Redactare teza de licență la IT și informatică, teza de master la cibernetică, aplicații în IT pentru lucrarea de diplomă la informatică. Cuprins la teza în IT

Teza de licenta - Elaborarea unui i-magazin de produse informatice - ID:02429 - Volum 94 pagini

Introducere......6
 
Capitolul I. PROBLEMATICA CREĂRII I-MAGAZINELOR......10
1. 1. Conceptul de comerț online...........................................10
1.1.1. Aspectele generale ale comerțului online........................10
1.1.2. Marketingul online – oportunități și strategii...................11
1.1.3. Lideri mondiali, regionali și locali in comerțul online.....13
1. 2. Sisteme de i-comerţ mobil versus cele web......................15
1.2.1. Conceptul sistemelor de i-comerţ mobil...........................15
1.2.2. Avantajele și dezavantajele folosirii sistemelor de i-comerţ mobil......17
1. 3. Cerinţe generale către i-magazin..................................18
 
Capitolul II. PROIECTAREA DE ANSAMBLU A I-MAGAZINULUI........20
2.1. Analiza modalităților de proiectare a sistemului de i-comerț.................20
2.1.1. Cerinţe generale în utilizarea unei metode de proiectare...................20
2.1.2. Parametrii specifici de performanţă pentru sistemul de i-comerț........21
2.1.3. Metodele de concepţie şi de realizare a sistemelui de i-comerț...........23
2.2. Obiectivele și cazurile de utilizare a aplicației mobile i-comerț................26
2.2.1. Utilizarea metodei OMT de proiectare a sistemului de i-comerț............26
2.2.2. Analiza diagramei cazurilor de utilizare a sistemului de i-comerț..........28
2.3. Analiza diagramei de componente și desfășurare a sistemului de i-comerț......30

Capitolul III. PROIECTAREA DE DETALIU A I-MAGAZINULUI.......33
3.1. Arhitectura client-server a sistemului de i-comerț........................33
3.1.1. Transferul de date client server – protocoale http și https.........33
3.1.2. Servicii de rețea și structura ISO OSI......................................34
3.1.3. Modelarea interacțiunii între partea client și partea server.........36
3.2. Stocarea datelor private și publice..............................................40
3.2.1. Sisteme de gestiune a bazelor de date folosite.........................40
3.2.2. Structura bazei de date – partea server....................................41
3.2.3. Structura bazei de date – partea client.....................................42

Capitolul IV. IMPLEMENTAREA APLICAȚIEI ȘI ANALIZA REZULTATELOR OBȚINUTE......45
4.1. Limbaje de programare și reprezentare a datelor..............................45
4.1.1. Limbaje OOP C# versus Java cu Android SDK................................45
4.1.2. Limbaje de modelare a structurilor de date XML, JSON si SQL........47
4.2. Mediul de dezvoltare Android...........................................................49
4.2.1. Arhitectura sistemului de operare Android si Google API.................49
4.2.2. Configurarea mediului de programare sub Android...........................52
4.3. Implementarea modelelor și tehnologiilor avansate de programare......54
4.3.1. Implementarea modelului MVC.......................................................54
4.3.2. Utilizarea tehnologiei „material design”…………………………………………........55
3.3.3. Securizarea datelor private și a transferurilor financiare...................58
4.4. Darea in exploatare a sistemului i-comert...........................................60
4.4.1. Integrarea aplicației cu sisteme complexe de monitorizare................60
4.4.2. Publicarea aplicatiei pe platforma internationala Goole Play...............62
 
Capitolul V. MENTENANȚA ȘI ASPECTELE ECONOMICE ALE I-MAGAZINULUI...65
5.1. Feedback-ul utilizatorului si posibilitatea de update in timp real......65
5.2. Estimarea costurilor de elaborare a i-magazinului șu rentabilitatea economică.....67
5.3. Analiza SWOT si predictii de marketing pentru viitor..........................70
5.4. Avantajele cheltuielilor de exploatare a sistemului de i-comerț............72
 
Încheiere..................74
Bibliografie...............76
Anexe........................79

Teza de licenta - Rolul criptografiei in securitatea comunicatiilor - ID:02428 - Volum 75 pagini

CAPITOLUL I. ROLULCRIPTOGRAFIEI ÎN SECURITATEA COMUNICAŢIILOR 

1.1. EVOLUTIA ISTORICĂ A CRIPTOGRAFIEI

1.1.1. Criptografia în antichitate
1.1.2. Criptografia în evul mediu
1.1.3. Criptografia în epoca modernă
1.1.4. Dispozitive clasice de cifrare
1.2. SISTEME CRIPTOGRAFICE
1.3. CRIPTOSISTEME CUCHEI PUBLICE
1.4. CONCEPTUL DE SEMNĂTURĂ DIGITALĂ 
 
CAPITOLUL II. CARACTERISTICI ALE CRIPTOGRAFIEI ÎN SECURITATEA CALCULATOARELOR
2.1. Tehnici de criptare
2.2. Rezolvarea problemelor legate de interceptarea, autentificarea şi modificarea mesajelor
(1) Problema autentificării
(2) Problema modificării mesajelor 
 
CAPITOLUL III. UTILIZAREA CRIPTOSISTEMELOR CU CHEI PUBLICE RSA ÎN COMUNICAŢII
3.1. SISTEME DE CIFRARE CU CHEI PUBLICE EXPONENŢIALE
3.2. Cifrul RIVEST- SHAMIR- ADLEMAN (RSA) 
 
CAPITOLUL IV. Abordarea legală a semnăturii electronice
4.1. ASPECTE DE IMPLEMENTARE A ALGORITMILOR EXPONENŢIALI
4.2. ATACURI CRIPTOANALITICE POSIBILE LA RSA
4.3. Spargerea algoritmului RSA 
 
Capitolul V. Consideraţii privind transmiterea informaţiilor în sisteme criptografice
5.1. Cadrul legal în România
5.2. Aspecte legale privitoare la transmiterea informaţiilor
5.3. Metode de asigurare a securităţii informaţiilor
5.3.1. CAC şi sisteme securizate
5.3.2. Sisteme de comunicaţii moderne
 
CONCLUZII
BIBLIOGRAFIE