Comandă o lucrare de licență sau master la contabilitate de la echipa Infoteze.com. Suntem specializați în tezele de an, licență la contabilitate și audit.

Teza de licenta - Contabilitatea si controlul de gestiune al materialelor - ID:02182 - Volum 62 pagini

Introduce…………2

Capitolul I Componenţa, clasificarea şi metodele de evaluare a materialelor………………6

1.1. Definirea, componenţa şi clasificarea materialelor…………………………………………..6
1.2. Constatarea şi metode de evaluare a materialelor…………………………………………..16

Capitolul II Contabilitatea materialelor la entitatea ,,Supraten’’ S.A..........23
2.1. Contabilitatea intrării materialelor în patrimoniul entităţii.........................23
2.2. Contabilitatea ieşirii materialelor din patrimoniul entităţii.........................31
2.3. Prezentarea informaţiei privind materialele în situaţii financiare………………42

Capitolul III Exercitarea controlului de gestiune a materialelor……………45
3.1. Conţinutul şi componentele politicii de gestiune a materialelor…………………………...45
3.2. Metode şi procedee utilizate în executarea controlului de gestiune a materialelor……......49

Concluzii…………………………………………………………………………………….....57
Bibliografie…………………………………………………………………………………….60
Anexe…………………………………………………………………………………………..62

Teza de licenta - Contabilitatea creantelor si datoriilor privind decontarile cu personalul - ID:02181 - Volum 62 pagini

INTRODUCERE

CAPITOLUL I. BAZELE METODOLOGICE ALE CREANȚELOR ȘI DATORIILOR PRIVIND DECONTĂRILE CU PERSONALUL

1.1 Conținutul economic și clasificarea creanțelor și datoriilor cu personalul
1.2 Aspecte de evaluare și recunoaștere a creanţelor și datoriilor cu personalul

CAPITOLUL II. CONTABILITATEA CREANŢELOR ȘI DATORIILOR PRIVIND DECONTĂRILE CU PERSONALUL AL ENTITĂȚII „TAXAVERS” SRL
2.1 Contabilitatea creanţelor cu personalul
2.2 Contabilitatea datoriilor financiare cu personalul
2.3 Contabilitatea datoriilor calculate cu personalul

CAPITOLUL III. DEZVĂLUIREA INFORMAȚIEI ÎN SITUAȚII FINANCIARE ALE CREANȚELOR ȘI DATORIILOR CU PERSONALUL ŞI PERFECŢIONAREA LOR ÎN CADRUL ,,TAXAVERS’’ SRL
3.1 Prezentarea informaţiilor privind creanţele și datoriile în situații financiare
3.2 Aspecte de perfecţionare a creanţelor şi datoriilor cu personalul entităţii

CONCLUZII
BIBLIOGRAFIE
DECLARAȚIA STUDENTULUI
ANEXE

Teza de licenta - Contabilitatea stocurilor entității economice” (în baza materialelor S.R.L.”LIDERNORD SV”) - ID:02810 - Volum 51 pagini

Lista abrevierilor.......3
Introducere..............4

Capitolul I ,,Aspecte teoretice privind stocurile”......8

1.1 Componența, caracteristica și clasificarea stocurilor...........8
1.2 Modul de constatare și evaluare a stocurilor......................11

Capitolul II. Contabilitatea stocurilor pe materialele SRL „LIDERNORD SV”......24
2.1 Contabilitatea materialelor în cadrul entității SRL „LIDERNORD SV”.......24
2.2 Contabilitatea obiectelor de mică valoare și scurtă durată în cadrul entității SRL „LIDERNORD SV”.......31
2.3 Contabilitatea mărfurilor și produselor în cadrul entității SRL „LIDERNORD SV”.....................35

Capitolul III Analiza gestionării stocurilor la entitatea SRL” LIDERNORD SV”.........38
3.1 Analiza dinamicii și structurii stocurilor în cadrul entității SRL „LIDERNORD SV”..................38
3.2 Analiza aprovizionării și utilizării stocurilor în cadrul entității SRL „LIDERNORD SV”...........40
3.3 Analiza ratelor de gestiune a stocurilor în cadrul entității SRL „LIDERNORD SV”...................41

Concluzii şi recomandări...........................................................................................43
Bibliografie.................................................................................................................45

Teza de licenta - Contabilitatea activelor biologice circulante - ID:02179 - Volum 61 pagini

INTRODUCERE…………3

CAPITOLUL I. NOȚIUNI PRIVIND EVALUAREA ȘI COMPONENȚA ACTIVELOR BIOLOGICE CIRCULANTE………8

1.1 Caracteristica și componența circulației activelor biologice circulante.....................................8
1.2 Probleme aferente recunoaşterii şi evaluării activelor biologice circulante............................13

CAPITOLUL II. CONTABILITATEA ACTIVELOR BIOLOGICE CIRCULANTE LA ENTITATEA „Dealul Ochiulbean” SRL……20
2.1 Organizarea circulației documentară, activelor biologice circulante și răspunderea material…………20
2.2 Contabilitatea intrării activelor biologice circulante ............................……………..............27
2.3 Contabilitatea evidenţii costurilor activelor biologice circulante……....................................32
2.4 Contabilitatea ieşirii activelor biologice circulante …………................................................38

CAPITOLUL III. CONTROLUL DE GESTIUNE AL ACTIVELOR BIOLOGICE CIRCULANTE……………43
3.1 Inventarierea activelor biologice circulante și reflectarea rezultatelor în contabilitate...........43
3.2 Prezentarea activelor biologice circulante în situații financiare…………………..................52

CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI………………………………………………………...56
BIBLIOGRAFIE…………………………………………………………………………..........59
ANEXE…………………………………………………..........................................61

Raport de practica la Supraten S.A. - ID:02178 - Volum 38 pagini

Introducere........2
Tema 1. Organizarea contabilităţii în cadrul entităţii.............3
Tema 2. Contabilitatea imobilizărilor necorporale................4
Tema 3. Contabilitatea imobilizărilor corporale...................6
Tema 4. Contabilitatea stocurilor.......................................10
Tema 5. Contabilitatea creanţelor şi investiţiilor financiare………..15
Tema 6. Contabilitatea numerarului………............................19
Tema 7. Contabilitatea capitalului propriu...........................21
Tema 8. Contabilitatea datoriilor........................................22
Tema 9. Contabilitatea veniturilor......................................28
Tema 10. Contabilitatea cheltuielilor....................................29
Tema 11. Situaţii financiare ale entităţilor….........................36
Încheiere.........................................................................38
Anexe.............................................................................39

Teza de licenta - Contabilitatea costurilor în cadrul entităţii ,,ADI Studio” SRL - ID:02177 - Volum 72 pagini

INTRODUCERE.........3

CAPITOLUL I. BAZELE TEORETICE ALE COSTURILOR DE PRODUCȚIE........8

1.1. Noțiunea și clasificarea costurilor de producție.................................8
1.2. Actele normative ce reglementeaza contabilitatea si calculatia costurilor.......19
1.3. Sarcinile calculației costurilor de producție......................................23

CAPITOLUL II. METODELE DE CALCULAȚIE A COSTURILOR........33
2.1 Metoda globală de calculaţie a costurilor…………………………………………33
2.2. Metoda de calculaţie a costului pe faze…………………………………………38
2.3. Metoda de calculaţie a costului pe comenzi…………………………………43
2.4. Metoda de calculatie a costului standard..................................47
2.5. Metoda de calculatie a costului normativ..................................49

CAPITOLUL III. PARTICULARITĂŢILE PRIVIND CONTABILITATEA PRODUSELOR FINITE ÎN CADRUL ENTITĂŢII SC ,,ADI STUDIO” SRL……53
3.1 Particularităţile procesului de fabricaţie a produselor în cadrul entităţii ,,ADI Studio” SRL…53
3.2 Contabilitatea formării costului de producere a produselor fabricate în cadrul entităţii SC ,,ADI Studio” SRL………58

CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI………………………………………65
BIBLIOGRAFIE…………………………………………………………………68
ANEXE………………………………………………………………………………70

Raport de productie la BC Moldindconbank SA - ID:02176 - Volum 34 pagini

Introducere

Tema 1. Caracteristica economico-financiară a băncii comerciale
Tema 2. Contabilitatea activelor nemateriale și materiale pe termen lung
Tema 3. Contabilitatea investițiilor financiare pe termen lung și scurt
Tema 4. Contabilitatea stocurilor
Tema 5. Contabilitatea producției în curs de execuție și a produselor fabricate
Tema 6. Contabilitatea creanţelor
Tema 7. Contabilitatea mijloacelor băneşti
Tema 8. Contabilitatea capitalului propriu
Tema 9. Contabilitatea datoriilor
Tema 10. Documentarea, calculul și contabilitatea salariului
Tema 11. Contabilitatea consumurilor şi calculația costurilor de producție
Tema 12. Contabilitatea cheltuielilor și veniturilor
Tema 13. Structura și modul de întocmire a rapoartelor financiare

Încheiere

Teza de licenta - Contabilitatea operațiunilor de casă la banca comercială - ID:02175 - Volum 68 pagini

Introducere

Capitolul I: Aspecte generale privind organizarea operațiunilor de casă în băncile comerciale

1.1. Conținutul economic, rolul și esența operațiunilor de casă în băncile comerciale
1.2. Principiile de evidență și clasificarea operațiunilor de casă în băncile comerciale
1.3. Viziuni privind practică existentă a contabilității operațiunilor de casă în băncile comerciale

Capitolul II: Contabilitatea operațiunilor de casă la BC Moldindconbank SA
2.1 Organizarea activității contabilității casieriei la banca comercială BC Moldindconbank SA
2.2 Contabilitatea operațiunilor de casă la banca comercială BC Moldindconbank SA
2.3 Perfecționarea contabilității operațiunilor de casă la banca comercială Moldindconbank SA

Incheiere
Bibliografie
Anexe

Teza de an - Contabilitatea mişcării mărfurilor în comerţul cu amănuntul - ID:02174 - Volum 46 pagini

Introducere...............2

Capitolul I. Caracteristici generale privind comerțul cu mărfurile……....6

1.1. Rolul comerțului în economia de piață........................................6
1.2. Definirea mărfurilor și metode de evaluare a acestora…………………13

Capitolul II. Contabilitatea mişcării mărfurilor în comerţul cu amănuntul……………..23
2.1. Caracteristica economică financiară a mărfurilor în comerțul cu amănuntul..........23
2.2. Documentarea și contabilitatea aprovizionării cu mărfuri în comerțul cu amănuntul............27
2.3.Perfectarea documentară și contabilitatea vînzării mărfurilor în comerțul cu amănuntul......34

Incheiere.............40
Bibliografie...........43
Anexe

Lucrare individuala la contabilitate - ID:02173 - Volum 12 pagini

1. Sarcinile şi scopul analizei profitului şi a rentabilităţii
2. Analiza dinamicii şi structurii profitului pînă la impozitare
3. Analiza factorială a profitului din activitatea operaţională
4. Analiza profitului brut (pierderii globale)
5. Analiza repartizării profitului
6. Analiza rentabilităţii

Teza de master - Contabilitatea si analiza marfurilor in unitatile comerciale cu amanuntul - ID:02171 - Volum 72 pagini

INTRODUCERE........3

CAPITOLUL I: ASPECTE PRIVIND ORGANIZAREA CONTABILITĂȚII CIRCULAȚIEI MĂRFURILOR ÎN COMERȚUL CU AMĂNUNTUL.......9

1.1. Caracteristica actelor normative și surselor bibliografice aferente contabilității circulației mărfurilor în comerțul cu amănuntul......9
1.2. Evaluarea mărfurilor și formarea prețului de vînzare în comerțul cu amănuntul............14
1.3. Formele, documentele și contabilitatea aprovizionării mărfurilor în comerțul cu amănuntul.....21

CAPITOLUL II: CONTABILITATEA CIRCULAȚIEI MĂRFURILOR ÎN COMERȚUL CU AMĂNUNTUL.......33
2.1 Contabilitatea vânzării mărfurilor cu plata în numerar....................................................33
2.2 Contabilitatea vânzării mărfurilor prin alte forme în comerțul cu amănuntul..................37
2.3 Inventarierea mărfurilor și contabilitatea reevaluării și returnării acestora......................46

CAPITOLUL III: ANALIZA MĂRFURILOR ÎN UNITĂȚILE COMERCIALE CU AMĂNUNTUL........57
3.1 Sarcinile şi sursele informaţionale ale analizei volumului de vînzări...........................57
3.2 Analiza structurii și dinamicii mărfurilor în unitățile comerciale cu amănuntul..............59
3.3 Analiza factorială a volumului de vînzări.................................................................61


CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI....................................................................................65
BIBLIOGRAFIE...........................................................................................................67
ANEXE

Teza de an - Analiza veniturilor din vinzari si activelor curente - ID:02170 - Volum 36 pagini

Introducere…………2

Capitolul I: Componența și clasificarea mijloacelor fixe.......6

1.1. Noțiuni generale și actele normative privind mijloacele fixe......6
1.2. Componența și clasificarea mijloacelor fixe............................8
1.3. Evaluarea și recuperarea valorii de bilanț a mijloacelor fixe......10

Capitolul II: Analiza veniturilor din vânzări........12
2.1 Noțiuni conceptuale și importanța analizei veniturilor din vânzări......12
2.2 Analiza structurală a veniturilor din vânzări.....................................16
2.3 Analiza factorială și dinamică a veniturilor din vânzări......................18

Capitolul III: Analiza activelor curente.................................................22
3.1 Noțiuni conceptuale și importanța activelor curente...........................22
3.2 Analiza structurală a activelor curente.............................................24
3.3 Analiza factorială și dinamică a activelor curente..............................28

Concluzii............................................................................................31
Bibliografie.........................................................................................34
Anexe................................................................................................36

Raport de productie la „Dealul Ochiulbean” SRL - ID:02169 - Volum 32 pagini

Introducere

Tema 1. Organizarea contabilităţii în cadrul entităţii
Tema 2. Contabilitatea activelor nemateriale
Tema 3. Contabilitatea activelor materiale pe termen lung
Tema 4. Contabilitatea stocurilor
Tema 5. Contabilitatea creanţelor
Tema 6. Contabilitatea mijloacelor băneşti
Tema 7. Contabilitatea investiţiilor
Tema 8. Contabilitatea capitalului propriu
Tema 9. Contabilitatea datoriilor
Tema 10. Contabilitatea consumurilor şi cheltuielilor
Tema 11. Contabilitatea veniturilor
Tema 12. Rapoartele financiare

Încheiere

Teza de an - Contabilitatea datoriilor privind asigurările sociale și medicale - ID:02168 - Volum 35 pagini

Introducere…………3

Capitolul I. Conținutul economic al datoriilor privind asigurările sociale și medicale........6

1.1 Noțiuni generale aferente contabilității datoriilor privind asigurările sociale și medicale......6
1.2 Recunoaşterea, evaluarea şi reflectarea datoriilor asigurărilor sociale și medicale................10
1.3 Analiza literaturii de specialitate a datoriilor sociale și medicale..............................12

Capitolul II. Contabilitatea datoriilor privind asigurările sociale și medicale.....................16
2.1 Evidența primară a datoriilor privind asigurările sociale și medicale.....................................16
2.2 Evidența sintetică și analitică a datoriilor privind asigurările sociale și medicale..................20
2.3 Modul de întocmire și prezentare a Formei 4-BASS și MED 08............................................26

Încheiere...............................................................................................................32
Bibliografie.............................................................................................................35
Anexe

Proiect - Darea de seama la S.R.L „Crucial – V.T.” - ID:02167 - Volum 41 pagini

Caracteristica succintă a S.R.L „Crucial – V.T.”
1. Contabilitatea mijloacelor băneşti
2. Contabilitatea decontărilor cu cumpărătorii, furnizorii, organele de asigurare socială și medicală, precum și cu bugetul
3. Contabilitatea stocurilor de mărfuri şi materiale
4. Contabilitatea activelor materiale pe termen lung
5. Contabilitatea datoriilor față de personal privind retribuirea muncii
6. Contabilitatea consumurilor activităţii de bază
7. Contabilitatea consumurilor activităţilor auxiliare, lucrărilor efectuate și serviciilor prestate
8. Contabilitatea consumurilor indirecte de producţie
9. Contabilitatea veniturilor din activitatea operațională și neoperațională
10. Contabilitatea cheltuielilor

CONCLUZII ŞI PROPUNERI

Teza de an - Contabilitatea cheltuielilor la intreprinderea Tavirteh SRL - ID:02166 - Volum 45 pagini

Introducere…………2

Capitolul I. Abordări teoretice privind contabilitatea cheltuielilor entităţii economice.......6

1.1 Definirea şi componenţa cheltuielilor ……………………………………6
1.2 Recunoaşterea şi evaluarea cheltuielilor ...........................12


Capitolul II. Contabilitatea cheltuielilor...................................................................................18
2.1 Contabilitatea cheltuielilor din activitatea operaţională…………………………….............18
2.2 Contabilitatea cheltuielilor din activitatea neoperaţională.....................................................30
2.3 Contabilitatea cheltuielilor privind impozitul pe venit……………………………..............39

Concluzii si recomandări………………………………………………………………….......42
Bibliografie..................................................................................44
Anexe.........................................................................................46

Teza de licenta - Contabilitatea impozitului pe venit retinut la sursa de plata - ID:02164 - Volum 56 pagini

Introducere…………2

Capitolul I. Noțiuni generale privind impozitul pe venit……………6

1.1. Esența economică a impozitelor...............6
1.2. Noțiunea impozitului pe venit, conceptul, principiile și funcțiile acestuia…………………...14
1.3. Efectele economice și financiare generale ale impozitului pe venit……………………….…18

Capitolul II. Contabilitatea impozitului pe venit la sursa de plată…………………21
2.1. Modul de calcul și contabilizarea impozitului pe venit reținut la sursa de plată……………...21
2.2. Rapoartele fiscale privind impozitul pe venit……………47

Încheiere……………52
Bibliografie…………54


Teza de licenta - Contabilitatea OMVSC - ID:02163 - 46 pagini

Introducere

CAPITOLUL I. ABORDĂRI TEORETICE ȘI METODOLOGICE PRIVIND CONȚINUTUL ȘI CONTABILITATEA OBIECTELOR DE MICĂ VALOARE ȘI SCURTĂ DURATĂ

1.1. Noțiuni generale privind caracteristica obiectelor de mică valoare și scurtă durată și uzurii acestora
1.2. Recunoașterea și evaluarea obiectelor de mică valoare și scurtă durată

CAPITOLUL II. ORGANIZAREA CONTABILITĂȚII OBIECTELOR DE MICĂ VALOARE ȘI SCURTĂ DURATĂ
2.1. Contabilitatea sintetică și analitică privind mișcarea obiectelor de mică valoare și scurtă durată
2.2. Calcularea și contabilizarea uzurii obiectelorde mică valoare și scurtă durată

Încheiere
Bibliografie