Scrierea tezelor de master, de licență sau de an în domeniile psihologiei, pedagogiei și psihopedagogiei: lucrări de licență sau proiecte de an la comandă.

Teza de licenta - Profilul de personalitate al adolescentului agresiv - ID: 01804 - Volum 51 pagini

INTRDOCERE

Capitolul 1. Cadru teoretic a agresivității la adolescenți

1.1. Abordări teoretice ale agresivității și comportamentului agresiv
1.2. Tipurile de manifestare ale agresivității
1.3. Agresivitatea la adolescenți
1.4. Particularitatile de personalitate al adolescentului agresiv.

Capitolul II. Cercetarea profilului de personalitate al adolescentului agresiv
2.1. Ipoteza de lucru
2.2. Obiectivele cercetării
2.3. Eșantionul folosit
2.4. Analiza metodelor și instrumentelor în activitatea de cercetare
2.5. Evaluarea și interpretarea rezultatelor cercetării

Concluzii
Bibliografie
Anexe

Teza de licenta - Metodologia jocului didactic matematic - ID: 01803 - Volum 66 pagini

CAPITOLUL I. MOTIVAŢIA ALEGERII TEMEI

CAPITOLUL II. JOCUL – FORMĂ DE ACTIVITATE INSTRUCTIV-EDUCATIVĂ

II.1. Definirea şi caracterizarea jocului
II.2. Importanţa şi funcţiile jocului
II.3. Clasificarea jocurilor

CAPITOLUL III. JOCUL DIDACTIC ÎN PROCESUL INSTRUCTIV-EDUCATIV DIN GRĂDINIŢĂ
III.1. Conceptul de joc didactic. Definire şi caracterizare
III.2. Clasificarea jocurilor didactice
III.3. Jocul didactic matematic
III.3.1. Conceptul de joc didactic matematic
III.3.2. Clasificarea jocurilor didactice matematice
III.3.3. Clasificarea jocurilor didactice matematice
III.3.4. Locul, rolul şi importanţa jocului didactic matematic

CAPITOLUL IV. METODOLOGIA CERCETĂRII
IV.1.1. Ipoteza de lucru şi obiective
IV.1.2. Organizarea cercetării
IV.1.3. Metode de cercetare
IV.1.4. Testări iniţiale
IV.1.5. Set de tipuri de jocuri didactice matematice aplicate experimental
IV.1.6. Probe finale. Rezultate obţinute. Interpretare

CONCLUZII ŞI PROPUNERI
Bibliografie
ANEXE. Modele de proiecte didactice propuse pentru evaluarea sumativă

Teza de licenta - Activizarea prescolarilor la activitatile matematice prin corelatii interdisciplinare - ID: 01802 - Volum 124 pagini

Argument

Capitolul I Importanța activităților matematice în grădiniță

I.1. Structuri cognitive specifice stadiului preoperațional
I.2. Rolul activităților matematice în dezvoltarea psiho-comportamentală a copiilor preșcolari

Capitolul II Strategii de activizare a preșcolarilor la activitățile matematice
II.1. Activizarea preșcolarilor la activitățile matematice din grădiniță
II.2. Jocul didactic – formă tradițională de organizare a activităților matematice în grădiniță
II.3. Interdisciplinaritatea – formă modernă de organizare a activităților matematice în grădiniță
II.4. Rolul metodelor didactice în activizarea preșcolarilor la activitățile matematice
II.5. Rolul mediului educațional în activizarea preșcolarilor la activitățile matematice
II.6. Modalități de activizare a preșcolarilor la activitățile matematice
II.6.1. Exemple de activități matematice cu caracter interdisciplinar
II.6.2. Modalități de utilizare a metodelor activ – participative în activități matematice la grupa pregătitoare
II.6.3. Strategii de organizare ale activităților matematice la sectoare
II.6.4. Alte exemple de activități matematice cu caracter interdisciplinar pentru grupa pregătitoare

Capitolul III Cercetare privind activizarea preșcolarilor de grupa pregătitoare la activitățile matematice cu caracter interdisciplinar
III.1. Ipoteza de lucru și obiectivele
III.2. Metodica cercetării
III.3. Descrierea grupei de preșcolari
III.4. Organizarea și desfășurarea cercetării
III.4.1. Evaluarea inițială
III.4.2. Evaluarea sumativă
III.4.3. Evaluarea finală
III.5. Exemple de activități matematice interdisciplinare aplicate la grupa pregătitoare în etapa de formare
III.6. Rezultatele cercetării

Concluzii
Bibliografie
Anexe

Teza de licenta - Metode si procedee folosite in activitatile de formare a reprezentarilor matematice la virsta prescolara - ID: 01801 - Volum 103 pagini

Capitolul I: INTRODUCERE. MOTIVAREA ALEGERII TEMEI
1.1 Cunoaştere şi învăţare la vârsta preşcolară
1.2 Formarea primelor reprezentări matematice la vârsta preşcolară
1.3 Motivarea alegerii temei

Capitolul II: FUNDAMENTAREA ŞTIINŢIFICĂ, DOCUMENTARĂ A TEMEI
2.1 Particularităţi ale procesului de formare a reprezentărilor şi conceptelor matematice
2.2 Baza psihologică a formării noţiunilor matematice
2.3 Metode de cercetare folosite în activităţile de formare a reprezentărilor matematice

Capitolul III: PRECIZAREA IPOTEZELOR DE LUCRU, A OBIECTIVELOR ŞI METODOLOGIA CERCETĂRII
3.1 Ipoteza de lucru
3.2 Obiectivele cercetării
3.3 Metodologia verificării ipotezei

Capitolul IV: PRESTAREA ŞI INTERPRETAREA REZULTATELOR OBŢINUTE
4.1 Formarea primelor reprezentări matematice la vârsta preşcolară
4.2 Activităţi organizate şi desfăşurate sub formă de exerciţii cu material individual
4.3 Utilizarea jocurilor cu conţinut matematic în scopul formării gândirii logice
4.4 Rolul fişelor în dezvoltarea reprezentărilor şi aptitudinilor matematice la preşcolari

Capitolul V: CONCLUZII ŞI PROPUNERI AMELIORATIVE

BIBLIOGRAFIE

Teza de licenta - Condițiile psiho-pedagogice efective în formarea reprezentărilor elementare matematice la preșcolari - ID: 01800 - Volum 70 pagini

Introducere

Capitolul I. Bazele psihopedagogice ale activităților matematice la preșcolari

1.1. Formarea reprezentărilor și conceptelor matematice la preșcolari
1.2. Aspecte ale dezvoltării intelectuale a preșcolarilor
1.3. Metodica activităţilor matematice în învăţământul preşcolar
1.4. Metode de cercetare folosite în activităţile de formare a reprezentărilor matematice
1.5. Importanța cunoștințelor matematice în dezvoltarea copiilor de vârstă preșcolară

Capitolul II. Cercetarea dezvoltării reprezentărilor elementare matematice la preșcolari
2.1. Ipoteza de lucru
2.2. Obiectivele cercetării
2.3. Analiza metodelor de cercetare
2.4. Utilizarea activităților matematice aplicate la grupa pregătitoare și evaluarea lor
2.5. Prelucrarea și interpretarea rezultatelor cercetării

Concluzii
Bibliografie
Anexe

Teza de an - Comunicarea la elevul mic - ID: 00031 - Volum 25 pagini

INTRODUCERE

CAPITOLUL I. COMUNICAREA -ELEMENT DIDACTIC

1.1. Conceptul de comunicare
1.2. Comunicarea didactica

CAPITOLUL II. STILUL DE COMUNICARE AL ELEVULUI MIC
2.1. Particularităţile limbajului la elevul mic
2.2. Frăţia ca element al dezvoltării stilului de comunicare la elevul mic
2.3. Esantionul cercetarii
2.4. Prezentarea metodelor si instrumentelor

Concluzii
Bibliografie

Teza de licenta - Educatia pentru valori a copiilor de 6-7 ani - ID:00030 - Volum 53 pagini

Introducere

Capitolul I. Repere conceptuale ale formării orientărilor axiologice la preşcolarii de 6-7 ani

1.1 Conceptualizarea formării orientărilor axiologice la copii
1.2 Repere psihologice ale formării orientărilor axiologice la copii prescolari de 6-7 ani

Capitolul II. Modelul psihologic de formare a educatiei pentru valori la preşcolari
2.1. Elaborarea modelului psihologic de formare a educatiei pentru valori la preşcolari
2.2. Metodologia formării orientărilor de educatie pentru valori la preşcolari în cadrul formal
2.3. Validarea experimentală a modelului psihologic de formare a educatiei pentru valori la preşcolarii de 6-7 ani

Concluzie
Bibliografie

Teza de licenta - Problematica comunicarii - ID:00029 - Volum 97 pagini

CUPRINS

ARGUMENT

I. INTRODUCERE ÎN PROBLEMATICA COMUNICĂRII

1.1 CARACTERISTICI GENERALE ALE COMUNICĂRII UMANE
1.1.1 AXIOMELE COMUNICĂRII
1.1.2 NIVELURILE COMUNICĂRII UMANE
1.1.3 IREVERSIBILITATEA COMUNICARII
1.2 MODURI ŞI TIPURI DE COMUNICARE
1.2.1 EMPATIA SI ASCULTAREA INTERLOCUTORULUI-FUNDAMENTE COMUNICAŢIONALE
1.2.2 COMUNICAREA VERBALA
1.2.3 COMUNICAREA NONVERBALA
1.2.4 COMUNICAREA PARAVERBALĂ
1.2.5 SEMIOTICA SI COMUNICARE GESTUALA
1.2.6. COMUNICAREA ÎN CADRUL GRUPULUI

II. COMUNICAREA ŞCOLARĂ
2.1 CARACTERIZAREA COMUNICĂRII LA COPILUL DE VÂRSTĂ ŞCOLARĂ MICĂ
2.2 IMPLICAŢII PSIHOPEDAGOGICE ALE COMUNICĂRII
2.2.1 COMUNICAREA DIDACTICĂ
2.2.2 FACTORII FAVORIZANŢI AI COMUNICĂRII DIDACTICE

III. ABORDAREA EXPERIMENTALĂ A UNOR FACTORI CARE FAVORIZEAZĂ COMUNICAREA ŞCOLARĂ
3.1 MOTIVAŢIA CERCETĂRII
3. 2 OBIECTIVE ŞI IPOTEZE
3.3 PREZENTAREA EŞANTIONULUI
3. 4 INSTRUMENTE FOLOSITE ÎN CERCETARE


IV. DESFĂŞURAREA CERCETĂRII
4.1 METODOLOGIE ŞI ANALIZA CANTITATIVĂ A DATELOR.
4.2 ANALIZA CALITATIVĂ A DATELOR
4.3 INVENTAR DE EXERCIŢII PENTRU ÎMBUNĂTĂŢIREA CALITĂŢII ŞI RANDAMENTULUI COMUNICĂRII VERBALE ŞI SCRISE

V. CONCLUZII
BIBLIOGRAFIE

Teza de licenta - Interpretarea limbajului nonverbal al elevilor - ID:00028 - Volum 68 pagini

CUPRINS

Introducere

CAPITOLUL I. Repere psiho-pedagogice in abordarea limbajului nonverbal

1.1 Delimitari conceptuale ale comunicării
1.2 Clasificarea formelor comunicarii nonverbale
1.3 Caracteristicile comunicării nonverbale
1.4 Gestica si mimica in cadrul relatiei dintre profesori si elevi
1.5 Manifestari ale limbajului nonverbal la elevi
1.6 Importanta dezvoltarii competentei de interpretare a limbajului nonverbal la profesori

CAPITOLUL II. Abordarea experimentala a limbajului nonverbal in clasa de elevi
2.1 Metodologia cercetarii (inclusiv descrierea esantionului, chestionarul etc.)
2.2 Desfasurarea cercetarii
2.3 Interpretarea datelor
2.4 Recomandari și concluzii

BIBLIOGRAFIA

Teza de an - Reforma curriculara in Republica Moldova - ID:00027 - Volum 32 pagini

Introducere

I. Repere metodologice


II. Reformele curriculare în Republica Moldova în perioada 1996-2005
2.1. Baza normativ legislativă a reformelor curriculare
2.2.Curriculum de bază.Curricula pe trepte de învăţămînt şi curricula disciplinelor şcolare
2.2.1.Curriculum de bază
2.2.2.Curriculum pe trepte de învăţămînt
2.2.3.Curriculum-ul disciplinelor şcolare
2.3.Implementarea curriuclum-ului şcolar şi asigurarea didactică
2.4. Planul- cadru de învăţămînt
2.5.Curriculum-ul şcolar şi evaluarea rezultatelor şcolare
2.6. Resurse umane implicate în reforma curriculară şi instruirea cadrelor
2.7.Instruirea cadrelor didactice în contextul reformelor curriculare
2.8. Lecţii învăţate

III. Situaţia actuală a reformelor curriculare
3.1. Educaţia timpurie şi de bază
3.2. Modernizarea curriuclum-ului şcolar

IV. Sugestii şi recomandări pentru îmbunătţirea reformelor curriculare
4.1 Sugestii asupra îmbunătăţirii Planului-cadru de învăţămînt
4.2. Sugestii asupra îmbunătăţirii dezvoltării curriculare
4.3. Managementul implementării curriculum-ului şcolar

Anexe

Teza de an - Abordari teoretice ale curriculumului in educatie - ID:00026 - Volum 32 pagini

Introducere

CAPITOLUL I. Aspecte teoretice şi metodologice ale curriculumului în educaţie

1.1 . Repere conceptuale ale curriculumului
1.2. Evaluarea componentelor curriculare din educaţie
1.3. Implementarea unui managementului eficient în învăţămînt

Capitolul II. Reforme curriculare
2.1 Modele, strategii şi criterii de evaluare a curriculumului
2.2 Reforma curriculară în Republica Moldova. Baza normativ-lingvistică
2.3 Tendinţe în abordarea curriculumului modernizat

Concluzie
Bibliografie
Anexe