Redactare lucrări de disertație și proiecte de licență din domeniul economiei; teze de licență la facultatea economie generală: elaborare teze de an și referate.

Teza de master - Piata produselor electrice si electrocasnice din Romania - ID:02340 - Volum 130 pagini

Introducere
 
Capitolul I. Piaţa produselor electrice si electrocasnice din România.
1.1. Concurenţa pe piaţa produselor electrice si electrocasnice.
1.2. Cererea produselor electrice şi electrocasnice.
1.3. Oferta produselor electrice şi electrocasnice.
1.4. Evoluţia previzională a produselor electrice şi electrocasnice pe piaţă.
 
Capitolul II. Promovarea produselor electrice şi electrocasnice.
2.1. Promovarea produselor - componentă a mix-ului de marketing.
2.2. Obiectivele, rolul, strategia şi organizarea activităţii promoţionale.
2.3. Metode, tehnici şi instrumente de comunicare şi promovare.
2.4. Activitatea promoţională.
 
Capitolul III. Studiu de caz. Societatea Comercială Altex S.R.L. pe piaţa produselor electrice şi electrocasnice din România.
3.1. Prezentarea firmei
3.2. Conducerea şi organizarea firmei
3.3. Serviciile şi produsele firmei
3.4. Distribuţia şi comercializarea produselor firmei
3.5. Performanţe şi realizările S.C. Altex S.R.L.
3.6. Analiza economico-financiară a S.C. Altex S.R.L.
3.7. Potenţialul intern al firmei. Analiza SWOT.
3.8. Analiza strategică a activităţilor promoţionale.
3.9. Strategii de promovare a produselor pe piaţa produselor electrice şi electro casnice din România la S.C. Altex S.R.L.
 
Capitolul IV. Concluzii şi propuneri
Bibliografie.
Anexe 

Teza de doctor - Fenomenul sărăciei – problema mondială și națională - cauze, consecințe, soluții - ID:02339 - Volum 229 pagini

ADNOTARE (în română, rusă, engleză) .......7
LISTA ABREVIERILOR .................................10
INTRODUCERE .............................................12
 
1. ASPECTE TEORETICO-METODOLOGICE ALE SĂRĂCIEI CA PROBLEMĂ GLOBALĂ MAJORĂ..18
1.1. Concepte privind sărăcia: esenţă, termeni, definiţii .............18
1.2. Abordări cu referire la evaluarea sărăciei ...........................31
1.3. Concluzii la capitolul 1 .......................................................37
 
2. REPERE MONDOECONOMICE ALE SĂRĂCIEI ........38
2.1. Clasificări şi raitinguri privind incidenţa sărăciei ......38
2.2. Manifestarea sărăciei în plan internaţional: dimensiuni, cauze, tendinţe........45
2.3. Dimensiunile şi tendinţele sărăciei în R. Moldova ........50
2.4. Concluzii la capitolul 2...............................................60

3. CAUZELE ŞI EFECTELE SĂRĂCIEI PRIN PRISMA UNOR STUDII DE CAZ .62
3.1. Cauzele sărăciei în R. Moldova ................................................62
3.2. Efectele sărăciei în R. Moldova ................................................81
3.3. Sărăcia prin prisma analizei sociologice: aspecte comparative internaţionale …94
3.4. Concluzii la capitolul 3.............................................................106
 
4. ERADICAREA SĂRĂCIEI ÎN PLAN MONDIAL: EXPERIENŢE ŞI OPORTUNITĂŢI ..108
4.1. Succese şi eşecuri în reducerea sărăciei: experienţa ţărilor lumii.............109
4.2. Lupta contra sărăciei în R.Moldova: actori, roluri, aprecieri …….…………………132
4.3. Oportunităţi de perfecţionare a reducerii sărăciei în R. Moldova ..............139
4.4. Concluzii la capitolul 4 ........145
 
CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI .146
BIBLIOGRAFIE ...........................................151
ANEXE ........................................................177

Teza de licenta - Reducerea sărăciei extreme și a foamei - ID:02338 - Volum 46 pagini

Lista abrevierilor..........2
Sumar executiv.............3
Introducere..................5
 
Capitolul 1. ODM 1 în republica moldova: cadrul general...8
 
Capitolul 2. ODM 1: tendinţe majore şi situaţia actuală în domeniu...13
 
Capitolul 3. Rolul societăţii civile în atingerea ţintelor ODM 1...26
3.1. Cunoaşterea priorităţilor de dezvoltare..........28
3.2. Advocacy de politici.....................................29
3.3. Prestarea de servicii.....................................30
3.4. Sensibilizare şi informare.............................31
3.5. Rolul de model.............................................32
3.6. Contribuţia OSC-urilor la schimbări................32
 
Capitolul 4. Rolul sectorului privat în atingerea ţintelor ODM 1.....35
4.1. Gradul de cunoaştere a ODM 1.....................35
4.2. Contribuţia sectorului privat la atingerea ţintelor ODM 1 prin activitatea de bază...35
4.3. Responsabilitatea socială corporativă.............38
4.5. Filantropie şi investiţii comunitare...................39
4.6. Dialog de politici...........................................40
4.7. Contribuţia la schimbări.................................40
 
Capitolul 5
Concluzii şi recomandări...................................42
Surse bibliografice............................................44

Teza de doctor - Evoluția orașelor mici și mijlocii din Republica Moldova prin prisma geografiei economice - ID:02336 - Volum 225 pagini

LISTA ABREVIERILOR    5
ADNOTĂRI (română, rusă, engleză)     6
INTRODUCERE........9
 
1. DEFINIŢII ŞI CRITERII DE INDIVIDUALIZARE A ORAŞELOR MICI ŞI MIJLOCII..16
1.1. Definiţii şi teorii de individualizare a oraşului..........16
1.2. Criterii de clasificare ale oraşelor...........................21
1.3. Evoluţia studiilor referitoare la aşezările urbane......32
1.4. Concluzii la capitolul 1...........................................43

2. MATERIALE ŞI METODE DE CERCETARE………44
2.1. Metodele de studiu..........................................44
2.2. Materiale de cercetare....................................48
2.3. Concluzii la capitolul 2....................................52

3. ROLUL FACTORULUI NATURAL ASUPRA DEZVOLTĂRII ORAŞELOR MICI ŞI MIJLOCII..53
3.1. Poziţia geografică a localităţilor mici urbane ......53
3.2. Relieful şi substanţele minerale utile..................56
3.3. Fondul funciar ale aşezărilor urbane mici şi mijlocii......61
3.4. Problemele ecologice ale aşezărilor urbane mici..........68
3.5. Concluzii la capitolul 3......................................74

4. PARTICULARITĂŢILE GEODEMOGRAFICE ALE ORAŞELOR MICI ŞI MIJLOCII..75
4.1. Evoluţia numerică a populaţiei oraşelor mici şi mijlocii....75
4.2. Evoluţia mişcării naturale..............................................84
4.3. Structura demografică a populaţiei oraşelor mici şi mijlocii...92
4.4. Structura etnică a populației urbane..............................104
4.5. Migraţia populaţiei urbane.............................................113
4.6. Concluzii la capitolul 4..................................................121

5. IMPACTUL TRANSFORMĂRILOR SOCIO-ECONOMICE ASUPRA DEZVOLTĂRII ORAȘELOR MICI ȘI MIJLOCII..123
5.1. Evoluţia reţelei de aşezări urbane..................................123
5.2. Influenţa factorului economic asupra dezvoltării oraşelor mici şi mijlocii...129
5.3. Infrastructura oraşelor mici şi mijlocii.............................147
5.4. Rolul oraşelor mici şi mijlocii din Republica Moldova în contextul dezvoltării regionale..161
5.5. Concluzii la capitolul 5...................................................174

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI...............176
BIBLIOGRAFIE.........................................................179
ANEXE.....................................................................193

Teza de doctorat - Dimensiuni persuasive ale comunicarii cu impact in activitatea manageriala - ID:02335 - Volum 167 pagini

Introducere ...3
 
CAPITOLUL I. COMUNICAREA – FACTOR INDISPENSABIL ÎN REALIZAREA MANAGEMENTULUI CONTEMPORAN .8
1.1. Aprecieri generale privind comunicarea managerială ....8
1.2. Comunicarea managerială în activitatea întreprinderii: funcţii, obiective şi condiţii de realizare ..20

CAPITOLUL II. PERSUASIUNEA ÎN PROCESUL DE COMUNICARE MANAGERIALĂ ..33

2.1. Comunicarea managerială persuasivă: abordări conceptuale şi perspective etice ...33
2.2. Argumentarea şi demonstrarea – dimensiuni esenţiale ale comunicării manageriale persuasive..50

CAPITOLUL III. MANAGEMENTUL COMUNICĂRII PERSUASIVE ÎN ÎNTREPRINDERILE INDUSTRIALE DIN REPUBLICA MOLDOVA ŞI CĂILE DE PERFECŢIONARE..63
3.1. Performanţele şi mediul comunicaţional al societăţilor pe acţiuni „Floare-Carpet”, „Ionel”, ,,Zorile”, „Glass Container Company”..63
3.2. Evaluarea procesului de comunicare managerială persuasivă în întreprinderile investigate ....84
3.3. Perfecţionarea managementului comunicării persuasive la întreprinderile din Republica Moldova ..104

Concluzii şi recomandări.............113
Bibliografie .................................120
Adnotare .....................................128
Cuvinte-cheie ...............................131
Anexe ..........................................132

Teza de an - Evaluarea terenului cu destinaţia agricolă (multianuale) în s. Dolna, r-nul Străşeni - ID:02334 - Volum 34 pagini

INTRODUCERE....3 
 
1. ANALIZA ŞI CARACTERISTICA FONDULUI FUNCIAR...4

1.1. CARACTERISTICA FONDULUI FUNCIAR ÎN S. DOLNA, RAIONUL STRĂŞENI...4
1.2. STRUCTURA ŞI CARACTERISTIA FONDULUI FUNCIAR PE CATEGORII DE TERTORII…8
1.3. STRUCTURA ŞI CARACTERISTICA FONDULUI FUNCIAR DUPA FORMA DE PROPRIETATE ÎN S. DOLNA, RAIONUL STRĂȘENI..13
1.4. CONCLUZII.......15 
 
2. CARACTERISTICA PIEŢEI FUNCIARE ÎN S. DOLNA, RAIONUL STRĂŞENI..15
2.1. ANALIZA FACTORILOR DE INFLUIENŢĂ................................................15
2.2. CLASIFICAREA ŞI CARACTERISTICA FACTORILOR DE INFLUIENŢĂ........18
2.3. CONCLUZII.......21 

3. EVALUAREA TERENURILOR CU DESTINAŢIE AGRICOLĂ....22
3.1. IDENTIFICARE ȘI DESCRIEREA OBIECTULUI EVALURII.....22
3.2. DEFINIREA PREȚULUI LOTULUI DE PAMÂNT DIN S. DOLNA RAIONUL STRĂŞENI PRIN ABORDAREA COMPARAŢIEI PARE...23
3.3. ESTIMAREA VALORII DE PIAȚĂ A LOTULUI DE TEREN CU DESTINAȚIE AGRICOLĂ PRIN ABORDAREA VENITURILOR..26
3.4. RECONCILIEREA VALORII ESTIMATE……………………………………31
3.5. CONCLUZIE……………………………………………………..………………………32 
 
BIBLIOGRAFIE..........34

Referat - Gestiunea resurselor umane în achiziții - ID:02333 - Volum 13 pagini

Introducere ....3
 
Capitolul I: Gestiunea resurselor umane la întreprindere…4

1.1. Gestiunea resurselor umane………4 
 
Capitolul II: Gestiunea resurselor umane în activitatea de achiziții...9
2.1. Achiziția – funcție strategică a întreprinderii
2.2. Esența și característica resurselor umane în activitatea de investiții 
 
Concluzii ...................13
Bibliografie ................15

Teza de licenta - Îngenuncherea unei industrii prin embargou - ID:02332 - Volum 60 pagini

Introducere 
 
CAPITOLUL I. Caracteristica generală a Republicii Moldova

1.1. Analiza situației economice
1.2. Rolul sectorului vitivinicol în dezvoltarea economiei 
 
CAPITOLUL II. Analiza embargoului din 2006
2.1. Dependența de o singură piață (piața rusă)
2.2. Rospotrebnadzor – instrument economic pentru obținerea dividendelor politice 
 
Concluzii și recomandări
Bibliografie
Anexe

Teza de licenta - Industria vinicola pe piata gajurilor - ID:02331 - Volum 72 pagini

1. Introducere......6
 
2. Industria vinicolă în contextul actual.....9
2.1. Vinificaţia - locul şi importanţa acesteia în cadrul structurii economiei moldoveneşti....9
2.2. Evoluţiile curente din industria vinicolă..........................13
2.3. Problemele existente în vinificaţia moldovenească..........19
 
3. Evoluţiile de pe „piaţa gajurilor”......34
3.1. Diminuarea calităţii portofoliilor de credite – determinantul de bază al activizării pe „piaţa” gajurilor...34
3.2. Decizia BNM de majorare a capitalului de gradul I şi posibilele implicaţii pentru managementul riscului de credit..37
3.3. Recuperările de credit din contul comercializării bunurilor gajate......41
3.4. Cât de mult contează băncile pe gaj?.............................................43
 
4. Cadrul legal referitor la gaj..............49
4.1. Practica internaţională în materie de garantare a rambursării creditelor............49
4.2. Legislaţia naţională referitoare la raporturile de gaj şi neajunsurile acesteia.....52
4.3. Proiectul de modificare al legislaţiei în vigoare, inclus în planul de stabilizare şi relansare a economiei naţionale pe anii 2009-2011...61
 
5. Concluzii /Posibilele implicaţii pentru economie şi perspectivele sectorului...63
6. Recomandări....................................65
7. Referinţe bibliografice....................70

Teza de licenta - Analiza ramurii vitivinicole din Republica Moldova. Combinatul Viti – Vinicol ,,National-Vin” - ID:02330 - Volum 63 pagini

Introducere
 
1. Caracteristica generala a gospodariei

2. Conditiile pedoclimatice ale gospodariei
2.1 Conditii climaterice
2.2. Conditiile pedologice 
 
3. Caracteristica plantatiei viticole din punct de vedere al sortimentului, virstei si calitatii 
 
4. Analiza tehnologiei de cultivare a vitei de vie 

4.1 Sistemul de conducere, formare si taiere a butucilor vitei de vie
4.2 Operatiunile in verde
4.3 Tipurile mijloacelor de sustinere, exploatarea si reparatia lor
4.4 Sistemul de lucrare a solului
4.5 Sistemul de fertilizare si eficacitatea lui 
4.6 Sistemul de protectie integrata 
4.7 Recoltarea  

5. Caracteristica materiei prime, productiei finite si materialelor auxiliare 
5.1 Materia prima 
5.2 Caracteristica si compozitia chimica a produsului finit
5.3 Anhidrida sulfuroasa
5.4 Descrierea susei de levuri 
5.5 Enzime 
5.6 Bentonita 
5.7 Acid sorbic
 
6. Etapele de proiectare, schemele utilizate si metodele de analiza
7. Elaborarea schemei si argumentarea procesului tehnologic
8. Argumentarea regimului tehnologic a operatiilor in parte

8.1 Receptia
8.2 Desciorchinare-zdrobire 
8.3 Vehicularea mustuielii
8.4 Maceratia
8.5 Scurgere si presare
8.6 Limpezirea mustului
8.7 Fermentarea alcoolica
8.8 Sistarea fermentarii
8.9 Pastrarea vinului 
8.10 Filtrare grosiera 
8.11 Maturare prescurtata 
8.12 Stabilizare tartrica 
 
9. Organizarea CTC si schema CTCM 
10. Calcule productive si bilantul material 
11. Calculul unitatii necesare de utilaj si vase tehnologice 
12. Protectia muncii in sectorul viti-vinicol  
13. Protectia mediului 
14. Indici tehnico-economici al sectorului de viticultura


Concluzie
 

Teza de masterat - Аnаlizа și prognozа remitențelor în Republicа Moldovа - ID:02329 - Volum 61 pagini

Introducere 
 
CАPITOLUL I. АBORDĂRI TEORETICE PRIVIND IMPLICАȚIILE REMITENȚELOR 

1.1. Concepte generаle аsuprа remitențelor
1.2. Tipologiа remitențelor. Modele de remitențe
1.3. Funcțiile principаle аle remitențelor
1.4. Efectele și fаctorii determinаnți  

CАPITOLUL II. METODOLOGIА DE АNАLIZĂ А EVOLUȚIEI REMITENȚELOR ÎN REPUBLICА MOLDOVА
2.1. Instrumentаrul de indicаtori аi аnаlizei remitențelor
2.2. Dinаmicа și vаriаțiа remitențelor în Republicа Moldovа
2.3. Măsurаreа sezonаlității și fаctorilor de influență а remitențelor 
 
CАPITOLUL III. PERSPECTIVELE EVOLUȚIEI REMITENȚELOR
3.1. Tendințe аctuаle și perspectivele remitențelor
3.2. Căi de raționаlizаre а implicării stаtului în gestiuneа remitențelor din Republicа Moldovа 

Concluzii
Bibliogrаfie
Аnexe

Teza de doctorat - Rolul migrației externe a forței de muncă în economiile țărilor de origine - ID:02327 - Volum 155 pagini

Introducere    2
Capitolul 1. ASPECTE TEORETICO-ECONOMICE ALE FENOMENULUI MIGRAŢIEI EXTERNE A FORŢEI DE MUNCĂ    4
1.1. Elemente definitorii ale fenomenului migraţiei economice 
1.2. Tratarea migraţiei în literatura economică contemporană   
1.2.1. Teorii economice privind migraţia
1.2.2. Cercetarea migraţiei şi remitenţelor în Republica Moldova
1.3. Specificarea relaţiei cauzale migraţie-dezvoltare
1.4. Precizări metodologice privind remitenţele
1.4.1. Concretizarea conceptului de remitenţe
1.4.2. Distorsiuni în statistica oficială a remitenţelor
1.4.3. Metodologia Băncii Naţionale a Moldovei de măsurare a remitenţelor
 
Capitolul 2. CONTRIBUŢIA MIGRAŢIEI EXTERNE A FORŢEI DE MUNCĂ ASUPRA ECONOMIILOR NAŢIONALE
2.1. Climatul migraţional în ţările de origine şi destinaţie
2.1.1. Cauzele migraţiei
2.1.2. Climatul migraţional
2.2. Influenţa migraţiei asupra economiilor ţărilor de origine ale migranţilor
2.3. Influenţa migraţiei asupra economiilor ţărilor de destinaţie ale migranţilor
2.4. Impactul crizelor financiare asupra migraţiei internaţionale
2.4.1. Impactul crizelor asupra volumului migraţiei economice
2.4.2. Rezilienţa în contextul cercetării impactului crizei financiare
2.4.3. Tehnici de măsurare a rezilienţei financiare
 
Capitolul 3. INCIDENŢE FINANCIARE ALE REMITENŢELOR ÎN ŢĂRILE EMERGENTE
3.1. Atribuirea conceptului de efect financiar la sistemul categoriilor cunoaşterii economice
3.1.1. Funcţiile remitenţelor
3.2. Instrumentarul de analiza a remitenţelor
3.2.1. Construirea de indicatori ai analizei remitenţelor în ipostaza de flux financiar
3.2.2. Evidenţieri de amploare ale remitenţelor internaţionale
3.2.3. Volumul şi structura migranţilor şi remitenţelor în Republica Moldova
3.2.4. Aplicarea indicatorilor de analiză a remitenţelor pentru cazul Republicii Moldova
3.3. Efectele financiare ale remitenţelor
3.3.1. Analiza impactului influxurilor de remitenţe asupra echilibrului Balanţei de Plăţi Externe a Republicii Moldova şi a cursului de schimb al leului moldovenesc
3.3.2. Corelarea fluxurilor de remitenţe cu operaţiunile pieţelor valutare şi monetare din Republica Moldova  
3.3.3. Efectele remitenţelor asupra finanţelor publice
 
Capitolul 4. STRATEGII DE GESTIUNE A PROCESULUI MIGRAŢIEI EXTERNE A FORŢEI DE MUNCĂ (CAZUL REPUBLICII MOLDOVA)
4.1. Elaborarea metodologiei de evaluare a efectelor financiare ale migraţiei externe a forţei de muncă prin aplicarea Analizei Cost-Beneficiu
4.2. Evaluarea efectelor financiare ale migraţiei economice externe cu aplicarea Analizei Cost-Beneficiu
4.3. Raţionalizarea implicării statului în gestiunea fenomenului migraţiei externe a forţei de muncă din Republica Moldova
 
Bibliografie

Teza de an - Studiul privind optiunile remitentelor in Republica Moldova - ID:02326 - Volum 45 pagini

Introducere .....4
Emigrația de muncă din Republica Moldova: evoluții majore .....6
Veniturile emigranților și impactul lor economic în Republica Moldova ....14
Veniturile emigranților pentru dezvoltare: bunele practici internaționale . 25
Veniturile emigranților pentru dezvoltare: opțiunile fezabile în Republica Moldova...29
 
Concluzii și recomandări ........42
Referințe bibliografice ............45

Teza de licenta - Promovarea firmei Dinamic Construct printr-un site Web - ID:02300 - Volum 82 pagini

1. CONŢINUTUL ŞI EVOLUŢIA MARKETINGULUI ELECTRONIC 4
1.1. Introducere în marketingul electronic şi locul său în marketingul tradiţional 4
1.2. Tehnici de promovare în marketingul online 10
1.2.1. Marketingul prin E-mail 11
1.2.2. Reclame sau anunţuri publicitare (classfied ads) 11
1.2.3. Schimb de legături (link exchange) 11
1.2.4. Grupuri de ştiri (News Groups) 12
1.2.5. Folosirea grupurilor de ştiri în marketingul online 13
1.3. Apariţia şi evoluţia marketingului electronic în marketingul tradiţional 13
1.4. Internetul, ieri şi astăzi 15
1.5. Avantajele folosirii Internetului 18
1.6. Aspecte oferite de Internet în concurenţa cu mediile actuale 21
1.6.1. Perspective 2005 21
1.6.2. Piaţa estimată 22
1.6.3. TV versus Internet 22
1.6.4. Concluzii ale comparaţiei dintre cele două medii 23

2. ELEMENTE DE CERCETĂRI DE MARKETING 24
2.1. Conţinutul cercetării de marketing 24
2.2. Etapele cercetării de marketing 25
2.2.1. Stabilirea obiectivelor cercetării de marketing 26
2.2.2. Realizarea unei cercetări de marketing 27
2.2.3. Strângerea datelor 27
2.2.4. Chestionarea (sondajul) 28
2.2.5. Proiectarea chestionarului 29
2.2.6. Chestionarul 32

3. PREZENTAREA GENERALĂ A FIRMEI 35
3.1. Generalităţi 35
3.1.1. Date de identificare ale societăţii 35
3.1.2. Scurt istoric 36
3.1.3. Prezentarea financiară a societăţii 40
3.2. Studiul de piaţă „DINAMIC CONSTRUCT ” 44
3.2.1. Determinarea mărimii eşantionului 44
3.2.2. Obiectivele urmărite în chestionar 45
3.2.3. Analiza şi interpretarea rezultatelor 47
3.2.4. Concluziile studiului de piaţă „DINAMIC CONSTRUCT” 69

4. PROMOVAREA FIRMEI „DINAMIC CONSTRUCT” PRIN SITE-UL 71
5. CONCLUZII 74
6. BIBLIOGRAFIE 76

7. ANEXE 77

7.1. Prezentarea paginii web 77
7.2. Chestionar completat 80

Teza de an - Analiza pietei imobiliare din Republica Moldova - ID:02324 - Volum 32 pagini

Introducere 2

I. CARACTERISTICA PIETEI IMOBILIARE. 3

1.1 Difinitia de baza a pietii imobiliare 3
1.2. Tipurile de piete imobiliare. 7

II Activitatile participantilor pe piata imobiliara 9
2.1. Participanţii la piaţa imobiliară 9
2.2 Participarea agentilor intermediari la operatiile de vinzare a bunurilor imobiliare 11
2.3 Obiectivele vînzătorului si a cumparatorului. 12
2.4. Obiectivele cumpărătorului 15

III Caracteristica intermediarii pe piata imobiliara. 21
3.1 Caracterizarea intermediarilor pe piata imobiliara 21
3.2Activitatea de intermediere pe piaţa imobiliară din Republica Moldova 26
3.3 Brokerul imobiliar de succes 27

Concluzii: 29
Bibliografie: 30

Proiect - Analiza intreprinderii Termostal – Imex SRL - ID:02323 - Volum 12 pagini

1.1. Introducere……………………………………2
1.2. Caracteristica întreprinderii…………3
Produse ………………..………………………………4
Structura organizatorică………………………5

2.1. Indicatorii economico - financiari……7
2.2. Analiza SWOT……………...……………………9
Concurenţii…………………………………………………11

Concluzii ………...……………………………………12

Teza de an - Analiza Economico-Financiara a SC Mob Construct SRL - ID:02322 - Volum 28 pagini

1. Prezentarea societăţii comerciale analizate 3

2. Analiza activităţii de producţie şi comercializare 4

2.1. Sistemul indicatorilor valorici utilizaţi pentru caracterizarea activităţii de producţie şi comercializare 4
2.2. Analiza cifrei de afaceri 6

3. Analiza resurselor umane 9
3.1. Analiza utilizării resurselor umane 9

4. Analiza resurselor materiale 13
4.1. Analiza eficienţei mijloacelor fixe 13

5. Analiza cheltuielilor 16
5.1. Analiza cheltuielilor la 1000 lei venituri totale 16
5.2. Analiza cheltuielilor din exploatare 19

6. Analiza rentabilităţii 22
6.1. Analiza profitului 22

7. Analiza situaţiei financiare a întreprinderii 24
7.1. Analiza lichidităţii şi solvabilităţii întreprinderii 24

8. Concluzii finale 26

9. Bibliografie 28

Teza de licenta - Asigurarea eficientei si eficacitatii in procesul decizional in organizatii - ID:02321 - Volum 63 pagini

Introducere

CAPITOLUL 1. CONSIDERAȚII GENERALE CU PRIVIRE LA EFICIENȚA ȘI EFICACITATEA PROCESULUI DECIZIONAL

1.1. Analiza conceptuală a eficienței și eficacității manageriale
1.2. Caracteristicile și elementele sistemului decizional în managementul organizației
1.2.1. Procesul decizional: definire, elemente, funcții
1.2.2. Principii privind eficientizarea procesului decizional

CAPITOLUL II. STRATEGIILE EFICACITĂȚII ÎN MANAGEMENT
2.1. Eficiența managementului
2.1.1. Metode de măsurare a eficienței
2.1.2. Tehnici de evaluare a eficienței managementului firmei
2.1.3. Analiza comparativă a eficienței și eficacității
2.2. Eficacitatea managerilor în cadrul firmei
2.3. Probleme în evaluarea eficienței firmei
2.4. Strategiile eficacității în managementul firmei

CAPITOLUL III. STUDIU PRACTIC

Concluzii
Bibliografie
Anexe

Proiect - Politica de distribuire a dividentelor - ID:02320 - Volum 18 pagini

CAPITOLUL I: ESENŢA POLITICII DE DIVIDEND
1.1. CONCEPT DE POLITICĂ DE DIVIDEND
1.2 Continutul politicii de dividend
1.3. FORME ŞI PROCEDURI DE PLATĂ A DIVIDENDELOR
1.4. Teoriile politicii de dividende
1.6 . Factorii care influenteaza politica de dividende

Capitolul II. Distribuirea dividentelor si modalitati de repartizare ale acestora