Teze de licență în domeniile turism/ industrie hotelieră; teze de master în turism și servicii hoteliere; proiecte de an, rapoarte de practică în Moldova.

Teza de master - Dezvoltarea turismului cultural în orașul Sibiu - ID:02657 - Volum 81 pagini

Introducere 

Capitolul I. ASPECTE PRIVIND TURISMUL CULTURAL

1.1. Concepte și definiții privind turismul cultural
1.2. Definirea managementului destinaţiei
1.3. Turismul cultural în Sibiu, România 
 
Capitolul II. VALORIFICAREA OFERTEI TURISTICE DIN ORAȘUL SIBIU
2.1. Prezentarea generală a orașului Sibiu
2.2. Patrimoniul turistic cultural al orașului Sibiu
2.3. Prezentarea ofertei turistice în orașul Sibiu 
 
Capitolul III. STRATEGII DE DEZVOLTARE A TURISMULUI CULTURAL DIN ORAȘUL SIBIU
3.1. Proiecte zonale și culturale pentru orașul Sibiu
3.2 Strategiile de dezvoltare a destinației turistice Sibiu
3.3. Circuit turistic în orașul Sibiu
  
Concluzii
Bibliografie

Teza de licenta - Valorificarea Superioara a Potentialului Turistic al Judetului Sibiu - ID:02656 - Volum 66 pagini

Introducere
 
CAPITOLUL I. PREZENTAREA GENERALĂ A JUDEŢULUI  SIBIU
1.1. Delimitari geografice
1.2. Istoricul judetului
1.3. Caracterizarea judeţului Sibiu din punct de vedere economic
1.3.1. Tipologia societăţilor economice existente la nivelul judeţului Sibiu
1.3.2. Agricultura
1.3.3. Industria
1.3.4. Sectorul serviciilor

CAPITOLUL II. POTENŢIALUL TURISTIC AL JUDEŢULUI SIBIU 
2.1. Resurse turistice naturale
2.2. Resurse şi atracţii turistice antropice
2.3. Forme de turism practicate la nivelul judeţului Sibiu
2.3.1. Turismul montan
2.3.2. Turismul  balnear
2.3.3. Agroturismul şi turismul rural în judeţul Sibiu
2.3.4. Turismul cultural
 
CAPITOLUL III. ANALIZA SWOT A TURISMULUI DIN JUDEŢUL SIBIU
3.1. Punctele forte ale turismului sibian
3.2. Punctele slabe al turismului sibian
3.3. Oportunităţi pentru dezvoltarea turismului din judeţul Sibiu
3.4. Ameninţări

CAPITOLUL IV. ANALIZA CIRCULAŢIEI TURISTICE MANIFESTATE IN JUDEŢUL SIBIU, ÎN PERIOADA 2005 – 2009
4.1. Indicatori ai ofertei
4.2. Indicatori ai cererii turistice
4.3. Indicatori ai relaţiei cerere – ofertă
4.4. Direcţii de valorificare a potenţialului turistic din judeţul Sibiu

CONCLUZII
BIBLIOGRAFIE

Teza de licenta - Turism in Cetatea Sibiului - ID:02655 - Volum 45 pagini

Argument…………pag.2. 
 
Capitolul 1. Judeţul Sibiu – Prezentare Generală………pag.3.

I.1. Istoria Oraşului…………………………………………….pag.3.
I.2. Date generale…………………………………………………pag.3.
I.3. Potenţialul turistic…………………………………………pag.4.
A. Potenţialul turistic natural………………………………pag.4.
B. Potenţialul turistic antropic……………………………pag.7.
B.1. Obiective turistice cu caracter istoric………pag.7.
B.1.1. Clădiri istorice…………………………………………pag.7.
B.1.2. Turnuri de apărare…………………………………pag.10.
B.1.3. Zidurile de apărare…………………………………pag.11.
B.1.4. Pieţe cu caracter istoric……………………………pag.12.
B.2. Obiective turistice cu caracter religios…………pag.13.
B.3. Obiective turistice cu caracter cultural……………pag.14.
B.4. Obiective turistice etno-grafice şi folclorice……pag.20.
B.5. Potenţialul thnico-economic……………………………pag.21.
B.6. Potenţialul socio-demografic…………………………pag.22.
 
Capitolul II. Baza tehnico-materială………pag.23.
2.1. Structuri de cazare…………………………………pag.23.
2.2. Structuri de alimentaţie…………………………pag.30.
2.3. Structuri de agrement……………………………pag.33.
2.4. Căile de comunicaţie………………………………pag.36
 
Capitolul 3. Analiza activităţii turistice………pag.37.
3.1. Tipuri şi forme de turism…………pag.37.
3.2. Date statistice referitoare la turiştii din Judeţul Sibiu……pag.38. 
 
Capitolul IV. Conceperea produsului turistic………pag.39.
4.1. Traseul turistic. Programul turistic………pag.39.
4.2. Analiza de preţ………Pag.40
 
Concluzii…………………pag.41.
Bibliografie………………pag.42.
Anexe………………………pag.43.

Teza de licenta - Dezvoltarea durabila a turismului in judetul Sibiu - ID:02654 - Volum 89 pagini

Introducere….........3
 
CAPITOLUL I. Patrimoniul natural şi turistic al judeţului Sibiu
1.1. Aşezare geografică…..............5
1.2. Resurse naturale….................7
1.3. Relieful.................................9
1.4. Clima şi apele…..................10
1.5. Vegetaţia şi fauna….............11
1.6. Resurse turistice culturale…....12
1.7. Indicatori economici...............14
 
CAPITOLUL II. Analiza activităţilor şi echipamentelor pentru turism
2.1. Tipuri de turism..........................21
2.2. Circulaţia turistică…....................33
2.3. Infrastructura pentru turism........42
 
CAPITOLUL III. Dezvoltarea durabila-prioritate în dezvoltarea turismului
3.1. Impactul turismului asupra mediului natural........46
3.2. Efectele negative ale turismului asupra mediului......53
 
CAPITOLUL IV. Propuneri de dezvoltare a turismului durabil în judeţul Sibiu
4.1 Analiza SWOT....56
4.2. Propuneri de dezvoltare durabilă a turismului.......67
 
CONCLUZII...............78
BIBLIOGRAFIE.........83

Teza de master - Gestiunea activitatii turistice in orasul Budapesta - ID:02653 - Volum 76 pagini

Introducere 
 
CAPITOLUL I. TENDINȚE DE DEZVOLTARE A TURISMULUI UNGARIEI

1.1. Caracteristica generală a Ungariei
1.2. Evaluarea potențialului turistic al Ungariei
1.3. Analiza nivelului de dezvoltare a infrastructurii turistice 
 
CAPITOLUL II. ROLUL CAPITALEI BUDAPESTA ÎN DEZVOLTAREA UNGARIEI
2.1. Scurt istoric al capitalei Budapesta
2.2. Prezentarea serviciilor de cazare și alimentație
2.3. Analiza infrastructurii turistice în Budapesta 
 
CAPITOLUL III. VALORIFICAREA ACTIVITĂȚII TURISTICE ÎN ORAȘUL BUDAPESTA
3.1. Valorificarea potențialului turistic al destinației Budapesta
3.2. Circulația turistică în Budapesta. Itinerarii turistice
3.3. Direcții de dezvoltare a traseelor turistice în orașul Budapesta și impactul acestor strategii
 
Concluzii generale
Bibliografie
Anexe

Teza de an - Locul Turismului in Economia Ungariei - ID:02652 - Volum 24 pagini

CAP.I. PREZENTAREA UNGARIEI CA DESTINAŢIE TURISTICĂ.. 3
1.1. Generalităţi 3
1.2. Mediul Natural 3
1.3. Istoricul ţării 4
1.4. Populaţia şi demografia. 5
1.5. Nivel de dezvoltare economico-socială. 6
1.6. Potenţialul turistic al Ungariei 8
 
CAP.II. LOCUL TURISMULUI ÎN ECONOMIA UNGARIEI. 17
2.1. Indicatorii macroeconomici 17
2.2. Calculul şi interpretarea principalilor indicatori ai turismului 19
 
CAP. III. Concluzii 23
 
Bibliografie  24

Teza de an - Evaluarea destinaţiei turistice internaţionale Ungaria - ID:02651 - Volum 30 pagini

1. Prezentare generală a Ungariei...........pg.3 

2. Accesibilitatea destinației turistice......pg.4-5 
3. Descrierea resurselor turistice naturale și antropice.....pg.6-10 
4. Descrierea formelor de turism dominante......pg.11-15 
5. Nivelul de dezvoltare a infrastructurii turistice......pg.15 
6. Evaluarea serviciilor de cazare........pg.16-20 
7. Evaluarea serviciilor de alimentație (bucătăria din zona dată)....pg.21-23 
8. Servicii de agrement, divertisment......pg.24-25 
9. Tarife pentru serviciile de agrement, cazare, alimentaţie...pg.26 
10. Riscuri pentru vizitatori.......pg.27 
11. Circulația turistică către destinație (numărul de sosiri și de plecări anual).....pg.28  
 
Bibiliografie.........pg.29 
Anexe.........pg.30

Teza de licenta - Estimarea turismului de afaceri în Republica Moldova si elaborarea directiilor de dezvoltare în contextul experientei mondiale - ID:02650 - Volum 70 pagini

Introducere 
 
CAPITOLUL I. CONSIDERAȚII GENERALE ASUPRA TURISMULUI DE AFACERI

1.1. Turismul de afaceri – concepte, definiții, particularități
1.2. Formele și factorii determinanți ai turismului de afaceri
1.3. Turismul de afaceri pe plan internațional 
 
CAPITOLUL II. PARTICULARITĂȚILE DEZVOLTĂRII TURISMULUI DE AFACERI ÎN REPUBLICA MOLDOVA
2.1. Formele cu caracter extern a turismului de afaceri şi particularităţile dezvoltării lor în Republica Moldova
2.2. Particularitățile dezvoltării formelor cu caracter intern a turismului de afaceri în Republica Moldova
2.3. Impactul turismului de afaceri în dezvoltarea economiei Republicii Moldova 
 
CAPITOLUL III. DIRECȚII DE DEZVOLTARE A TURISMULUI DE AFACERI DIN REPUBLICA MOLDOVA ÎN CONTEXTUL EXPERIENȚEI MONDIALE
3.1. Tendințe pe piața turismului de afaceri prin prisma experienței internaționale
3.2. Conferințele și expozițiile ca segment de bază în dezvoltarea turismului de afaceri
3.3. Direcții și perspective de dezvoltare a turismului de afaceri în municipiul Chișinău
 
Concluzii generale
Bibliografie
Anexe

Teza de licenta - Piata Mondiala A Turismului De Afaceri - ID:02649 - Volum 87 pagini

CAPITOLUL I - ISTORIC ȘI CONCEPTE ÎN TURISMUL DE AFACERI
1.1. Scurt istoric al turismului de afaceri
1.2. Concepte și teorii privind turismul de afaceri
1.3. Asemănări și deosebiri între turismul de afaceri și turismul de loisir
1.4. Avantajele turismului de afaceri pentru destinații 
 
CAPITOLUL II - PIAȚA TURISMULUI DE AFACERI
2.1. Caracteristicile pieței turismului de afaceri
2.2. Organizarea întâlnirilor de afaceri
2.3. Elicopterul: soluția salvatoare pentru oamenii de afaceri 
 
CAPITOLUL III - ORGANIZAREA MANAGEMENTULUI ÎN TURISMUL DE AFACERI
3.1. Managementul evenimentelor
3.2. Managementul călătoriilor „oficiale”
3.3. Managementul programelor stimulent (incentive)
3.4. Managementul călătoriilor de afaceri în marile companii 
 
CAPITOLUL IV - MODALITĂȚI DE ÎMBUNĂTĂȚIRE A MANAGEMENTULUI ÎN TURISMUL DE AFACERI PE PIAȚA TURISTICĂ DIN ROMÂNIA
4.1. Cererea pentru turismul și călătoriile de afaceri. Cumpărătorii și consumatorii de turism de afaceri
4.2. Călătoriile de afaceri (Business Travel)
4.3. Organizatori profesioniști de evenimente: expoziții, conferințe, reuniuni, traininguri, team-building-uri 
 
CONCLUZII ȘI PROPUNERI
BIBLIOGRAFIE

Teza de an - Dezvoltarea si Promovarea Turismului de Afaceri - ID:02648 - Volum 25 pagini

Introducere...........pag.3

 
Capitolul I. Aspecte generale privind turismul de afaceri.....pag.4

1.1. Istoric, conţinut, concepte........pag.4
1.2. Particularităţi...........................pag.10
1.3. Factori determinanţi.................pag.13 

Capitolul II. Experienţa internaţională şi românească în turismul de afaceri..pag.16
2.1. Turismul de afaceri pe plan internaţional......pag.16
2.2. Situaţia existentă în România........pag.20 
 
Concluzii...............pag.24
Bibiografie............pag.25

Teza de licenta - Turismul în Marea Britanie - ID:02647 - Volum 46 pagini

Introducere

Capitolul I: Prezentarea de ansamblu a ţării
1.1 Aşezarea geografică. Limite şi vecini
1.2 Căile de acces
1.3 Rolul factorului istoric în dezvolatrea turistică a spaţiului analizat
1.4 Potenţialul economic al regiunii
1.5 Regionarea turistică

Capitolul II: Analiza şi valorificarea potenţialului turistic natural
2.1 Potenţialul turistic al reliefului
2.2 Potenţialul turistic climatic
2.3 Potenţialul turistic al apelor
2.4 Potenţialul turistic al componentelor învelişului biogeografic

Capitolul III: Analiza şi valorificarea potenţialului turistic antropic
3.1 Obiectivele turistice cultural-istorice
3.2 Obiective turistice religioase
3.3 Tradiţii şi obiceiuri specifice regiunii considerate
3.4 Obiective turistice cu funcţie economică

Capitolul IV: Propuneri şi stategii privind dezvolatrea turistică
4.1 Turismul de lux promovat în Marea Britanie
4.2 Londra Pass sau cel mai ieftin mod de a vizita Londra
4.3 Londra 2012 - 10 minuni arhitectonice SF
4.4 Turism pe bani puțini în Marea Britanie: 10 locații pe care le puteți vizita gratis