Redactare teza de licență la IT și informatică, teza de master la cibernetică, aplicații în IT pentru lucrarea de diplomă la informatică. Cuprins la teza în IT

Teza de licenta - Metode criptografice bazate pe teoria haosului - ID:02427 - Volum 48 pagini

INTRODUCERE
 
1. Informatii generale despre criptografie
2. Notiuni teoretice/generale, informatii succinte despre teoria haosului
3. De ce este importanta trecerea de la algoritmii clasici la cei bazati pe haos (sau importanta combinarii algoritmilor clasici cu cei ai haosului)(1-2 pagini) 
 
CAPITOLUL I. ROLUL ȘI IMPORTANȚA CRIPTOGRAFIEI ÎN SECURITATEA INFORMAȚIEI
1.3. Sisteme criptografice și semnături digitale
Tehnici și algoritmi criptografici
1.2. Metode criptografice de protecție a informației
1.3. Mijloace criptografice moderne - formularea problemei
 
CAPITOLUL II. METODE CRIPTOGRAFICE BAZATE PE TEORIA HAOSULUI
2.1. Principiul criptografiei bazate pe teoria haosului
2.2. Informatii concrete despre sistemele criptografice bazate pe teoria haosului
2.3. Metode de cifrare și descifrare a sistemelor criptografice haotice  

CAPITOLUL III. Proiectarea----- diagramele UML
 
CAPITOLUL IV Realizarea

Soluţii de completare şi îmbunătăţire a metodelor clasice de criptare cu cele bazate pe haos
2.1. Dezvoltarea de aplicații de criptare bazate pe sisteme haotice
 
Capitolul V – partea economica
 
CONCLUZII
BIBLIOGRAFIE
ANEXE

Teza de licenta - Studiu de caz privind comunicarea in timp discret intre doua sisteme haotice - ID:02426 - Volum 82 pagini

MEMORIU TEHNIC.. 7
I. Criptologia. 7
1. Criptografia. 7
2. Analiza criptografica. 8
2.1. Securitatea sistemelor criptografice. 8
2.2. Atacurile criptografice. 9
2.3. Metode de atac. 9

II. Haosul 10
1. Ce este haosul ?. 10
2. Metode de cifrare. 12
2.1. Metoda prin aditie. 12
2.2. Metoda prin incluziune. 13

III. Protocoale. 14
1. Introducere in protocoale. 14
2. Scopul protocoalelor 15
3. Tipuri de protocoale. 15
3.1. Protocoale cu arbitru. 15
3.2. Protocoale cu judecator-arbitru. 16
3.3. Protocoale cu disciplina intrinseca. 17
4. Atacuri la protocoale. 18
5. Comunicarea cu ajutorul unui criptosistem cu cheie secreta. 19
6. Comunicarea cu ajutorul sistemelor criptografice cu cheie publica. 20
7. Sisteme criptografice hibride. 22
8. Problemele. 22
9. Solutii 23
9.1. Autentificarea. 23
9.2. Semnaturi digitale. 23
9.3. Datarea. 24

IV. Alegerea mediului de implementare : Microsoft® Visual C++®. 25
1. Prezentare. 25
2. "Vrajitorii” mediului Developer Studio : 25
3. Proiectare orientata pe obiect si functii virtuale. 27
4. Clase de baza MFC.. 28
5. Utilizarea limbajului C++ pentru programarea in Windows. 28
5.1. Meniuri 30
5.2. Casete de dialog. 31
6. Arhitectura Document/View.. 33

MEMORIU DE PROIECTARE.. 34
1. Ce s-a dorit de a se obţine de la acest proiect?. 34
2. Programarea folosind multithreading. 34
2.1. Procese si fire de executie. 34
2.3. Multithreading MFC.. 37
3. Aplicatia Client 39
4. Criptarea. 44
5. Aplicatia server. 46
6. Descifrarea. 47
7. Protocolul de autentificare. 50

REZULTATE EXPERIMENTALE.. 52
CONCLUZII. 60
BIBLIOGRAFIE.. 61
ANEXE          

Teza de master - Crearea unui sistem de plăți online - ID:02424 - Volum 74 pagini

INTRODUCERE...........7
 
1. NOȚIUNI TEORETICE ȘI ANALIZA SOLUȚIILOR EXISTENTE....10

1.1. Analiza sistemelor de achitare online.....................................10
1.1.1. Marketing online – oportunități și strategii...........................10
1.1.2. Republica Moldova printre liderii online-ului internațional......11
1.1.3. Tipuri de monetizări online.................................................13
1.1.4. Platforme existente pe piața națională și internațională........15
1.2. Prezentare sisteme de operare mobile...................................18
1.2.1. Conceptul „smarphone” și idea de SO.................................18
1.2.2. Cele mai raspîndite SO mobile............................................19
1.2.3. De ce Android ca platformă de dezvoltare..........................20
1.3. Tehnologii mobile avansate...................................................22
1.3.1. Arhitectura Android și interfața de programare a aplicațiilor Google……22
1.3.2. Protocoale de comunicare client server..............................25
1.3.3. Securizarea transferului de date........................................27
 
2. ASPECTE ANALITICE DE PROIECTARE ȘI DEZVOLTARE A SISTEMULUI......28
2.1. Limbaje de programare și tehnologii utilizate.......................................28
2.1.1. Limbajul OOP Java și Android SDK...................................................28
2.1.2. Standartele de comunicare REST.....................................................30
2.1.3. Forme de reprezentare a datelor JSON și XML..................................31
2.1.4. Metode de stocare a datelor utilizînd SQLite și Shared Preferences.....32
2.1.5. Mediulu de dezvoltare Android Studio – instalare și configurare........33
2.1.6. Concepte, activități și resurse ale unei aplicații Android....................34
2.2. Proiectarea și modelarea sistemului de plăți online.............................36
2.2.1. Cearea diagramelor SSD................................................................36
2.2.2. Crearea diagramelor de componente și desfășurare........................39
2.3. Implementarea sistemului de plăți online..........................................41
2.3.1. Modelul arhitectural MVC...............................................................41
2.3.2. Aplicarea tehnologiei material design............................................42
2.3.3. Utilizarea design patterns și tehnici native Android.........................44
 
3. ANALIZA REZULTATELOR ȘI TESTAREA PRODUSULUI SOFT.......46
3.1. Analiza sistemul elaborat...........................................................46
3.1.1. Analiza diagramei cazurilor de utilizare………………………………………46
3.1.2. iPayMd – soluție de saturașie a pieșei interne.........................53
3.1.3. Analiza tehnologiei Goole Cloud Messaging.............................54
3.2. Publicarea sistemului de plăți online.........................................57
3.2.1. Respectarea politicilor de confidențialitate Google...................57
3.2.2. Publicarea aplicației pe platforma internațională Google Play.......59
3.3. Platforme de analiză și cercetare..............................................63
3.3.1. Utilizarea platformei de repozitorii Bitbucket. .........................63
3.3.2. Integrarea platformei de monitorizare Splunk Mint..................65
3.3.3. Analiza și corectarea bug-urilor apărute. ..............................67
3.4. Mentenanța proiectului pe durata lungă. ..................................69
3.4.1. Posibilitatea de Update în timp real. Screen de pe goole play.......69
3.4.2. Feedback-ul utilizatorului în perspectiva înbunătățirii calității.......70
 
CONCLUZII...................72
BIBLIOGRAFIE..............73
ANEXE.........................74

Teza de licenta - Transformari geometrice la calculator - ID:02423 - Volum 64 pagini

INTRODUCERE 3
 
1. TRANSFORMĂRI GEOMETRICE ALE GRAFICII PE CALCULATOR  5

1.1. Transformări geometrice plane5
1.2. Transformări geometrice în spaţiu 12
1.3. Concluzii la capitolul 124 
 
2. TRASAREA PRIMITIVELOR GRAFICE 25
2.1. Primitive grafice  25
2.2. Trasarea incremntală  25
2.3. Segmenze de linii  26
2.4. Algoritmul punctului de mijloc   28
2.5. Cercuri  31
2.6. Elipse  36
2.7. Concluzii la capitolul   242 
 
3. DESENAREA GEOMETRICĂ PRIN EXEMPLE 45
3.1. Trasarea primitivelor grafice în Turbo Pascal 45
3.2. Modelarea geometrică în AutoCAD 50
3.3. Grafica pe calculator în OpenGL 57
3.4. Concluzii la capitolul 360
 
CONCLUZII GENERALE   61
BIBLIOGRAFIA   62
Anexe   63

Teza de licenta - Subsistem informatic privind managementul activitatii hoteliere - ID:02422 - Volum 62 pagini

INTRODUCERE 5

I. ANALIZA SISTEMULUI INFORMAŢIONAL EXISTENT 6

1.1. STUDIUL DE ANSAMBLU AL HOTELULUI “NOBIL” 6
1.2 ESENŢA ECONOMICO-ORGANIZATORICĂ A PROBLEMEI 13
1.3. RESURSELE INFORMAŢIONALE EXISTENTE 14
1.4. NECESITATEA CREĂRII SUBSISTEMULUI PRECONIZAT 16

II. PROIECTAREA DE ANSAMBLU A SUBSISTEMULUI INFORMATIC 17
2.1. CERINŢELE ŞI OBIECTIVELE VIITORULUI SUBSISTEM INFORMATIC 17
2.2. CATEGORIILE DE IEŞIRI ALE SUBSISTEMULUI INFORMATIC 19
2.3. CATEGORIILE DE INTRĂRI ALE SUBSISTEMULUI INFORMATIC PRECONIZAT 22
2.4. ATRIBUTELE BAZEI INFORMAŢIONALE (BI) 24
2.5.INSTRUMENTELE UTILIZATE LA CREAREA SUBSISTEMULUI 26

III. PROIECTAREA DE DETALIU A SUBSISTEMULUI PRECONIZAT 27
3.1. PROIECTAREA INTRĂRILOR ȘI VIDEOFORMATELOR DE INTRARE 27
3.2. PROIECTAREA IEȘIRILOR. VIDEOFORMATELE DE IEȘIRE 30
3.3. STRUCTURAREA BAZEI INFORMAŢIONALE 34
3.4. SPECIFICAŢII PROCEDURI AUTOMATE 40
3.5. SPECIFICAŢII PROCEDURI MANUALE 41
3.6. ADMINISTRAREA ŞI ACTUALIZAREA SUBSISTEMULUI 41
3.7. PROCESUL TEHNOLOGIC DE PRELUCRARE A INFORMAŢIEI 43

IV. ASPECTE DE EFICIENȚĂ ECONOMICĂ A SUBSISTEMULUI INFORMATIC PROIECTAT 46
4.1. METODOLOGIA DE ESTIMARE A EFICIENȚEI ECONOMICE 46
4.2. APRECIEREA EFICACITĂŢII SUBSISTEMULUI INFORMATIC 47

CONCLUZII 52
BIBLIOGRAFIE 53
ANEXE 54

Teza de licenta - Conceperea sistemului informatic pentru realizarea productiei unei avicole - ID:02421 - Volum 77 pagini

INTRODUCERE 3

1 ROLUL INFORMATICII ECONOMICE ÎN MANAGEMENTUL FIRMEI 4

1.1. Sistemul informaţional 4
1.2.Tipologia sistemelor informaţionale 7
1.3. Sistemele informaţionale pentru management 16

2 EVOLUŢIA LIMBAJELOR DE PROGRAMARE UTILIZATE PENTRU CREAREA SISTEMELOR INFORMATICE 19
2.1Definiţie şi scurt istoric 19
2.2 Nivele ale limbajelor de programare 27
2.3 Prezentare JAVA 37
2.4 Structura lexicală Java 40

3. CONCEPEREA SISTEMULUI INFORMATIC PENTRU REALIZAREA PRODUCŢIEI 43
3.1 Esenţa Economico – Organizatorică şi conţinutul problemei 44
3.2 Analiza resurselor informaţionale 45
3.3 Tehnologia prelucrării informaţionale 47
3.4 Justificarea oportunităţii realizării subsistemului informatic 48
3.5 Definirea structurii funcţionale a subsistemului informatic 49
3.6 Prezentarea sistemului informatic proiectat 50

4. JUSTIFICAREA ECONOMICĂ 57
4.1 Calculul costului elaborării 57
4.2 Efectul economic al elaborării 67

CONCLUZII 68
BIBLIOGRAFIE 69
ANEXA1 71

Teza de licenta - Proiectarea reţelei transport de date DSL-VPN dintre Banca Naţională a Moldovei şi băncile comerciale - ID:02420 - Volum 74 pagini

Introducere ……….10


1. Funcţionarea şi securitatea a reţelei VPN.....13
1.1 Modalități de protecție a datelor…………. ..………13
1.2  Transmisia datelor prin VPN .........................17
1.3  Caracteristici ale protocoalelor de securitate......19
1.3.1 Layer-2 Tunneling Protocol, sau L2TP……………19
1.3.2 Internet Protocol Security sau IPSec............19
1.3.3 SOCKS 5…………………….……….……..…………....…….20
1.4 Modalităţi de aplicare VPN..............................23
1.4.1 Accesul de la distanţă ...............................23
1.4.2 Intranet.....................................................24
1.4.3 Extranet ...................................................25
 
2. Proiectarea reţelei transport de date DSL-VPN dintre Banca Naţională a Moldovei şi băncile comerciale....26
2.1 Avantajele proiectării reţelei DSL-VPN.......26
2.2 Principiul de funcţionare a arhitecturii proiectate în baza  tunelelor VPN.....28
2.3 Tehnicile şi serviciile oferite de router-ul CISCO 1841................31           
2.4 Tehnicile şi serviciile oferite de switch-ul 2690-2TT......................33  
2.5 Implimentarea metodei de tunelare ................……………...….…. 34                                                                      
2.6 Caracteristicile routerelor care au capacitatea de a menţine tunele VPN……53
2.7 Securitatea activităţii vitale.........................55
2.7.1 Introducere…………………………………………………..55
2.7.2 Măsuri de protecţie a mediului ambiant……56
 
3. Argumentarea Economică A Proiectului.......58
3.1. Introducere …………………………………......................58
3.2. Planul de elaborare al diplomei……………………………59
3.3. Calculul salariului…………………………………………….…….60
3.4. Calculul cheltuielilor materiale………………………………63
3.5. Caracteristica echipamentului…………………………….…68
3.6. Determinarea cheltuielilor totale de activitate……69
3.7. Eficienţa economică.......70

Concluzie...............75
Abrevieri...............77
Bibliografie............79

Teza de an - Subsistem informatic privind comercializarea producţiei - ID:02419 - Volum 32 pagini

INTRODUCERE 3

1 ROLUL INFORMATICII ECONOMICE ÎN MANAGEMENTUL FIRMEI 4

1.1. Sistemul informaţional 4
1.2. Sistemele informaţionale pentru management 7

2 PREZENTARE GENERALĂ JAVA 10
2.1 Definiţie şi scurt istoric 10
2.2 Structura lexicală Java 12

3. CONCEPEREA SISTEMULUI INFORMATIC PENTRU REALIZAREA PRODUCŢIEI 15
3.1 Esenţa Economico – Organizatorică şi conţinutul problemei 16
3.2Analiza resurselor informaţionale 17
3.3 Tehnologia prelucrării informaţionale 19
3.4 Justificarea oportunităţii realizării subsistemului informatic 20
3.5 Definirea structurii funcţionale a subsistemului informatic 21
3.6 Prezentarea sistemului informatic proiectat 22
3.7 Listingul sistemului informatic proiectat 24

CONCLUZII 31
BIBLIOGRAFIE 32

Teza de licenta - Monitorizarea spectrului radio în benzile utilizate de Armata Nationala - ID:02418 - Volum 73 pagini

Introducere 5

Capitolul 1 Spectrul radio 6

1.1 Consideraţii generale 6
1.2 Importanța și dimensiunile spectrului radio în realizarea securității naționale și colective contemporane 7
1.3 Utilizarea spectrului de frecvențe radio 10
1.4 Centrul Naţional de frecvențe radio 16
1.4.1 Lista serviciilor prestate de către Centrul Naţional pentru Frecvențe Radio 17

Capitolul 2 Studiul privind monitorizarea și managementul spectrului de frecvențe radio 21
2.1 Evoluția reglementării și utilizării a spectrului de frecvențe radio 21
2.2 Monitorizarea utilizării frecvențelor radio 28
2.3 Componența sistemului de monitorizare a spectrului de frecvențe radio 33
2.4 Gestionarea tehnică al spectrului de frecvențe radio 42
2.5 Actualitatea monitorizării spectrului radio și implementarea acestuia în Armata Națională 51

Capitolul 3 Elaborarea unui ghid pentru monitorizarea spectrului radio pe scară ierarhică în Armata Națională 51
3.1 Consideraţii generale 51
3.2 Elaborarea ghidului pentru monitorizarea spectrului radio pe scară ierarhică în Armata Națională 54
3.3 Căile de implementare a serviciului pentru monitorizarea spectrului radio în Armata Națională 66

Concluzie 68
Bibliografie 69

Proiect de an - Subsistem informatic pentru evidenta angajatilor unei intreprinderi - ID:02417 - Volum 32 pagini

INTRODUCERE 3

1 PREZENTARE GENERALĂ A SA „Combinatul de articole din carton” 4

1.1. Structura organizatorică a firmei 6
1.2. Analiza resurselor informaționale 7
1.3. Importanța realizării unui subsistem informatic 7

2. CONCEPEREA SISTEMULUI INFORMATIC PENTRU EVIDENȚA ANGAJAȚILOR ÎNTREPRINDERII 9
2.1. Analiza elementelor necesare realizării bazei de date 9
2.2. Crearea bazei de de date 13
2.3. Popularea bazei de date create 17
2.4. Crearea interogărilor necesare 18
2.5 Crearea formularelor și rapoartelor necesare activității de gestiune personal 23

CONCLUZII 28
BIBLIOGRAFIE 29

Proiect de an - Sistem informatic privind evidenţa resurselor umane la întreprindere - ID:02416 - Volum 27 pagini

Introducere . . . . .3

1 Analiza sistemului informaţional existent . . . . . .5

1.1 Caracteristica unităţii social-economice . . . . . .5
1.2 Esenţa economico-organizatorică şi conţinutul problemei . . . . 8
1.3 Analiza resurselor informaţionale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
1.4 Tehnologia prelucrării informaţiei. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
1.5 Justificarea necesităţii şi oportunităţii realizării unui subsistem informatic . . . .15

2 Proiectarea de ansamblu a SI „ResurseUmane” . . . . . . . . . . . . . 17
2.1 Obiectivele şi structura funcţională a sistemului informatic. . . . . 17
2.2 Resurse informaţionale……….. . . . . . . . . . . . …. . . . .. .. . . . .….19
2.2.1 Definirea ieşirilor.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . .. .. . . .. . 19
2.2.2 Determinarea intrărilor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .20
2.2.3 Clasificarea şi codificarea informaţiei . . . . . . . . . . . . . . . . . .21
2.3. Echipamente şi produse program necesare . . . . . . . . . . . . . . 23

Concluzii. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Bibliografie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27

Teza de masterat - Declansatoare SQL - ID:02415 - Volum 76 pagini

INTRODUCERE 2

1. ELEMENTE DE TEORIA STRUCTURILOR DE DATE 4

1.1. Organizarea datelor 4
1.2. Relaţii între date 5
1.3. Structuri de date 6
1.4. Modele de date 11
1.5. Baze de date 14
1.6. Sisteme de gestiune a bazelor de date 15
1.7. Funcţiile unui sistem de gestiune a bazelor de date 17

2. BAZE DE DATE. PROIECTARE. IMPLEMENTARE. GESTIONARE 19
2.1 Clasificarea sistemelor de baze de date 20
2.2 Organizarea datelor într-o bază de date 24
2.3 Sistem de gestiune a bazelor de date 27

3. LIMBAJUL SQL. DECLANȘATOARE 37
3.1 Descrierea limbajului SQL 37
3.2 Declanșatoare în SQL 54

CONCLUZIE 75
BIBLIOGRAFIE 77

Proiect de an - Proiectarea rețelei Fălești-Chișinău-Hîncești-Soroca cu utilizarea tehnologiei SDH - ID:02414 - Volum 29 pagini

INTRODUCERE 3

1. SARCINA PENTRU PROIECTAREA UNEI REŢELE DE COMUNICAŢIE CU UTILIZAREA CABLULUI OPTIC 6

1.1 DESTINAŢIA ŞI CERINŢE GENERALE CĂTRE REŢEA 6
1.2 ALEGEREA DATELOR INIŢIALE 7

2. ALEGEREA TOPOLOGIEI REŢELEI ŞI A TRASEULUI DE TRASARE A CABLURILOR 8

3. DETERMINAREA NUMĂRULUI DE CANALE 9

4. ALEGEREA SISTEMULUI DE TRANSMISIUNE şi DETERMINAREA NUMĂRULUI DE F.O. ÎN C.O. 13

5. ELABORAREA CONSTRUCŢIEI şi SEC IK >\ \UI \ GRAFICA A CABLULUI OPTIC. 14

6. PRINCIPIILE DE CONSTITUIRE A ECHIPAMENTELOR TERMINALE A LINIEI DE COMUNICAŢII CU F.O. 16


7. DETERMINAREA PARAMETRILOR DE TRANSMISIUNE A F.O. 17
7.1 DETERMINAREA APERTURII NUMERICE, A FRECVENŢEI NORMATE ŞI A NUMĂRULUI DE MODE 18
7.2 CALCULUL ATENUĂRII SEMNALULUI ÎN F.O. 20
7.3 DISPERSIA ŞI CAPACITATEA DE TRANSFER 22

8. DETERMINAREA LUNGIMII SECTORULUI DE REGENERARE 24

CONCLUZIE 28
BIBLIOGRAFIE 29

Teza de an - Sistem informatic pentru evidenta personalului - ID:02413 - Volum 32 pagini

INTRODUCERE 3

1 PREZENTARE GENERALĂ A SC ARRON SRL 4

1.1. Structura organizatorică a firmei 6
1.2. Prezentarea principalelor resurse informatice existente 7
1.3. Resursele hardware 7

2. CONCEPEREA SISTEMULUI INFORMATIC PENTRU EVIDENȚA PERSONALULUI ȘI CALCULUL SALARIILOR 9
2.1. Analiza elementelor necesare realizării bazei de date 9
2.2. Crearea bazei de de date 13
2.3. Popularea bazei de date create 17
2.4. Creerea interogarilor necesare 18
2.5 Crearea formularelor și rapoartelor necesare activității de gestiune personal 23

CONCLUZII 28
BIBLIOGRAFIE 29

Teza de licenta - Realizarea unui sistem informatic pentru desfacerea stocurilor de mărfuri - aplicație la societatea comercială Dalia SRL - ID:02412 - Volm 71 pagini

CAP. 1 APROVIZIONAREA TEHNICO-MATERIALA SI ACTIVITATEA DE DESFACERE-VANZARE A PRODUSELOR
1.1. Notiuni generale privind activitatea de aprovizionare si de desfacere
1.2.Gestiunea economica a stocurilor
1.2.1. Stocurile – definitie, rol, functii si natura ecomica
1.2.2. Tipologia stocurilor de materile
1.2.3. Modalitati de exprimare a stocurilor
1.2.4. Factorii care influenteaza nivelul de formare al stocurilor
1.2.5 Lipsa de stoc, suprastocarea si stocurile neeconomice
1.3. Activitatea de desfacere – vanzare a produselor
1.3.1 Elemente caracteristice vanzarilor de produse
1.3.2 Vanzarile complexe si functiile serviciilor
1.3.3 Indicatori de evaluare a programelor de desfacere a produselor
1.3.4 Activitatea de desfacere a produselor finite

CAP. 2 PREZENTAREA SOCIETATII COMERCIALE ‘DALIA’ S.R.L. SI A ACTIVITATII DE DESFACERE DIN CADRUL ACESTEIA
2.1 CARACTERISTICI GENERALE ALE SOCIETATII COMERCIALE ‘DALIA’ S.R.L.
2.1.1. PROFILUL UNITATII
2.1.2. OBIECTIVELE AGENTULUI ECONOMIC
2.1.3. RELATIILE DE COLABORARE CU ALTI AGENTI ECONOMICI
2.1.4. ORGANIGRAMA SOCIETATII COMERCIALE
2.2.PREZENTAREA ACTIVITATII DE DESFACERE DIN CADRUL SOCIETATII DALIA S.R.L.
2.3. SARCINILE SI ATRIBUTIILE COMPARTIMENTULUI DE DESFACERE

CAP. 3 ANALIZA SISTEMULUI INFORMATIONAL EXISTENT
3.1. CONCEPTUL DE SISTEM INFORMATIONAL
3.2. SUBSISTEMUL INFORMATIONAL AL SOCIETATII COMERCIALE DALIA S.R.L. PRIVIND DESFACEREA DE MARFA
3.2.1. IESIRILE SISTEMULUI
3.2.2. INTRARILE SISTEMULUI
3.3. APRECIERI REFERITOARE LA SUBSISTEMUL INFORMATIONAL ACTUAL

CAP. 4 PROIECTAREA SUBSISTEMULUI INFORMATIC DESFACEREA STOCURILOR DE MARFA
4.1. STRUCTURA DE BAZA A SUBSISTEMULUI PROPUS SI ARIA SA DE CUPRINDERE
4.4. DESCRIEREA BAZEI DE DATE RELATIONALE
4.5. DESCRIEREA BAZEI DE DATE RELATIONALE

Bibliografie

Raport privind stagiul de practica - ID:02411 - Volum 34 pagini

INTRODUCERE 3

1 DESCRIEREA COMPANIEI 4

2 RESURSELE INFORMAȚIONALE ALE COMPANIEI 8

3 PREZENTAREA PAGINII WEB CREATE 14

3.1 Principiile de proiectare a site -ului WEB 14
3.2 Obiectivele site-ului creat 24
3.3 Structura sistemului proiectat 25
3.4 Prezentarea paginii web create 25
3.5 Testarea proiectului 31

CONCLUZII 33
BIBLIOGRAFIE 34

Teza de licenta - Proiectarea de detaliu a locației web pentru compania “E-MARKET”S.R.L. - ID:02410 - Volum 74 pagini

INTRODUCERE 3

1 ANALIZA SISTEMULUI INFORMAȚIONAL AL COMPANIEI “E-MARKET”S.R.L. 6

1.1 Caracteristica unităţii social-economice “E-Market”S.R.L. 6
1.2 Analiza resurselor informaționale ale companiei “E-Market”S.R.L. 8
1.3 Justificarea necesitaţii realizării locaţiei web pentru compania “E-Market”S.R.L 14

2 PROIECTAREA DE ANSAMBLU A LOCAȚIEI WEB PENTRU COMPANIA “E-MARKET”S.R.L. 17
2.1 Etape de realizare a unei locații web 17
2.2 Principii de planificare și proiectare a locației web 18
2.3 Obiectivele a locației web preconizate 27
2.4 Cerințe față de interfața grafică a locației web 28
2.5 Definirea ieșirilor și intrărilor 31
2.6 Arborele de pagini 32
2.7 Estimarea necesarului de resurse hard și soft 33

3 PROIECTAREA DE DETALIU A LOCAȚIEI WEB PENTRU COMPANIA “E-MARKET”S.R.L. 35
3.1 Definirea cerinţelor funcţionale şi a interfeţei grafice 35
3.2 Descrierea paginilor locației web preconizată 36
3.3 Întreţinerea, actualizarea şi administrarea locaţiei web create 51
3.4 Tehnologii utilizate în proiectarea și design-ul locației web 52

4 EFICIENȚA ECONOMICĂ A LOCAȚIEI WEB PROIECTATE 60
4.1. Estimarea costurilor totale de elaborare a sistemului „E-magazin” 61
4.2. Cheltuielile de exploatare a sistemului „E-magazin” 63
4.3. Aprecierea gradului de utilitate 64

CONCLUZIE 67
BIBLIOGRAFIE 69
Lista abrevierilor 70
ANEXA 1 71

Teza de licenta - Proiectarea web la un hotel - ID:02409 - Volum 64 pagini

INTRODUCERE 3

1 INTERNETUL ŞI POSIBILITĂŢILE ACESTUIA 5

1.1 Istoria apariţiei şi posibilităţile acestuia 5
1.2 Rolul Internetului pentru societate 10
1.2.1 Internetul – sursă de informare 10
1.2.2 Internetul – mijloc de publicitate 13
1.2.3 Internet-business 15

2. LIMBAJE SI APLICAȚII UTILIZATE PENTRU ELABORAREA SAITURILOR 17
2.1 Limbaje de descriere 18
2.2 Limbaje de programare 24
2.3 Editoriale specializate 39

3. PREZENTAREA PAGINII WEB CREATE 41
3.1 Obiectivele site-ului 41
3.2 Structura sistemului proiectat 42
3.3 Prezentarea paginii web create 43
3.4 Testarea proiectului 47

4 PARTEA ECONOMICĂ A PROIECTULUI 49
4.1 Noţiuni generale 49
4.2 Calculul cheltuielilor pentru elaborarea proiectului 55
4.3. Analiza eficacităţii economice 56

CONCLUZIE 57
BIBLIOGRAFIE 58

Teza de licenta - Limbaje și aplicații utilizate pentru elaborarea saiturilor - ID:02408 - Volum 61 pagini

INTRODUCERE 2

1.INTERNETUL ȘI POSIBILITĂȚILE ACESTUIA 4

1.2 Istoria apariției și perspectivele oferite 4
1.2 Rolul Internetului pentru societate 8
1.2.1 Internetul-sursă de informare 8
1.2.2 Internetul-mijloc de publicitate 13
1.2.3 Internet-business 16

2. LIMBAJE SI APLICAȚII UTILIZATE PENTRU ELABORAREA SAITURILOR 21
2.1 Limbaje de descriere 21
2.2 Limbaje de programare 30
2.3 Editoriale specializate 32

3. PREZENTAREA PAGINII WEB CREATE 37
3.1 Obiectivele site-ului 37
3.2 Structura sistemului proiectat 38
3.3 Prezentarea paginii web create 39
3.4 Testarea proiectului 45

4. JUSTIFICAREA ECONOMICĂ 47
4.1 Calculul costului elaborării 47
4.2 Efectul economic al elaborării 57

ÎNCHEIERE 59
BIBLIOGRAFIE 60