Redactare teza de licență la IT și informatică, teza de master la cibernetică, aplicații în IT pentru lucrarea de diplomă la informatică. Cuprins la teza în IT

Teza de licenta - Proiectarea reţelei transport de date DSL-VPN dintre Banca Naţională a Moldovei şi băncile comerciale - ID:02420 - Volum 74 pagini

Introducere ……….10


1. Funcţionarea şi securitatea a reţelei VPN.....13
1.1 Modalități de protecție a datelor…………. ..………13
1.2  Transmisia datelor prin VPN .........................17
1.3  Caracteristici ale protocoalelor de securitate......19
1.3.1 Layer-2 Tunneling Protocol, sau L2TP……………19
1.3.2 Internet Protocol Security sau IPSec............19
1.3.3 SOCKS 5…………………….……….……..…………....…….20
1.4 Modalităţi de aplicare VPN..............................23
1.4.1 Accesul de la distanţă ...............................23
1.4.2 Intranet.....................................................24
1.4.3 Extranet ...................................................25
 
2. Proiectarea reţelei transport de date DSL-VPN dintre Banca Naţională a Moldovei şi băncile comerciale....26
2.1 Avantajele proiectării reţelei DSL-VPN.......26
2.2 Principiul de funcţionare a arhitecturii proiectate în baza  tunelelor VPN.....28
2.3 Tehnicile şi serviciile oferite de router-ul CISCO 1841................31           
2.4 Tehnicile şi serviciile oferite de switch-ul 2690-2TT......................33  
2.5 Implimentarea metodei de tunelare ................……………...….…. 34                                                                      
2.6 Caracteristicile routerelor care au capacitatea de a menţine tunele VPN……53
2.7 Securitatea activităţii vitale.........................55
2.7.1 Introducere…………………………………………………..55
2.7.2 Măsuri de protecţie a mediului ambiant……56
 
3. Argumentarea Economică A Proiectului.......58
3.1. Introducere …………………………………......................58
3.2. Planul de elaborare al diplomei……………………………59
3.3. Calculul salariului…………………………………………….…….60
3.4. Calculul cheltuielilor materiale………………………………63
3.5. Caracteristica echipamentului…………………………….…68
3.6. Determinarea cheltuielilor totale de activitate……69
3.7. Eficienţa economică.......70

Concluzie...............75
Abrevieri...............77
Bibliografie............79

Teza de an - Subsistem informatic privind comercializarea producţiei - ID:02419 - Volum 32 pagini

INTRODUCERE 3

1 ROLUL INFORMATICII ECONOMICE ÎN MANAGEMENTUL FIRMEI 4

1.1. Sistemul informaţional 4
1.2. Sistemele informaţionale pentru management 7

2 PREZENTARE GENERALĂ JAVA 10
2.1 Definiţie şi scurt istoric 10
2.2 Structura lexicală Java 12

3. CONCEPEREA SISTEMULUI INFORMATIC PENTRU REALIZAREA PRODUCŢIEI 15
3.1 Esenţa Economico – Organizatorică şi conţinutul problemei 16
3.2Analiza resurselor informaţionale 17
3.3 Tehnologia prelucrării informaţionale 19
3.4 Justificarea oportunităţii realizării subsistemului informatic 20
3.5 Definirea structurii funcţionale a subsistemului informatic 21
3.6 Prezentarea sistemului informatic proiectat 22
3.7 Listingul sistemului informatic proiectat 24

CONCLUZII 31
BIBLIOGRAFIE 32

Teza de licenta - Monitorizarea spectrului radio în benzile utilizate de Armata Nationala - ID:02418 - Volum 73 pagini

Introducere 5

Capitolul 1 Spectrul radio 6

1.1 Consideraţii generale 6
1.2 Importanța și dimensiunile spectrului radio în realizarea securității naționale și colective contemporane 7
1.3 Utilizarea spectrului de frecvențe radio 10
1.4 Centrul Naţional de frecvențe radio 16
1.4.1 Lista serviciilor prestate de către Centrul Naţional pentru Frecvențe Radio 17

Capitolul 2 Studiul privind monitorizarea și managementul spectrului de frecvențe radio 21
2.1 Evoluția reglementării și utilizării a spectrului de frecvențe radio 21
2.2 Monitorizarea utilizării frecvențelor radio 28
2.3 Componența sistemului de monitorizare a spectrului de frecvențe radio 33
2.4 Gestionarea tehnică al spectrului de frecvențe radio 42
2.5 Actualitatea monitorizării spectrului radio și implementarea acestuia în Armata Națională 51

Capitolul 3 Elaborarea unui ghid pentru monitorizarea spectrului radio pe scară ierarhică în Armata Națională 51
3.1 Consideraţii generale 51
3.2 Elaborarea ghidului pentru monitorizarea spectrului radio pe scară ierarhică în Armata Națională 54
3.3 Căile de implementare a serviciului pentru monitorizarea spectrului radio în Armata Națională 66

Concluzie 68
Bibliografie 69

Proiect de an - Subsistem informatic pentru evidenta angajatilor unei intreprinderi - ID:02417 - Volum 32 pagini

INTRODUCERE 3

1 PREZENTARE GENERALĂ A SA „Combinatul de articole din carton” 4

1.1. Structura organizatorică a firmei 6
1.2. Analiza resurselor informaționale 7
1.3. Importanța realizării unui subsistem informatic 7

2. CONCEPEREA SISTEMULUI INFORMATIC PENTRU EVIDENȚA ANGAJAȚILOR ÎNTREPRINDERII 9
2.1. Analiza elementelor necesare realizării bazei de date 9
2.2. Crearea bazei de de date 13
2.3. Popularea bazei de date create 17
2.4. Crearea interogărilor necesare 18
2.5 Crearea formularelor și rapoartelor necesare activității de gestiune personal 23

CONCLUZII 28
BIBLIOGRAFIE 29

Proiect de an - Sistem informatic privind evidenţa resurselor umane la întreprindere - ID:02416 - Volum 27 pagini

Introducere . . . . .3

1 Analiza sistemului informaţional existent . . . . . .5

1.1 Caracteristica unităţii social-economice . . . . . .5
1.2 Esenţa economico-organizatorică şi conţinutul problemei . . . . 8
1.3 Analiza resurselor informaţionale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
1.4 Tehnologia prelucrării informaţiei. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
1.5 Justificarea necesităţii şi oportunităţii realizării unui subsistem informatic . . . .15

2 Proiectarea de ansamblu a SI „ResurseUmane” . . . . . . . . . . . . . 17
2.1 Obiectivele şi structura funcţională a sistemului informatic. . . . . 17
2.2 Resurse informaţionale……….. . . . . . . . . . . . …. . . . .. .. . . . .….19
2.2.1 Definirea ieşirilor.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . .. .. . . .. . 19
2.2.2 Determinarea intrărilor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .20
2.2.3 Clasificarea şi codificarea informaţiei . . . . . . . . . . . . . . . . . .21
2.3. Echipamente şi produse program necesare . . . . . . . . . . . . . . 23

Concluzii. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Bibliografie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27

Teza de masterat - Declansatoare SQL - ID:02415 - Volum 76 pagini

INTRODUCERE 2

1. ELEMENTE DE TEORIA STRUCTURILOR DE DATE 4

1.1. Organizarea datelor 4
1.2. Relaţii între date 5
1.3. Structuri de date 6
1.4. Modele de date 11
1.5. Baze de date 14
1.6. Sisteme de gestiune a bazelor de date 15
1.7. Funcţiile unui sistem de gestiune a bazelor de date 17

2. BAZE DE DATE. PROIECTARE. IMPLEMENTARE. GESTIONARE 19
2.1 Clasificarea sistemelor de baze de date 20
2.2 Organizarea datelor într-o bază de date 24
2.3 Sistem de gestiune a bazelor de date 27

3. LIMBAJUL SQL. DECLANȘATOARE 37
3.1 Descrierea limbajului SQL 37
3.2 Declanșatoare în SQL 54

CONCLUZIE 75
BIBLIOGRAFIE 77

Proiect de an - Proiectarea rețelei Fălești-Chișinău-Hîncești-Soroca cu utilizarea tehnologiei SDH - ID:02414 - Volum 29 pagini

INTRODUCERE 3

1. SARCINA PENTRU PROIECTAREA UNEI REŢELE DE COMUNICAŢIE CU UTILIZAREA CABLULUI OPTIC 6

1.1 DESTINAŢIA ŞI CERINŢE GENERALE CĂTRE REŢEA 6
1.2 ALEGEREA DATELOR INIŢIALE 7

2. ALEGEREA TOPOLOGIEI REŢELEI ŞI A TRASEULUI DE TRASARE A CABLURILOR 8

3. DETERMINAREA NUMĂRULUI DE CANALE 9

4. ALEGEREA SISTEMULUI DE TRANSMISIUNE şi DETERMINAREA NUMĂRULUI DE F.O. ÎN C.O. 13

5. ELABORAREA CONSTRUCŢIEI şi SEC IK >\ \UI \ GRAFICA A CABLULUI OPTIC. 14

6. PRINCIPIILE DE CONSTITUIRE A ECHIPAMENTELOR TERMINALE A LINIEI DE COMUNICAŢII CU F.O. 16


7. DETERMINAREA PARAMETRILOR DE TRANSMISIUNE A F.O. 17
7.1 DETERMINAREA APERTURII NUMERICE, A FRECVENŢEI NORMATE ŞI A NUMĂRULUI DE MODE 18
7.2 CALCULUL ATENUĂRII SEMNALULUI ÎN F.O. 20
7.3 DISPERSIA ŞI CAPACITATEA DE TRANSFER 22

8. DETERMINAREA LUNGIMII SECTORULUI DE REGENERARE 24

CONCLUZIE 28
BIBLIOGRAFIE 29

Teza de an - Sistem informatic pentru evidenta personalului - ID:02413 - Volum 32 pagini

INTRODUCERE 3

1 PREZENTARE GENERALĂ A SC ARRON SRL 4

1.1. Structura organizatorică a firmei 6
1.2. Prezentarea principalelor resurse informatice existente 7
1.3. Resursele hardware 7

2. CONCEPEREA SISTEMULUI INFORMATIC PENTRU EVIDENȚA PERSONALULUI ȘI CALCULUL SALARIILOR 9
2.1. Analiza elementelor necesare realizării bazei de date 9
2.2. Crearea bazei de de date 13
2.3. Popularea bazei de date create 17
2.4. Creerea interogarilor necesare 18
2.5 Crearea formularelor și rapoartelor necesare activității de gestiune personal 23

CONCLUZII 28
BIBLIOGRAFIE 29

Teza de licenta - Realizarea unui sistem informatic pentru desfacerea stocurilor de mărfuri - aplicație la societatea comercială Dalia SRL - ID:02412 - Volm 71 pagini

CAP. 1 APROVIZIONAREA TEHNICO-MATERIALA SI ACTIVITATEA DE DESFACERE-VANZARE A PRODUSELOR
1.1. Notiuni generale privind activitatea de aprovizionare si de desfacere
1.2.Gestiunea economica a stocurilor
1.2.1. Stocurile – definitie, rol, functii si natura ecomica
1.2.2. Tipologia stocurilor de materile
1.2.3. Modalitati de exprimare a stocurilor
1.2.4. Factorii care influenteaza nivelul de formare al stocurilor
1.2.5 Lipsa de stoc, suprastocarea si stocurile neeconomice
1.3. Activitatea de desfacere – vanzare a produselor
1.3.1 Elemente caracteristice vanzarilor de produse
1.3.2 Vanzarile complexe si functiile serviciilor
1.3.3 Indicatori de evaluare a programelor de desfacere a produselor
1.3.4 Activitatea de desfacere a produselor finite

CAP. 2 PREZENTAREA SOCIETATII COMERCIALE ‘DALIA’ S.R.L. SI A ACTIVITATII DE DESFACERE DIN CADRUL ACESTEIA
2.1 CARACTERISTICI GENERALE ALE SOCIETATII COMERCIALE ‘DALIA’ S.R.L.
2.1.1. PROFILUL UNITATII
2.1.2. OBIECTIVELE AGENTULUI ECONOMIC
2.1.3. RELATIILE DE COLABORARE CU ALTI AGENTI ECONOMICI
2.1.4. ORGANIGRAMA SOCIETATII COMERCIALE
2.2.PREZENTAREA ACTIVITATII DE DESFACERE DIN CADRUL SOCIETATII DALIA S.R.L.
2.3. SARCINILE SI ATRIBUTIILE COMPARTIMENTULUI DE DESFACERE

CAP. 3 ANALIZA SISTEMULUI INFORMATIONAL EXISTENT
3.1. CONCEPTUL DE SISTEM INFORMATIONAL
3.2. SUBSISTEMUL INFORMATIONAL AL SOCIETATII COMERCIALE DALIA S.R.L. PRIVIND DESFACEREA DE MARFA
3.2.1. IESIRILE SISTEMULUI
3.2.2. INTRARILE SISTEMULUI
3.3. APRECIERI REFERITOARE LA SUBSISTEMUL INFORMATIONAL ACTUAL

CAP. 4 PROIECTAREA SUBSISTEMULUI INFORMATIC DESFACEREA STOCURILOR DE MARFA
4.1. STRUCTURA DE BAZA A SUBSISTEMULUI PROPUS SI ARIA SA DE CUPRINDERE
4.4. DESCRIEREA BAZEI DE DATE RELATIONALE
4.5. DESCRIEREA BAZEI DE DATE RELATIONALE

Bibliografie

Raport privind stagiul de practica - ID:02411 - Volum 34 pagini

INTRODUCERE 3

1 DESCRIEREA COMPANIEI 4

2 RESURSELE INFORMAȚIONALE ALE COMPANIEI 8

3 PREZENTAREA PAGINII WEB CREATE 14

3.1 Principiile de proiectare a site -ului WEB 14
3.2 Obiectivele site-ului creat 24
3.3 Structura sistemului proiectat 25
3.4 Prezentarea paginii web create 25
3.5 Testarea proiectului 31

CONCLUZII 33
BIBLIOGRAFIE 34

Teza de licenta - Proiectarea de detaliu a locației web pentru compania “E-MARKET”S.R.L. - ID:02410 - Volum 74 pagini

INTRODUCERE 3

1 ANALIZA SISTEMULUI INFORMAȚIONAL AL COMPANIEI “E-MARKET”S.R.L. 6

1.1 Caracteristica unităţii social-economice “E-Market”S.R.L. 6
1.2 Analiza resurselor informaționale ale companiei “E-Market”S.R.L. 8
1.3 Justificarea necesitaţii realizării locaţiei web pentru compania “E-Market”S.R.L 14

2 PROIECTAREA DE ANSAMBLU A LOCAȚIEI WEB PENTRU COMPANIA “E-MARKET”S.R.L. 17
2.1 Etape de realizare a unei locații web 17
2.2 Principii de planificare și proiectare a locației web 18
2.3 Obiectivele a locației web preconizate 27
2.4 Cerințe față de interfața grafică a locației web 28
2.5 Definirea ieșirilor și intrărilor 31
2.6 Arborele de pagini 32
2.7 Estimarea necesarului de resurse hard și soft 33

3 PROIECTAREA DE DETALIU A LOCAȚIEI WEB PENTRU COMPANIA “E-MARKET”S.R.L. 35
3.1 Definirea cerinţelor funcţionale şi a interfeţei grafice 35
3.2 Descrierea paginilor locației web preconizată 36
3.3 Întreţinerea, actualizarea şi administrarea locaţiei web create 51
3.4 Tehnologii utilizate în proiectarea și design-ul locației web 52

4 EFICIENȚA ECONOMICĂ A LOCAȚIEI WEB PROIECTATE 60
4.1. Estimarea costurilor totale de elaborare a sistemului „E-magazin” 61
4.2. Cheltuielile de exploatare a sistemului „E-magazin” 63
4.3. Aprecierea gradului de utilitate 64

CONCLUZIE 67
BIBLIOGRAFIE 69
Lista abrevierilor 70
ANEXA 1 71

Teza de licenta - Proiectarea web la un hotel - ID:02409 - Volum 64 pagini

INTRODUCERE 3

1 INTERNETUL ŞI POSIBILITĂŢILE ACESTUIA 5

1.1 Istoria apariţiei şi posibilităţile acestuia 5
1.2 Rolul Internetului pentru societate 10
1.2.1 Internetul – sursă de informare 10
1.2.2 Internetul – mijloc de publicitate 13
1.2.3 Internet-business 15

2. LIMBAJE SI APLICAȚII UTILIZATE PENTRU ELABORAREA SAITURILOR 17
2.1 Limbaje de descriere 18
2.2 Limbaje de programare 24
2.3 Editoriale specializate 39

3. PREZENTAREA PAGINII WEB CREATE 41
3.1 Obiectivele site-ului 41
3.2 Structura sistemului proiectat 42
3.3 Prezentarea paginii web create 43
3.4 Testarea proiectului 47

4 PARTEA ECONOMICĂ A PROIECTULUI 49
4.1 Noţiuni generale 49
4.2 Calculul cheltuielilor pentru elaborarea proiectului 55
4.3. Analiza eficacităţii economice 56

CONCLUZIE 57
BIBLIOGRAFIE 58

Teza de licenta - Limbaje și aplicații utilizate pentru elaborarea saiturilor - ID:02408 - Volum 61 pagini

INTRODUCERE 2

1.INTERNETUL ȘI POSIBILITĂȚILE ACESTUIA 4

1.2 Istoria apariției și perspectivele oferite 4
1.2 Rolul Internetului pentru societate 8
1.2.1 Internetul-sursă de informare 8
1.2.2 Internetul-mijloc de publicitate 13
1.2.3 Internet-business 16

2. LIMBAJE SI APLICAȚII UTILIZATE PENTRU ELABORAREA SAITURILOR 21
2.1 Limbaje de descriere 21
2.2 Limbaje de programare 30
2.3 Editoriale specializate 32

3. PREZENTAREA PAGINII WEB CREATE 37
3.1 Obiectivele site-ului 37
3.2 Structura sistemului proiectat 38
3.3 Prezentarea paginii web create 39
3.4 Testarea proiectului 45

4. JUSTIFICAREA ECONOMICĂ 47
4.1 Calculul costului elaborării 47
4.2 Efectul economic al elaborării 57

ÎNCHEIERE 59
BIBLIOGRAFIE 60

Teza de licenta - Rolul sistemelor de operare asupra sistemului de calcul - ID: 02406 - Volum 53 pagini

INTRODUCERE 3

Capitolul I : SINTEZA SISTEMELOR DE OPERARE 5

I.1 Noţiuni generale 5
I.2 Istoricul apariţiei sistemelor de operare 9
I.3 Exemple de sisteme de operare, evoluţia acestora 12

Capitolul II : ROLUL SISTEMELOR DE OPERARE ASUPRA SISTEMULUI DE CALCUL 20
II.1 Particularităţile sistemelor de operare 20
II.2 Activitatea sistemului de operare pentru gestionarea resurselor sistemului de calcul 27
II.2.1 Compararea sistemelor de operare 41
II..3 Tendinţe noi de dezvoltare 46

CONCLUZIE 51
BIBLIOGRAFIE 52
GLOSAR 54

Teza de licenta - Analist Programator - ID: 02405 - Volum 91 pagini

CAPITOLUL. I. : Istoric al Limbajului HTML 3
1.1 Istoric al Limbajului HTML 3
1.1.1 SGML si HTML 4
1.1.2 World Wide Web Consortium 4

CAPITOLUL. II. : Primii pasi 7
2.1 Taguri de baza 7
2.2 Titlul unei pagini 8
2.3 Blocuri preformatate 9
2.4 Culoarea de fond 9
2.5 Culoarea textului 10
2.6 Etichete 11
2.7 Stiluri pentru blocurile de text 12
2.8 Stiluri fizice si logice 14

CAPITOLUL. III. : Fonturi 16
3.1 Culori 16
3.2 Culoarea fontului 16
3.3 Familia fontului 17
3.4 Marimea fontului 18
3.5 Grosimea unui font 19

CAPITOLUL IV. : Blocuri de text 20
4.1 Indentarea unui bloc 20
4.2 Blocul preformatat 20
4.3 Blocuri paragraph 22
4.4 Blocuri de titlu 23
4.4.1 Blocuri
24
4.5 Linii orizontale 25

CAPITOLUL .V. : Imagini 26
5.1 Chenarul si dimensionarea unei imagini 26
5.1.1 Alinierea unei imagini 27
5.1.2 Imagini pentru fondul unei pagini 28
5.1.3 Imagini folosite ca legaturi 28

CAPITOLUL .VI. : Tabele 30
6.1 Inserarea Tabelelor 30
6.2 Chenarul unui tabel 31
6.3 Alinierea tabelului 32
6.4 Definirea culorilor de fond pentru un tabel 34
6.5 Dimensionarea celulei unui tabel 35
6.6 Dimensionarea unui tabel 37
6.7 Titlul unui tabel 38
6.8 Cap de tabel 39
6.9 Alinierea continutului unei celule 40
6.10 Tabele de forme oarecare 41
6.11 Celule vide ale unui tabel 42
6.12 Atribute Internet Explorer pentru tabele 43
6.13 Grupuri de coloane 44
6.14 Atributele “frame” si “rules” 46

CAPITOLUL. VII. : Sintaxa CSS 48
7.1 Stiluri dedicate 48
7.2 Clase de stiluri 49
7.3 Stiluri “identificate” 50
7.4 Stiluri in-line 50
7.5 Stiluri definite in fisiere externe 51

CAPITOLUL. VIII. 52
8.1 Scriptul Paginii Web “Walking through Moldavia” 52

Bibliografie 91

Teza de masterat - Sistem Informatic de Management al Lucrarilor - ID: 02404 - Volum 33 pagini

INTRODUCERE – MOTIVATIA SI DESCRIEREA LUCRARII

1.TEHNOLOGII FOLOSITE

1.1. SCURT ISTORIC
1.2. INSTALAREA SI CONFIGURAREA PLATFORMEI DE LUCRU

2. BAZA DE DATE
2.1. DIAGRAMA RELAŢIONALĂ A BAZEI DE DATE
2.2. DESCRIERE ENTITĂŢI, ATRIBUTE, RELAŢII
2.2.1. OPERATORI
2.2.2. SERVICII
2.2.3. PETENTI
2.2.4. LUCRARI
2.2.5. FLUX
2.2.6. TIPDOSAR
2.2.7. RELATIA „APARTINE”
2.2.8. RELATIA „ESTE”
2.2.9. RELATIA „DEPUNE”
2.2.10. RELATIA „INCLUSA”

3. DESCRIEREA ŞI FOLOSIREA APLICAŢIEI
3.1. PAGINA DE LOGIN
3.2. UTILIZATORII DE LA REGISTRATURA
3.3. UTILIZATORII DIN FLUX
3.4. PAGINA DE ADMINISTRARE

4. CONCLUZII
5. BIBLIOGRAFIE


Teza de licenta - Securitatea site-urilor Web de e-commerce - ID: 02403 - Volum 59 pagini

Introducere

1. Dezvoltarea comerţului electronic

1.1. Ce este comerţul electronic?
1.2. Avantaje şi dezavantaje ale comerţului electronic
1.3. Modele de afaceri în comerţul electronic

2. Aplicaţii Web pentru comerţul electronic
2.1. Componente şi ameninţări de securitate
2.1.1. Componente server ale unui sistem de comerţ electronic
2.1.2. Tranzacţiile în comerţul electronic
2.2. Exemple de aplicaţii

3. Criptografia site-urilor Web de comerţ electronic
3.1. Algoritmi criptografici cu cheie publică - RSA
3.2. Semnătura digitală
3.3. Infrastructuri de chei publice (PKI – Public Key Infrastructure) – cheia pentru un comerţ electronic securizat

4. Reglementări în Uniunea Europeană
4.1. Legislaţia naţională

5. Studiu de caz – Analiza securităţii site-ului de licitaţii online eBay
5.1 eBay - prezentare
5.2 Arhitecturi eBay
5.3 Ameninţări de securitate asupra site-ului de licitaţii online eBay

ConcluziiTeza de an - Filozofia Internetului - ID: 02402 - Volum 37 pagini

Introducere

Hypertext
Istorie şi definiţie
Hypertext şi text digital
Hyper Text Meta Language
De la backspace la delete - anatomie comparată

Spaţii electronice virtuale
De la hypermedia la realitate virtuală, trecând prin cyberspaţiu
Spaţiul virtual electronic
Cyberia sau non-deşertul imaginaţiei.
Fractalii şi construirea Cyberiei
Acces direct
De la realitatea virtuală la realitatea alternativă

Cultura hackerilor
Istorie şi definiţie
Cyberspaţiul primitiv - reţelele de telefonie
Cybercomunităţile primitive
Simbioza calculator - telefon
Teritoriul comun
Exploratorii vestului sălbatic electronic
Casta hackerilor curioşi
Etica hackerilor

net.arta
Geneza
Introducere în net.arta
Cum să devii net.artist
Artişti vedete
Arta vie - virusul electronic
Codul virusului biennale.py
net.artă sau artă digitală?

Fenomenul internet
Internetul şi gândirea stocastică
Istoria internetului, aşa cum a fost rescrisă
Viitorul internetului

Incheiere
Bibliografie

Cărţi "fizice".
Texte electronice
Pagini web

Teza de licenta - Extinderea frameworkului AJAX Spry pentru Dreamweaver Stiletto. Widgetul Spry Rating - ID: 02401 - Volum 51 pagini

1. INTRODUCERE

2. Crearea de extensii folosind Dreamweaver

2.1. Ce sunt extensiile şi de ce se folosesc
2.2. Cum procesează Dreamweaver extensiile
2.3. Despre diferitele tipuri de extensii Dreamweaver
2.4. de programe de aplicaţii - lucrul cu extensii
2.5. Modelul Obiectual al Documentului (DOM)
2.6. Care DOM?

3. Frameworkul Spry
3.1. Spry Effects
3.2. Spry Data
3.3. Spry Widgets

4. Widgetul Spry Rating
4.1. Despre widgetul Spry Rating
4.2. Anatomia widgetului Spry Rating
4.3. Funcţionarea widgetului când suportul javascript lipseşte
4.4. Construirea unui widget Spry Rating
4.5. Configurarea widgetului
4.5.1. Protejarea widgetului pentru votare:
4.5.2. Setarea valorii iniţiale a widgetului:
4.5.3. Trimiterea valorii votate la server:
4.5.4. Modificarea dinamică a valorii widgetului
4.5.5. Votare cu ajutorul tastelor

5. Extensia Spry Rating pentru Dreamweaver CS4
5.1. Componentele extensiei Spry Rating
5.2. Spry. DesignTime.Widget. Base
5.3. Spry.DesignTime.Widget.Manager
5.4. Spry.DesignTime.Editing.Utils
5.5. Spry. DesignTime.Widget. Rating

6. Integrarea şi componentele extensiei
6.1. Inserarea şi modificarea extensiei Spry Rating
6.2. Componentele extensiei
6.2.1. Comenzi
6.2.1.1. Modul de lucru al comenzilor
6.2.1.2. Comanda Spry Rating
6.2.2. Obiecte
6.2.2.1. Modul de lucru al obiectelor
6.2.2.2. Obiectul Spry Rating
6.2.3. Translatori
6.2.3.1. Modul de lucru al translatorilor
6.2.3.2. Translatorul de Spry Widgets
6.2.4. Inspectorul de proprietăţi
6.2.4.1. Modul de funcţionare al PI
6.2.4.2. PI pentru Spry Rating
6.2.5. Alte extensii
6.3.Împachetarea şi distribuţia extensiei Spry Rating

7. Concluzii