Redactare teza de licență la IT și informatică, teza de master la cibernetică, aplicații în IT pentru lucrarea de diplomă la informatică. Cuprins la teza în IT

Teza de licenta - Elaborarea unui i-magazin de produse informatice - ID:02429 - Volum 94 pagini

Introducere......6
 
Capitolul I. PROBLEMATICA CREĂRII I-MAGAZINELOR......10
1. 1. Conceptul de comerț online...........................................10
1.1.1. Aspectele generale ale comerțului online........................10
1.1.2. Marketingul online – oportunități și strategii...................11
1.1.3. Lideri mondiali, regionali și locali in comerțul online.....13
1. 2. Sisteme de i-comerţ mobil versus cele web......................15
1.2.1. Conceptul sistemelor de i-comerţ mobil...........................15
1.2.2. Avantajele și dezavantajele folosirii sistemelor de i-comerţ mobil......17
1. 3. Cerinţe generale către i-magazin..................................18
 
Capitolul II. PROIECTAREA DE ANSAMBLU A I-MAGAZINULUI........20
2.1. Analiza modalităților de proiectare a sistemului de i-comerț.................20
2.1.1. Cerinţe generale în utilizarea unei metode de proiectare...................20
2.1.2. Parametrii specifici de performanţă pentru sistemul de i-comerț........21
2.1.3. Metodele de concepţie şi de realizare a sistemelui de i-comerț...........23
2.2. Obiectivele și cazurile de utilizare a aplicației mobile i-comerț................26
2.2.1. Utilizarea metodei OMT de proiectare a sistemului de i-comerț............26
2.2.2. Analiza diagramei cazurilor de utilizare a sistemului de i-comerț..........28
2.3. Analiza diagramei de componente și desfășurare a sistemului de i-comerț......30

Capitolul III. PROIECTAREA DE DETALIU A I-MAGAZINULUI.......33
3.1. Arhitectura client-server a sistemului de i-comerț........................33
3.1.1. Transferul de date client server – protocoale http și https.........33
3.1.2. Servicii de rețea și structura ISO OSI......................................34
3.1.3. Modelarea interacțiunii între partea client și partea server.........36
3.2. Stocarea datelor private și publice..............................................40
3.2.1. Sisteme de gestiune a bazelor de date folosite.........................40
3.2.2. Structura bazei de date – partea server....................................41
3.2.3. Structura bazei de date – partea client.....................................42

Capitolul IV. IMPLEMENTAREA APLICAȚIEI ȘI ANALIZA REZULTATELOR OBȚINUTE......45
4.1. Limbaje de programare și reprezentare a datelor..............................45
4.1.1. Limbaje OOP C# versus Java cu Android SDK................................45
4.1.2. Limbaje de modelare a structurilor de date XML, JSON si SQL........47
4.2. Mediul de dezvoltare Android...........................................................49
4.2.1. Arhitectura sistemului de operare Android si Google API.................49
4.2.2. Configurarea mediului de programare sub Android...........................52
4.3. Implementarea modelelor și tehnologiilor avansate de programare......54
4.3.1. Implementarea modelului MVC.......................................................54
4.3.2. Utilizarea tehnologiei „material design”…………………………………………........55
3.3.3. Securizarea datelor private și a transferurilor financiare...................58
4.4. Darea in exploatare a sistemului i-comert...........................................60
4.4.1. Integrarea aplicației cu sisteme complexe de monitorizare................60
4.4.2. Publicarea aplicatiei pe platforma internationala Goole Play...............62
 
Capitolul V. MENTENANȚA ȘI ASPECTELE ECONOMICE ALE I-MAGAZINULUI...65
5.1. Feedback-ul utilizatorului si posibilitatea de update in timp real......65
5.2. Estimarea costurilor de elaborare a i-magazinului șu rentabilitatea economică.....67
5.3. Analiza SWOT si predictii de marketing pentru viitor..........................70
5.4. Avantajele cheltuielilor de exploatare a sistemului de i-comerț............72
 
Încheiere..................74
Bibliografie...............76
Anexe........................79

Teza de licenta - Rolul criptografiei in securitatea comunicatiilor - ID:02428 - Volum 75 pagini

CAPITOLUL I. ROLULCRIPTOGRAFIEI ÎN SECURITATEA COMUNICAŢIILOR 

1.1. EVOLUTIA ISTORICĂ A CRIPTOGRAFIEI

1.1.1. Criptografia în antichitate
1.1.2. Criptografia în evul mediu
1.1.3. Criptografia în epoca modernă
1.1.4. Dispozitive clasice de cifrare
1.2. SISTEME CRIPTOGRAFICE
1.3. CRIPTOSISTEME CUCHEI PUBLICE
1.4. CONCEPTUL DE SEMNĂTURĂ DIGITALĂ 
 
CAPITOLUL II. CARACTERISTICI ALE CRIPTOGRAFIEI ÎN SECURITATEA CALCULATOARELOR
2.1. Tehnici de criptare
2.2. Rezolvarea problemelor legate de interceptarea, autentificarea şi modificarea mesajelor
(1) Problema autentificării
(2) Problema modificării mesajelor 
 
CAPITOLUL III. UTILIZAREA CRIPTOSISTEMELOR CU CHEI PUBLICE RSA ÎN COMUNICAŢII
3.1. SISTEME DE CIFRARE CU CHEI PUBLICE EXPONENŢIALE
3.2. Cifrul RIVEST- SHAMIR- ADLEMAN (RSA) 
 
CAPITOLUL IV. Abordarea legală a semnăturii electronice
4.1. ASPECTE DE IMPLEMENTARE A ALGORITMILOR EXPONENŢIALI
4.2. ATACURI CRIPTOANALITICE POSIBILE LA RSA
4.3. Spargerea algoritmului RSA 
 
Capitolul V. Consideraţii privind transmiterea informaţiilor în sisteme criptografice
5.1. Cadrul legal în România
5.2. Aspecte legale privitoare la transmiterea informaţiilor
5.3. Metode de asigurare a securităţii informaţiilor
5.3.1. CAC şi sisteme securizate
5.3.2. Sisteme de comunicaţii moderne
 
CONCLUZII
BIBLIOGRAFIE

Teza de licenta - Metode criptografice bazate pe teoria haosului - ID:02427 - Volum 48 pagini

INTRODUCERE
 
1. Informatii generale despre criptografie
2. Notiuni teoretice/generale, informatii succinte despre teoria haosului
3. De ce este importanta trecerea de la algoritmii clasici la cei bazati pe haos (sau importanta combinarii algoritmilor clasici cu cei ai haosului)(1-2 pagini) 
 
CAPITOLUL I. ROLUL ȘI IMPORTANȚA CRIPTOGRAFIEI ÎN SECURITATEA INFORMAȚIEI
1.3. Sisteme criptografice și semnături digitale
Tehnici și algoritmi criptografici
1.2. Metode criptografice de protecție a informației
1.3. Mijloace criptografice moderne - formularea problemei
 
CAPITOLUL II. METODE CRIPTOGRAFICE BAZATE PE TEORIA HAOSULUI
2.1. Principiul criptografiei bazate pe teoria haosului
2.2. Informatii concrete despre sistemele criptografice bazate pe teoria haosului
2.3. Metode de cifrare și descifrare a sistemelor criptografice haotice  

CAPITOLUL III. Proiectarea----- diagramele UML
 
CAPITOLUL IV Realizarea

Soluţii de completare şi îmbunătăţire a metodelor clasice de criptare cu cele bazate pe haos
2.1. Dezvoltarea de aplicații de criptare bazate pe sisteme haotice
 
Capitolul V – partea economica
 
CONCLUZII
BIBLIOGRAFIE
ANEXE

Teza de licenta - Studiu de caz privind comunicarea in timp discret intre doua sisteme haotice - ID:02426 - Volum 82 pagini

MEMORIU TEHNIC.. 7
I. Criptologia. 7
1. Criptografia. 7
2. Analiza criptografica. 8
2.1. Securitatea sistemelor criptografice. 8
2.2. Atacurile criptografice. 9
2.3. Metode de atac. 9

II. Haosul 10
1. Ce este haosul ?. 10
2. Metode de cifrare. 12
2.1. Metoda prin aditie. 12
2.2. Metoda prin incluziune. 13

III. Protocoale. 14
1. Introducere in protocoale. 14
2. Scopul protocoalelor 15
3. Tipuri de protocoale. 15
3.1. Protocoale cu arbitru. 15
3.2. Protocoale cu judecator-arbitru. 16
3.3. Protocoale cu disciplina intrinseca. 17
4. Atacuri la protocoale. 18
5. Comunicarea cu ajutorul unui criptosistem cu cheie secreta. 19
6. Comunicarea cu ajutorul sistemelor criptografice cu cheie publica. 20
7. Sisteme criptografice hibride. 22
8. Problemele. 22
9. Solutii 23
9.1. Autentificarea. 23
9.2. Semnaturi digitale. 23
9.3. Datarea. 24

IV. Alegerea mediului de implementare : Microsoft® Visual C++®. 25
1. Prezentare. 25
2. "Vrajitorii” mediului Developer Studio : 25
3. Proiectare orientata pe obiect si functii virtuale. 27
4. Clase de baza MFC.. 28
5. Utilizarea limbajului C++ pentru programarea in Windows. 28
5.1. Meniuri 30
5.2. Casete de dialog. 31
6. Arhitectura Document/View.. 33

MEMORIU DE PROIECTARE.. 34
1. Ce s-a dorit de a se obţine de la acest proiect?. 34
2. Programarea folosind multithreading. 34
2.1. Procese si fire de executie. 34
2.3. Multithreading MFC.. 37
3. Aplicatia Client 39
4. Criptarea. 44
5. Aplicatia server. 46
6. Descifrarea. 47
7. Protocolul de autentificare. 50

REZULTATE EXPERIMENTALE.. 52
CONCLUZII. 60
BIBLIOGRAFIE.. 61
ANEXE          

Teza de master - Crearea unui sistem de plăți online - ID:02424 - Volum 74 pagini

INTRODUCERE...........7
 
1. NOȚIUNI TEORETICE ȘI ANALIZA SOLUȚIILOR EXISTENTE....10

1.1. Analiza sistemelor de achitare online.....................................10
1.1.1. Marketing online – oportunități și strategii...........................10
1.1.2. Republica Moldova printre liderii online-ului internațional......11
1.1.3. Tipuri de monetizări online.................................................13
1.1.4. Platforme existente pe piața națională și internațională........15
1.2. Prezentare sisteme de operare mobile...................................18
1.2.1. Conceptul „smarphone” și idea de SO.................................18
1.2.2. Cele mai raspîndite SO mobile............................................19
1.2.3. De ce Android ca platformă de dezvoltare..........................20
1.3. Tehnologii mobile avansate...................................................22
1.3.1. Arhitectura Android și interfața de programare a aplicațiilor Google……22
1.3.2. Protocoale de comunicare client server..............................25
1.3.3. Securizarea transferului de date........................................27
 
2. ASPECTE ANALITICE DE PROIECTARE ȘI DEZVOLTARE A SISTEMULUI......28
2.1. Limbaje de programare și tehnologii utilizate.......................................28
2.1.1. Limbajul OOP Java și Android SDK...................................................28
2.1.2. Standartele de comunicare REST.....................................................30
2.1.3. Forme de reprezentare a datelor JSON și XML..................................31
2.1.4. Metode de stocare a datelor utilizînd SQLite și Shared Preferences.....32
2.1.5. Mediulu de dezvoltare Android Studio – instalare și configurare........33
2.1.6. Concepte, activități și resurse ale unei aplicații Android....................34
2.2. Proiectarea și modelarea sistemului de plăți online.............................36
2.2.1. Cearea diagramelor SSD................................................................36
2.2.2. Crearea diagramelor de componente și desfășurare........................39
2.3. Implementarea sistemului de plăți online..........................................41
2.3.1. Modelul arhitectural MVC...............................................................41
2.3.2. Aplicarea tehnologiei material design............................................42
2.3.3. Utilizarea design patterns și tehnici native Android.........................44
 
3. ANALIZA REZULTATELOR ȘI TESTAREA PRODUSULUI SOFT.......46
3.1. Analiza sistemul elaborat...........................................................46
3.1.1. Analiza diagramei cazurilor de utilizare………………………………………46
3.1.2. iPayMd – soluție de saturașie a pieșei interne.........................53
3.1.3. Analiza tehnologiei Goole Cloud Messaging.............................54
3.2. Publicarea sistemului de plăți online.........................................57
3.2.1. Respectarea politicilor de confidențialitate Google...................57
3.2.2. Publicarea aplicației pe platforma internațională Google Play.......59
3.3. Platforme de analiză și cercetare..............................................63
3.3.1. Utilizarea platformei de repozitorii Bitbucket. .........................63
3.3.2. Integrarea platformei de monitorizare Splunk Mint..................65
3.3.3. Analiza și corectarea bug-urilor apărute. ..............................67
3.4. Mentenanța proiectului pe durata lungă. ..................................69
3.4.1. Posibilitatea de Update în timp real. Screen de pe goole play.......69
3.4.2. Feedback-ul utilizatorului în perspectiva înbunătățirii calității.......70
 
CONCLUZII...................72
BIBLIOGRAFIE..............73
ANEXE.........................74

Teza de licenta - Transformari geometrice la calculator - ID:02423 - Volum 64 pagini

INTRODUCERE 3
 
1. TRANSFORMĂRI GEOMETRICE ALE GRAFICII PE CALCULATOR  5

1.1. Transformări geometrice plane5
1.2. Transformări geometrice în spaţiu 12
1.3. Concluzii la capitolul 124 
 
2. TRASAREA PRIMITIVELOR GRAFICE 25
2.1. Primitive grafice  25
2.2. Trasarea incremntală  25
2.3. Segmenze de linii  26
2.4. Algoritmul punctului de mijloc   28
2.5. Cercuri  31
2.6. Elipse  36
2.7. Concluzii la capitolul   242 
 
3. DESENAREA GEOMETRICĂ PRIN EXEMPLE 45
3.1. Trasarea primitivelor grafice în Turbo Pascal 45
3.2. Modelarea geometrică în AutoCAD 50
3.3. Grafica pe calculator în OpenGL 57
3.4. Concluzii la capitolul 360
 
CONCLUZII GENERALE   61
BIBLIOGRAFIA   62
Anexe   63

Teza de licenta - Subsistem informatic privind managementul activitatii hoteliere - ID:02422 - Volum 62 pagini

INTRODUCERE 5

I. ANALIZA SISTEMULUI INFORMAŢIONAL EXISTENT 6

1.1. STUDIUL DE ANSAMBLU AL HOTELULUI “NOBIL” 6
1.2 ESENŢA ECONOMICO-ORGANIZATORICĂ A PROBLEMEI 13
1.3. RESURSELE INFORMAŢIONALE EXISTENTE 14
1.4. NECESITATEA CREĂRII SUBSISTEMULUI PRECONIZAT 16

II. PROIECTAREA DE ANSAMBLU A SUBSISTEMULUI INFORMATIC 17
2.1. CERINŢELE ŞI OBIECTIVELE VIITORULUI SUBSISTEM INFORMATIC 17
2.2. CATEGORIILE DE IEŞIRI ALE SUBSISTEMULUI INFORMATIC 19
2.3. CATEGORIILE DE INTRĂRI ALE SUBSISTEMULUI INFORMATIC PRECONIZAT 22
2.4. ATRIBUTELE BAZEI INFORMAŢIONALE (BI) 24
2.5.INSTRUMENTELE UTILIZATE LA CREAREA SUBSISTEMULUI 26

III. PROIECTAREA DE DETALIU A SUBSISTEMULUI PRECONIZAT 27
3.1. PROIECTAREA INTRĂRILOR ȘI VIDEOFORMATELOR DE INTRARE 27
3.2. PROIECTAREA IEȘIRILOR. VIDEOFORMATELE DE IEȘIRE 30
3.3. STRUCTURAREA BAZEI INFORMAŢIONALE 34
3.4. SPECIFICAŢII PROCEDURI AUTOMATE 40
3.5. SPECIFICAŢII PROCEDURI MANUALE 41
3.6. ADMINISTRAREA ŞI ACTUALIZAREA SUBSISTEMULUI 41
3.7. PROCESUL TEHNOLOGIC DE PRELUCRARE A INFORMAŢIEI 43

IV. ASPECTE DE EFICIENȚĂ ECONOMICĂ A SUBSISTEMULUI INFORMATIC PROIECTAT 46
4.1. METODOLOGIA DE ESTIMARE A EFICIENȚEI ECONOMICE 46
4.2. APRECIEREA EFICACITĂŢII SUBSISTEMULUI INFORMATIC 47

CONCLUZII 52
BIBLIOGRAFIE 53
ANEXE 54

Teza de licenta - Conceperea sistemului informatic pentru realizarea productiei unei avicole - ID:02421 - Volum 77 pagini

INTRODUCERE 3

1 ROLUL INFORMATICII ECONOMICE ÎN MANAGEMENTUL FIRMEI 4

1.1. Sistemul informaţional 4
1.2.Tipologia sistemelor informaţionale 7
1.3. Sistemele informaţionale pentru management 16

2 EVOLUŢIA LIMBAJELOR DE PROGRAMARE UTILIZATE PENTRU CREAREA SISTEMELOR INFORMATICE 19
2.1Definiţie şi scurt istoric 19
2.2 Nivele ale limbajelor de programare 27
2.3 Prezentare JAVA 37
2.4 Structura lexicală Java 40

3. CONCEPEREA SISTEMULUI INFORMATIC PENTRU REALIZAREA PRODUCŢIEI 43
3.1 Esenţa Economico – Organizatorică şi conţinutul problemei 44
3.2 Analiza resurselor informaţionale 45
3.3 Tehnologia prelucrării informaţionale 47
3.4 Justificarea oportunităţii realizării subsistemului informatic 48
3.5 Definirea structurii funcţionale a subsistemului informatic 49
3.6 Prezentarea sistemului informatic proiectat 50

4. JUSTIFICAREA ECONOMICĂ 57
4.1 Calculul costului elaborării 57
4.2 Efectul economic al elaborării 67

CONCLUZII 68
BIBLIOGRAFIE 69
ANEXA1 71