Comandă o lucrare de licență la facultatea de Psihologie, sociologie sau psihopedagogie; teze de master la psihologie, referate în domeniul psihologiei.

Teza de licenta - Memorie, Inteligenta si Performanta Scolara - Studiu Asupra Relatiilor Dintre Ele - ID: 02811 - Volum 71 pagini

Introducere.........4

1. Memoria………5

1.1. Definirea memoriei. Scurt istoric şi poziţii teoretice faţă de acest proces…………..5
1.2. Sistemele mnezice…………8
1.2.1. Memoria senzorială…………9
1.2.2. Memoria de scurtă durată…………10
1.2.3. Memoria de lungă durată…………11
1.2.4. Memoria episodică şi memoria semantică………12
1.2.5. Memoria explicită şi memoria implicită……………13
1.2.6. Memoria logică şi memoria mecanică……………15
1.2.7. Memoria vizuală şi memoria auditivă……………16
1.3. Procesele memoriei……………17
1.4. Uitarea. Perspective asupra uitării…………18
1.5. Evoluţia memoriei în ontogeneză…………….20

2. Inteligenţa……….25
2.1. Istoric al conceptului, definire şi caracterizare generală…………25
2.2. Modele explicativ – interpretative ale inteligenţei…………28
2.2.1. Modelul psihometric al lui Binet – Simone…………28
2.2.2. Modelul bifactorial al lui Spearman…………….29
2.2.3. Modelul multifactorial al lui Thurstone………30
2.2.4. Modelul genetic. Perspectiva lui Jean Piaget………30
2.2.5. Modelul cuboid al intelectului elaborat de Guillford……....31
2.2.6. Modelul triarhic al lui Sternberg…………32
2.2.7. Toeria inteligenţelor multiple a lui Gardner………33
2.3. Aspecte evolutive ale inteligenţei………34

3. Performanţa şcolară………39
3.1. Delimitări conceptuale………39
3.2. Constelaţia factorilor ce stau la baza succesului şcolar…….…40
3.3. Rolul memoriei în învăţare…………46
3.4. Rolul inteligenţei în învăţare – Inteligenţa şcolară………49

4. Studiu asupra relaţiei dintre formele memoriei, inteligenţă şi performanţa şcolară…………55
4.1. Obiectivele cercetării…………55
4.2. Ipotezele de cercetare………55
4.3. Instrumente utilizate…………55
4.4. Subiecţi……….57
4.5. Procedură………57
4.6. Rezultate obţinute şi interpretarea lor…………58
4.7. Concluzii………68

Bibliografie………70

Teza de an - Televiziunea si Violenta la Adolescenti - ID: 02810 - Volum 24 pagini

INTRODUCERE...........3

CAPITOLUL I TELEVIZIUNEA ŞI VIOLENŢA...........4

I.1. TELEVIZIUNEA – STIMULATOR DE VIOLENŢĂ...........5
I.2. TELEVIZIUNEA – EFECT AL VIOLENŢEI DIN SOCIETATE........6
I.3. EFECTELE VIZIONĂRII ACTELOR DE VIOLENŢĂ LA ADOLESCENŢI...8

CAPITOLUL II. METODOLOGIA CERCETĂRII...........10
II.1. OBIECTIVELE CERCETĂRII............10
II.2. IPOTEZA CERCETĂRII...........10
II.3. METODE ŞI INSTRUMENTE DE LUCRU FOLOSITE ÎN CADRUL ACTIVITĂŢII DE CERCETARE...........10
II.3.1. LOTUL DE SUBIECŢI.........11
II.4. ANALIZA STATISTICĂ...........17

CONCLUZII....19
BIBLIOGRAFIE...........22
ANEXE........23

Proiect de cercetare - Impactul filmelor cu desene animate asupra formării agresivitaţii la şcolarii mici - ID: 02809 - Volum 43 pagini

INTRODUCEREA

CAPITOLUL I : ABORDARI TEORETICE ALE AGRESIVITAŢII IN PSIHOLOGIE SI PEDAGOGIE

1.1. Conceptualizarea termenului de agresivitate
1.2. Teorii explicative ale functionalitatii agresivitatii. Agresivitatea – forma de contra-reactie frustrare
1.3. Forme si caracteristici ale comportamentului agresiv
1.4. Manifestarea agresivitaţii la şcolarii mici

CAPITOLUL II. ABORDAREA EXPERIMENTALA A INFLUIENTŢEI FILMULUI CU DESEN ANIMAT ASUPRA FORMĂRII AGRESIVITAŢII LA ŞCOLARII MICI.
2.1.Caracteristici psihologice ale filmelor cu desene animate
2.2.Determinarea experimentala a influienţei filmului cu desen animat asupra formării agresivitaţii la şcolarii mici

CONCLUZII
BIBLIOGRAFIE
ANEXE

Teza de an - Psihologie Experientala - Definitia si Caracteristicile Atentiei - ID: 02861 - Volum 33 pagini

1. Definitia si caracteristicile atentiei

2. Atentia si mecanismul ei neurofiziologic

3. Formele atentiei

4. Distragerea atentiei

5. Fluctuatiile atentiei si starea de vigilenta

6. Starile morbide ale atentiei

7. Atentia –proces fundamental intr-o invatare elementara

8. Metodele teoretice explicative ale atentiei

9. Etapele dezvoltării dupa J. Piaget

10. Abordări în psihologia dezvoltării -Teoria lui Piaget

11. Stadiile dezvoltarii psihosociale dupa E. Erikson

Teza de an - Modalitati de Manifestare, Prevenire si Combatere a Agresivitatii la Varsta Adolescentei - ID: 02807 - Volum 32 pagini

1. INTRODUCERE………pag. 1

2. FORME ALE AGRESIVITĂŢII...........pag. 3

2.1. Teorii ale agresivităţii.........pag. 3
2.2. Surse ale agresivităţii

3. PREVENIREA ŞI COMBATEREA VIOLENŢEI..........pag. 5
3.1. Modalităţi de rezolvare a problemelor de comportament...pag. 6
3.2. Prevenirea şi stăpânirea violenţei în mediul şcolar.............pag. 9

4. COMPORTAMNETUL DEVIANT LA ADOLESCENŢI........pag. 12

5. ETIOLOGIA COMPORTAMENTULUI DELINCVENT LA ADOLESCDENTI..........pag. 13

5.1. Disociaţia familială.......pag. 13
5.2. Absenţa mediului familial........pag. 14
5.3. Situaţia economico-socială a familiei.......pag. 15
5.4. Carenţele de ordin educativ......pag. 15
5.5. Influenţele nefaste ale unor grupuri de tineri.......pag. 16

6. VIOLENŢA ŞCOLARĂ.........pag. 18

7. VIOLENŢA ÎN FAMILIE........pag. 21

7.1. Abandonul...........pag. 23

8. CONCLUZII.......pag. 24

9. REGULI EDUCATIVE ÎN FAMILIE........pag. 26

10. ANEXE........pag. 27

11. BIBLIOGRAFIE..........pag. 30

Teza de an - Agresivitatea - ID: 02806 - Volum 23 pagini

1. Ce este agresivitatea?..........2
2. Forme ale agresivităţii..………6
3. Agresivitatea este o trăsătură înnăscută sau dobândită?..….....…..9
4. Surse de influenţare a agresivităţii………12
5. Reducerea agresivităţii…………18
6. Studiu de caz………22

Bibliografie………23

Teza de licenta - Rolul terapiei sugestive in ameliorarea depresiei la alcoolici - ID: 02805 - Volum 129 pagini

I. Introducere.....3
II. Abordarea teoreticǎ..........5

Capitolul 1 – Depresia.........5

1.1. Definiţie şi caracterizare generalǎ...........5
1.2. Simptome în episodul depresiv...............7
1.3. Clasificarea şi diagnosticarea depresiei.........9
1.4. Evaluarea depresiei..............15
1.5. Tratamente..............19
1.6. Concluzii...................21

Capitolul 2 – Alcoolismul........26
2.1. Definiţie şi caracterizare generalǎ..........26
2.2. Clasificarea alcoolismului.....................33
2.3. Stadii în dezvoltarea alcoolismului...............38
2.4. Consecinţe ale consumului de alcool..........42
2.5. Tratamente.........44
2.6. Relaţiile dintre depresie şi alcoolism.........48

Capitolul 3 – Terapia sugestivǎ.......52
3.1. Caracterizarea generalǎ a fenomenului sugestiv...........52
3.2. Relaxarea.........55
3.3. Fenomenul hipnotic........60
3.4. Hipnoterapia..........65
3.5. Hipnoterapia în alcoolism............68
III. Cercetarea..........71
1. Obiective..........71
2. Ipoteze..............71
3. Subiecţii participanţi la cercetare.............71
4. Metode şi tehnici utilizate..................71
5. Studiu de caz.................72

IV. Concluzii........116
IV. Bibliografie.............117
V. Anexe..........120

Teza de licenta - Rolul terapiei cognitiv-comportamentale în ameliorarea anxietăţii la toxicomani - ID: 02804 - Volum 115 pagini

I. Introducere........3
II. Abordarea teoreticǎ........5

Capitolul 1 – Toxicomania............5

1.1. Definiţie şi caracterizare generalǎ a toxicomaniei..............5
1.2. Definiţie şi caracterizare generalǎ a drogurilor..................7
1.3. Clasificarea drogurilor..............8
1.4. Profilul de personalitate al toxicomanului.............12
1.5. Tratamente............15
1.6. Concluzii................18

Capitolul 2 – Anxietatea.......23
2.1. Definiţie şi caracterizare generalǎ...........23
2.2. Clasificarea anxietǎţii...............26
2.3. Anxietatea generalizatǎ...........32
2.4. Concluzii..................................38
2.5. Corelaţia anxietate-toxicomanie........41

Capitolul 3 – Psihoterapia cognitiv-comportamentalǎ...........43
3.1. Definiţie şi caracterizare generalǎ..................43
3.2. Demersul terapeutic în terapia cognitiv-comportamentalǎ.............46
3.3. Tehnici şi metode cognitiv-comportamentale.............50
3.4. Terapia cognitiv-comportamentalǎ în anxietate.............59
III. Desfăşurarea cercetării..............63
1. Obiective..........63
2. Ipoteze.............63
3. Subiecţii participanţi la cercetare........63
4. Metode şi tehnici utilizate...................63
5. Studiu de caz............64
6. Interpretarea datelor.........103

IV. Concluzii...........106
V. Bibliografie..........107
VI. Anexe...............110

Teza de licenta - Protectia drepturilor copilului in Republica Moldova - ID: 02803 - Volum 49 pagini

Introducere…………pag.1-3

Capitolul I. Generalităţi privind drepturile şi libertăţile fundamentale ale copilului

1.1. Evoluţia istorică a instituţiei protecţiei internaţionale a drepturilor copilului.....pag.4-10
1.2. Izvoarele internaţionale şi principiile ce reglementează drepturile şi libertăţile fundamentale ale copilului...........pag.11-13

Capitolul II. Tipologia drepturilor şi libertăţilor copilului
2.1.Aspecte generale privind drepturile şi libertăţile civile şi social-politice ale copilului............pag.14-19
2.2.Elemente ale drepturilor social-economice şi culturale ale copilului...................pag.20-26
2.3.Principii, drepturi şi garanţii speciale acordate copiilor aflaţi în dificultate..........pag.27-29

Capitolul III. Probleme actuale ale drepturilor copilului în Republica Moldova
3.1. Drepturile copilului în contextul globalizării............pag.30-34
3.2. Realizarea practică a drepturilor copilului în Republica Moldova......pag.35-41

Concluzii şi recomandări.............pag.42-45
Lista bibliografică.........pag.46-48

Teza de licenta - Comportamentul social si antisocial in adolescenta - ID: 02802 - Volum 103 pagini

Introducere........3

Capitolul I : ADOLESCENŢA – perioadă cu trăsături specifice în evoluţia umană.........6

1.1 Locul şi rolul adolescentului în pşihologia vârstelor..................6
1.2 Caracteristici generală a adolescenţei................................8
1.3 Dezvoltarea inteligenţei şi caracteristicile gândirii la adolescent...........17
1.4 Învăţarea – activitate caracteristică vârstei adolescente........20
1.5 Trăsături specifice afectivităţii la adolescent......................23
1.6 Criza de originalitate....................................................27
1.7 Caracteristicile dezvoltării personalităţii la adolescent.............29
1.8 Dezvoltarea conştiinţei de sine.................................31
1.9 Dezvoltarea conştiinţei de sine în concordanţă cu aprecierea celorlalţi.....35
1.10 Individualizarea – fenomen specific adolescenţei.......36

Capitolul II : COMPORTAMENTUL SOCIAL ŞI ANTISOCIAL ÎN ADOLESCENŢĂ. CAUZALITATE ŞI SIMPTOMATOLOGIE..............40
2.1 Comportamentul – definiţie şi concept.......................40
2.2 Teorii privind geneza comportamentului deviant...............41
2.2.1 Teorii socializante..........................41
2.2.2 Teorii pşihologizante.....................43
2.3 Cauzele determinante ale comportamentului deviant.................46
2.4 Clasificarea şi şimptomatologia tulburarilor de comportament...................47
2.5 Factori de risc în apariţia devianţei comportamentale..................55
2.5.1 Aspecte juridice.................55
2.5.2 Aspecte sociologice...........57
2.5.3 Aspecte psihologice...........58
2.6 Trăsături specifice şi manifestări tipice ale comportamentului deviant.......60
2.6.1 Comportamente de demişie sau de evaziune...............60
2.6.2 Conduite impulsiv-agresive, de dominare..............61
2.6.3 Vicii.......62

Capitolul III : DIAGNOZA. PREVENIREA ŞI INTERVENŢIA ASUPRA COMPORTAMENTULUI DEVIANT ÎN ADOLESCENŢĂ.................63
3.1 Comportamentul deviant – metode şi tehnici de diagnosticare................63
3.2 Metode de prevenire a comportamentului deviant în adolescenţă................71
3.3 Tipuri şi forme de conşiliere şcolară pe probleme de devianţă comportamentală...............73

Capitolul IV : METODOLOGIA CERCETĂRII. OBIECTIVELE CERCETĂRII..............82
4.1 Obiectivele cercetării..............82
4.2 Ipoteza cercetării...................85
4.3 Metode şi instrumente de lucru foloşite în cadrul activităţii de cercetare....85
4.3.1. Lotul de subiecţi..........85
4.3.2. Interpretare grafică..........88
4.4. Concluziile cercetării...................97

CONCLUZII..........100
BIBLIOGRAFIE.............102

Teza de licenta - Particularitati ale dezvoltarii imaginii de sine la adolescentii institutionalizati - ID: 02801 - Volum 47 pagini

Argument

Capitolul 1. Personalitatea - accepţiuni şi perspective de abordare

1.1. Accepţiuni ale conceptului de personalitate
1.2. Curente în descrierea şi explicarea personalităţii
1.2.1. Monist vs. pluralist în explicarea şi descrierea personalităţii
1.2.2. Nemotetic vs. idiografic în explicarea şi descrierea personalităţii

Capitolul 2. Particularităţile dezvoltării personalităţii adolescenţilor
2.1. Adolescenţa - scurtă prezentare generală
2.2. Particularităţi ale dezvoltării personalităţii adolescentului
2.3. Conştiinţa de sine la adolescenţi
2.4. Stima de sine - vector al personalităţii adolescentului

Capitolul 3. Rolul familiei în dezvoltarea personalităţii adolescenţilor
3.1. Accepţiunile conceptului de familie
3.2. Funcţiile sistemului familial
3.3. Rolul familiei în dezvoltarea personalităţii adolescentului

Capitolul 4. Problemele adolescenţilor instituţionalizaţi
4.1. Problematica instituţionalizării
4.2. Caracteristicile personalităţii adolescenţilor instituţionalizaţi

Capitolul 5. Cercetare privind imaginea şi stima de sine la adolescenţii instituţionalizaţi. O abordare comparativă
5.1. Scopul şi obiectivele cercetării
5.2. Ipotezele cercetării
5.3. Metodologia utilizata
5.3.1. Descrierea loturilor de adolescenţi investigate
5.3.2.Instrumentele utilizate pentru colectarea datelor
5.4. Rezultatele obţinute şi interpretarea lor
5.5. Concluzii

Bibliografie
Anexe

Teza de an - Personalitatea - ID: 02800 - Volum 25 pagini

CAPITOLUL I. CONCEPTUL DE PERSONALITATE
1.1.Definiţia şi caracteristicile personalităţii
1.2.Trăsătura psihică. Tipurile. Factorii de personalitate
1.3.Teoriile personalităţii

CAPITOLUL II. TEMPERAMENTUL
2.1.Definiţie si trasaturile caracteristice
2.2.Tipologia lui Hipocrate
2.3.Tipologia lui Pavlov
2.4.Tipologia lui Jung şi Eysenck
2.5.Tipologia şcolii franco – olandeze: Heymans-Wiersma-Le Senne

CAPITOLUL III. CARACTERUL
3.1.Definiţii ale caracterului. Atitudinea.

Teza de licenta - Efectele institutionalizarii asupra dezvoltarii personalitatii copiilor - Volum 51 pagini

Introducere

Capitolul I: Aspecte teoretice cu privire la fenomenul institutionalizarii copiilor

1.1 Fenomenul institutionalizarii- caracteristici generale.
1.2 Cauze si consecinte ale institutionalizarii.
1.3 Rolul institutiilor rezidentiale in formarea personalitatii copiilor.

Capitolul II: Cercetarea experimentala privind efectele institutionalizarii asupra copiilor
2.1 Identificarea factorilor care influenteaza dezvoltarea personalitatii copiilor institutionalizati.
2.2 Program de interventie psiho-sociala a copiilo institutionalizati.

Concluzii
Bibliografie

Teza de licenta - Influenta jocurilor computerizate asupra formarii competentei de comunicare la preadolescenti - Volum 60 pagini

Introducere

I. Fundamentarea teoretica.

1.1 Caracterizare generala.
1.2 Perspective de abordare a preadolescentei.
1.3 Implicatii educationale in dezvoltarea virtuala a preadolescentului.
1.4 Jocurile de calculator de la pseudostupiditate la egocentrism.

II.Metodologia cercetarii
2.1 Obiectivele cercetarii
2.2 Ipotezele cercetarii
2.3 Designul experimental

Concluzie
Bibliografie

Teza de masterat - Manifestari ale stării de bine subiective la locul de munca - Volum 49 pagini

INTRODUCERE

CAPITOLUL 1

1.1. Generalităţi
1.2. Aspecte ale stării de bine în organizaţie(componente)
1.2.1. Stima de sine
1.2.2. Autoeficacitatea
1.2.3. Aspecte fundamentale ale stării de bine (teorie)

CAPITOLUL 2 – Designul experimental
2.1. Metodologia cercetării
2.1. Rezultatele cercetării
2.2. Rezultatele cercetării
2.2.1. Experimentul de constatare
2.2.2. Experimentul formativ

CONCLUZII
BIBLIOGRAFIE
ANEXELE

Teza de an - Organizarea modulara a continuturilor - ID:00025

CUPRINS

Introducere

Capitol I. Continuturile procesului de invatamint

1.1. Delimitari de concept
1.2. Sursele continuturilor si criteriile de selectie
1.3. Organizarea continuturilor in perspectivele informatizarii invatamantului

Capitol II. Organizarea modulara a continuturilor curriculare
2.1. Conceptia organizarii modulare a continuturilor
2.2. Structura unui modul didactic
2.3. Modelul modular de instruire în pedagogie
2.4. Curriculum personalizat prin organizarea modulară a conţinuturilor

Capitol III. Cai inovatoare in organizarea continuturilor
3.1. Modalităţi de inovare în organizarea interdisciplinară conţinuturilor
3.2. Tehnici de imbogatire a programelor de scolarizare

Concluzii
Bibliografie

Teza de licenta - Formarea atitudinilor interculturale a elevilor la orele de l.franceza - ID:01222(V) - Volum 89 pagini

Cuprins

Introducere


Capitolul I. Cultura. Interculturalitate şi pluriculturalitate
1.1.Cultura. Noţiuni generale
1.1.1Dimensiunea psihologică a conceptului de cultură
1.1.2.Dimensiunea sociologică a conceptului de cultură
1.2. Interculturalitate şi multiculturalism
1.3. Mizele interculturalităţii în educaţie

Capitolul II. Importanţa educaţiei interculturale în formarea atitudinii culturale, interculturale şi pluriculturale
2.1. Educaţia interculturală. Delimitări conceptuale
2.2. Învatamantul actual în perspectiva educaţiei interculturale
2.3. Strategii şi forme de realizare a educaţiei interculturale. Formarea atitudinii interculturale
2.4.Orientări axiologice şi atitudini intergrup în contexte interculturale

Capitolul III. Abordari pedagogice ale formării atitudinilor interculturale a elevilor la orele de limbă franceză
3.1. Comunicare şi educaţie interculturală în şcoală
3.2. Specificul formarii atitudinilor interculturale a elevilor la orele de limbă franceză

Concluzii şi recomandări

Bibliografie

Teza de licenta - Imaginea de sine la adolescenti - ID:01220(V) - Volum 28 pagini

Cuprins

Introducere


CAPITOLUL I. Analiza abordărilor teoretice ale imaginii de sine la adolescenţi
1.1. Imaginea de sine. Priviri generale
1.2. Imaginea de sine la adolescenţi
1.2.1. Modificări psihofiziologice în adolescenţă
1.2.2. Dezvoltarea conştiinţei de sine
1.2.3. Formarea imaginii de sine la adolescenţi

Capitolul II. Designul cercetării
2.1. Obiectivele cercetării
2.2. Studiul imaginii de sine
2.3. Rezultatele

Concluzii si recomandări

Bibliografie

Teza de licenta - Impactul imaginii de sine la adolescenţi asupra recurgerii la consumul de alcool - ID:01219(V) - Volum 31 pagini

Cuprins

Introducere

Capitolul I. Caracteristicile definitorii ale psihologiei vîrstei adolescente

1.1.Istoricul şi dezvoltarea conceptului de adolescent
1.2.Dezvoltarea psihică şi socială în formarea imaginii de sine
1.3.Imaginea de sine adecvata/inadecvata si consumul de alcool. Factorii determinanţi

Capitolul II Rezultatele cercetării
2.1. Design-ul cercetării
2.2. Studiul imaginii de sine
2.3. Studiul autoaprecierii imaginii de sine prin recurgerea la alcool
2.4.Studiul determinării dependenţei de alcool la adolescenţi

Concluzii şi recomandări

Bibliografie

Teza de an - Jocul si rolul lui in dezvoltarea capacitatilor senzoriale - ID:01218(V) - Volum 28 pagini

Cuprins

Introducere

Capitolul I Concepte generale despre joc

1.1 Concepte, funcţiile şi importanţa jocului
1.2 Funcţiile, clasificarea şi importanţa jocului
1.3 Jucăriile ca instrumente ale jocului
1.4 Categorii de jucării

Capitolul II Jocul şi rolul lui în dezvoltarea copilului
2.1 Jocul în etapele dezvoltării la copil
2.2 Rolul jocului în dezvoltarea copilului
2.3 Natura jocului la copii
2.4 Rolul jocului la dezvoltarea capacităţilor senzoriale
2.4 Rolul adulţilor în jocurile copiilor

Concluzii

Bibliografia