Redactare lucrări de disertație și proiecte de licență din domeniul economiei; teze de licență la facultatea economie generală: elaborare teze de an și referate.

Teza de an - Mijloacele fixe - ID: 00786 - Volum 25 pagini

Introducere.   3

Capitolul I. Caracteristica şi analiza mijloacelor fixe  4
1.1. Delimitări şi structuri privind mijloacele fixe 4
1.2. Clasificarea mijloacelor fixe  6  

Capitolul II. Metode de calcul a uzurii mijloacelor fixe  8
2.1. Obiectul economic şi financiar al procesului de amortizare  8
2.2. Alegerea şi caracteristica metodelor de calcul a uzurii mijloacelor fixe  9
2.3. Compararea rezultatelor privind calculul uzurii utilajului după metodele examinate  18
2.4. Indicatorii eficienţei utilizării fondurilor fixe la întreprindere  19 
 
Concluzii  23
Bibliografia  25
Anexe  26

Teza de licenta - Actualitatea doctrinei mercantiliste - ID:02344 - Volum 52 pagini

Introducere 
 
CAPITOLUL I. ABORDĂRI TEORETICO-METODOLOGICE ASUPRA DOCTRINEI MERCANTILISTE

1.1. Delimitări conceptuale ale doctrinelor și curentelor de gândire economică
1.2. Evoluția și particularitățile de bază ale mercantilismului
1.3. Experiențe naționale ale mercantilismului 
 
CAPITOLUL II. ACTUALITATEA MERCANTILISMULUI CA PRIMUL CURENT DE GÂNDIRE MODERNĂ
2.1. Gânditori și idei reprezentative pentru perioadele mercantilismului
2.2. Reacții împotriva mercantilismului
2.3. Progresul economiei capitaliste prin prisma ideilor mercantiliste 
 
CAPITOLUL II. MERCANTILISMUL ÎN CONTEXTUL ROMÂNIEI
3.1. Legitimarea și specificul mercantilismului românesc
3.2. Căi de asigurare a securității economice cu ajutorul doctrinei mercantiliste 
 
Concluzii generale
Bibliografie
Anexe

Teza de licenta - Istoria gindirii economice - ID:02342 - Volum 73 pagini

CAP. 1. INTRODUCERE ÎN STUDIUL DOCTRINELOR ECONOMICE   3
1.1. Precizări noţionale şi categoriale    3
1.2. Criterii de analiză şi apreciere a teoriilor şi doctrinelor economice   5
 
CAP. 2. – MERCANTILISMUL   8
CAP. 3. – CURENTUL DE GÂNDIRE FIZIOCRAT   15
CAP. 4. – LIBERALISMUL ECONOMIC CLASIC   22

4.1 Universul şi coordonatele principale ale doctrinei liberalismului clasic   22
4.2 Doctrina economică a lui Adam Smith   25
4.3 Jean Baptiste Say continuator şi sistematizator al doctrinei smithiene   31
4.4 Contribuţiile lui David Ricardo la dezvoltarea gândirii economice   33
4.5 Robert Thomas Malthus   40
4.6 John Stuart Mill sau ultimul cuvânt al liberalismului economic clasic   43
 
CAP. 5. – DOCTRINA ECONOMICĂ MARXISTĂ   48
5.1. Viaţa lui Karl Marx   48
5.2. Filozofia social – istorică marxistă   49
5.3. Filozofia economică marxistă   50
5.4. Teoria economică marxistă   51
5.5. Continuatorii lui Marx   55 
 
CAP. 6. – GÂNDIREA ECONOMICĂ ROMÂNEASCĂ PÂNĂ LA 1859   58
6.1 Idei economice în operele cronicarilor    58
6.2. Consideraţii economice în opera lui Dimitrie Cantemir   59
6.3. Idei economice în documente ale mişcărilor pentru înnoiri social-economice şi politice   60
6.4. Şcoala transilvană de gândire economică   62
6.5. Idei, teorii şi doctrine ale problemei agrare    64
6.6. Idei şi teorii despre dezvoltarea industriilor, comerţului şi transporturilor   67
6.7 Idei ale socialismului utopic    70
 
PROPUNERI DE TEME PENTRU REFERATE   72
BIBLIOGRAFIE    73