapsul economic accentuânde-se pe an ce trecea mult mai puternic, transformându-se într-o criză economică prelungită şi de dezorganizări de ordin social. Criza economică din 1998 a pus economia naţională pe brînci definitiv.Cu toate că ultimii ani, indicatorii macroeconomici reflectă nişte rezultate destul de pozitive, în domeniul social mai sunt multe lucruri ascunse.

Capitolul I
Impactul sărăciei asupra copiilor din perspectiva presei scrise[/b]
1.1. Sărăcia dincolo de definiţii şi cifre
1.2. Copiii şi migraţia părinţilor
1.3. Sărăcia şi munca copiilor
1.4. Educaţia şi sănătate

Capitolul II Sărăcia în titlurile anului 2005
2.1. Expresii ale sărăciei
2.2. Mai multă sărăcie sau mai multă creştere economică
2.3. Contribuţii ale mass-media la promovarea unei imagini echilibrate a ţării. Soluţii posibile

CONCLUZII:
Sărăcia în Republica Moldova este un fenomen multidimensional, care se manifestă şi printr-un şir de trăsături specifice, principalele din ele fiind extinderea ei asupra unor categorii de persoane apte de muncă şi cu un nivel relativ înalt de pregătire profesională, asupra celora care, deşi posedă anumite mijloace de producţie sau bunuri durabile, nu au posibilităţi să-şi îmbunătăţească nivelul de trai. Sărăcia din Republica Moldova se manifestă prin nivelul redus al veniturilor şi al consumului, alimentaţia insuficientă şi necalitativă a celor nevoiaşi, starea precară a sănătăţii, accesul redus la studii de calitate, vulnerabilitatea la calamităţile naturale şi crizele economice, posibilităţi reduse de participare în procesul de luare a deciziilor, oportunităţi limitate în domeniile ce ţin de ameliorarea propriului nivelului de trai.

BIBLIOGRAFIE:
1.Codul Muncii al Republicii Moldova, nr.154-XV din 28.03.2003;
2.Codul Familiei al Republicii Moldova, nr.1316 – XIV din 26.10.2000;
3.Codul cu privire la Contravenţiile Administrative din 29.03.1985;
4.Convenţia ONU cu privire la drepturile copilului din 11 decembrie 1989;
5.Hotărârea Parlamentului Republicii Moldova privind aprobarea Concepţiei politicii migraţionale a Republicii Moldova Nr.1386-XV din 11.10.2002 IDIS Viitorul, 3 mai 2005, Munteanu Igor;
6.Strategia de Creştere Economică şi Reducere a Sărăciei (2004-2006), Chişinău 2004;
7.Strategia Naţională privind protecţia Copilului şi Familiei, Chişinău 2004; Hotărârea Guvernului nr.727 din 16.06.2003;
8.Bulgaru M., “Mileniul III. Disperare şi speranţă, o nouă paradigmă a dezvoltării”,Bucureşti 2003, p.20;
9.Bulgaru Maria, „Aspecte teoretice şi practice ale asistenţei sociale”, Chişinău 2003;
10.Bulgaru Maria, „Metode şi tehnici în asistenţa socială”,Chişinău 2002;
11.Codruz-Băcescu Monica-Iuliana, “Globalizarea economică în confruntările de idei contemporane”, teză de doctorat, Bucureşti 2004;
12.Ghebrea G., S. Stroie: „Politici sociale de susţinere a familiilor, în "Calitatea vieţii", nr.1-2/1995;
13.Ghebrea Georgeta , “Regim social-politic şi viaţa privată”, Bucureşti, 2001
14.“Evaluarea rapida a copiilor străzii care muncesc”, Bucureşti, Iaşi, Craiova 2003, Salvaţi Copii Romînia;
15.Pop Luana Miruna „Dicţionar de politici sociale”, Bucureşti 2002;
16.SCERS pe scurt. Ghid practic pentru cei care vor să ştie ce este SCERS, Chişinău 2005;
17.SCERS pentru toţi. Strategia de Creştere Economică şi Reducere a Sărăciei într-o ediţie pentru toată lumea, Chişinău 2004;
18.Strategia de comunicare a Republicii Moldova pentru perioada de 2006-2009 în lumina CERS , PAUERM şi a Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului. Proiect. PNUD, Chişinău 2006;
19.„Reportajul social. Pentru tinerii jurnalişti şi studenţi de la facultatea de jurnalism”, Centrul independent de jurnalism, Chişinău, 2002;
20.„Omul, mai ales. Ghid de bune practici în domeniului jurnalismului pentru dezvoltare umană”, Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării a Universităţii de Stat din Moldova, Centrul Independent de Jurnalism, UNICEF Moldova, Chişinău, 2005;
21.„Mass-media şi drepturile copilului. O sursă scrisă de jurnalişti pentru jurnalişti şi alţi profesionişti”, MediaWise, UNICEF, Chişinău, 2005;
22.Bonilla – Chacin M., Nayar R., „Învăţământul şi sărăcia în Moldova”, 2004;
23.Dudwick N., Sethi, „Migrarea: redresarea dificultăţilor economice”, 2004;
24.Huppi M., Jacoby H., „Sărăcia şi asistenţa medicală”, 2004;
25.Porto G., „Creşterea economică şi reducerea sărăciei”, 2004;
26.Signoret J., „Sărăcia în Moldova 1997-2001”, 2004;
27. „Sărăcia în Republica Moldova 2000”, Ministerul Economiei şi Comerţului, PNUD;
28.Cartea Albă a Guvernului, 2000;
29.Moldova. Tendinţe în economie. Septembrie2005, Comisia Europeană, Munich 2005;
30.Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului în Republica Moldova. Primul Raport Naţional, Chişinău 2005;
31.Raport Anual de Evaluare a Implementării Strategiei de Creştere Economică şi Reducere a Sărăciei, 2005;
32.Raportul “Analiza costurilor”, UNICEF, 2005;
33.Raportul Social Anual 2004, Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale;
34.„Recensiunea, Recuperarea şi Sărăcia în Moldova”, Evoluţia sărăciei, Studiu de ţară al Băncii Mondiale, Chişinău, noiembrie 2004;
35.Studiul „Copii străzii în oraşul Chişinău”, UNICEF, 2000;
36.Studiul Proiectul Suport Politici şi Comunicare. Evaluarea Necesităţilor de Comunicare, Adam Smith International, Octombrie 2005;
37.Corby B., “Child abuse: Towards a knowledge base” (1993);
38.De Mause, “The history of childhood”, London 1976;
39.Issues facing children in Moldova”, UNICEF, www.unicef.org
40.Pollock L., “Forgotten children: Parent-child relations from 1500 to 1900, NY (1983);
41.„Jurnal de Chişinău”, „Guvernarea ca un cutremur de pământ”, Constantin Cheianu;
42.„Natura”, Nr. 6 (159) iunie 2005, „Cine suntem şi ce dorim?”, Alecu Reniţă;
43.„Ziarul de Gardă”, nr.35, Un Parlament comunist şi sănătos împotriva mamelor cu copii bolnavi, Alina Radu;
44.Buletinul CNPAC nr.5 2006, „Părinţii pleacă în străinătate, iar copiii lor – în stradă”;
45.Buletinul CNPAC Nr.5 2006, „Realitatea din spatele cifrelor”;
46.Timpul”, nr.391, 7 aprilie 2006, “Mai mulţi în Europa, mai puţini în Moldova”, Daniela Mereuţă ;
47.Timpul, 17 iunie 2005, „Jumătate din cetăţenii R. Moldova sunt şomeri”, Ina Prisăcaru;
48.www.unicef.org;
49.www.IPEC.org;
50.www.youth.md;
51.www.migratie.md;